O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co jsou elementární skupiny v mentálním těle? Co je induktivní a deduktivní funkce?

10.05.2010 08:19

V mentálním těle existují aktivní skupiny živlů, živel ohně a vzduchu. Tyto skupiny sobí induktivně, rytmicky zevnitř ven. Elementární negativskupiny, to znamená voda a země, působí deduktivně. Ty se stahují, také rytmicky stlují, avšak zvenku dovnitř.