O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 21 (Dutá země a diskuse nejen o ní)

15.11.2010 10:08

Vážení čtenáři a čtenářky když vidím u našeho "spřáteleného" serveru, jak hýbe v diskusi téma "Teorie duté země", člověk se neubrání úsměvu. Proč? Z mnoha důvodů. Člověk se musí ptát a už i nejen sám sebe: Komu mají sloužit tyto nesmyslné teorie? Proč se tím má lidstvo vůbec zajímat v této době? V čem je přínos této "podivuhodné" teórie v době transformace, vzestupu a povznesení? Má nějaký reálný základ tato teorie? Co se změní, když se teorie potvrdí nebo vyvrátí?..... atd.

V podstatě mnoho otázek a mnoho odpovědí, které znovu otevřou další otázky a další odpovědi..... Není to náhodou ten pravý důvod nastolení této nebo těchto podobných "veledůležitých" otázek???!!!  Nezbývá než zvolat:

            "Lidé probuďte se a nenechávejte se vmanipulovat do disputací o tom co je a co není realita!!!"

Proč se nemáte nechávat vmanipulovávat do těchto disputací? Je to jednoduché, opět krmíte potvoru - EGREGORA příslušného serveru do negace. Bere si vaší energii a staví vás proti sobě, ždíme z vás emoce kapku za kapkou. Jestli je nebo není tato teorie pravdivá, poznáte snadno až k tomu dorostete a bude schopni sami se přesvědčit o tom co je realita Vesmíru a co není. Je zřejmé, že autor tohoto článku na "spřáteleném webu" si rád hraje na vzdělance, ikdyž k tomu má hodně daleko. Krom toho si rád hraje z emocemi čtenářů a ti mu na to skáčou jak na špek. Co mohu poradit, je že pokud nevěříte těmto  bludům, zasmějte se hlouposti propagátora a jeho následovníků, nechte je být....!!! Jsou důležitější věci v tomto období než podobné hrátky s čertem marnivosti a sebestředné pýchy na vlastní neumětelství dotyčných lidiček, kteří chtějí se nechat zavést do varianty "negativní sklizně" viz Rozhovor s příslušníkem klanu "Skrytá ruka" viz https://www.illuminati-news.com/00363.html kde se mimo jiné dočtete následující:

 

"Až přijde prosinec 2012 a nastane datum 13.0.0.0.0.(nevázal bych se na toto datum :-) - poznámka redakce Rahunta), bude se slunce o zimním slunovratu nacházet přímo na pásu Mléčné dráhy, v poloze „Temné trhliny“ naší Galaxie, kdy bude zarovnáno přesně v jedné linii s galaktickou rovinou a slunovratným poledníkem. V ten den dojde k zarovnání kosmické, galaktické, sluneční a lunární roviny a my toho budeme svědky. K této události, v níž hraje klíčovou roli precese rovnodennosti, se pozvolna schylovalo celá tisíciletí. Bude to jako „pootočení“ univerzálním (celosvětovým) ozubeným soukolím. Přinese to s sebou Velkou sklizeň a návrat Pána sklizně.


„Skrytá Ruka“ vyvěsila tento obrázek, aby znázornila „Sklizeň“

 

 

 

A planeta dokončí svůj Vzestup (povznesení) do Čtvrté Dimenze – vibrační dimenze Lásky. Během tohoto vzestupu dojde k trojnému rozdělení Duší obývajících Zemi:

Ti s převládající negativní polaritou absolvují v našem doprovodu negativní (na ego a vlastní já orientovanou) Sklizeň. Poté (my, Lucifer) stvoříme ve Čtvrté dimenzi novou Zemi založenou na negativní polaritě – tj. orientovanou na službu vlastnímu já a egu – a budeme si muset „odpracovat“svůj podíl na negativní karmě, jež byla způsobena veškerou negativitou, kterou jsme vytvořili. Jakmile to učiníme, budeme propuštěni a budeme moci opět zaujmout své místo Strážců Šesté dimenze a Učitelů Moudrosti v Galaxii.

Ti, u kterých bude převládat polarita a naladění pozitivní (Láska a Světlo), se povznesou na krásnou Zemi ve Čtvrté dimenzi, kde se začnou učit Lásce a Soucitu a jejich projevování. Bude to nádherný a„Zlatý“ Věk. Čtvrtá dimenze se začíná otevírat vašim Skutečným schopnostem, které jsou vašim unikátním individualizovaným aspektem Jednoho Nekonečného Stvořitele. Budete moci sami činit díla a zázraky podobné těm, o nichž vám muž zvaný „Ježíš“ sliboval, že jich budete schopni. Navíc dokážete „i věci daleko velkolepější“. Budou to pro vás kouzelné časy.

A pokud jde o zbývající lidí na Zemi, kterých bude většina, tak ty bychom mohli nazvat „lhostejnými, vlažnými“ – ti zažijí (extázi způsobující) období času plynoucího v nulovém bodě, kdy si budou připadat jako zcela ztotožnění a jednotní (v Jednotě) se Stvořitelem. To je povzbudí a připomene jim, kým doopravdy jsou, ale pak je opět zahalí závoj zapomnění a nevědomosti, a tito lidé budou přeneseni na jinou planetu ve 3. Dimenzi (jakousi „repliku Země“), aby tam pokračovali v práci sami na sobě a učení se tomu, že život je o možnosti volby a o správných rozhodnutích. 

Tito lidé zůstanou v „karanténě“, tedy v cyklu inkarnací do trojrozměrného hmotného světa, dokud nepřijde další Sklizeň. A během té doby budou muset prokázat, že se naučili být Bytostmi pozitivními, zaměřenými na službu ostatním, nikoliv pouze pro sebe samé. Pokud to dokážou, vyslouží si při další Sklizni právo připojit se k nám a těšit se ze svého dědictví, které jim (vám všem lidem) zajišťuje členství v Galaktickém společenství, a budou moci jakožto Bratři a Sestry, s nimiž jsme Jedno, usednout bok po boku s námi. Společně se rozesadíme kolem stolu Konfederace planet, vládnoucího a vůdčího uskupení v naší Galaxii."

 

Tento úryvek snad postačí každému, ať si vybere kde chce skončit, podle vlastního výběru či postoje.....

 

O to samé prosím i zde na naší diskusi, pokud se vám nebude něco zdát v našich článcích a nebo na obsahu kteréhokoliv diskusního příspěvku, řekněte si to co už jsem napsal : " Co by udělala Láska?" (Láska = Kristus) Každý z nás se můžeme v tom či onom mýlit, každý z nás může mít pravdu. Je to vždy o úhlu pohledu a míry velké Pravdy. Sdělujme své "pravdy" tedy jako informaci, že to takto vidíme a vnímáme. Takovéto sdělování by nemělo nikoho dráždit, provokovat, či urážet. A tak by to mělo být. U sebe a za sebe mohu říci zpětně, že jsem vám předával své zkušenosti a své znalosti. Jestli vás oslovili a porozuměli jste jim, "Sláva na výsostech", pokud ne, snad časem pochopíte , kdo a co vám předával....!!! Každý člověk zde na Zemi je zde sám za sebe! Nepatří žádnému náboženskému směru či vyznání, to že chcete patřit tam či onam, je jen na vašem výběru a každý si ponese sám za sebe odpovědnost svého výběru. Já osobně jsem si vybral Stvořitele všech Stvořitelů, kterého vždy žádám o požehnání, Boha všech Bohů, kterého prosím o ochranu a Otce všech otců, který mne vede den co den, noc co noc, jen a jen jemu děkuji za VŠE. Vím, že ke mě posílá své služebníky, ctím je naprosto upřimně, ale ctím v ních projevenost JEDINNÉHO. Nepotřebuji k tomu žádnou instituci, žádného prostředníka či vykonavatele mých proseb a mých modliteb. Můj vztah je s NÍM osobní a důvěrný, proto ihned vím, když udělám něco proti Zákonům Jedinného a vím, jak pošetilé by bylo v tom setrvat nebo setrvávat. Vím velice dobře, jaké to je nebýt s NÍM ve spojení ani  v jeho Přítomnosti. ON je má instituce, ON je pro mne Zákon, ON je pro mne "JÁ JSEM!".......

LK

 

Diskusní téma: Co se to děje?- 21 (Dutá země a diskuse nejen o ní)

Datum: 17.11.2010

Vložil: Saho

Titulek: Sklizeň

SR píše dobře...., ale mějte na paměti, že jeho/jejich cílem je co nejlepší sklizeň, což nepopírá.
Otázkou pro ně je, jak ulovit TY, co jsou řekněme "odolní" vůči mainstreamu....
Tyto informace od SR nejsou pro TY co již vyznávají Boha Mainstreamu. Oni ten text nejsou schopni ani přečíst. Tento text je určen pro Vás. Jen pro Vás.
A pokud Vás chce zaujmout, nemůže psát jak pro blbce - jak se píše v novinách či říká v TV.Prosím LK o jeho názor na tzv. rozdělení po "sklizni", které uvedl SR:
pozitivní - 4D
vlažní - 3D
negativní - 4D


DěkujiDatum: 17.11.2010

Vložil: LK pro Saho

Titulek: Re: Sklizeň

pozitivní 4D s přechodem na 5D
vlažní 4D s přechodem do 3D nebo 5D (podle toho jak budou vibračně stabilní)
negativní 3D (ať už zde nebo na dalších cca 56 tzv. zelených planetách)
Není zač, pokud se to povede, vydáme celou SR(co nejdříve) i s komentářem od nás i od jiných z překladu.....

Datum: 18.11.2010

Vložil: Saho

Titulek: Re: Re: Sklizeň

Děkuji za odpověď. Pokud bych přistoupil na koncept představený SR, Vaše "rozdělení" by mi sedělo více.

Mějte se pěkně.

Datum: 15.11.2010

Vložil: Antiquus

Titulek: Souznění

No, přesně stejné, resp. podobné myšlenky (určitá synchronicita) jako jste uvedl v článku, jsem formuloval a váhal je zde použít - nechtěl jsem soudit "Alarmistický Osud" - spíše bych jej přirovnal k maistrem. Blesku na duch. scéně. Tamní negace a způsob podání skoro souvisí s demagogií některých článků.
Zde uvedené výňatky z článku "Hidden Hand" jsou příhodné. Doporučil bych pro potencionální čtenáře přečíst si celý článek (je poměrně obsáhlý) a to i několikrát a zamyslet se nad ním. Také doporučuji v té souvislosti prostudovat článek Vesmír podle Inteligence "RA". (k dohledání na Matrix-2001.cz).
Ohledně té "Duté Země" podle Osudu je to trochu více jinak, ale to si musí každý čtenář dohledat, zjistit a zvážit sám. Je skutečně otázka proč to tímto způsobem na Osudu a kdo, předkládají, co je tím sledováno. Nabízí se právě ta souvislost s negativní sklizní pro menší část populace.
Dovolím si ještě citovat z Inteligence "RA" a zamyslete se nad následujícím:
Každý okamžik je naplněn láskou.
Vesmír je jedinou Bytostí. Když spatříš druhého, vidíš Stvořitele.
Pohlédni do zrcadla - spatříš Stvořitele.
Pohlédni na Stvoření, jež spočívá v duši/těle/duchu každé entity. Spatříš Stvořitele.
Nejlepší formou služby druhým je otevřít Se(be) ostatním bez zaváhání a vyzařovat to, co jest esencí, čili srdce.
Přijmi veškeré zkušenosti či prožitky a vytáhni z nich Světlo/Lásku, v nich obsažené. To, co není potřebné, odpadne.
Nabídnutí Sebe Sama Stvořiteli je největší službou.
Těchto pár citací je námětem k rozjímání a meditacím.
Zdravím všechny a přeji pohodu těla i duše. A

Datum: 15.11.2010

Vložil: LK pro pana A.

Titulek: Re: Souznění

Děkuji za příspěvek pane A. :-) .... souhlas