O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? 31 (emoční bouře)

31.01.2011 08:49

Vážení čtenáři a čtenářky, již několik dní můžete zaznamenat, že všechny zpravodajské média se zabývají nepokoji v Egyptě a před tím v Tunisku. Je těžké nezaujmout k tomu co se děje a nejen zde nějaký postoj zachovat si nějaký neutrální emoční postoj. Stejně tak všechny ty sebevražedné akce  po celém světě, nejvíce v Izraeli, Iráku a nyní poslední v Moskvě na letišti Domodědovo. Nechci se zde zabývat kdo a proč tak činí. Spíše chci reagovat na to, abyste se nenechávali strhávat k postojům, které generují negativní výrony emocí všeho druhu...!!! S ohledem na sociální a ekonomickou nerovnost na celé planetě, lze snadno odhadnout, že každá jiskérka může zpustit nejen "požár" místního charakteru, ale klidně by se mohlo stát, že by se jednotlivé místní ohniště mohla spojit a vytvořit to čemu se říká ohňová bouře, která se valí obrovskou rychlostí , takže většina lidé si ani neuvědomí, že jsou již přímo v centru světového požáru...!!! Bohužel je mnoho lidí, kteří doslova dychtí po těchto sociálních požárech. Ve své malosti a neschopnosti vidět skutečné souvislosti a z nich generujících se příčinných následků, ještě vyzývají a těší se na to kdy "TO" konečně začne. Ano na Zemi musí dojít ke ZMĚNĚ, ale především v myšlení a jednání všech lidí. Především však v jejich vnitřnímu nastavení. Musí dojít k přechodu ze sobeckého Jášství ke skutečnému "Já Jsem". K tomu ale nikdy nedovede jakákoliv sociální bouře nebo dokonce válka!!!

Nechci psát zde litanie o tom co by se mělo a jak by se to to dalo. Nechci dělat sáhodlouhé rozbory situace a hokus-pokus předpovědi, jak to bude za týden, měsíc, rok atd.! Jen vás žádám a zároveň prosím zůstaňte každý za sebe ČLOVĚKEM  plného Kristovství v sobě, jdoucí do plného Božství, které se projevuje nejen ve vnitř, ale které svítí jako maják pro všechny Bratry a Sestry v Kristu. Pracujte tedy prosím na sobě ke svému zdokonalení, modlete se a žehnejte nejen své rodině a blízkým, ale i ostatním kdekoliv na planetě Zemi, žehnejte i svým nepřátelům z rodu Lidí i z jiných vesmírných rodů a civilizací. Světlo a Láska bude vždy s vámi...!

 

 

Co můžete dělat ve svých modlidbách a požehnáních?

Každý z nás může alespoň toto:

 

"Zpřítomňuji si V-IST v CHDS!" ... vejdu do svého chrámu ducha a duchovního srdce a obrátím se ke Stvořiteli Všeho:

"Stvořiteli všech Stvořitelů, Bože všech Bohů, Otče všech Otců, Můj Bože a Otče, prosím Tě o tvé Požehnání, Ochranu a Vedení při této mé meditaci, ve které chci pomoci nejen sobě, ale i všem Bratrům a Sestrám zde na planetě Zemi." ... když dostaneme pozitivní znamení , naplňte se :

a) čistotou a vznešenosti (KMaŠP = Kristův modrý a šarlatový plamen plus FOP=FOS = fialový očistný plamen - světlo)

b) světlem a láskou (SaL = světlo a láska z MSaL = z moře světla lásky)

Když jste naplnění SaL a máte opravdovou a čistou touhu pomoci trpícím vyšlete své požehnání podle svého uvážení....

Příklad 1.:

" Žehnám SaL z MSaL do všech koutů Matky Země, bez rozdílu do všech dimenzí, toto SaL ať prostoupí všechny tyto dimenze , prosvítí a zharmonizuje vše do žité jednoty podle Zákonů Stvoření a Zákonů Lásky. Staniž se!"

Příklad 2.:

" Žehnám SaL z MSaL do všech koutů Matky Země, bez rozdílu do všech kontinentů, toto SaL ať prostoupí všechno Lidstvo všech národů,  prosvítí a zharmonizuje je do žité jednoty podle Zákonů Stvoření a Zákonů Lásky. Staniž se!"

Příklad 3.:

" Žehnám SaL z MSaL do oblasti sociálního neklidu v Egyptě,  toto SaL ať prostoupí všechny obyvatele této země,  prosvítí a zharmonizuje je do mírnosti, ohleduplnosti, nenásilnosti, úcty k sobě a jiným lidem. Vše co podporuje negativitu ať je prosvícenou, pročistěno a ať se stane pozitivním pro jednotlivce i celou společnost. Staniž se!"

Je na Vás, jak a v jakém rozsahu budete pomocí SaL z MSaL působit. Nechte se vést svým Srdcem, které je řízeno, pokud tomu dáte prostor, vaším vnitřním Kristem.

 

Budiž požehnané, je Vaše konání v této oblasti Vaší činnosti...

LK

 

Diskusní téma: Co se to děje?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.