O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 28 (čakra nebo aku bod?)

03.01.2011 10:51

Vážení čtenáři a čtenářky, chci vám ukázat jak dochází ke zkreslování informací a matení lidí. Na jednom spřáteleném webu je dnes článek na téma:"Barevné léčení pranou" Zde je odkaz na placený článek : https://www.osud.cz/barevne-leceni-pranou Píše se zde o čakře Meng Mein. Abych pravdu řekl, žádnou takovou to čakru jsem doposud neznal, tak jsem se podíval po netu, co by to mělo být, ikdyž podle obsahu článku a charakteristiky dotyčné čakry  jsem si spíše typoval na GV 4 - Ming Men. Jak jsem tak brouzdal po netu a překládal si odpovídající články (viz ukázka), potvrdilo se mi to co jsem si myslel. Žádná čakra Meng Mein v podstatě neexistuje, je to jen jinší název pro v TČM známý Ming Men, který je především akupunkturní bod GV 4. Aku body se mohou napíchávat tradičně jehlou a nebo netradičně tzv. "světelnou stříkačkou", ale čakra se nikdy nesmí napíchávat a nenapíchává se přímo, ale z okolních bodu a nebo speciálních sdružených Aku bodů. Dále, každá čakra je Zdrojem Síly a Moudrosti. GV 4 je něco jako rozvaděč, směšovač a regulátor energie především Ledvin (levé jinové a pravé jangové u mužů, u žen obráceně).

No nic, podívejte se o tom hovoří "specialista" a specialista....

Chakras • meng mein chakra Čakry • Meng mein čakra

takto by měla prý vypadat (... asi jsem jasnovidně slepý, protože jí nevidím...)

Text máte v orginále i se strojovým překladem po větách:

This chakra is located at the back of the navel. Tato čakra je umístěna v zadní části pupku. It serves as a "pumping station' in the spine and is responsible for the upward flow of subtle pranic energies coming from the basic chakra. It controls and energizes the kidneys, and adrenal glands. It also controls the blood pressure. Malfunctioning of this chakra manifests as kidney problems, low vitality, and high blood pressure and back problems. Slouží jako "čerpací stanice 'v páteři a je zodpovědný za vzestupný proud jemné pranic energií přicházející ze základní čakry. Ovládá a energetizuje ledviny a nadledvinky. To také řídí krevní tlak. Nefunkční této čakry se projevuje jako onemocnění ledvin, nízká vitalita, a vysoký krevní tlak a problémy se zády.

The meng mein chakra of infants, children, pregnant women and very old people should not be energized because of the possible adverse effects that will be produced. Meng mein čakra kojenců, dětí, těhotných žen a velmi starých lidí by neměly být napájeny z důvodu možných nežádoucích účinků, které bude vyrábět. The meng mein chakra is about 2/3 to ½ the size of the other major chakras. Meng Mein čakra je přibližně 2 / 3 až ½ velikosti jiných hlavních čaker. This chakra should be treated only by experience or advanced pranic healers. Tato čakra by měly být léčeny pouze na základě zkušeností nebo pokročilé pranic léčitelů. The meng mein chakra and the sex chakra control and energize the urinary system. Meng Mein chakra a chakra kontrolou sex a energii močového ústrojí.

For infants, children, pregnant women and very old patients, energizing the meng mein chakra is quite dangerous. Pro kojence, děti, těhotné ženy a velmi staré pacienty, energizující Meng mein čakra je docela nebezpečné. Energizing or over energizing the meng mein chakra of infants, children and very old people may cause severe high blood pressure. Energizující nebo přes energizující Meng mein čakra kojenců, dětí a velmi starých lidí může způsobit vážné vysoký krevní tlak. The meng mein chakra and kidneys are connected to the navel chakra by a belt meridian. Meng Mein čaker a ledviny jsou připojeny k pupku čakry pásem poledník. In some cases, the dirty diseased energy may be transferred from the kidneys to the lower abdominal area. V některých případech, špinavé nemocné energie může být převedena z ledvin do spodní části břicha. Therefore, the patient may complain of abdominal pain instead of back pain. Proto se pacient může stěžovat na bolesti břicha místo bolesti zad.

 

Zde je jinší pojetí dotyčného energetického bodu:

Mingmen (GV4)

 
 


Mingmen ( GV4 ) Mingmen ( GV4 )
Location: On thee low back and on the posterior midline, in the depression below the spine)us process of the 2nd lumbar vertebra. Poloha: Na tebe nízká záda a na zadní středové čáry, v depresi pod páteř) nás procesu 2. bederního obratle.
Indications: Stiffness of the spinal column, lumbago, impotency, emission, irregular menstruation, diarrhea due,to indigestion, abnormal vaginal discharge. Indikace: Tuhost páteře, lumbago, impotence, emise, nepravidelná menstruace, průjem z důvodu, aby se zažívací potíže, abnormální poševní výtok.
Method: Puncture perpendicularly 0.5-1.0 inch.Moxibustion is applicable. Metoda: Punkce kolmo 0,5-1.0 inch.Moxibustion je použitelné.
Regional anatomy Regionální anatomie
Vasculature : The posterior branch of the lumbar artery. Cévy: zadní větev bederní tepně.
Innervation: The medial branch of the posterior ramus of the lumbar nerve. Inervace: mediální větev zadní větve bederní nervy.Plic Meridian obraz Mingmen (GV4) Acupoint
The lung Meridian picture of Mingmen(GV4) Acupoint Plic Meridian obraz Mingmen (GV4) Acupoint
Povrchu těla obraz Mingmen (GV4) Acupoint
Body surface picture of Mingmen(GV4) Acupoint Povrchu těla obraz Mingmen (GV4) Acupoint
Anatomie obrázek Mingmen (GV4) Acupoint Anatomy picture of Mingmen(GV4) Acupoint Anatomie obrázek Mingmen (GV4) Acupoint
Sekce obrázek Mingmen (GV4) Acupoint Section picture of Mingmen(GV4) Acupoint Sekce obrázek Mingmen (GV4) Acupoint

 

Vzhledem  tomu, že Ming Men je velice důležitý energetický bod, budeme tomuto GV 4 bodu věnovat jeden samostatný článek, který výjde tento týden.

 

Udělejte si vlastní názor na danou věc, ale na tomto příkladu jsem chtěl ukázat, jak máme být pozorní k tomu co je nám předkládáno. Jsou neškodná doporučení a zjednodušení a jsou však i velice škodlivé doporučení, ze strany rádoby "odborníků". Proto buďte pozorní a hlavně prověřujte informace, které jsou vám předkládány.... !!!

LK

 

Diskusní téma: Co se to děje? - 28 (čakra nebo aku bod?)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.