O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co jsou to krystaly? - 1

13.10.2010 07:43

Vážení čtenáři a čtenářky, dovolujeme si přinest základní článek o Krystalech, který by měl být úvodem do krátkého seriálu na toto téma, kde však nechceme jen kopírovat to co již bylo někde napsáno, ale chceme/chci vás seznámit s možnostmi využití určitých poznatku k vlastnímu rozvoji a především poznání nerostné říše trochu netradičním způsobem. Doufám, že to bude pro vaší praxi přínosem.

LK

 

Krystaly

Krystaly považuji za vše, co má pravidelnou, identifikovatelnou a opakující se mřížku nebo vnitřní strukturu. Za účelem léčení pomocí krystalů nazývám krystaly všechny druhy kamenů, i amorfní křemen (flint), meteority, i pevnou pryskyřici (jantar), ať už jsou to drahokamy, polodrahokamy, kousky kamene nebo amorfní substance. Krystaly jsou tvořeny pevnou hmotou uspořádanou v geometricky pravidelném tvaru. Krystaly jsou součástí naší planety, staré 4,6 miliardy let. Vznikaly v době, kdy se rodila naše planeta, a společně s jejími proměnami se přetvářely i ony. Krystaly lze označit za DNA planety Země, za chemický otisk její evoluce. Některé krystaly byly vystaveny velkým tlakům, jiné narůstaly postupně v hlubinách, další ležely ve vrstvách nejrůznějších hornin a jiné se rodily zvolna. Jejich krystalická struktura dokáže pohlcovat, uchovávat, soustřeďovat a vysílat energii, zejména v podobě elektromagnetického vlnění. Krystaly jsou piezoelektrické, to znamená, že jejich stlačením vzniká elektrický proud a někdy i světlo. Této vlastnosti se užívá v laserových zařízeních, kde piezoelektrické krystaly vyrábějí zvukové vlny používané v chirurgii. Přesně zacílený paprsek dokáže zasáhnout postiženou část hluboko uvnitř těla a odstranit nádor bez potřeby dalších invazivních zákroků. Krystaly jsou užívány v rádiích, televizích a počítačích, aby vedly proud elektrické energie. Stejně tak mají schopnost být nápomocné lidskému tělu. Každá naše buňka má malý elektrický náboj, který nás dělá pohybující se masu energie, která je spojena s okolním prostředím a reaguje na ni. Na co myslíme a co cítíme je přenášeno naší obrovskou elektrickou sítí nervových buněk. Nerovnováha vibrací jdoucí z buněk našeho těla může vést k nemoci nebo nepříjemným stavům. Křišťál je velmi účinný v procesu léčení, protože napomáhá zlepšení spojení mezi buňkami těla. Každý krystal je vyladěn na vlastní tón. Je složen z různých minerálů, a je definován svou vnitřní strukturou, krystalickou mřížkou. Srdcem krystalu je atom a jeho součásti. Sám atom představuje dynamický mechanismus sestávající z částeček rotujících kolem středu. Jakkoli krystal vyhlíží pevně a klidně, ve skutečnosti ustavičně rotuje ve víru molekulární vibrace naladěné na jednu konkrétní frekvenci. To propůjčuje krystalům jejich energii. Slovo krystal pochází z řeckého výrazu krystallos a kryos, což znamená led, křišťál a mráz, led. Struktury krystalů odrážejí dokonalost vesmíru v jeho pozemském projevu.

Řecký filozof Pythagoras objevil základní matematické symetrie, které se nacházejí v hudbě a fyzickém tvaru. Ve své snaze pochopit vesmír odhalil tři klíčové tvary v hmotě: čtyřstěn, šestistěn a dvanáctistěn. Považoval tyto přirozené shody za vzorové v matematice, jazyce, hudbě a vědě. Jeho objev ukázal, že hmota se skládá z dokonalých forem sestávajících z rovnoramenných, rovnoúhlých polygonů (uzavřených geometrických tvarů spojených s přímkami, se stejně dlouhými stranami a shodnými úhly). O sto padesát let později Theaitétos určil další dva tvary – osmistěn a dvanáctistěn – jako součást základních struktur formy. Platónská tělesa slouží jako klíč k posvátné geometrii a numerickému vzorci božského plánu. Tyto poznatky byly užity při stavbě pyramid, kde můžeme vidět tvar čtyřstěnu, kterých se používalo jako ohnisek k shromažďování a rozvíjení duchovní energie. Tyto symetrické tvary se opakují v každé oblasti života, od sněhových vloček po vlákna DNA, od architektury po fotbalový míč. Krystaly tyto tvary ztělesňují, jsou duchem, energií i posvátnou geometrií v hmotné formě, zrozené ze země. Schopnosti krystalu. Krystaly nemohou vyrábět energii, mohou ji ale zesílit, přitáhnout, přeměnit a uchovávat, přenášet na krátké i velké vzdálenosti. Krystaly nás mohou léčit, očisťovat, poskytovat energii a mají schopnost uchovávat a zprostředkovávat vědění. Krystaly mají vědomí a jsou mezi sebou v kontaktu. Jsou zdrojem síly. Krystaly jsou živoucí energií, která má schopnost reagovat na energií lidí a jejich myšlenky. Krystaly nám asistují při zesílení síly mysli, relaxaci a schopnosti jasně myslet. Je možné je využít jako paměť a rezonátor.

Poznatky - Kameny od A do Z od Judy Hall, Kameny 2 od A do Z od Judy Hall, Léčení s krystaly od Doreen Virtue a Judith Lukomski

Převzato z : https://www.lightworker.cz

 

Diskusní téma: Co jsou to krystaly?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.