O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje - 24 (Proroctví nebo splněná přání Temných sil?)

24.11.2010 12:55

Vážení čtenáři a čtenářky, prosím vás o klidné přečtení tohoto článku a spíše abyste zaujali v rámci svých možností své lidské stanovisko k tomu co se děje a co evokuje myšlenky co asi může být... V každém případě máme v rukou nástroje, které mohou ovlivnit dění zde na planetě Zemi. Nebudu nikomu říkat co má dělat a už vůbec ne něco organizovat do společných akcí. Osobně si sednu dnes večer do svého meditačního křesla, spojím se s Otcem a zeptám se zda mohu, mám a pak podle toho budu jednat. V každém případě prosím žádnou paniku a strach, je potřeba nestrkat hlavu do písku a říkat si:... to je daleko. Co se děje jednomu člověku, děje se celému Lidstvu. Nezapomeňte prosím ve svých meditačních cvičeních a modlitbách  i na oběti v Kambodži, ale i v jiných místech planety, o kterých ani se nedozvíme. Lidé Bděte!

LK

 

Nebezpečné nepokoje mezi Severní a Jižní Koreou - bude z toho třetí světová válka?

 

 

Než se pustím přímo k věci, cituji část článku z pojednání "Rok 2012: Stane se tentokrát apokalypsa realitou?" o třetí světové válce:


Předpokládané důsledky globální jaderné války

Jeden jaderný výbuch dokáže během mžiku sekundy vyhladit a zničit město, okolí zamořit pronikavou radioaktivitou a desetitisíce dalších nevinných lidí odsoudit k bolestivé pomalé záhubě. Jaké důsledky by přinesla jaderná válka, ve které by tyto nejsilnější zbraně všech dob byly běžně využity? Ukažme si to názorně na fiktivním scénáři.

Atomový výbuch Došlo k zásadní neshodě mezi dvěma jadernými mocnostmi a vyhlašují si válku. Obě země najednou proti sobě vysílají jaderné bombardéry. Přidávají se spojenci těchto mocností a válku již nelze zastavit. Lidstvo si dobrovolně rozpoutalo peklo na Zemi. Bomby jsou vrženy na hustě obydlená velkoměsta (taková vždy bývá vojenská strategie ve válkách). Už během prvních desítek minut boje jdou ztráty na životech globálně až nad 100 milionů. Rozsáhlá krajina vhodná pro život se okamžitě změnila v radioaktivní zónu, kde umírají nejen lidé, ale také živočišstvo a rostlinstvo a radioaktivitou je zamořena i dříve úrodná půda. Pěstování obilovin a jiné hospodářství v místě zasažení - minulost.

Lidé, kteří přežili, nemohou sehnat obživu ani pitnou vodu a nesmírně trpí následky ozáření. Armády jsou ovšem nepoučitelné a pokračují v bojích. Radioaktivních zón a mrtvých přibývá. Ze zasažených velkoměst zbyla měsíční krajina, ale armády ukazují své síly dál. Radioaktivní částice jsou výbuchy vynášeny vysoko do troposféry. Po obloze plující oblaka je vstřebávají do sebe a s kontaminovanými kapičkami vody se s přispěním větru stěhují do oblastí, kde se zatím nebojovalo. Zde z těchto mraků spadne pár kapek kontaminovaného deště, a tak se nákaza rozšiřuje dál - další úroda i půda je prakticky nepoužitelná, aniž by byla oblast zatažena do boje přímo. Propuká globální hladomor. Celý ekosystém se kompletně rozpadá. I klimatický systém už začíná kolabovat. Velké množství částic v atmosféře, které sem byly vyvrženy masivními výbuchy, cloní slunci a narušují ozonovou vrstvu. Příkon energie ze slunce se snižuje - začíná se globálně prudce ochlazovat. Vzduch na mnohých místech na Zemi je radioaktivní, stejně jako všechno kolem. Světová rozmanitost živočišných i rostlinných druhů klesla na minimum, výrazně klesá i počet přeživších lidí. Již se pomalu přestává bojovat, protože i vojáků ubývá. V atmosféře je ovšem stále usazena radioaktivní clona, která nadále snižuje množství paprsků dopadajících na zemský povrch. Stále se proto ochlazuje.

Dobojovalo se. Země je tichá. Ptáci nezpívají, krávy nikde nebučí, listí stromů ve větru nešumí, nikdo se s nikým nebaví, protože není zvířete, rostliny ani člověka, který by ty zvuky vydával. Není tu skoro nic živého. Vše bylo zahubeno jedy, radiací a hladem. Pokud někdo měl "štěstí" a přežil nejhorší válku v historii Země, musí čelit jejím následkům - půda je stále kontaminovaná, pěstování čehokoliv k snědku nepřipadá v úvahu, hladomor pokračuje. Všude je vidět smrt a absolutní zkáza. Do toho se kvůli radioaktivní cloně v atmosféře přidává pravá jaderná zima. Průměrné teploty klesají několik desítek stupňů pod bod mrazu. Nakonec nepřežil nikdo. Vše je zničeno. Je tu naprosto pusto a prázdno. Život na Zemi se vrací zpět na začátek...

Po několika letech se konečně začíná oteplovat a jako by se vše začíná vracet do normálu, jenže radioaktivní mrak narušil ozon a Země ztratila obranu proti nebezpečným paprskům ze Slunce. Život se nemůže začít znovu vyvíjet. Nejdříve se musí stabilizovat a obnovit ozonová vrstva, aby se vrátily podmínky vhodné pro život - a není jasné, zda k tomu vůbec někdy dojde...

Na začátku to byly slovní přestřelky mezi tzv. Západem a Východem. Lidé se nedokázali na ničem shodnout. Stále se hádali o tom, kdo je kapitalista, kdo komunista, kdo křesťan nebo muslim. Šlo jim jen o zisk a mysleli jen na sebe. Rádi zapomínali na to, jak důležitá je pro ně rovnováha na Zemi. Jenom si vzájemně vyhrožovali a plodili násilí. Zemi drancovali. Místo toho, aby si pomohli uprostřed času světových změn, přestali myslet na nenávist a přišli na to, že vlastně tvoří jeden celek, který by měl držet při sobě, rozpoutali proti sobě 3. světovou válku - nejhorší možnou pohromu. Každý chtěl vyhrát. Násilně bojoval za svou pravdu, zabíjel pro ni své "bratry a sestry" a bezcitně druhým a nevinným způsoboval těžké utrpení. Nakonec nevyhrál vůbec nikdo. Zbyla jen zničená Země, ztracený život, který se zde vyvíjel dlouho před nimi, třeskutý mráz, ozonová vrstva plná děr - a jen poražení. Lidé se báli asteroidů z vesmíru, měli strach z přírodních katastrof, ale vlastními silami, kterými přesáhli dokonce i účinky dopadu asteroidu, se kvůli své touze po moci a krátkozrakosti zahubili sami, a to včetně veškerého krásného života na Zemi. To dokázal člověk rozumný...

Chcete takovou budoucnost? Já ani ne. Smysl třetí světové války takové, jaká hrozí, naprosto nechápu. I tak tu máme dost přírodních abnormalit, které zřejmě budou mít nějaké společné vyústění a nestojím o to, abychom si zcela dobrovolně přidělali další, ještě mnohem větší problémy, a v podstatě se fyzicky zahubili. Když to vezmu z pohledu těch mocichtivých pánů, kteří pro všechno chtějí vládnout všemu a postrádají skutečný cit, k čemu jim bude dobyté území, když si jej naprosto znehodnotí, zanesou radioaktivitou a sami se tím nakonec zákonitě zahubí? Já opravdu žasnu nad primitivním uvažováním dnešní civilizace. Tahle válka by v konečném důsledku nepřinesla užitek vůbec nikomu, což se zásadním způsobem odlišuje od všech předešlých válek v historii.

Proč všude ve světě probíhá tolik jaderných programů? Kdo mohl připustit, aby lidé vyrobili do dneška kolem 40 000 jaderných zbraní, když jediná z nich stačí na vyhlazení města? Proč tak destruktivní zbraně vůbec museli vzniknout? Když se to někdy vymkne kontrole, naše záhuba bude opravdu blízko. A ani do toho nemusí zasáhnout příroda...

Je na místě ještě upozornit, že výše řečený scénář počítal jen s využitím těch nejtěžších zbraní lidstva a nezahrnoval žádný jiný druh. My tu ovšem mám ještě chemické a možná někde skryté biologické zbraně, balistické střely a kdoví, co všechno. Zbraní všeho druhu je ve světě extrémní nadbytek. Jak je to smutné... A jak je to pro všechny z nás nebezpečné!

Celý článek si můžete
přečíst zde


Ozbrojený konflikt na Korejském poloostrově Jak se pomalu blížil konec listopadu, začínal jsem věřit a skoro až slavit, že ta proroctví, která se nezávisle na sobě podezřele shodovala na hrozbě 3. světové války, se nakonec ani v náznaku nevyplní. Jenže, když jsem si dnes dopoledne nechal načíst úvodní stránky Fenoménu 2012, abych zjistil, zda nepřibyl nějaký vzkaz do vzkazníku, poněkud mi spadla čelist. Uživatel "Jiří" přinesl odkaz na iDnes.cz, který oznamuje vyhrocení situace mezi oběma Korejemi. Mám silný pocit, že situace začíná být vážně napjatá a je nejvyšší čas začít něco dělat!

Nechci tvrdit, že tento incident se musí nutně dál rozrůstat až na úroveň obávané světové války, ale vůbec bych to nepodceňoval. Nostradamus, Baba Vanga i teorie Time Wave Zero se nezávidle na sobě shodli, že listopad 2010 bude významným mezníkem, přičemž Nostradamus a Baba Vanga varovali přímo před 3. světovou válkou. Je jen náhoda, že zrovna teď se hrotí situace?

Víte ale, jaká je výhoda války? Je zcela v rukou lidí. A nemusí to být jen záležitost nějakých "supervůdců", politiků a vojsk, které jsou do války zatažené přímo! I my v tom hrajeme roli! Když si to nenecháme líbit a masově se probudíme proti těmhle nesmyslům, budou se dít velké věci - ale nikoliv zlé!

Kolikrát ještě je zapotřebí zdůrazňovat výsledky kvantových fyziků a další teorie, že všichni máme společné kolektivní vědomí, které se vzájemně ovlivňuje? Jak dlouho ještě budeme podceňovat svoji skutečnou osobní sílu? Kam to dotáhneme, když budeme číst jenom ten internet, zapomeneme žít vlastní život a nebudeme dělat nic, čím bychom mohli odvrátit nejhorší hrozící katastrofu, která je zcela v našich rukách? Musíme všechno jenom pasivně přijmout a se vším zlým se smířit? Zní tak snad proroctví Mayů? Nebo je to náš smysl života, dělat ze sebe pořád nevědomé ovečky a s úsměvem se hnát do záhuby?

Zatraceně, jak dlouho ještě budeme všichni čekat? Už je to pár měsíců, co se tu strašíme rizikovým listopadem a teď jako by se to začalo naplňovat. Mezitím jsme si ale i říkali, jaký je skutečný smysl této bláznivé doby a jakou úlohu v tom všem hraje každý z nás. Vzali jsme si z toho to podstatné a jsme připraveni toho na tomto zásadním rozcestí mezi dobrem a zlem využít? Nebo se zase budeme jenom bát a čekat, abychom tím podpořili další zlo?

Není už tedy skutečně nejvyšší čas se probudit a začít bojovat proti systému, který nás drží v nevědomosti a zabíjí nás i naši skutečnou svobodu v honbě za novým světovým řádem a otroctvím nebo dobrovolnou záhubou? Není přece lepší si vybrat tu druhou cestu - cestu obnovení pravých mezilidských vztahů? Nebo pořád nejste přesvědčeni, že se začínají dít velké věci a my samotní v nich hrajeme klíčovou roli? Chcete snad dál čekat? Jak dlouho ještě? Řekl bych, že déle už čekat nelze...

Důsledky světové jaderné války by byly opravdu velmi zlé, nepředstavitelné. Nikdo z nás by nezůstal neovlivněn tou hrůzou. Docela pěkné, co říkáte? Ale... Hrozí to, jen pokud zavčas nedostaneme skutečný rozum.

Kdo vynalezl zbraně? Lidé. Kdo pouští zbraně na ostatní? Lidé. Kdo způsobuje války? Lidé. Kdo může odvrátit válku? Lidé. Kdo je tu na nejvyšším evolučním stupni, a tudíž má největší moc změnit spoustu věcí? Lidé. Je dál co řešit?

Probuďme se, projevme svou vnitřní sílu, která se v nás skrývá, spojme se a zničme ty války a všudypřítomné zlo! Zní to možná dost ambiciózně, ale věřte, že my tu moc máme! Jsou nás přece dohromady celé miliardy a ke všemu nemáme většinou představu o své skutečné síle, kterou jsme utlačili svým "ovečkovským" pohledem na svět! Když budeme chtít změnit svět, dokážeme to bez závislosti na těch nelítostných šmejdech, kteří shora jenom kážou a plánovaně ničí naše životy! Jenom musíme chtít - a ta správná doba pro takové věci je právě zde.


Jaroslav Krejčí
https://fenomen2012.ic.cz/

Převzato z :https://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010110026

Diskusní téma: Co se to děje - 24 ( Proroctví nebo splněná přání Temných sil?)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.