O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co nového v Astronomii? - 1 (prvotní magnetická pole)

10.01.2011 09:04
Černá díra

Objev prvotních vesmírných magnetických polí v kosmickém prostoru

Vědci z Kalifornského technologického institutu a Kalifornské univerzity v Los Angeles prokázali existenci "všudypřítomných vesmírných magnetických polí", které prostoupily kosmický mezigalaktický prostor po Velkém třesku.

 

Shin'ichiro Ando, fyzik působící v Kalifornském technologickém institutu (Caltech), a Alexander Kusenko, profesor fyziky a astronomie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA), představují tento objev v článku, který bude publikován v chystaném čísle časopisu Astrophysical Journal Letters. Ando a Kusenko studovali snímky nejsilnějších objektů ve vesmíru (superhmotných černých děr, které pohlcují hvězdy ve vzdálených galaxiích a následně vysílají vysokoenergetické záření), které získala NASA pomocí Fermiho vesmírného gamateleskopu.

"Nalezli jsme známky existence prvotních magnetických polí v kosmickém prostoru mezi galaxiemi," uvedl Ando. Již před mnoha lety vyslovili fyzici hypotézu, že by kosmický prostor mezi galaxiemi měl být prostoupen vesmírným magnetickým polem, ale doposud nebylo možné jej pozorovat nebo změřit. Fyzici vytvořili složený obraz 170 obřích černých děr a zjistili, že snímky nejsou tak ostré, jak předpokládali.

Kusenko, který je zároveň vedoucím Institutu fyziky a matematiky vesmíru na Tokijské univerzitě, prohlásil, že vesmír je plný zbytkového záření, které je pozůstatkem Velkého třesku a které je vyzařováno galaxiemi. Fotony s vysokou energií vysílané vzdáleným zdrojem mohou reagovat s fotony zbytkového záření, čímž dochází ke vzniku elektron-pozitronových párů, které se posléze opět přemění na fotony.

Podle Kusenka nemůže tento proces sám o sobě významně snímek rozostřit, nicméně i malé magnetické pole může odklonit elektrony a pozitrony a vést k rozostření obrazu. Podle rozostření snímků vědci zjistili, že průměrné magnetické pole má intenzitu řádu jednoho femto Gaussu, což je jedna kvadriliontina intenzity magnetického pole Země. Ando a Kusenko prohlásili, že vesmírná magnetická pole vznikla pravděpodobně krátce po vzniku Velkého třesku, velmi dlouho před vznikem hvězd a galaxií.

Výzkum podpořila NASA, Americké ministerstvo pro energetiku (DOE) a Japonská vládní nadace pro výzkum vesmíru.

 

22. září 2010

Zdrojový článek: ScienceDaily

Obrázek: Goddard Space Flight Center, NASA

Přeložila: Veronika Součková

Převzato z : https://www.veda.cz/article.do?articleId=66786