O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je Zákon "Musu" ?

26.05.2010 11:57

Vše co je v evoluci podřízeno mimo samovolný a vědomý vývoj, je vynucován tak zvaným Zákonem "Musu"! Co to tedy je za zákon? Již na počátku stvoření bylo naplánováno co má každá vývojová vlna , ale i celé stvoření dosáhnout v rámci evoluce. K tomu jsou směřovány vynucovací opatření, které jsou řízeny a vynucovány Strážci Evoluce. Tam kde masy evoluční vývojové vlny stagnují, jsou jim předkládány takové podmínky životního prostředí a různých vnějších vlivů, že ač nechtějí, musí na ně patřičně reagovat. Příkladem jsou třeba živelné katastrofy, kdy  individualita člověka překročila v rámci populace takových mezí, že sobectví je  zcela normální stav ve Vědomí  jednotlivců i společnosti, a proto tyto pohromy tříbí jednotlivce i celé masy. Najednou se pak divíme, jak dokážeme být solidární, nesobečtí a dokážeme se semknout v těchto krutých dobách, kdy je lidstvo tříbeno a přezkušováno. Tím se vybíjí i celkové karma, osobní i společenská. Zpravidla se tím vynuceně učíme to, co bychom dokázali zvládnout i bez těchto vynucovacích kolizí, které dopouští právě Strážci Evoluce.

Takže poučka Zákona "Musu" je asi následující :

"Uč se, abys nebyl učen!"

LK

Diskusní téma: Co je Zákon " Musu" ?

Datum: 23.08.2010

Vložil: Martina

Titulek: zákon MUSU

Dobry den, chtěla bych přidat svůj názor k této otázce. Já myslím, že zákon musu platí i v karmických vazbách. To že je něčí manžel nevěrný, může znamenat( například), že si manželka neváží sama dost sebe. A je této situaci vystavována, pokud jí to nedojde a nezačne sama na sobě pracovat. (nejsem si tím úplně jistá, ale myslím, že k tomu dochází pokud sami uhneme ze svojí cesty, tak partner na to reaguje, třeba tou nevěrou). Jestli odpustit, nebo odejít, je otázka jen pro " podvedeného " jedince. Jediné na čem záleží je, jak se k rozřešení situace postaví onen podvedený. Pokud si řekne, že odpustí a je jedno z jakého důvodu, a přesto v něm bude hlodat obava, že je to špatná volba, pak se vystavuje opětovné lekci. Stejně tak to bude s novým partnerem, i ten pravděpodobně k nevěře sklouzne, dokud nás něco nepřiměje ke změně postoje v sobě samým.

Datum: 27.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: zákon MUSU

Děkuji vám za váš příspěvek, který naprosto přesně popisuje působnost Zákona příčiny a následku, který se pak projeví jako Zákon Minimusu na jednotlivce. Zákon Musu, se uplatňuje již ve velkých skupinách na úrovni národa, národů, lidstva, evoluční vývojové vlně atd.

Datum: 15.07.2010

Vložil: Sofie

Titulek: Dotaz

Reaguji na váš článek- znamená to tedy, když se opakuje některá situace, např. že mi je muž nevěrný, že tím, že jsem mu odpustila a žiji s ním dál, jsem tuto lekci nevyřešila správně, takže mi bude nevěrný tak dlouho, až se s ním rozejdu? Nebo mi to ukazuje, že i já mu mám oplatit stejně a být mu nevěrná? To je snad blbost,ne? Podle zákona Musu stagnuji, neučím se, tak musím být učena. A jak se mám tedy chovat? Jaké konkrétní poučení si vzít, když jsem toho plná?

Datum: 27.07.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Dotaz

Promiňte, že reaguji až teprve nyní, ale nějak jsem to přehlédl(otázku) Zákon Musu neřeší jestli jste si vzájemně byli či nebyli věrni tělesně , duševně nebo duchovně. Ano mohli bychom přesně stejně argumentovat jako vy, ale takto to není. Zákon Musu řeší zda jdete dál v požadovaném stupni evolučního rozvoje. Pokud stagnujete nebo se samostatně nepřipravujete=netříbíte, je na vás vyvíjen tlak pomocí jednotlivých stimulačních situací, které odpovídají skupinovému vedení lidstva. To co byste řešila s manželem-partnerem je osobní vzájemná karmická vazba a vzájemně dohodnuté úkoly(zkušenosti). Pokud toto chcete řešit, určitě neplatí oko za oko....! Člověk který se chová v partnerském vztahu by měl se rozhodnout zda to bude tzv. snášet a bude trpělivý nebo tohoto partnera opustí. Je to volba každého z nás co uděláme nebo co neuděláme. Zákon Musu by byl uplatňován v tomto případě, pokud by to ohrožovalo vývoj velké skupiny. Vztahy by to nemělo ohrožovat..... Volba podle zákonu přitažlovosti nebo nevyzrálost v tomto aspektu je jedincova slabost, která zpravidla je řešena právě tím, že se mu dostane přesně to co sám dostal aby poznal jaké to je a vážil si vzájemné důvěry a vztahu... :-)