O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? 19 (Solara pro rok 2010.... další pohled na události tohoto roku)

08.10.2010 20:42

SOLARA – SURF REPORT PRO ROK 2010  - NA CESTĚ LÁSKY:
Vítejte v zářivém roce Naplnění – 2010!


2010 je druhým rokem tříleté fáze, která zahajuje nové MUA, což je Větší evoluční cyklus
V roce 2010 se uskuteční různé klíčové události. Mimo jiné:

 • Odhalení a odpadnutí mnohého, co je špatné.
 • Další hroucení světa duality.
 • Zesílené objevování Pravých Celistvých.
 • Mnozí z nás půjdou po Cestě Lásky.
 • Znovu-sjednocení se svojí Jednou Pravou Láskou.
 • Ukotvování ČISTÉ SRDEČNÍ PRAVÉ LÁSKY
 • Splnění mnoha našich nejbujnějších přání
 • Mocná aktivace Druhé vlny, když se otevřou jejich zapečetěné zakázky
 • Můstkoví lidé vstoupí do své síly a převezmou zodpovědnost
 • První vlna pocítí novou lehkost
 • Aktivace 9. Brány Cesty bran 11:11
 • Naše setkání jako Jedna bytost v akci
 • Naše zaměření na svůj Pravý životní úkol
 • Bude uvolněna masivní vlna kreativity
 • LÁSKA V AKCI bude projevena


Přehled roku 2009
2009 byl silným rokem přechodu, který nám dal lekce a zkušenosti, které jsme nejvíce potřebovali. Po celý rok po nás bylo vyžadováno snažení, ale existovaly také překvapivé příležitosti transformace a rozvoje. Celá řada z nás dosáhla bodu SPRÁVNÝ ČAS – SPRÁVNÉ MÍSTO a projevili se jako Praví celiství. Uprostřed tohoto roku, 5. června, přišla na tuto planetu ČISTÁ SRDEČNÍ LÁSKA, a narodil se Bílý Drak. To označilo dokončení jednoho dlouhého cyklu ukotvování Nového. Nové a Pravé je konečně tady!

Rok 2009 byl rokem, ve kterém se výrazně rozdělily překrývající se a paralelně existující reality Duality a Jednoty. A proto jsme zažívali zcela odlišné věci, podle toho, kde jsme se sami umístili. To, jak jsme na naše zkušenosti reagovali, bylo rozhodujícím způsobem ovlivněno tím, jestli jsme se usídlili více v dualitě nebo více v Jednotě.

Někteří lidé vnímali rok 2009 extrémně tvrdě; to bylo proto, že zažívali poslední výzvy své Perfektní bouře. Ostatní z nás, kteří již Perfektní bouří prošli, to považovali za mnohem jednodušší procházet a surfovat početnými požadavky, přičemž použili mnohem větší surfovací prkno a vytvořili nové způsoby navigace.

PRVNÍ & DRUHÁ VLNA A MŮSTKOVÍ LIDÉ V ROCE 2010
Rok 2010 bude mít velmi silný efekt na naše role jako lidé První a Druhé vlny popř. jako můstkoví lidé. Mnozí z nás dosáhnou novou úroveň tím, že vystoupí jako praví celiství. Jakmile to učiníme, budeme se scházet se společným cílem tak, jako nikdy předtím.

PRVNÍ VLNA
První vlna jsou ty staré duše, které jsou na této planetě již velmi dlouhou dobu. Přišli sem pod mistrovským číslem 11, aby ukotvovali Nové. Učinili jsme na Zemi obrovské množství zkušeností a shromáždili hojnost moudrosti a vědění.

Když se Cesta bran 11:11 koncem roku 2011 uzavře, tak budou mít lidé první vlny, kteří tu pak stále ještě budou, příležitost zvolit si novou cestu nebo osud. Mohou si vybrat – opustit planetu nebo tu zůstat a budovat Nové anebo se jednoduše stáhnout a sloužit jako moudří starší.

Do té doby někteří lidé první vlny tuto planetu dobrovolně opustí, protože cítí, že jejich práce zde je skončena. Jiní jednoduše vzdali a na své poslední roky se stáhli do izolace. Jsou tak unaveni a sklíčeni životem, že už více nevěří na své nejodvážnější sny.

Z toho jsem vždycky trochu smutná, protože jsem jednou z První vlny a vím, že právě stojíme na prahu ke splnění našich nejodvážnějších snů. My jsme První vlna, která ještě stále vesluje celou svou bytostí. I když jsme již dosáhli našeho velkolepého cíle ukotvení Nového, víme, že i toto je nyní doba, ve které jsme velmi potřebováni. Je to během této doby přechodu, kdy máme mnoho žezel moudrosti, vědění, zkušeností a zodpovědnosti, které chceme předat. Víme také, že nejsme předurčeni k tomu, abychom planetu opustili vyčerpaní a zahořklí. Až půjdeme, necháme při našem odjezdu zaznívat radostnou píseň Lásky a vítězství.

V roce 2010 budou mnozí lidé První vlny poprvé zažívat pocit úlevy. Toto hluboké ulehčení přichází, protože jsou aktivováni a vloží se do toho Můstkoví lidé a ti z Druhé vlny takovým způsobem, který tu nikdy nebyl (DĚKUJEME VÁM!!). První vlna bude konečně schopná se uvolnit ze svého po mnoho životů natrénovaného postoje vydržet a pokračovat (ať se děje, co se děje). Již nebudou muset nechávat stranou své osobní životy, aby mohli bez ustání sloužit. Nyní je ta doba, poněvadž budou rozkvétat vaše nejodvážnější sny.

MŮSTKOVÍ LIDÉ NEBOLI 1,5 VLNA
Někteří lidé nejsou ani z První ani z Druhé vlny. Jsou směsí obou vln a mají zde sloužit jako mosty, aby se mohla První a Druhá vlna navzájem najít a sejít. Můstkoví lidé patří k mistrovskému číslu 33, které bude v letošním roce aktivováno Jednou (celistvou) bytostí v akci.

Můstkoví lidé musí převzít důležitý podíl při přechodu na Nové paradigma. Rozumí zkušenostem jak První tak Druhé vlny a mohou proto sloužit jako zprostředkovatelé mezi nimi. První vlna má předat mnoho důležitých žezel. Musí je předat můstkovému člověku, aby on mohl vyhledat perfektní lidi Druhé vlny a předal je jim.

Kolem této důležité úlohy bylo několik nedorozumění. Někteří Můstkoví lidé pociťovali, že by měli všechno nést sami, pokud by přijali žezlo zodpovědnosti od někoho z První vlny. To způsobilo, že vystupovali váhavě, protože věděli, že by je tato zodpovědnost mohla zlomit. Nebo si mysleli, že by měli přijetím žezla vyřizovat věci starým způsobem. Ale tak to myšleno nebylo.

Můstkoví lidé jednoduše převezmou žezlo od někoho z První vlny a rozhlížejí se po správném člověku z Druhé vlny, který je může nést s nimi. Žádné z předaných žezel nemusí být neseno jedinou osobou. Pouze lidé První vlny na to byli speciálně připraveni a vyškoleni, aby to zvládli. Když více lidí společně ponese jedno žezlo, tak je to jednoduché, radostné a je v tom hodně kreativity. Tato nová kreativita, pramenící z naší pravé bytosti, je obzvlášť naplňující. Toto je nový způsob a ten správný způsob, jak s tím naložit.

Než se budou moci Můstkoví lidé zcela zapojit, musí provést několik úprav. Jedná se o zacházení s vinou, potížemi a se strachem. Mnoho Můstkových lidí s sebou nosí vinu. Jejich vina vznikla tím, že přihlíželi dlouhotrvajícím trampotám První vlny, která zápolila s ukotvováním Nového v té nejtemnější všech dob, bez toho, aby jim při tom mohli být nějak nápomocni. Když na tuto planetu konečně přišli Můstkoví lidé, mnozí si nesprávně mysleli, že by měli procházet stejnou mizérií jako První vlna, a tak se vrhli do mnoha hloupých situací, ve kterých sami sebe poškozovali. Nebo si mysleli, že musí s první vlnou držet krok, přičemž se přehnaně ládovali zastaralým spirituálním věděním a spirituálními praktikami. Nic z toho nebylo ve skutečnosti potřeba. Vše, co měli dělat, bylo přijít sem svěží, naplněni LÁSKOU a být ochotni se zapojit.

Další element, který musí Můstkoví lidé změnit, má do činění s potížemi. Mají sklon k tomu, brát si jakoukoliv kritiku příliš osobně a vážně, místo aby rozeznali nejasné nebo egem poháněné motivy útočníka. Když jsou v místnosti se 100 lidmi, ze kterých je 99 plně podporuje a jeden jediný na ně zaútočí, jsou schopni se zhroutit, utéct z místnosti a přísahat, že už se nikdy nevrátí. Můstkoví lidé by se měli zaměřit na lásku a podporu, kterou neustále dostávají, a nedopustit, aby je kritika zcela odrovnala. Jakmile to zvládnou, budou schopni udělat krok vpřed k jejich pravé velikosti.

Můstkoví lidé jsou často plni strachů a nejistot. Bojí se neúspěchu; bojí se, že nejsou dost schopní; a bojí se, že je by je mohla zlomit tíha zodpovědnosti. A i když jsou mimořádně kreativní, myslí si, že potřebují mít nataženou záchrannou síť, než začnou něco nového. Co si ještě neuvědomují: Tady už pro ně je natažena obrovská záchranná síť, když udělají ten krok a stanou se Pravými Celistvými (Jedním); jen ji ze své momentální pozice ještě nemohou vidět.

Někteří Můstkoví lidé si myslí, že mohou svým strachům jít z cesty, když by mohli zůstat schovaní někde na okraji – ale to nefunguje. Jsou příliš potřeba, aby je bylo možno jen tak ignorovat. Jejich strachy a jejich nechuť k převzetí zodpovědnosti se okamžitě rozpustí, jakmile se stanou Pravými Celistvými. A to se stane v roce 2010.

DRUHÁ VLNA
Druhá vlna sestává z mladších duší, které měly podstatně méně životů na Zemi. Přišli sem pod mistrovským číslem 22, aby budovali Nové. Mají přemíru čerstvé energie a nových nápadů, a jsou připraveni budovat Nový svět.

Vzrušující novinka pro Druhou vlnu: Přišel váš čas!!!!
V roce 2010 zažije Druhá vlna masivní aktivaci. Vaše zapečetěné úkoly se budou v průběhu celého roku otevírat. Váš osud volá. A máte toho hodně na práci.

Už nemusíte být mistry odreagování, abyste si krátili dlouhou chvíli. Čas čekání je pryč. Bude vám předáno tolik žezel, kolik jen byste mohli ovládat. V tomto roce budeme všichni dohromady spolupracovat jako Jedna bytost v Akci a bude to radostné a vzrušující. S úspěchem budeme surfovat do Nového a Pravého na vlnách obrovských dávek kreativity, na největších surfovacích prknech, které si je možno představit, zatímco se svět duality kolem nás bude nadále hroutit.

OBJEVENÍ SE JAKO PRAVÍ CELISTVÍ
Naší nejvyšší prioritou pro rok 2010 je stát se Pravou Celistvou nebo Pravým Celistvým (Jedním, sjednoceným).

Stát se Pravým Celistvým je naším dalším stupněm. Je to mimo jiné klíč k veškerému našemu budoucímu podnikání. To neznamená, že bychom předtím byli nepraví, falešní. Mnozí z nás jsou dobří a upřímní lidé, ale ještě nejsme Praví Celiství.

Abychom se stali Pravými Celistvými, nemusíme být jiní než kým skutečně jsme, ale už dál nemůžeme skrývat, KDO JSME. Je to vědomé přijetí toho, KDO JSME, na obrovském stupni. Jakmile se staneme Pravým Celistvým, přineseme svoji nejvnitřnější esenci na povrch, tak aby ji mohl vidět každý. Dokonale ztělesňujeme, KDO JSME.

Stát se Pravým Celistvým je jako si obléknout zcela speciální oblečení, které bylo před dlouhou dobou pro nás zhotoveno na míru, které jsme ale schovali vzadu ve skříni a doposud se neodvážili si je obléct. Toto oblečení je utkáno ze všech těch vláken našeho bytí, ze všeho, čím jsme, čím jsme byli a čím budeme. Tato vlákna obsahují naše všechny zkušenosti, všechno naše vědění, naši minulost, současnost a budoucnost – rozvinuté až do současného momentu.

Změna k Pravému Celistvému se stane, když vyneseme svoji nejvnitřnější esenci na povrch, aby ji ostatní mohli vidět. Nejde o to, zda jsme hodni toho být Pravým Celistvým, nebo zda jsme připraveni být Pravým Celistvým; jsme toho hodni a jsme připraveni. Je to prostě volba nastavit tuto změnu na svém vnitřním ovládacím pultu, tak abychom mohli projevit navenek, KDO SKUTEČNĚ JSME.

Tato malá, ale významná, změna v nás všechno dokonale změní. Změní způsob našeho myšlení; změní způsob, jak se pohybujeme ve světě; změní naše reakce; změní náš postoj k naší současné situaci; změní způsob, jak se oblékáme; změní způsob, jak vyřizujeme věci; změní způsob, jak zacházíme s lidmi. Jakmile provedeme tuto změnu, je to velmi příjemný pocit, protože náš vnitřek a vnějšek spolu konečně souhlasí. Už nemáme nasazenou masku. Je to extrémně osvobozující a zbavuje to pout.

Jakmile se staneme Pravým Celistvým, budeme osvobozeni od všeho, co už nám neslouží. To maže poslední pozůstatky dlouhé řady otisků chodidel v písku za námi, které jsou záznamy všeho, co jsme na planetě Zemi zažili – až do tohoto momentu teď – naši minulou historii všech našich životů. Náhle jsme obklopeni novým čistým pískem – ve všech směrech. To nám dává čisté plátno, na které můžeme vytvářet život, jaký opravdu chceme.

V těchto nejistých časech mnozí z nás hledají záchrannou síť. Tyto záchranné sítě již není možné nalézt ve světě duality. Když se staneme Pravým Celistvým, objevíme obrovskou záchrannou síť, která na nás čeká v Ultra Větší realitě.

Jakmile se staneme Pravými Celistvými, uskuteční se mocné nové dolaďování. Co bylo prázdné bude naplněno a co bylo příliš plné ubude. Pokud jsme zanedbávali své fyzické tělo, uvidíme, jak mu nyní věnujeme pozornost a ono ožívá. Pokud jsme dávali všemu tělesnému příliš pozornosti, budeme uvedeni do stavu kvantové hloubky, který po nás požaduje být zcela v klidu. Pokud jsme nesli hodně zodpovědnosti, budeme schopni nějakou propustit. Pokud jsme se doposud zodpovědnosti vyhýbali, bude nám nyní přidělena. Pokud jsme byli doposud příliš zaměstnáni na to, abychom mohli vést privátní život, pak privátní život získáme. A pokud jsme hlavně zabývali sami sebou, tak začneme být k službám ostatním.

Dokud jsme Pravými Celistvými, budeme nacházet kreativní cesty, abychom se mohli sami finančně zaopatřit. Jestliže se spoléháme na to, že nás dualita zajistí, a máme práci pouze kvůli penězům, pak o ni možná přijdeme.

Součástí bytí Pravým Celistvým je být opravdový a upřímný – v každou dobu. Zatímco jsme na jedné straně na mnoha úrovních zeširoka otevřeni, na druhé straně děláme nutné hranice, abychom udrželi vibrace pravdivosti kolem nás. Někdy to vyžaduje, abychom byli super-upřímní k našim blízkým, nebo abychom se vzdálili ze situací nebo vztahů, které jsou nejasné nebo neprůhledné nebo nám odebírají energii.

Praví Celiství přinášejí do světa ČISTOU SRDEČNÍ LÁSKU – neustále. Jsou pramenem LÁSKY; a ona z nich tryská, ať už jdou kamkoli. Mají skrytou autoritu, jsou ve své síle a zároveň skromní. Praví celiství slouží jako Posvátné Pagody, které ovlivňují celou krajinu, kde každému, kdo se s nimi setká, zajišťují, že je všechno v pořádku – jednoduše pro jejich přítomnost. Trvale dávají a dostávají skryté poklady, a jsou při tom v pokročilém stavu vděčnosti. Praví Celiství nepotřebují nic, jsou mnohem více soběstační. Vyzařují pocit dobrého zdraví, klidu, jistoty a důvěry.

Jakmile vstoupíme na úroveň bytí Pravým Celistvým, poznáme ostatní Pravé Celistvé zcela jednoduše – aniž bychom je znali osobně nebo s nimi hovořili. A také oni nás poznají.

Kdykoliv někdo, kdo ještě není Pravým Celistvým, potká Pravého Celistvého, může si často myslet, že potkal nějakého anděla. Být v přítomnosti Pravého Celistvého jim pomáhá léčit jejich srdce a podněcuje je, stát se také Pravými Celistvými. Když jsme v přítomnosti Pravého Celistvého, pak potřebujeme být jednoduše jen autentickými.

Když se staneme Pravým Celistvým, nepotřebujeme o tom přemýšlet, co bychom mohli dělat pro jiné nebo jak bychom mohli sloužit Jednotě. Je to prostě přirozené se chovat odpovídajícím způsobem, protože je to součástí toho, kdo jsme. Praví Celiství jsou už tak čistí, jasní, upřímní a opravdoví, že automaticky vidí, co je potřeba a bez velké námahy to vyřídí.

Praví Celiství žijí permanentně v Ultra Větší realitě. Nachází se v bodě SPRÁVNÝ ČAS – SPRÁVNÉ MÍSTO, a cestují nejrychlejším vlakem.

V průběhu tohoto roku se stále více z nás bude projevovat jako Praví Celiství.

ZACHÁZENÍ S GORDICKÝM UZLEM
„Máme mnohem více svobody, než si sami připouštíme.“

Krátký popis Gordického uzlu
Před dlouhou dobou zemřel král malého státu poblíž Ankary (Turecko) a nezanechal žádné potomky. Městští starší se sešli a rozhodli, že příští osoba, která dorazí s vozem na tržiště města, by se měla stát králem. To byl Gordius, chudý sedlák, který přijel do města se svým zchátralým vozem prodat trochu zeleniny. Jakmile přijel na tržiště, nechali stařešinové jeho příjezd všude vyhlásit a korunovali ho na jejich nového krále!

Aby tuto dramatickou změnu svého osudu oslavil, nechal Gordius na tržišti vztyčit dva velké kůly. Mezi nimi umělecky a komplikovaně zasukoval mnoho Tureckých uzlů bez volných konců. Použil k tomu navlhčené šlachy, které se při schnutí smrskly. Pak oznámil starším, že ten, kdo tento uzel rozváže, by mohl ovládnout svět!

Po léta se mnoho lidí vydávalo do města Gordius (nyní nazvaného podle krále- sedláka) a strávili roky marným rozvazováním nemožného uzlu. Nikdo neměl úspěch … až nakonec o tomto slavném uzlu uslyšel Alexandr Veliký a pospíchal do města Gordius. Tam jednou provždy přetnul Gordický uzel mocným máchnutím svého meče.

***

S hroucením se světa duality a se vzdalováním se vývojových cest duality a Jednoty je důležité, abychom se vydali na cestu, po které bychom chtěli nejraději pokračovat. Už nemůžeme dál úspěšně překlenovat tyto dva velmi rozdílné světy. Staly se pro nás příliš rozdílnými, než abychom mohli mít jednu nohu v obou světech. Pokud to ale přece jen zkusíme, je to, jako bychom byli rozštěpeni na dvě části.

Už nám to nebude pomáhat činit standardní rozhodnutí, neboť by nás jen zahrabala do hluboké díry. Je to podobné jako při otevírání nového dokumentu v počítači. Počítač za nás automaticky zvolí druh písma. Buď s tímto standardním rozhodnutím, které učinil někdo jiný, umíme žít nebo můžeme být iniciativní a zvolit si druh písma, který se perfektně hodí k našemu dokumentu. Můžeme si zvolit druh písma, který je jasný a zprostředkovává plnou moc. Pokud to učiníme, bude náš dokument snadno čitelný a obsah bude posílen. Příliš často v našem životě jsme se vzdali svého pravého vědění, stáhli jsme se a nechali jiné lidi za nás rozhodovat, dokonce i tehdy, když jsme věděli, že to nebyla ta nejlepší nebo nejsprávnější rozhodnutí. S tím musíme opravdu skončit, protože to vytváří především problémy, které budeme muset dříve či později řešit.

Mnozí z nás se velmi rádi vyhýbají konfrontaci, ať to stojí, co to stojí. Avšak někdy je přesně to potřeba, aby se do situace vnesl mír a jasno.

Měli bychom si uvědomovat každý projev sebe-sabotáže a vyčistit všechny způsoby chování, kterými sami sebe zdržujeme od provádění věcí, o kterých víme, že jsou správné. Někteří z nás používají obviňování jako výmluvu, že nemohou dělat to, co skutečně chtějí. Obviňujeme jiné nebo naše vnější okolnosti, že se nemůžeme prosadit. Používáme výmluvy jako „Já bych to rád/a dělal/a, kdyby mě jen můj partner nechal“ nebo „Já bych to skutečně dělal/a, kdybych vyhrál/a ve Sportce a měl/a dost peněz“ nebo „kdyby tu jen byla velká záchranná síť, pak bych byl/a schopen/na být zcela sám/a sebou“. Čekáme na to, až bude všechno ostatní perfektní, než začneme, ale vnější okolnosti nebudou nikdy perfektní, a tak marně čekáme na věci, které nikdy nenastanou.

Měla jsem vždy ten největší úspěch, když jsem skočila doprostřed a dělala to, o čem jsem věděla, že bylo správné, bez jakékoli záchranné sítě. Když opravdově činíme to, co vnímáme jako správné, pak budeme mít úspěch, jedno jak šílené to je nebo jak daleko do neznáma musíme skočit.

A stejně důležité je stanovit omezení. Ano, jsme Jedna bytost a jsme otevřeni na těch nejopravdovějších a autentických úrovních, ale to neznamená, že nemáme žádné hranice. Můžeme být zeširoka otevřeni těm, kteří jsou ryzí, ale stále ještě potřebujeme hranice, abychom se chránili před elementy, které k nám nepřicházejí z míst upřímnosti.

Je to jako když máte hosty v domě. S některými hosty je radost být s nimi. Nejen že si po sobě uklízejí, ale udržují energii tohoto domu čistou a jasnou. Často ji ještě dokonce vylepší. Pomáhají při vaření namísto posedávání kolem a čekání, že jim přineseš jídlo; starají se o sebe sami a nepotřebují neustálou pozornost. Jiní přijdou do tvého domu a přinesou s sebou všechnu tu tíhu a drama svých osobních problémů. Nebo znuděně sedí, pokud se s nimi neustále nebavíš. Nebo ještě hůř: přinesou s sebou astrální energii, která se všude usadí a je nutné permanentní čištění. Zde je na místě učinit hranice a vyjasnit, co je pro nás akceptovatelné. Neměj strach z toho, požádat lidi, ať opustí tvůj dům, když nerespektují energii tvých prostor.

Někteří z nás se doposud jednoznačně nerozhodli žít jako Praví Celiství v Ultra Větší realitě, a proto se uvádíme nemožnými situacemi do potíží. To jsou naše Gordické uzly.

Jakkoli se snažíme, nebyli jsme zatím schopni z těchto problémů sami vystoupit. Jsou velmi nepoddajné a mají tolik vrstev uměleckých zauzlování, že žádné jednoduché řešení doposud nebylo vidět. Do mnohých našich Gordických uzlů jsou zapleteny finanční problémy, ať už jako hlavní problém či nikoliv. Všechny Gordické uzly v našem životě nám dávají pocit uvěznění a vážně narušují naše vnímání svobody. Drží nás v zajetí, abychom nemohli dělat to, co skutečně nebo co nejraději chceme.

Zde je potřeba řešení za hranicemi okraje talíře, neobvyklé a originální, jak to udělal Alexandr veliký, když svým mečem přeťal Gordický uzel na dva kusy. Když se pokusíme problémy řešit na stejné úrovni, na které byly vytvořeny, nebude to mít úspěch. Všechny naše Gordické uzly pocházejí z duality. Byly v dualitě vytvořeny, ale nebudou v dualitě vyřešeny. Dokud budeme pokračovat s životem v dualitě, budeme vidět své komplikované situace jako neodstranitelná omezení svého života.

„Máme mnohem více svobody, než si sami připouštíme.“

Ze všeho nejdříve musíme přijmout svoji aktuální situaci. Přijmout, kde právě stojíme bez odporu. Toto akceptování probíhá bez kompromisů. Neděláme se menšími a nevzdáváme se svobody. Jednoduše řekneme: „Tady právě jsem, toto je můj výchozí bod“ bez emocí a bez odporu. Jako další si ujasníme, kde chceme být a co skutečně chceme dělat.

Pak se rozhodneme stát Pravým Celistvým. Rozhodneme se nebýt omezováni iluzemi duality. Rozhodneme se žít v Ultra Větší realitě. Pak začneme ve středu své bytosti a dovolíme pravdě toho, KDO JSME, se šířit navenek, jako vlny na vodě, až naše celá bytost vibruje frekvencí našeho autentického Pravého Já.

Tím se staneme nekonečně většími než dřív. Zjistíme, že už nás naše problémy nepředurčují. Můžeme nyní vidět dříve neviditelný frekvenční pás obrovské ČISTÉ SRDEČNÍ LÁSKY, který nás obklopuje. Omezení našeho života jsou odsunuty daleko dozadu a naše staré situace, ve kterých jsme ustrnuli, se nyní jeví jako velmi malé. Díky tomuto rozšířenému úhlu pohledu uvidíme východisko z našich starých problémů. Objeví se nové kreativní řešení, které čekalo, až ho zahlédneme. A to rozetne Gordický uzel, který nás trápil.

Toto je posledním testem duality. Jestliže jednou obstojíme, tak už neexistuje ŽÁDNÉ VZDÁT SE – ŽÁDNÉ ZPÁTKY. Jsme s konečnou platností svobodní.

JEDNA BYTOST (CELISTVÁ BYTOST) V AKCI
Aktivace Deváté brány 11:11 se uskuteční v letošním roce. Hlavním poselstvím Deváté brány je Jedna bytost v Akci. To znamená autentické setkání Pravých celistvých. Budeme se hrnout ze všech směrů dohromady, jako paprsky Slunce, které se navracejí ke středu Slunce. Je to radostný návrat domů. A ukáže nám, že jsme se dokonale chopili svého mistrovství.

Zde vytvoříme kruh Pravých Celistvých. Společně jako JEDEN porodíme novou, koncentrovanou jadernou esenci Jedné (celistvé) bytosti. To je okamžik, kdy se drahokamy v koruně stanou aktivními.

Je to jako velká koruna s mnoha prázdnými obroučkami na všech stranách, ve kterých by měly být drahokamy. Každý z nás, kdo se stane Pravým Celistvým, je jedním drahokamem, který sedí do jedné z těchto obrouček. Když je v koruně dostatečné množství drahokamů, aktivuje se a je dosažen zcela nový stupeň.

To vyvolá enormní dávku kreativity. To, co dříve bylo tvrdou prací, se nyní stává uměleckým dílem. Vše, co děláme, je kreativním výrazem toho, kdo ve skutečnosti jsme. Je zde společné sdílení zodpovědnosti, které baví, inspiruje a na nejhlubší úrovni naplňuje.

CESTA LÁSKY
Autentická cesta Lásky je nejvyšší cestou. Je to poslední cesta, na kterou je možné se vydat, až jsme procestovali všechny ostatní cesty. Jen Praví Celiství mohou jít po pravé Cestě Lásky.

Po celý rok se budeme pohybovat kupředu na pravé Cestě Lásky. Při tom se bude Cesta Lásky rozšiřovat, prohlubovat a více se odhalovat. Bude zviditelněno mnoho úrovní Cesty Lásky.

Je to asi tak: možná Cestu Lásky poprvé nalezneme, zatímco křižujeme osamělou pustinu. Když pak půjdeme dál, bude krajina stále zelenější. Najednou tu jsou rostliny, stromy, květiny a náhodou přišla i kráva, pak zazní zpěv ptáků. Procházíme kolem bublajícího proudu čerstvé, čisté vody; majestátně se zvedají hory v dálce. Na Cestě Lásky se ČISTÁ SRDEČNÍ LÁSKA nezměrně prohloubí a zesílí, bude ještě autentičtější. ČISTÁ SRDEČNÍ LÁSKA nám zprostředkovává první dojmy Bílé hvězdy. Dovoluje nám vidět, co jsme dříve vidět nemohli. Nová krajina bude odhalena v celé své nádheře.

Na Cestě Lásky neexistuje žádná falešná láska. Není to ani naředěná New Age-varianta lásky „Světlo & Láska“. Není to zkreslená podoba lásky, která je žárlivá nebo majetnická. Je to ČISTÁ SRDEČNÍ LÁSKA, která je upřímná, nefalšovaná, zbavená všeho přebytečného a pravá až do nitra. Je to ČISTÁ SRDEČNÍ LÁSKA s jasností, soucitem a poctivostí. Upřímnost a opravdovost dělá tuto lásku velmi, velmi autentickou.

Cesta Lásky je cestou naplnění. Čím déle po ní jdeme, tím více plníme své nejodvážnější sny a náš pravý cíl. Naplnění je základním elementem v roce 2010.

Jakmile jdeme po cestě Lásky, zažijeme tu nejsilnější, AUTENTICKOU LÁSKU, kterou jsme kdy poznali. Jsme schopni MILOVAT a BÝT MILOVÁNI jako nikdy předtím. Je to za hranicemi toho, co jsme si kdy mohli představit. A je to na Cestě Lásky, na které nalezneme opravdové naplnění.

JEDNA PRAVÁ LÁSKA
Mnozí z nás se v roce 2010 znovu-sjednotí se svou Jednou Pravou Láskou. Jakmile se staneme Pravým Celistvým, budeme nalézat mnohem jasnější cestu k plnému sjednocení s ní, než ti, kteří našli svou Jednu Pravou Lásku v roce 2009. Protože tenkrát ještě nepostoupili na tento stupeň, museli projít množstvím přizpůsobování, než mohli být na úrovní Ultra Vyšší reality dokonale spolu.

A existují i tací, kteří zaměňují staré lásky z dřívějších životů se svojí Jednou Pravou Láskou. I když je tu příjemný pocit důvěrnosti, neznamená to vždy, že je to naše Jedna Pravá Láska. Spojení ke svojí Jedné Pravé Lásce není nikdy sporné. Být s ní dohromady přináší na povrch autentické podíly našeho Já. Je to mocné zaklapnutí na správné místo. Bez námahy odpadnou všechny vrstvy z naší bytosti a my se cítíme, jako bychom konečně mohli dýchat skutečný vzduch.

Jakmile se svojí Jednou Pravou Láskou vstoupíme na Cestu Lásky, tato cesta se sama promění. ČISTÁ SRDEČNÍ LÁSKA zesílí a přitom se rozšíří na novou úroveň ČISTÉ SRDEČNÍ PRAVÉ LÁSKY.

PŘEHLED ROKU 2010
Rok 2010 je absolutně velkolepým rokem, ve kterém můžeme zažívat masivní průlomy a splnění mnoha našich nejodvážnějších snů. To neznamená, že vše bude stále zcela lehké. Na mnoha úrovních bude, ale stále ještě jsme uprostřed totálního kolapsu světa duality. To bude příležitostně způsobovat silné rázové vlny všude na planetě. To je jeden z důvodů, proč se stáváme pravými celistvými a musíme se učit kvantově surfovat na těch největších surfovacích prknech, které můžeme najít. Musíme být vůči sobě upřímní za jakýchkoli vnějších okolností.

Po celý rok se bude více demaskovat vše, co je nesprávné. Převleky těch, kteří zneužívají moc, budou se zvětšující se rychlostí odpadávat. Falešné motivy budou zjevné, takže je všichni mohou vidět. Případ Tiger Wood v nemilosti je toho dobrým příkladem. Někteří lidé budou i nyní ještě zažívat svoji perfektní bouři. Když se to stane, pak musíme být ultra-upřímní a posunout se přímo do centra bouře. To je jediná cesta perfektní bouří. Když se objeví, není možné se jí vyhnout.

Někteří lidé mají stále ještě strach, že ztratí kontrolu, když se zprostí duality. Nebo z toho, že by se pak vzdálili tak daleko, že už by nebyli schopni se vrátit na Zem. Nebo že by se snad mohli zbláznit, kdyby se odpoutali. Mnozí z nás ještě pevně věří, že dualitu potřebujeme, abychom byli uzemnění; že musíme mít jednu nohu v dualitě a že bychom jinak ulétli. To už ale dávno není pravda. Vím to z mojí vlastní zkušenosti. Nežiji v dualitě a jsem stále ještě velmi uzemněná. Platím své účty včas a myslím na krmení své kočky. Musíme být jednoduše AUTENTIČTÍ.

Jsme pozemské hvězdné bytosti. Jakmile se staneme Pravým Celistvým, roztáhneme se tak zeširoka, že zažijeme nový stupeň uzemnění, který není závislý na dualitě. Důležité je celou dobu žít v Ultra větší realitě. A pak vzít své Já z Ultra Větší reality do svého každodenního života.

Toto je rok, ve kterém se hodně dveří otevře i zavře. Některé věci, které nás doprovázely po dlouhou dobu, najednou zmizí. Staré metody vyřizování věcí budou přeměněny na nové přístupy. Staré role a definice toho, o čem jsme si mysleli, že to jsme my, budou propuštěny a objeví se naše pravé Já. Dveře k některým vztahům se zavřou a nové se otevřou. Finanční dveře se budou zavírat a nové se budou otevírat. Dveře našeho starého bydliště se budou zavírat a dveře naší správné nové vlasti se otevřou. Kdykoliv se nějaké dveře zavřou, je důležité, abychom se nepokoušeli je násilím zase otevřít. To už nebude fungovat. Když budeme věnovat příliš pozornosti zavírajícím se dveřím, možná propásneme třpytivé otevřené dveře, které na nás mrkají. Pokud se nějaké staré dveře zavřou, okamžitě se dívejte po nových. Budou tam.

Po mnoho let jsme si natrénovali ve dne v noci pádlovat, ať se děje co se děje. Občas to bylo mimořádně těžké. Pádlovali jsme za každého počasí. Pádlovali jsme dokonce i pak, když jsme ze sebe museli vydat i to poslední. Příležitostně jsme byli vlnami strženi k zemi, abychom se, jakmile nabereme trochu vzduchu, opět narovnali a pádlovali dál. To vyžadovalo trvalé úsilí, mimořádnou obětavost a cílevědomý záměr.

Ale čím déle jsme pádlovali směrem k Novému a Pravému, stávali jsme se většími a stabilnějšími. Věci, které by nás dříve přivedly ke ztroskotání, už nám nevadily. Na stále větších surfových prknech námi drsné surfové vlny už tolik nezmítaly. Naše plavba se stala rovnoměrnější, naše veslování jistější. Nejistota, zda to zvládneme či ne, ustoupila nové důvěře a jistotě.

V roce 2010 budeme stále ještě pádlovat s plným nasazením. Avšak bude to zřetelně jiné. Uvidíme, že nás každý záběr vesla posune mnohem dál než dříve. Budeme pociťovat, jakoby se voda pro nás sama bez odporu otevírala a umožňovala nám pohyb vpřed s novou hladkostí. Naše rovnoměrné pádlování vytváří třpytivé spirály velké krásy, které nás povzbuzují k pokračování. Pohybujeme se na kreativní rázové vlně vpřed, pohání nás. Proud se začíná pohybovat naším směrem a nese nás s lehkostí dál do Nového a Pravého.

Vše, co se nám letos přihodí, se děje z toho důvodu, abychom se stali pravějšími, autentičtějšími, svobodnějšími, více milujícími, více milovanými a více naplněnými. To je zvláště ten případ, kdy čelíme výzvám. Ty jsou perfektním aranžmá, které z nás udělá Pravé Celistvé. Stále více budeme uvolňováni ze starých situací. Formálně z nich vyplaveme, namísto abychom se museli zabývat namáhavými pokusy ze z nich dostat. Nepotřebujeme si věci vynucovat.

Narodí se Nový svět, přesně zde na fyzické úrovni, ale ve velmi rozšířeném frekvenčním pásmu. Když se odhalí Nová krajina, mnozí z nás už dál nebudou pociťovat nutnost přestěhování. Jiní budou zcela určitě měnit bydliště a často do nějaké vzdálené části světa.

Po celý rok budeme vnímat prohloubenou opravdovost. Bude se to pociťovat jako příjezd na nějaké místo, kde jsme SKUTEČNĚ ještě nikdy dříve nebyli, kde se však okamžitě cítíme jako doma.

Ti, kteří jsou opravdoví a autentičtí, pojedou ve velmi rychlém pruhu. Avšak i když se mnoho událostí bude konat současně, nezdolá nás to, protože na to nebudeme sami.

Našim hlavním cílem v roce 2010 je jako Praví Celiství ztělesňovat PRAVOU SRDEČNÍ LÁSKU a putovat po Cestě Lásky. Pokud tak činíme, všechno bude zapadat na správné místo a vše se bude ukazovat jako dokonale správné. Toto je rok, ve kterém je absolutně všechno možné.
 
Chceme udělat sami sobě v roce 2010 ten nejvyšší dárek - stát se pravým celistvým a jít po Cestě Lásky.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
Tím, že vystoupíme jako Praví Celiství,
nechť nám velkolepý rok 2010 přinese
splnění svých nejodvážnějších snů
a nejvyšší Lásku.

S ČISTOU SRDEČNÍ LÁSKOU
Solara

"Poznámka: Zdroj a copyright: Solara 2010. Všechna práva vyhrazena: www.nvisible.com. Přeložila Martina M.- www.channeling.wbs.cz. Reprodukce a další šíření tohoto poselství je povoleno v neměnné podobě a včetně celé této poznámky."

Diskusní téma: Co se to děje? 19 (Solara pro rok 2010.... další pohled na události tohoto roku)

Datum: 10.10.2010

Vložil: ja

Titulek: zalamovanie

opravte zalamovanie, tam kde je to na bielom podklade sa to nedá čítať

Datum: 12.10.2010

Vložil: Pavel N.

Titulek: Re: zalamovanie

Zkuste si změnit rozlišení monitoru, nebo o to někoho požádejte ve svém okolí - ideálně 1280 x 800 pixelů, pak to tento problém nedělá.
Jak to nastavit obecně u nás, aby se to zobrazovalo správně ve všech prohlížečích a při všech variantách nastavení rozlišení monitoru bohužel sami nevíme ... :- (

Datum: 09.10.2010

Vložil: Majka

Titulek: Praví Celiství

Jedním slovem - ÚŽASNÉ !!! Cítím se být součástí tohoto dění a vnitřně cítím, že jsem se "kdysi" pro to rozhodla... Kamínky zapadají do mozaiky....

Datum: 09.10.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Praví Celiství

Ano je to tak a hodí se k tomu následující:
https://www.youtube.com/watch?v=fgR2HUNelwc&feature=related

Datum: 09.10.2010

Vložil: ´Majka

Titulek: Re: Re: Praví Celiství

Nádherné, děkuji