O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 1

11.08.2010 17:00

Vážení čtenáři, již několik dní váhám, zda zveřejnit některé informace nebo ne, k aktuálnímu dění s počasím, hmotou, prostorem, časem, zdravotními projevy atd. Abych pravdu řekl, moc se mi do toho nechce, protože už nyní je mi jasné, že zase budou  někteří "mudrci" předané poznatky deformovat ve svých scestných teoriích a vůbec nepochopí o co skutečně jde. Budu tedy velice stručný a jednoznačný, aby to nikdo nemohl zneužít ke svému lacinému prospěchu.

 

1. Dochází k fluktuaci Akáši-Éteru "4" typu, tedy v Hmotné Sféře, dokonce mám info, že nejen k fluktuaci, ale dokonce k rozpadu, což způsobuje:

- častečnou dematerializaci hmoty

- časové a prostorové změny

- chaos v rovnováze živlových energií a tedy následně obrovské prostorové změny počasí převažujícího živlu

- pohyblivé akutní bolesti v těle, orgánové disproporční výkyvy v jejich funkčnosti a časové posloupnosti distribuce energie, jak v samotných orgánech, tak v celém těle

- oslabení především astrálně-éterické matrice a tedy i zcela zdravý člověk může zkolabovat se srdeční slabosti(věčný atom na spojnici této matrice) a velký výskyt úplného selhání srdce, cévní příhody, bolesti zad a poruchy dýchání.

Mohl bych provést mnohem větší výčet těchto projevů, jak v těle člověka, tak ve 3D realitě, ale jen bych zbytečně vzbuzoval strach a protože je to zbytečné, budu se v závěru věnovat tomu jak z to ven.

 

2. Tím , že se rozpadá-fluktuluje Akáša -Éter "4" typu, o to více se projevuje Akáša -Éter "3" typu , který je základem pro Astrální sféru, kam se vlastně začínáme přemisťovat v postupných krocích, které se nyní zdají relativně pomalé, ale vše se bude zrychlovat z hlediska projevů. Proto doporučuji si doplňovat Akášu -Éter "4" typu dýcháním společně s Akášou -Éterem "3" typu, na kterou si musíte postupně zvykat, jako na hlavní typ (jedna se o adaptaci na ní), který budeme mít k dispozici ve 4. a 5.D.

Budu ještě o tom meditovat a ptát se zda mám zveřejnit naše typy cvičení jak to celé provádět, ale především jestli dostanu povoleno údělat to pro celou planetu Zemi. Zatím to nevím, jestli mohu nebo ne!  Pokud to nedostanu povolené ani v jednom případě, pokusím se individuálně zasílat přes mail, ale věřím, že budu se svou prosbou alespoň v prvním případě vyslyšen.

 

Závěrem řeknu svou osobní zkušenost se srdeční slabostí a bolestí zad. Stačilo provést korekturu Akáši -Éteru "4" typu v celém těle, ale především do oblasti srdce a bylo během zlomku sekundy po bolesti a tlakem za hrudní kostí (provedeno na dálníci D1 za jízdy) a překrytím zad MF (magnetickým fluidem) a vše opět ve zlomcích sekund odešlo a nevrátilo se zpět. Ptal jsem se co to vše znamená a bylo mi to ukázáno přesně jak to celé bude probíhat po energetické stránce v celé galaxii. Proto vás žádám pro vás samotné, ale pro možnou pomoc svým bližným, podívejte se na články o živlech, fluidech, Akáše a Mikrokosmickém spojení, abyste měli účinné nástroje sebeharmonizace a pomoci jiným. Já se pokusím vyprosit povolení zveřejnit konkrétní postupy. V každém případě jsem si naprosto jist, že vše co se děje je součástí přechodu do vyšších rovin bytí  a má to každého z nás probudit z letargie nečinnosti a čekání na něco, co samo nikomu nespadne do klína, jako dárek za lenost a pohodlnost.

LK 

 

Diskusní téma: Co se to děje?

Datum: 13.08.2010

Vložil: Vladimír

Titulek: Pojmy-poděkování

Děkuji za vysvětlení a váš pohled na věc. Moje poznámka je skutečně myšlena k lepšímu pochopení užitých pojmů, nejde o povýšenecké hledání brouka:-) Účelem bylo také, aby se čtenář (případně a dle zájmu) z osobních důvodu více nebo hlouběji soustředil tématicky.

Datum: 13.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Pojmy-poděkování

To je v pořádku od toho je přece diskuse :-)

Datum: 13.08.2010

Vložil: Vladimír

Titulek: Dálnice

Nedivím se , že k zdravotnímu problému u Vás došlo na D1, neboť mikrovlnné záření z mobilních antén, vykrývačů a provozu sítě je zde soustředěno velmi silně a frekvence záření a vln se ještě negativním dopadem posilují mýtnými branami, které jsou "mikrovlnkami" jimiž řidič a posádka a zboží prolétá, bohužel. Nakonec , kdo je na podobné vlnky citlivý , může dosvědčit. Kdo nesouhlasí může nesouhlasit. Byl bych rád, kdybych neměl pravdu...:-) Výskyt nemocí na našem území rapidně stoupá a stejně tak případů rakoviny...příčina je ovšem zřejmě podle oficiálních zpráv kouření, špatný životní styl, stresy a alkaholické nápoje! Pravda se však drží tvrdě stále pod pokličkou veřejného mínění a běda tomu, kdo by vyšel ven.
Jsou nástroje na potlačení takových bludů, ochotní vědci vše vrhající do kolejí nevědomosti a zvrácené ignorance,-nejlépe je pracovat, platit daně, sledovat všechny programy televize, fandit svému klubu a nestarat se o takové věci, jinak z takového uděláme blázna a ordinace v Pavilonu číslo pět čeká, dodáme i pár Oxozepamů...:-), opět bohužel.
Možná by ubylo dopravních nehod, pokud...ale to je pravěk, že?!

Datum: 13.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Dálnice

Tu dálnici jsem uvedl, jako místo provedené akce, aby bylo jasno, že lze to provést kdekoliv, tedy i tam kde je potřeba mít plnou pozornost na danou činnost. Z toho všeho mělo vyplynout, že to je jednoduché, rychlé a především účinné. Jinak uvedené potíže jsem zaznamenal již v noci a nechal je působit až do odpolední doby, kdy se vracím z práce, abych sám na sobě prožil to co se děje a mohl udělat praktický a účinný závěr jak z toho(poznat příčiny) Jinak mikrovlné záření znám z hlediska účinků mnoho let z přímého kontaktu, takže ani "mikrovlnky" dálničního typu mi nic nedělají, protože jejich účinek je podle mne dost silně mýtizován, ale mohu se mýlit :-). Moje zkušenosti ukazují, že zvýšující se výskyt případů rakovin všeho druhu je především z důvodů vnitřního napětí člověka, jeho postojům k životu a jim vytvářejících situací, prostředí je "jen" doplňkový faktor... (také se mohu mýlit :-). Jinak díky za příspěvek

Datum: 13.08.2010

Vložil: Vladimír

Titulek: Pojmy

Akáša
Někdy se jí říká také kniha života, kosmický Duch, univerzální Duch, kolektivní nevědomí, kolektivní podvědomí a záznamy duše. V Akašické kronice jsme všichni jednotou, celkem. Akaša je slovo pocházející ze sanskrtu znamenající „duch“ nebo „éter“. Akašická kronika je záznam všech činů, myšlenek i slov. Jsou zde uchovány všechny lidské zkušenosti, vše, co se kdy událo.

Fluktuace
(z latin. Fluctuo-vlniti se sem a tam, býti zmítán vlnami, přičemž fluctus je –vlnobití , vlna, příboj)

Napsal jsem tyto pojmy, které se u vás vyskytují v článku z důvodu, že pojmy je nutné pro přesnější chápání záležitostí znát ve své podstatě. Možná již někde podobný slovníček pojmů vyskytujících se v textech na tomto webu existuje. Nemám prozkoumané komplet všechny články nebo úvahy.
Pokud vidíte vy nebo jiný návštěvník význam pojmů poněkud jinak, lépe, budu rád za úpravu, opravu. Nacházíme se všichni v prostředí, kde pojmy jsou obraceny, zkreslovány a výklad může být narušen špatným chápáním pojmů. To je osudné v některých oborech jako matematika. Dlouho jsem neznal podstatu matematického a logického myšlení, protože ve školách není věnován patřičný a žádoucí čas chápání a vysvětlení základních pojmů, týká se i geometrie a jiných oborů, samozřejmě. Mnoho lidí díky tomuto přístupu má překážky jít hlouběji a dále k pochopení. Děkuji za pochopení. :-)

Pokud uvedete odkaz na text(stránky) s podrobnějším výkladem , budu rád...

Datum: 13.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Pojmy

Ne všechny obecně používané pojmy jsou skutečnou a úplnou definicí. U Akáši je to velice zřetelné!!!Mohu o tom někdy v blízké budoucnosti napsat článek a vše popsat.
Být zmítán vlnami, je sice správně podle definice slova, ale být zmítán zpětnovazebně pro svou vnitřní nestabilitu je něco zcela jiného i za použití stejného slova.Proto jsem použil i další výraz, tj. rozpadat. Ano A-É "4" typu má tendenci být nestabilní, pulsující v intenzitě, rozpadat se - nebýt konzistentní z hlediska struktury a projevu.
Slovníček pojmů zde na webu není, protože stejně si to může každý vyhledat z hlediska obecného pojmosloví, ale popsat určité děje a určité skutečnosti je velice těžké běžnými slovy, proto se vždy snažím popsat jisté jevy co nejkvětnatěji, aby si každý mohl najít svou nejblíže významovou hodnotu. Jinak děkuji za upozornění, co se týká chápání používaných pojmů. Pokusím se ještě více definovat použité výrazy nebo pokud nebude některému pojmu někdo rozumět z hlediska použití, vysvětlím a zdůvodním proč byl použit ten který výraz-pojem. Jinak napište co vás přesně zajímá a buď uvedu odkaz nebo přímo vysvětlím, jak to vidím-vnímám-vím.... :-)