O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 10 (Co je Světlo, Co je Láska?)

08.09.2010 12:50

Vážení čtenáři, abychom si mohli některé věci a pojmy v klidu předkládat, bez nádechu zprofanovanosti  slov a pojmů a zároveň si vymezili o čem to vlastně je skutečně řeč, budeme postupně předkládat jednotlivé vysvětlení a postupy.

 

Položme si v meditaci otázku:

a)      Co je Světlo?

b)      Co je Láska?

Návod o čem meditovat a z čeho vyjít:

Add a) Co je Světlo? Světlo je POZNÁNÍ o Stvořeném, vycházející jako první Výron zářivé složky Pra-Ohně vyjádřené modifikovanou energií vyjádřená symbolem SCH, tedy první z Matek. Její část, této zářivé energie, je ve všech ostatních modifikovaných energiích a je vyjádřena všemi ostatními symboly naší známé abecedy. Tato zářivá složka je ve všem co nese informaci a navenek má jiný dominantní charakter projevené Kvantity. Světlo je Kvantita, která je vyjádřená pomocí vibrací různých hodnot, které v sobě nesou Kvalitu, která je odpovídající analogickým vlastnostem, schopnostem, mocím, idejím a pra-idejím Prvotních Stvořitelů = Otce a Matky. Světlo můžeme rozeznávat podle Kvantity a podle Kvality. Již podle vlnové délky světla můžeme přiřadit vlastnost, které říkáme barva světla. Základní spektrum barev je sedmi prvkové. S přechody mezi barvami jsou dvanácti prvkové, respektive patnácti prvkové spektrum. Máme ještě možnost rozlišovat podle jasu a světlosti. To vše dělá pro nás Světlo jako nosič informace, kterou bychom měli být schopni nejen přijímat, ale především zpracovávat pro svůj posun ve vnitřní dynamice vlastní Světelnosti, protože my sami jsme ze Světla, jako vše stvořené…..

Pokud tedy budete pracovat se Světlem jako prostředkem Požehnání, Prosvícení, Rozpouštění atd., mějte na paměti, že pracujete se Spektrem 7-mi vibrací základní barevné škály, nebo 12-ti  vibracemi barevné škály, a nebo dokonce 15-ti prvkovou barevnou – plnou škálou světelných vibrací.

 

A) Můžete pracovat s bílým světlem, které obsahuje celou škálu barev = všechny barvy spektra.

 

B) Můžete pracovat se Spektrem 7-mi základních vibrací barevné škály (práce s těly Mikrokosmu, čakrami, rovinami jednotlivých těl atd.)

 

C) Můžete pracovat se Spektrem 12-ti vibrací barevné škály (práce s těly Mikrokosmu, čakrami, DNA atd.)

 

D) Můžete pracovat se Spektrem 15-ti vibrací barevné škály (práce s těly Mikrokosmu, se Sférami makrokosmu, Dimenzemi,Bránami časoprostoru, Bránami inter-dimenzionálními i multi-dimenzionálními, jak v MiKo, tak MaKo, DNA atd.)

Je toho samozřejmě podstatně více, ale to už je na každém z vás, co vše vymeditujete na dané téma, podle času a úsilí, které tomuto tématu budete věnovat….

 

Add b) Co je Láska? Lásku je potřeba chápat z vyšší roviny vnímání s mnoha aspekty jednoho a toho samého. Láska má dominantně aspekt vody a tedy je především magnetická, ale samozřejmě má i aspekt ohňový jako doplňkový, z hlediska Kvantity, ale i Kvality. Základem je modifikovaná energie vycházející modifikované energie vyjádřená písmeny ze všech 5T a z nich především symbolem Ö, pak z 12J a to především písmeno J a částečně písmenem W. Co je však potřeba si uvědomit, že tato energie je jako souhrn tvoří něco, jako souvislé energetické pozadí v rámci celého Stvoření. Udržuje vše v harmonii, nebo pomáhá se do ní vracet. Je něco jako prostorová pavučinová síť ze siločar, jejichž křížení vytváří různé druhy Mřížek a jednou z hlavních je tak zvaná Kristova Mřížka, která je díky spojení Světla a Lásky, řídící Mřížkou ve Stvoření. Kdo se dokáže na ní naladit, je na prahu JEDNOTY. Kdo dokáže se nejen naladit, ale i jí vytvářet či obnovovat ze sebe a ne technologicky, je sám JEDNOTOU.

Pokusím se někdy v budoucnu o tomto souvislém energetickém pozadí trochu více i v souvislosti s jinými aspekty tohoto pozadí, které je dynamickou JEDNOTOU, o které všichni tak zasvěceně hovoří, ale bohužel nikdo o tom skutečně nic neví. Pokusím se pak vysvětlit, jak vzniká disharmonie a proč vzniká. Vysvětlím to nejen textem, ale pokusím se zpracovat k tomu přibližovacími obrázky.

LK

 

Diskusní téma: Co se to děje? - 10 (Co je Světlo, Co je Láska?)

Datum: 08.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Voda...

V meditaci nad vodou přišla slova:
Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“ Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se

V tomto, zdá se, je něco... něco mnohem víc, než si asi mnozí představují...
Proč to udělal?... rozdělil... co se stane, bude-li se voda chtít zase sjednotit?

... jako částečná odpověď na tuto otázku, mi tak "náhodou" přišla slova z jednoho příběhu:
"Její mutace se nachází v podvědomí. A tam se ukrývá i její nebezpečí. Když byla malá vytvořil jsem několik psychických bariér abych izoloval její sílu od podvědomí.
Efektem toho byla rozdvojená osobnost....jedna, která kontrolovala své emoce.
A ukrytá strana... Tvor plný touhy...radosti...a hněvu....musí být pod kontrolou."

něco je na tom od začátku špatně... ale něco se změnilo - s čím asi nikdo nepočítal... možná proto ty hrozné vidiny?
Ale kdo má opravdu odvahu kouknout se tomu hrozivému tvoru do očí, pochopit jej a milovat jej?
A pokud nikdo... pak tedy něco bude pořád scházet...?

Datum: 08.09.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Voda...

Zdravím vás Lurae - ke slovům z Sefer Jecira se nebudu vyjadřovat, protože bych musel vysvětlovat co bylo myšleno a za jakých podmínek plus překrouceniny a nepochopení pisatelů i přepisovatelů s překladateli. Na tohle asi rád odpoví Erien, S.J. je jeho doména a její pasáže jsme spolu probrali již mnohokráte. Nechci již bádat a ztrácet čas nad mrtvým textem, byť má v sobě hodně poučného. Možná že to vyzní povýšenecky a arogantně(omlouvám se pokud to tak vyzní), ale já přednáším trochu novější věci a né pro pastevce koz, ale pro moderní lidi 21 století na konci Věků. To co učím budete potřebovat především v další Věku, kterému se říká Zlatý Věk lidstva a jestli to nazvou Nová Sefer Jecira 21. století nebo jinak, to není podstatné. Pokud se podíváte na text, který jste dostala z podvědomí z S.J. a to co píši v začátcích o A-É typu "0 až 4", mělo by vám to být jasné. Jestli budete brát A-É jako typ Vědomí s násobnou strukturou atd. atd. budete vědět co je oddělení vod a nejen vod :-)
Změnilo se až po těchto vidinách, nesmíme jen pasivně čekat, ale musíme tvořit- spolupodílet se na tvorbě reality a je jedno že začínáme ve 3D a skončíme v 15.D Nevím kdo co udělá, ale vím co dělám Já z roviny "JÁ JSEM!", už nejsem nečinný a nedržím se zpátky, jako jsem to dělal doposud ve Stvoření... howk :-)

Datum: 08.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: Voda...

V tom co píšete je něco uklidňujícího... něco mi to připomnělo...
Obávám se však, že tu stejně ještě něco je...
No, uvidíme... tak se mějte :)

Datum: 09.09.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Voda...

Tohle není tak úplně Sefer Jecira, ale Tora. Správné znění je, že Bůh oddělil vody nad klenbou, od vod pod klenbou. Přirozeně že jde o formulaci kosmických principů a z logiky věci bychom vody nad klenbou hledali jen těžko. Nejjednodušší formulace zní, že Bůh oddělil nadzemské od pozemského. Jako příklad lze použít city, které v živlové nauce k vodě náleží. City jsou energie procházející emočním tělem. Vyvolávají v něm změny a reakce. Jako energii bychom původ citů přisoudili nadzemské sféře. A mnoho lidí pevně věří, že jako takové jsou nevědomou složkou, která se utváří sama od sebe. Proto očekávají, že pokud mají být šťastní, musí je šťastnými cosi učinit. Pokud mají milovat, musí je milujícími někdo učinit. Je to nesmysl, protože city jsou stvořitelský aspekt a z toho důvodu plně pod vědomou kontrolou. Takže šťastní jsme pouze tehdy, pokud umíme šťastní být. Milujeme jen tehdy, pokud milovat dokážeme. Všechno co je mimo, jsou jen klamy. Naše emoce reagují na to co jsme a jak vnímáme realitu, a tedy i to, jak se díváme na svou budoucnost a budoucnost světa.

Datum: 09.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: Voda...

Děkuji za odpověď...
Avšak osobně právě vidím sloučení obou pojetí... emoce plně pod vědomou kontrolou jsou celkem nudná záležitost...
...klamy občas vyvolávají hodně zajímavé emoce a poučení...
Bohužel nedokáži najít vhodná slova na dostatečné vyjádření toho, co jsem chtěla sdělit...
Inu, asi mi není shůry dáno a tak se omlouvám, ale raději zůstanu uvězněná se svými "klamy"...

Datum: 12.09.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Re: Re: Voda...

Emoce jsou bez omezení pouze tehdy, pokud je ovládáme. K tomu prostě není co dodat. Právě nezvládnuté emoce, nám brání cokoliv smysluplného zažít. Jednoduše proto že se nalézají na duální houpačce a jakákoliv změna stavu vyvolává nepřiměřené reakce. Určitě nemá smysl se tu na toto téma rozepisovat, ale pokud člověk vnímá své duchovno jak přirozenou cestu vývoje, je zcela nesmyslné se domnívat, že nás Bůh pustí z vlastního vězení dřív, než zvládneme svou lekci. Naše bytí a možnosti se řídí vědomím vnímáním, jehož rozsah předurčuje prožívanou skutečnost. Takže cokoliv co nekonáme v zájmu jakéhosi libida, nás nutí prožívat neustále tentýž vzorec existence, ačkoliv už jsme ji dávno překonali. Je to jen naše volba co v životě zažijeme a co nikoliv.