O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 26 (Tajemná planeta Nibiru)

08.12.2010 08:51

Vážení čtenáři a čtenářky, jak jste si asi povšímli, přináším na určitá témata alternativní pohledy. Našel jsem na tomto webu :

https://koubic-sytes.mysteria.cz/necronomicon/necronomicon_babylon_nibiru.html zajímavé  a neotřelé pohledy na problematiku planety Nibiru. Nedělal jsem korekturu článku, takže zde najdete i trochu slovník ala "dlaždič", ale snad vám to nebude smazávat skutečný obsah na dané téma...

LK

 

Jistý Zacharia Sitchin, dalo by se říci konkurent největšího spisovatele faktu Von Danikena přišel při studii jistých sumerských textů se zajímavou hypotézou. Dle jeho mínění existovala planeta Nibiru, později přejmenovaná na Mardukovu planetu. Z této planety měli přijít bytosti Ananuikové ti z nebes a geneticky manipulovat DNA našich blízkých příbuzných, opiček. Inu dobrá tedy oni zaseli sémě a stvořili člověka. Myslím, že nejvíc pan Sitchin čerpá z Enuma Eliš ( Když nahoře). Tam se o příchodu a stvoření prvních lidí povídá. Z těla Tiamat, kterou spoutal Marduk vznikla země a z krve Kingu lidé. Krve Kingu … DNA ? Možná tak pan S. přišel na tuto doměnku.V Necronomiconu se píše , že krev Kingu a tělo Tiamat jsou příčinou naší nedokonalosti.

Draha Nibiru
Dobrá jedeme dál Nibiru má zatraceně vzdálené apogeum. To je nejvzdálenější bod dráhy nebeského tělesa od Matičky Země a zdá se, že zatraceně blízké perigeum tak blízké, že příchod této planety do Sol není nic příjemného. Pro demonstraci si představte, jak na nás působí síla Jupiteru … to není moc příjemná představa že ? když i Měsíc udělá takový bugr s přílivem a odlivem. Prostě suma sumárum Země by vypadala nejspíše jako ve Zjevení svatého Jana. ( jsem hrdý na to že můj jmenovec sepsal zrovna tuto pasáž v Bibli, něco to asi vypovídá ehm ). Věc co pramení z velké vzdálenosti je následující. Hrozně dlouho by dotyčnému tělesu trvalo udělat jeden cyklus. Cca 2500 let. Takže tato Mardukova planeta se vrací jednou za 2500 let, nebo už se nevrací ?

Pokud je pravda, že Nibiru existuje, tak se to prý dozvíme brzy. A tady už budu na tak tenkém ledu, že se probořím během vteřiny. Všude kolují zvěsti o apokalypse o změně o konci věků. Mayové stanovili toto datum na 21.12. 2012. Buď je již nebavilo psát kalendář tak dlouho dopředu, nebo se něco podělá. To, že se něco podělá tam mám pocit i naznačili.  V té době mají být planety v zajímavém postavení, křížem. To už samo o sobě je síla, další zajímavá věc je , že na 2012 by se dalo odhadovat i přiblížení Nibiru. 2012 má nastat nový Aeon. Lovecraft stvořil entitu YOG SOTHOTH v překladu by to měl být Aeon Thotha. Paranoikům a fantastům jako sem já už asi začíná docházet co si myslím. Yog Sothoth je symbolizován jako koule těchto koulí by mělo být 13 ,,, takže počítejme spolu Merkur ,Venuše ,Země ,Mars ,Jupiter ,Saturn ,Uran ,Neptun ,Pluto ,Charon ,Slunce ,Měsíc ,Nibiru. Dobrá řeknete si Pluto a Charon jsou dvoj planeta a nyní už ani nejsou považovány za planety spíše planetky. V době Lovecraftova života bylo Pluto objeveno, píše o něm jako o Yuggotu. Obývaném hmyzí, bo Bůh ví jakou rasou, Mi-Go. Fofrem zpátky k YOG SOTHOTH. 13 koulí, 13 planet. Jak může skončit aeon a začít nový ? jedině tak, že se dokončí cyklus. Jedině tak že vše začne od začátku. Jedině tak, že se poslední planeta vrátí domů. Nibiru, že by byla poslední co má zakončit tento věk a začít věk nový ? Já vím je to čirá spekulace, ale co není že? O Lovecraftovi se kolují temné zvěsti, co věděl ví jen on sám a z míst kam se odebral to asi jen těžko sdělí. Faktem je, že byl ve spojení se  společností Golden Dawn ( Zlatý úsvit). Dalším faktem je, že jeho otec byl taktéž v jistém řádu. Zabývajícím se mystikou a historii. Mohly se dostat k spisům a vědění, které ani ti nejzapálenější badatelé nikdy neprostudují. Nibiru vždy když se objevila znamenalo to ohromný převrat. Opravdu nový věk ( Aeon). Připisují se jí biblické potopy, nebo spíše Sumerské v Eposu o Bilgamešovi je potopa mnohem dřív než v té slavné Bibli Ooo vy zaslepení křesťané pranýřující každého s jinou vírou. Kdyby existoval před 6000tisíci lety copyright našli byste v Bibli kapitolu čerpáno z. Dobrá přestaňme štít oheň. Nibiru prolíná historii Země jako vlnící se had. Nejdříve srážka tělesa se Zemí, poté biblická potopa, narození Ježíše Krista. Podle spisů tu vždy byla přítomna tato planeta.
Pro ukázku předkládám sumerský reliéf který jsem našel na webu https://www.greatdreams.com/eridanus.htm též zabývajícím se Nibiru.


Pecet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musel jsem si to hodně vykontrastovat a k svému údivu jsem našel 13 těles. A teď tedy co to znamená ? pak tedy znali již Sumerové planety za Saturnem ?  Jak říkám čisté spekulace. Ale to nahoře opravdu vypadá jako schématický model Sluneční soustavy s jednou ?planetou? vyčleněnou mimo sféru.

A teď zase trochu střízlivěji k prostudování vám sem předkládám texty o Nibiru.

Prvý text je z českého překladu Enuma Eliš

Néberu — nechť pevně drží přechody nebes a země,
tak, že nahoře i dole je nikdo nepřekročí a na něj každý čekat bude!
Néberu jest jeho hvězda, jež na nebi jasně září.
Leží na křižovatce drah a ostatní jen na ni hledí
a takto praví: „Jméno toho, jenž středem moře neúnavně přecházel,
budiž Néberu, držitel středu!
Nebeských hvězd ať stanoví dráhy,
ať všechny bohy jako ovce popásá!
Kéž Tiámatu zdolá a její život nechť do nesnází padne, nechť je ukrácen!
Lidstvu věků budoucích, příštím dnům,
ať nezadržitelně vzdálena je, navždy ať zmizí!“
Protože stvořil nebesa a podsvětí dal tvar,
Pánem zemí všech ho nazval otec Enlil.

Druhý text je anglický překlad Enuma Eliš

Let his name be Nibiru, ‘the Seizer of the
For the stars of heaven he upheld  the paths,
He shepherded all  the gods like sheep !
He conquered Tiamat, he troubled and ended
In the future of mankind, when the days grow old,
May this be heard without ceasing, may it hold
Since he created the realm (of heaven)  and Midst ’
her life,” sway  for ever ! fashioned the firm earthy

A tady extrém doslovný přepis z Enuma Eliš ( u toho sem se zapotil)

šum – šu lu Ni – bi – ru a – hi – zu kir - bi – šu
ša kakkabani – ni – ša-ma-me al-kat-su-nu li-ki-il-lu
kima si-e-ni li-ir-ta-a ilani gim-ra-šu-un
lik-me Ti-amat ni-sir-ta-ša li-si-ik u lik-ri
ah-ra-taš niše la-ba-riš u-me
liš-ši-ma la uk-ta-li li-bi-il ana sa-ati
aš-šu aš-ri ib-na-a ib-ti-ka dan-ni-na

Jak vidíte správné jméno Mardukovi planety je Nibiru ne jak je v češtině zprzněno na Néberu. Také je trochu rozdíl v anglické a české verzi neboť Enuma Eliš je více spracování.

Necronomicon a jeho pojetí Nibiru

Necronomicon a 50 ka Mardukova je považován za nejautentičtější část celého N spolu s textem Magan což je trochu sprzněná verze Enuma Eliš a Ianina sestupu do podsvětí. Tím neříkám, že to není autentické, jak jsem řekl EE je mnoho přepisů. Co je Mardukova 50ka zač ? Byly to síly které pomohly spoutat Tiamat. Pokud vás zajímá detailnější rozbor 50ky doporučuji prostudovat The Necronomicon Spell Book což je manuál na práci s ní. Leč v angličtině. Pochopil jsem to, ale i já což o něčem rozhodně svěčí.

Toto je výňatek z EE

V nitru Apsú zrozen byl Marduk.
V nitru svatého Apsú zrozen byl Marduk.
Zplodil ho Ea, jeho otec.
Porodila ho Damkina, jeho matka.

Sál mléko z ňader bohyň.
Kojná, která jej hlídala, hrůznou ho naplnila vznešeností.
Nádherná je jeho postava, jiskřivý jeho pohled.
Mužný od svého zrození, nesmírně silný od samého počátku.
I uviděl ho Anu, zploditel jeho otce,

zajásal, rozzářil se, radostí se naplnilo jeho srdce.
Učinil ho dokonalým, obdařil ho dvojím božstvím.
Mnohem vznešenější, nad ostatní vynikal ve všem.
Nepředstavitelně dokonalé byly jeho údy.
Nemožno jest to pochopit, obtížno jest to uzřít.

Čtvero bylo jeho očí, čtvero jeho uší.
Když pohnul svými rty, oheň vzplál.
Čtyři uši vše slyšely
a čtyři oči vše viděly.
Povýšen byl mezi bohy, vynikající byla jeho postava,

obrovské jeho údy, od narození byl převeliký.
„Synáčku můj, synáčku můj!
Synu Slunce, Slunce bohů!“
Oděn je září deseti božstev, je jí celý pokryt.
Padesatero hrůz v sobě nese.

Celou tuto pasáž jsem zvolil záměrně, ale i když nejvýznamnější je až poslední věta.  Ta vlastně říká, že Marduk sám je oněh 50 démonů. 49 démonem je Nebiru … což v EE jest Nibiru v češtině příšerně přeložené Néberu. To co Marduk vlastně byl zač říct nedokážu. 50 v jednom to jediné jest co nyní vím. Tímto chci říct, že netuším jak spojit Nibiru z EE a Nibiru v Mardukovi. Planeta přechodu, Démon střežící hvězdy …

Marduk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zase přišel čas na ukázku v praxi. Toto je převzato ze stejného portálu je to vyobrazení Marduka v celé jeho kráse. Co má kolem pasu ? napočítal jsem 12 velkých a 38 malých objektů. Těm co mají stejný problém s matikou jak já doporučuji spočítat to na kalkulačce a vyjde vám 50. Mardukova 50ka. Zase musím říct, že s jistotou bych toto mohl říct jen kdybych měl lepší foto toto je značně nečitelné.

Tak a jsme konečně u Necronomiconu dle Simona. Toto je doslovný přepis z Necronomiconu pasáž 50 jmen Mardukových.

Čtyřicáté-deváté jméno je NEBIRU

Duch brány MARDUKa. Řídí všechny věci v jejich cestách a pohybuje křížením hvězd podle způsobu známého Chaldejcům. Jeho slovo je DIRGIRGIRI a jeho pečeť je tato:

The Forty-Ninth Name is NEBIRU

The Spirit of the Gate of MARDUK, Manages all things in their ways, and moves the crossings of the stars after the fashion known to the Chaldeans. His word is DIRGIRGIRI and his Seal is this:


Sigilie Nebiru

 

 

 

 

Teď si zase dovolím dupnout na praskající led. Řídí všechny věci v jejich cestách a pohybuje křížením hvězd. Když vyměníme hvězdy za planety což není zas takový přečin dostaneme… a pohybuje křížením planet. Planety v kříži. Úkaz logicky opakující se periodicky každých X tisíc let. Ten co má nastat již brzy 21.12.2012

V Necronomiconu se též píše, že není jen 7 sfér ( planet), ale že jsou i další o kterých je zakázáno mluvit. Tím narážíme na to, že znali i sféry za Saturnem. Náležícím NINIB ( ADAR). Kde dlí strašliví IGIGI. Co ale dlí za Saturnem ? Něco příšernějšího než IGIGI ? třeba to je místo kde odpočívá starý had.

Co by mohlo být příčinou toho, že Nibiru nedorazí ? Všichni badatelé včetně mne se sekli. Nibiru není to za co jí považovali. Nebo a to je pro mne přijatelnější mohla být zničena. Pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem je dost velký a značí, že muselo dojít k ohromnému impaktu, který roztrhal velké těleso na kusy. K tomu dodejme, že Venuše se točí opačně než jiná tělesa v Sluneční soustavě … proč ? Protože jí něco násilně přinutilo změnit rotaci. Že by se Venuše srazila s Nibiru ? Byla by to smutná správa a tragická zánik našich stvořitelů. Nebo aspoň učitelů. Neboť jak pravil Necronomicon oni a jejich učení přišli z hvězd.

Tento článek byl jen můj osobní názor a mé osobní poznatky. Originální v tom smyslu, že jsem na problematiku Nibiru nekoukal jen z pohledu direktivně zaměřeného na Mezopotámii, ale i na spojitosti, které by Zacharia Sitchina či Ericha von Danikena nikdy nenapadly, protože přecejen mají jisté meze. Chci říct, že začátek nového Aeonu neznamená Apokalypsu jak někteří proklamují. Jedná se o způsob renesance. Kruh se uzavře a začne nová etapa věků, která skončí zase až planety dojdou do postavení kříže. Kdyby však velké těleso opravdu do naší Sluneční soustavy dorazilo, což se prý opravdu děje podle jistých výchylek v rotaci planet a změnách co se dějí v našem okolí. Byly by tyto jevy opravdu zkázonosné. Stačí se kouknout ven nezdá se vám, že se něco děje ?

Převzato z : https://koubic-sytes.mysteria.cz/

Diskusní téma: Co se to děje? - 26 (Tajemná planeta Nibiru)

Datum: 22.10.2018

Vložil: Blanka

Titulek: Pro tvz.Honzu

Jsi trapný, zakládáš si detailech a Globál ti uniká. Ó ty malicherný a nízský !!!

Datum: 18.08.2015

Vložil: Honza

Titulek: přehlédnutí

Sitchin je Zecharia, nikoli Zacharia

Datum: 18.08.2015

Vložil: Honza

Titulek: chyby

Nejen že se bílé na černém hůře čte, ale je tam fůra chyb.
Sitchin se jmenoval Zacharie, ne Zecharia, ten druhý pak není Daniken, ale má nad "a" přehlásku. Ti co na zemi přistáli byli Anunaki, možná Anunakiové, ale určitě ne Anauikové.
Nibiru se nevrací k Zemi, ale ke slunci a má tedy perihel a aphel.
Oheň můžeme dštít, nikoli štít.
Notoricky - z děl obou zmíněných pán víme, že ten cyklus je cca 3600, nikoli 2500 let.
Bible nevznikala před 6000tisíci, tedy 6 miliony let, ale její děj se začíná před pouhými 6 tisíci léty.
Je to děs a běs - dál už jsem nečetl...