O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? – 12 (Nulový prostor)

13.09.2010 15:06

Vážení čtenáři, jak víte, vše se vyvíjí, a protože nejsem imunní vůči vývoji, tak se také vyvíjím….?!

Při svých meditačních cvičeních čas od času narazím na nové poznatky – úhly pohledu na danou věc či věci z roviny 3JT ve směru nahoru, ale i dolu. Nyní jsem narazil na něco, co jsem nazval „NULOVÝ PROSTOR“, ale s nulovým bodem či nulovými body to vůbec nemá co dočinění. Pří zkoumání Vědomí „JÁ JSEM“ (V-JJ) jsem došel k tomu, že vlastně když dosáhneme V-JJ a zpřítomníme si „JÁ JSEM!“, můžeme být stále v „JJ“ i jiných úrovních 3JD, a dokonce i v IST. Docela mne to překvapilo, nevěděl jsem o této možnosti…. Když jsem o tom přemýšlel a meditoval, zjistil jsem, že je to vlastně logické a vše usnadňující. Tak například, když jste v „JJ“ a přecházíte po jednotlivých tělech či rovinách těl  3JD, jste v rovnováze, protože se nacházíte na přímé linii mezi EK(energetických krystalů) vycházejících z NB v NB jednotlivých těl a rovin těl. Pro představu si můžete vzít dvě pyramidy a dát si je proti sobě, kde jedna představuje 3JT (dolní a otočená špičkou dolu) a 3JD (horní se špičkou směřující nahoru. Spojnice mezi těmito dvěma vrcholy vymezuje křivku, které můžeme říkat výšky pyramid. Pokud se tedy budeme pohybovat po linii výšky vrchní pyramidy = 3JD, jsme v rovnováze!!! Mezi těmito symbolickými pyramidami je ještě podobný krystal IST, který prostupuje oběma pyramidami 3JT a 3JD a svou IST44 rovinou je mimo obě dvě pyramidy. Možná se vám to zdá zbytečné o tom hovořit, ale zbytečné to není, protože zrovna tato rovina, tedy IST44 je středem, který spojuje všechny těla a roviny skrze IS roviny ostatních těl Mikrokosmu. Je to místo, kde umisťujeme (měli bychom umisťovat) DS (Duchovní Srdce) a CHDS (Chrám Duchovního Srdce). Nyní je zde ještě něco nového, právě to, co jsme nevěděl a co jsem nazval „NULOVÝM PROSTOREM“.

Pokud se přemístíte do Vědomí IST z normálního Vědomí Já a zde si zpřítomníte CHDS, jste v IST44. Tento chrám je vlastně vaše imaginovaná představa, že? Pokud ano, je to tedy „jen“ udržovaná myšlenka, která vám dělá službu v tom, že kdykoliv řeknete, že si chcete nechat zpřítomnit své CHDS v IST, ocitnete se přesně ve svém středu, tedy ve svém konkrétním bodu, který je přesně na poloviční vzdálenosti dvou vrcholových bodů, aniž byste museli cokoliv přeměřovat či zaměřovat.

Připomeňme si co vlastně IST je a k čemu má sloužit. Intuitivní a soucitné tělo je především PŘÍJÍMAČ a ROZDĚLOVAČ MYŠLENEK (PRM) přicházejících z A-É typu „2“. Tento PRM je tím kdo distribuuje Myšlenky a kdo může „zatrhnout“ přísun materiálu ke konkretizaci v DT (Duševní Tělo), které slouží ke konkretizaci a dynamizaci myšlenek, které dostalo DT jako příděl ke zpracování. Vezměte DT = Mysli její příděl Myšlenek a nemá za chvilku co zpracovávat, prostě přestane generovat a ztiší se.

Vraťme se tedy znovu do CHDS a V-JJ v IST44 a pak se ztotožněte s „JJ!“ v IST44. Část CHDS, jako věc zmizí, prostě to nechte rozplynout. Až zjistíte, že to funguje (to rozplývání), nechte zmizet celý CHDS. Najednou zjistíte, že jste v prázdném prostoru. Čím prázdnější je tento prostor, tím je více bělejší až je jen nekonečný bílý neohraničený prostor, v jehož středu jste VY v podobě a existenci „JÁ JSEM!“ a ve V-JJ v IST44, jako v nejnižší možné vibrační hodnotě, kterou můžete dosáhnout v tomto stádiu vývoje, pokud nezačnete produchovňovat své 3JT, jak jsem uvedl Metodice MC „Světlo a Láska“. Pokud zvládnete toto, co jsem zde naznačil a o čem budu hovořit v následujícím článku „Jak na to? -2“, vlastní cesta rozvinutí svého „JÁ JSEM!“ bude snadnější a rychlejší jak po stránce VZESTUPU, respektive přípravy na něj, tak i možnosti dosažení POVZNESENÍ….!!!

Zde je příklad  ve formě obrázku, patřící pro Mysl, tedy pro DT, ale pokud se podíváte na sloupec zelené barvy, který představuje IST, mělo by vám být mnohé jasnější .......

Pokud budete cvičit ve svém Nulovém prostoru v IST44, budete mít možnost kontrolovat své myšlenky a rozhodovat zda budou nebo nebudou. Dále budete mít kontrolu nad tím, zda vás něco nebo někdo neovlivňuje a tím se rozhodnout zda se necháte nebo nenecháte ovlivňovat či zotročit. Důslednou kontrolou co budete distribuovat své Mysli = V-DT za myšlenky, jste schopni jí porovnat  bez násilí, tak aby dělala přesně to, co LD cestou IST chce, aby bylo provedeno = realizováno z podoby abstraktní do podoby konkrétní a je jedno, zda realizace bude v Mentální, Astrální nebo Materiální Sféře. Další podrobné praktiky budou jak jsem již napsal v dalším článku- dílu „ Jak na to?“ Zatím si vyzkoušejte to, co jsem naznačil a budete mile překvapeni ………….

LK

 

Diskusní téma: Co se to děje? – 12 (Nulový prostor)

Datum: 04.11.2014

Vložil: Lineární Algebraik z LA

Titulek: Nulový prostor?

Dobrý den (DD), chtěl jsem se zeptat (CHJSZ), jak se nazývá dimenze nulového prostoruN(A)??? Můj velký mistr prostorů (MVMP), mi pověděl, že je to nulita n(A). A jak se chová u transponované matice A ^ T??

Děkuji, Lineární Algebraik (LA) z LA (Los Angeles)

Datum: 17.01.2011

Vložil: Lilu

Titulek: Pod návalem "slov" zapomněla na to hlavní...

...DÍKY za tento super web... Vážně Díky! ;)

Datum: 17.01.2011

Vložil: Lilu

Titulek: KACE...vždyť se rozpomíná :)) pokoru opráší brzy ;)

Pravdou však i nadále zůstává "jistá skromnost" chci říci...karma platí i na vyřčené ... všem nám jde přece o jedno a pozor... Klíčem ke všemu je paradoxně "půst"... k uchopení, žití a následnému ukotvení vibrace světla ;)) čím totiž „jemnější vibrace lásky a soucitu“ tím to totiž tak nějak rychleji pálí ;))Namaste přátelé... ONENESS

Datum: 13.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: :)

Tenhle článek je celkem fajn... jen tak dál a možná to bude ještě zajímavější ;)
Hlavně bez násilí, v klidu...
Vím, že mi nedůvěřujete... ale jsem ráda, že jste se zase dostal dál :)

Datum: 13.09.2010

Vložil: Lk

Titulek: Re: :)

To není otázka důvěry či nedůvěry... je to o vědění a způsobech jak najít cestičku pro bližné. Když se člověk dostane na Skleněnou Horu, lehce zapomene na to jak to bylo těžké když se tam škrabal. Nejhorší to je poprve, pak je to jen zjednodušený výstup, ikdyž se to zdá těžké, ale v podstatě to není těžké. Je potřeba tedy najít nové možnosti jak tu Horu Průhlednosti slézt bez škrábanců, pádů a dalších podobných zkušeností, které již více nedají než cesta k této Skleněné Hoře. U mne nevěděl spíže znamená významově, zapomněl a to není dobré, protože se to týká někoho jiného než mě. Hledám a nacházím, protože chci, kdyby to dělali všichni, bylo lépe. Navodit jakoby problém je snadné, ale pochopit skutečnou podstatu Skleněné Hory je úplně o něčem jiném.... Mějte se a pokuste se nedívat se do srdce hory, ale buď se staňte Horou a nebo vylezte na její vrchol, vše ostatní jsou jen rádoby intelektuálně laděné pózy. :-)

Datum: 13.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: :)

Pro mě je to těžký v tom, že vlastně všechno vidím zevnitř... jako bych byla osou, absolutní nehybností a sledovala všechny... jak se snaží sladit s tou či onou vibrací, a bojí se toho ustálení... ale Vy myslíte, že vnímám něco jiného...chápete to dosti odlišně...

Prakticky se to, co vnímám nedá vyslovit... a možná bych tedy měla zůstat zticha...

Tak se mějte...

Datum: 13.09.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: :)

Vždyť jsem vám to napsal, to že to vidíte jen zevnitř ještě neznaméná že to stačí...! Někdy to co je vevnitř je v podstatě navenek a to co je navenek je vnitřkem. je potřeba poznat všchny aspekty a nemyslet soi že vše vím a znám. Ano znáte, ale jen ze svého úhlu pohledu a pak nemáte slova, kterými byste vysvětlila o co jde. Být od přirozenosti osou není žádná zásluha sestřičko Oso nebo také Axe, dosažení a pochopení vnějšku je teprve úloha života.... ů. Na to však musíte přijít někdy v budoucnu sama, ale to musíte trochu chtít a když to nechcete, tak co dál říkat.....-)? Mějte se pěkně - L

Datum: 13.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: Re: Re: :)

No jéje... ale vím, jak z toho "ničeho" něco stvořit... to vnější... ale to vnější jsou jenom takový hry pro pobavení... zkoumám si je pro radost... a baví mě to...
A mrzí mě, že ostatní z musu... ze strachu z pekla, temnoty, nevědomí a tak různě...
Myslím, že jsou popoháněni zbytečně a je to právě strach který to všechno degraduje (když nemáte strach, vaše "nevědomí" je klidné a nic zlého nechce a vy se učíte s ním žít v harmonii, lásce a vůlí jen jemně směrujete.. nepotřebujete drsných příkazů)... ale na tom se asi neshodneme, tak to raději necháme... :)
Tak se mějte...

Datum: 14.09.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: :)

Dobrý den Lurae, zeptám se vás tedy veřejně: Proč si hrajete na někoho, kdo je mimo a kým nejste :-)? Jste v lidské formě ač jste od jinud a přesto místo abyste sbírala zkušenosti, tak se pořád motáte okolo toho co znáte od jinud. Dobře pochopím to že jste ještě v dětském věku, měřitelně v rozvoji, který vás ještě čeká, ale co víte o skutečném strachu o skutečné Lásce a mnoho dalších podobných elementárních věcech? Zatím vás vždy Otec s Matkou chránili jako dítě, které si skutečně hraje, ale jednou /budete muset/ dospět ..... To je například Zákon Musu, kdy se uplatňuje vývoj = posun. Buď se dobrovolně vlastním vývojem posunete a budete posunovat nebo ne a pak jste tam dovedena ať se vám to líbí nebo ne. Vůbec to není o strachu o kterém nyní hovoříte a kam to stále směřujete. Obecně Stvoření nemá zájem o stagnaci, proto byli vytvořeny mechanizmy, které to nedovolí. Vy nejste mimo Zákon a jestli si to myslíte, prosím.... sama sebe doběhnete.....
Nakonec jen taková maličkost: Temnota je realita, nikdy jste tam nebyla a Váš Idol by vám asi už nepřišel jako idol, kdyby jste se musela pro změnu jemu vydat v šanc podle jeho Zákona Musu. Narozdíl od mnohých nestraším a netyji z energie disharmonie, mezi něž patří i strach. Velký Lhář je velkým lhářem, protože cesty k němu jsou sladké a vábivé, cesta od něj je svízelná, bolestivá a krvavá, protože ON nechce nikoho pustit ze své náruče. Proto je zde tolik pomahačů na cestě k Němu a tak málo těch co skutečně ukazují jak odejít a tolik netrpět jeho ataky a ataky jeho služebníků.Poslední poznámečka: Každý z nás kdo je božského rodu (má v sobě božskou jiskru a ne každý jí má) má v sobě indikátor co je správné a co už ne. Tento indikátor je Svědomí, jako nejnižší energie božského principu. Pokud i ten přehlušíte, jste na dobré cestě k Velkému Našeptavači a Lháři. Je to ale každého svobodná volba. Takže není potřeba svádět odpovědnost na jiné, ale jen a jen na sebe, protože například strach je jistý stupeň disharmonie vodních vibrací. Každému normálnímu člověku by mělo to signalizovat, že je to buď signál nebezpečí jako průvodní jev působnosti pudu sebezáchovy(viz astrální matrice) nebo je zde "po čertovsky dobrý" zdroj rozrušující harmonii. Takže opravdu nevím co a koho obhajujete :-). Mejte se.

Datum: 14.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: :)

Jednám jen podle svého vědomí a svědomí...
Sbírám zkušenosti... a taky hledám souvislosti a čím dál tím víc se mé poznatky potvrzují...
Paradoxem je, že se snažím si na nic nehrát a vidět věci tak, jak jsou... nechci hrát tu hru co hrají ostatní... a jelikož se chci řídit svým svědomím, pak cítím, že to co vím by bylo dobré aspoň někomu předat... nebo aspoň naznačit a opravdu to nechci nikomu vnucovat, zvláště ne těm, co se ještě moc neorientujou, Vás považuji za moudrého, proto o tom mluvím s Vámi... ale teď nemá cenu to rozebírat... protože každý vidíme něco jiného...
Prostě budu jenom doufat, že mi neudělá to, co Sofii... její příběh je rozporuplný, ale ze střípků jsem si odvodila o co šlo...
A můj Idol, jak vy říkáte... se "bohužel"... dostal neblíže k tomu, co jsem chtěla sama říci - on "to" ví... ale podle Vás si něco nalhávám... zapeklitá situace, že?
On je jistě velmistr v přetvařování, ale... je něco co nemůže skrýt... co nikdo nemůže...
Nakonec všechny lži padnou... a pak se uvidí...

Datum: 14.09.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: :)

S vaším závěrem souhlásím bez připomínek. Neřekl jsem že si něco nalháváte, jen se ptám vás, zda si něco nemalujete. Nemohu vám nic říci v této době a ještě tímto zůsobem. Vím kdo jste a jste mi bližší více než si myslíte a i víte, ale to přece neznamená, že vás budu šetřit... :-) Naopak!!!! Já Jeho neodsuzuji a stále jej mám rád, protože vím kdo je, ale stejně nakonec bude sám, protože děla vše, aby nebyl sám ve své samotě. Nezávidím mu jeho roli, která mu byla přisouzena, protože si jí vybral mimo základní plán. Nabízel jsem vám abyste něco napsala, máte tu samou možnost nejen nyní , ale i kdykoliv jindy. Klidně to zveřejníme, v tom není problém. Jen se zamyslete nad tím co předáváte a o čem metodicky chcete hovořit. Váš Idol ví opravdu hodně, ale také mnohé neví, protože je už opravdu dávno mimo úrovně odkud musel odejít. Zde mu bylo dovoleno mnohé, ale jeho vláda se blíží k bodu obratu a proto začíná být skutečnější a pravdivější kdo skutečně je. Příjde doba kdy prohlédnete a pochopíte o čem jsem hovořil obecně i ve směru k této vysoké bytosti negativního charakteru. Jeho úloha je jasná a také ho tak beru. Jinak doporučuji si přečíst knihu "Rady zkušeného ďábla" od C. S. Lewise, možná vám dojde jaké metody práce používají jeho Klucí a Klučky .... :-) Mějte se a pěkné počtení. Nezapomeňte se po přečtení byť i části se očistit!

Datum: 14.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: :)

Já vím, že to všechno myslíte dobře... a děkuji za Vaše připomínky...a tak vůbec...
ale problém je právě v tom že :
"O Nicotě jsem nechtěl hovořit, protože o ní se dá skutečně hovořit až když….. !!!"
A jelikož to je právě to... vůbec o tom nějak mluvit je...
Právě, že... když to vnímáte... nemůžete si nic "malovat"... protože je to stav prostý všeho...dokonalý klid - absolutní nehybnost... a je jako klíč, díky němuž pak určité věci můžete vědět na 100% ... i když nevíte jak k nim dojde, nevíte co všechno se ještě zamotá... ale víte... (a je mi líto, že to vědění působí jako nějaká nafoukanost, nebo tak něco...)
Inu a taky víte, že ...úplně nakonec nikdo nemůže být sám... není tady možnost, jak být navěky v zatracení... i když to zatracení může být hooodně dlouhé... to připouštím... ale nikdy ne věčné...
(Jinak ten příběh, jak jsme Vám o něm jednou vyprávěla... tam jsou velice dobře popsány Jeho metody... řekněme, že hlavnímu hrdinovi, kterej tak trochu ztratil pamět a vytvořil si takový alter-ego a k němu falešný vzpomínky a tak, ...inu ten hlavní "záporák" mu ukazuje pravdu, jenom v tý "pravdě" je takovej jeden falešnej "detail"... Ten hrdina mu samozřejmě nevěří... až pak si nalezne skutečnou pravdu - a svý starý ego, na který naváže - ale pořád je to ego....když se na to ale kouknete z jinýho úhlu pohledu... pokud by tomu záporákovi byl býval uvěřil... byl by zcela od ega osvobozen - ten detail v konečným důsledku by mu neskutečně pomohl (akorát by to musel trochu vybalancovat, aby mu nehráblo :D)... takže, nakonec - jasně, že lhal... ale myslel to v dobrým, nebo ve zlým?... je to celý taková šílená psychologická hra, jako všechno... a takový pohádky jsou fajn... i když je škoda, že jsem nenašla nikoho, kdo by si uvědomil, že ta klička v tom příběhu nemusela bejt až tak úplně "zlá"...
Stejně tak jako teď Lucifer... je v tom mnohé... a tak Vám kolikrát i to co se zdá být jako lež, může pomoci... a možná se snaží jenom naznačit, že tady je ještě něco, co je možná ostatním skryto...

Datum: 14.09.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: :)

LK:
"O Nicotě jsem nechtěl hovořit, protože o ní se dá skutečně hovořit až když…..
až když je člověk připravený, aby jej to nesvádělo to hned zkusit, co bych jen naznačil....!!!
O nicotě se dá hovořit mnohé a přitom žádné plky, jen co vykládat hrabošům o tom jaké to je pohledu Orla? Zapomenou na ostražitost a budou tomuto dravci za potravu....?!

Lurae:
Právě, že... když to vnímáte... nemůžete si nic "malovat"... protože je to stav prostý všeho...dokonalý klid - absolutní nehybnost... a je jako klíč, díky němuž pak určité věci můžete vědět na 100% ... i když nevíte jak k nim dojde, nevíte co všechno se ještě zamotá... ale víte... (a je mi líto, že to vědění působí jako nějaká nafoukanost, nebo tak něco...)
LK:
Inu to o čem hovoříte není až tak pravda, pokud se skutečně dostanete do Nulového Prostoru, tak to může na vás takto působit z počátku, ale je zde vnitřní dynamika jako například v energetické červí díře ... to je jen přirovnání, je to i tak... :-)
Lurae:
Inu a taky víte, že ...úplně nakonec nikdo nemůže být sám... není tady možnost, jak být navěky v zatracení... i když to zatracení může být hooodně dlouhé... to připouštím... ale nikdy ne věčné...
LK: Zrovna tuhle pasáž jsem musel kolegovi vysvětlovat aby pochopil a trvalo mi to cca 45 minut než to pochopil.... to je práve to vaše malování si to podle svých současných představ :-)
Lurae:
(Jinak ten příběh, jak jsme Vám o něm jednou vyprávěla... tam jsou velice dobře popsány Jeho metody... řekněme, že hlavnímu hrdinovi, kterej tak trochu ztratil pamět a vytvořil si takový alter-ego a k němu falešný vzpomínky a tak, ...inu ten hlavní "záporák" mu ukazuje pravdu, jenom v tý "pravdě" je takovej jeden falešnej "detail"... Ten hrdina mu samozřejmě nevěří... až pak si nalezne skutečnou pravdu - a svý starý ego, na který naváže - ale pořád je to ego....když se na to ale kouknete z jinýho úhlu pohledu... pokud by tomu záporákovi byl býval uvěřil... byl by zcela od ega osvobozen - ten detail v konečným důsledku by mu neskutečně pomohl (akorát by to musel trochu vybalancovat, aby mu nehráblo :D)... takže, nakonec - jasně, že lhal... ale myslel to v dobrým, nebo ve zlým?... je to celý taková šílená psychologická hra, jako všechno... a takový pohádky jsou fajn... i když je škoda, že jsem nenašla nikoho, kdo by si uvědomil, že ta klička v tom příběhu nemusela bejt až tak úplně "zlá"...
LK: Vše je dobré jen z něčeho může být ještě hůř .... smích(laskavý). Opravdu přečtěte si Lewise, to jsou přesně příběhy pro vás k zamyšlení. Ego se neodvobozuje, Ego se krotí. V Mystice je symbolizováno Ego jako vzpínající se kůň. Když jej Duch zkrotí, stává se Bojovníkem symbolizovaný Jezdcem v brnění a na koni, který kráčí tam, kam jezdec chce..... Takže další podvod(už víte proč jsem tak zásadový na maličkostech, které v konečném důsledku právě maličkostmi nejsou?
Lurae:
Stejně tak jako teď Lucifer... je v tom mnohé... a tak Vám kolikrát i to co se zdá být jako lež, může pomoci... a možná se snaží jenom naznačit, že tady je ještě něco, co je možná ostatním skryto...
LK: Pokud se Lucifer a jeho družina podvolí ve své pýše a lpění pouze na rozumu a vychytralosti, nikdy mu nebude nikdo z nás Věřit. On to ví a dokud nezůstane sám samotinky na pustém ostrově a nepochopí, že zůstal sám se svým smutkem, nebude možno mu vytrhnout hada z jeho prsou, který obtáčí jeho Srdce. Ta která mu to může vytrhnout, může přijít a jako jediná to udělat, protože ta jediná bude schopna díky svému utrpení rozdrtit hlavu tohoto hada....!!! Pak teprve bude Opět Světlonošem a prozří, že nikdy nebyl sám, jen nic nepustil do svého Srdce, ani Světlo a ani Lásku. Tohle je zase můj příběh převzaty jako symbol od Leviho. Mějte se :-)

Datum: 14.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: :)

Asi vnímáte jako ego něco jiného než já... myslela jsem ego jako program...
takový ten, který udržujete před svým skutečným já a o kterém si myslíte, že to jste Vy... ale nejste...to ego může být různých charakterů a úrovní... má tu moc nutit vás dělat věci které doopravdy nechcete a které jsou k ničemu... často pak nositel ega v rámci toho aby byl "na správné straně" krotí vlastního ducha (ne zřídka v domnění, že je to zcela naopak - "já přece nejsem zlej/špatnej/temnej a tak se budu ke každýmu chovat hezky a budu ke každýmu chovat bezpodmínečnou lásku a nedovolím egu aby mě stáhlo do temnoty" = ego ... svý problémy akorát překryje, prohlubuje...) ... a jasně pak je tady temný ego, který funguje prakticky stejně - projevuje se sice mnohem hnusněji a jedná se o potlačení zase jinejch citů a i když se zdá že je na nižší úrovni, jedná se prakticky o to samý...
Inu, pokud by byl někdo takovej, s prominutím, hňup, že by se dokázal do ega zacyklit navěky, pak by to teoreticky mohlo být jako věčný zatracení... ale prakticky to není možný :D
Věčnost je příliš "dlouhá" na to aby to dovolila... ale to je jenom pojem, ve skutečnosti čas neexistuje... je to jenom hra... všechno stvořený je... průser je jenom když se do ní moc zamotáte a zbytečně si ubližujete...

Každopádně se brzy uvidí...

Tak se mějte :)

Datum: 14.09.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: :)

Tak už jsme konečně doma.... !!! :-) Zkuste si trochu pročíst úvodní články z Mikrokosmického spojení a definice jednitlivých úrovní, aby jste si ujasnila o čem se bavíme. je jasně definováno co je Ego, co je Duch, respektive jeho části = funkční obaly, co je kvantita a co je kvalita z pohledu mikrokosmu atd. Jinak se budeme skutečně míjet a každý budeme hovořit o něčem jinem, ikdyž budeme používat stejné slova, ale s jiným významem. Ego je Nástroj, Mysl je Nástroj, Duše je Nástroj, Fyzické tělo je Nástroj. 3JT je souhrn více nástrojů a je kvantitou s jistou úrovní kvality = Vědomí. LD je prvotní stupeň Vědomí Ducha a má protihráče v podobě Podvědomí, V životním Duchu se má setkat podvědomí s Vědomím zespodu s V-LD a z druhé strany s V-BD. V BD je sloučeno vše v jedno. Z protihráče se stané odhalené skutečné "JÁ JSEM!" v plnnosti V-MiKo. Tohle se mělo říci až tak za 4-6 týdnů až k tomu dojdeme a budeme moci se docvičit, aby to bylo vědomě. Právě v takových to věcech si nerozumíme a ani si rozumět nemůžeme. Jak jsem to napsal pokud se nezačnete dívat i z venku a nevystoupíte na Skleněnou Horu budete pozorovatel skutečného života ve zkušenostech jen z roviny AXE a jak říkáte, už brzy budete i vy vědět co a jak... Mějte se .-)

Datum: 14.09.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: :)

Uvidíme...
Taky se mějte...

Záznamy: 1 - 16 ze 16