O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 16 (Vědomí Boží Přítomnosti planety Země - IENTA)

04.10.2010 12:14

Vážení čtenáři a čtenářky, nechci vás alarmovat či strašit, tak prosím berte tyto řádky jako přípravu na následující dny, kdy nemusíte tiše setrvat v nevědomosti, ale také ne v bezmocnosti. V období října a listopadu se  podle všech indikátorů budou dít situace, kterým nebudeme na první pohled rozumět a to především v souvislostech. Podívejte se prosím na tyto dva měsíce na těchto stránkách:

https://www.rahunta.cz/news/co-se-to-deje-10-aktivacni-brany-co-je-to-/

kde jsem uveřejnil  převzatý článek, abyste si jej mohli včas a v klidu přečíst a udělat si vlastní názor. V každém případě druhá strana (můžeme jim říkat třeba strana Soupeřů podle MCEO) se bude snažit o eliminaci této příležitosti především tím, že vyvolá strach, paniku, zlost, tzv. spravedlivý hněv a pocity provést odplatu, tedy pomstu. Pokud by se to povedlo, bude většina Lidstva  nepřístupná otevíracím impulsům a energiím v samém počátku ladění.

Podívejte se na zprávy o nebezpečí tzv. teroristických hrozeb oficiálně a pokud chcete, podívejte se i na konspirační  stránky Sorcha Fall zde: www.whatdoesitmean.com - přeložené do češtiny

Není potřeba si dělat vrásky či panikařit, jen je potřeba si ujasnit celkovou možnou situaci a položit si otázku, komu že se to může hodit a proč? Je úplně jedno jestli skuteční nebo vykonstruovaní teroristé mají „něco“ v plánu, důležité je zachovat po případě klid a mír v Duši, když okolí může být silně rozbouřené. Podívejte se prosím na nejaktuálnější datum  a pod tímto odstavcem bude z naší strany ukázáno, co se dá dělat k zabezpečení klidu nejen u každého z Vás, ale i celkově na planetě Zemi.

 

Říjen

V říjnu nás čeká jedna z nejsilnějších energetických aktivačních bran 10.10.10, neboli 1-1-1. Jedná se o galaktickou bránu, která nás spojí s naší Hvězdnou Rodinou, naším duchovním počátkem, naším Zdrojem.

V minulém měsíci jsme dosáhli nové rovnováhy s vnějším světem a ukotvili naše partnerství. Novolunní ve Vahách 7. 10 nás upozorní na potřebu hlubšího naplnění a vnitřního klidu a míru. Tato energetická brána nás připraví na světelný portál 10.10.10 a ukáže nám, že je třeba nejdříve najít vnitřní harmonii a dosáhnout celistvosti na úrovni Jednoty Těla – Duše – Ducha – naší Multidimenzionality.

Mistrovská brána 10. 10. 2010 otevře intergalaktický koridor a umožní nejen spojení různých paralelních dimenzí pozemské Duality a Jednoty, ale na některých místech téměř splynutí, překrytí, prolínání těchto realit. Je možné, že dojde i na „blízká setkání třetího druhu“. Světlo této aktivační brány v sobě ponese světelné kódy našich Hvězdných domovů a další speciální aktivační kódy. U všech připravených dojde k aktivaci kvantové DNA, která otevře naší hvězdnou paměť a umožní nám čerpat přímo z našich akašických záznamů Duše. Budeme moci začít větší měrou používat své dávné talenty, zkušenosti, nadsmyslové schopnosti, duchovní energie a nástroje. Díky aktivaci kvantové DNA bude nebývalou měrou posílen náš imunitní systém, který nás lépe ochrání před nežádoucími vnitřními i vnějšími vlivy. Naše tělo se začne zcela přirozeně navracet do své prvotní celistvosti a rovnováhy, naše buňky začnou procházet rychlejší regenerací a obnovou. Navíc získáme čistší spojení s naším Zdrojem, Hvězdným Domovem a Světelnou Rodinou, která s námi naváže hlubší komunikaci a spolupráci. Konečně se budeme cítit i na Zemi a v dualitě jako Doma, v kruhu svých nejbližších, kteří nás dokonale znají a přijímají.

Úplňková brána v Beranu (Slunce ve Vahách) 23. 10. vyzve opět ke spojování nejen v partnerství, ale hlavně v rámci širšího Společenství. Hlavním úkolem této úplňkové brány je však ve větší míře manifestovat novou čistou stvořitelskou Sílu Prvotního Vědomí skrze skupinovou spolupráci a “Jedno Srdce” Lidských a Duchovních Bytostí.

Budeme proto zcela přirozeně a snadno přitahovat a potkávat další spřátelené Duše ze své duchovní Rodiny, poznávat své „staré známé“ z mnoha předchozích inkarnací a Hvězdného Domova, se kterými máme duchovní Posvátné Smlouvy ohledně spolupráce na Vývoji. Začnou se zcela přirozeně vytvářet Společenství spřízněných Duší, s kterými můžeme sdílet své nové poznání a jedinečnost. Budeme se zcela přirozeně vzájemně doplňovat a podporovat v růstu, realizaci božských poslání a ukotvování mimořádných talentů, schopností a mistrovství.

 

Můžete o tom celém co je zde uvedeno příslušně meditovat v CHDS v IST a budete dostávat i další informace podle vašeho osobního nastavení a vnitřního rozvoje.

Nyní bych vám chtěl něco říci, co nikdo z těch co píší o planetě Zemi neví, nikde to nebylo ještě doposud zveřejněno. Planetární Duch této země, kterou známe jako planetu Zemi, má mnoho dimenzionálních úrovní a v každé úrovni má své Jméno. Na jedné úrovni má jméno GAIA, tato úroveň odpovídá našemu IST. Tato úroveň je spojovací úroveň všech 12-ti prvotních Vesmírů, které tvoří Stvoření našeho OTCE. Je to úroveň, která je něco jako čep tohoto propojení. Je to místo kde se můžete poprvé setkat s BP (Boží Přítomností) zde na Zemi. Tohle jsem již naznačil, ale existuje ještě jedna úroveň spojení  s BP Země, která má tu výhodu, že přímo je schopna ovlivňovat to co se děje zde na Zemi ve 3D. Planetární Duch Země se v této úrovní BP jmenuje IENTA (foneticky Jenta).

 

 Co z toho vyplývá?

Pokud chceme oslovovat cokoliv na planetě Zemi ve 3D, můžeme i skrze tuto úroveň a Jméno. Výhodou je to, že je to skutečně Boží Přítomnost a tedy jsme v té nejvyšší čistotě, Světle a Lásce, kterou můžeme dosáhnout ve svém pozemském těle a můžeme hovořit s Duchem této planety…..

 

Jak tedy na to?

„Mé normální Vědomí spoj mne a zpřítomni mi V-BP v BD!“

(V-BP v BD = Vědomí Boží Přítomnosti v Božím Duchu)

„Mé V-BP v BD spoj mne s V-BP planety Země (V-BP- IENTA)!“

Po navázání spojení s tímto vědomím s tímto vědomím si udělejte osobní rozhovor, podle každého z vás (není ni potřeba předepisovat, jak si zabezpečit možnost oslovovat jménem)

Pokračuji dál:

„V-BP planety Země (V-BP- IENTO) nalaď mé V-BP v BD na BP celé planety (dovol mi naladit se na Tebe IENTO) a oslovit vše ve 3D (4D, 5D, 6D, 7D podle potřeby)“

 

 

Příklad = záznam jednoho MC:

 

„Mé normální Vědomí spoj mne a zpřítomni mi V-BP v BD!“

 

„Mé V-BP v BD spoj mne s  V- IENTY!“

 

„Zdravím Tě IENTO a žehnám Ti ve Jménu Světla a Lásky!“

 

„ IENTO, prosím tě chci se naladit na BP skrze Tebe a požehnat všem Krystalům Země. Zároveň je chci požádat o předání vzkazu všem bytostem na Zemi.“

 

…… kladná odpověď…..

 

„Volám všechny Vědomí Krystalů ve 3D planety Země a žehnám vám Světlem a Láskou! Zároveň Vás tímto impregnuji  vzkazem a prosbou pro všechny Bytosti zde na planetě Zemi, které prosím předávejte do plného převzetí této zprávy:

 

Bytosti a Lidé všech úrovní vylaďte se na Boží Přítomnost  planety Země a jednejte všichni ve Jménu Světla a Lásky, spolupracujte k dosažení JEDNOTY v každém z vás i jako celku. Každá negace ať je ihned rozpuštěna v samém zárodku skrze Světlo a Lásku JEDINNÉHO, které jsou neustále přítomny v jeho BP!“

„Děkuji všem Krystalům za pomoc a službu, kterou vykonávaly a vykonají! Zároveň jim ještě jednou žehnám skrze své Světlo a Lásku v BP mého Božího Ducha (BD)!“

 

Stejně se to dá udělat s vodou, má vynikající schopnosti v tomto ohledu předávání potřebných informací. Dále se všemi živlovými energiemi, protože jsou to vlastně fluidické kondenzátory. Zde však je potřeba vědět příslušné analogie, kterými můžeme tyto energie podle živlů vkládat…..

Přeji vám mnoho úspěchů ve vlastní práci a jak vidíte není potřeba se ničeho bát a nechat se strašit. Nemáte prázdné ruce, můžete mnohé vykonat pro své bližní, stačí jen CHTÍT, VĚDĚT, ODVÁŽIT se a MLČET (ztišit se = zvnitřnit se)

S otevřeným Srdcem pro Vás i Vás….

LK

Diskusní téma: Co se to děje? - 16 (Vědomí Boží Přítomnosti planety Země - IENTA)

Datum: 25.12.2020

Vložil: Robertunell

Titulek: сайт

Free Sex Dating [url=https://bit.ly/3hhve2N]https://bit.ly/3hhve2N[/url]

Datum: 05.10.2010

Vložil: Corascendea

Titulek: Kryštály, Stromy, Voda a Zem.

Vaša výzva ohľadom Kryštálov je mi blízka. Vysielaním pozitívnych myšlienok kryštálom Zeme sa dajú zmeniť jej vibrácie a to pomáha čeliť zlej vôli. Osobne mám tiež hlboký a milujúci vzťah so stromami. Stromy majú bezprostrednejšie spojenie so Zemou ako človek. Sú ta nádherné jestvovania ktoré učia dôstojnosť a sebaúctu. Každý deň pomáhajú tlmiť otrasy hnevu a chamtivosti, až do bodu vlastného sebaobetovania. Každý kto sa spojí so stromami nájde v nich priateľa ktorý ho podporí v čase rozhodovania. Teda kryštály, stromy, vodu a Zem nám Boh dal, aby sme mohli pokračovať so svojimi úlohami.

Datum: 05.10.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Kryštály, Stromy, Voda a Zem.

Děkuji paní Coro za připomenutí rostlinné říše, konkrétně stromů...., úplně jsem na ně zapomněl, to jsem ale Hlava dubová, ach jo :-).Určitě se pokusím na to udělat nějaké konkrétní cvičení. Nechcete o tom napsat článek? Mocbyste nás tím potěšila....Pokud ano , předem děkuji.

Datum: 04.10.2010

Vložil: Judita

Titulek: dekujem

Rikala jsem Pritelkini,ze se mi vubec neliby,jak nekteri lide provokuji.
Pritelkine Lilka rika "a vis kolik se toho takhle dovime"Je to nahodou skvele.
Judita

Datum: 05.10.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: dekujem

Ria-Li má pravdu, možná je někdy tendence k popíchnutí nebo i k provokaci, ale ono to nevadí pokud se dá odpovídat argumenty.Pokud se pak některé věci opakuji, nemá cenu odpovídat, protože bychom se točili v kruhu bez informačního náboje. Mě nevadí diskuse s kýmkoliv a diskusí se člověk dobere k otázkám, které by ho ani nenapadly. Takže vše je dobré.... :-)

Datum: 04.10.2010

Vložil: Jonathan

Titulek: Poděkování...

Text:Pokud by se to povedlo, bude většina Lidstva nepřístupná otevíracím impulsům a energiím v samém počátku ladění.

Děkuji pane Luďku za tuto informaci!
V diskusích dochází k mnoha nedorozuměním....Děj se tedy vůle Boží, prokáže se brzy jakého je původu tato cesta!
Budu sledovat aktuální dění, události jsou zřejmě urychleny...

Datum: 04.10.2010

Vložil: monika

Titulek: ďakujem

ďakujem Vam za tento prispevok, ktory mi teraz velmi velmi pomohol, dakujem aj za tuto stranku.

Datum: 04.10.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: ďakujem

Jsme rádi pokud články a příspěvky pomáhají, ať jsou vám k užitku :-)