O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 29 (Aktuální promluva)

18.01.2011 00:59

Vážení čtenáři a čtenářky, již docela dlouho jsem nenapsal své vyjádření k některým aktuálním dějům a problémům. Samozřejmě nemusím se vyjadřovat k ničemu, ale s ohledem na aktuální stav, považuji za nutné se k některým věcem vyjádřit. Nebudu ze sebe dělat všeznalce a zároveň vás spíše chci směrovat k jiným úhlům pohledu na danou řešenou věc či problém. Nechci a nebudu nikoho přesvědčovat o své pravdě, jen předkládám jak co vidím a dostávám.

 

1.Transformační příznaky

To co již bylo řečeno nechci zde opakovat, jen vnímám na různých diskuzích a chatech, že v této oblasti je jedno velké prázdno z hlediska skutečných informací a pravd. V podstatě díky jedné návštěvě u nás a konkrétních dotazech, jak rozlišit co je normální disharmonie a co je již transformační příznak, jsem si uvědomil co je potřeba lidem říkat…

Takže rozlišit co je disharmonie a co je již transformační příznak je v podstatě jednoduché:

 

a)      Transformační příznak se projevuje stejně jako zvednutí a pohyb tzv. Hadí síly = KUNDALÍNY. Tyto projevy a příznaky si prosím najděte v literatuře nebo na internetu, kde je toho spousty. Osobně doporučuji knihu „Kundalíny a čakry“ od  G.L.Paulson, kde najdete nejen příznaky, ale i upozornění na důsledky některé nerovnováhy na pohyb této energie.

  

b)     Disharmonie jsou všechny ostatní průvodní jevy každodenního života a zde bych doporučoval TČM (tradiční čínskou medicínu) – viz základy u nás na stránkách od Vladimíra Anda. (v 5. Jeho dílu je vlastně seznam všech disharmonií, které se projevují jako nemoci- doporučuji si tento díl sehnat, když už si nepořídíte předcházející díly)

Takže jak vidíte rozlišit co je vlastní disharmonie a co je již průvodní projev transformace, lze docela snadno rozlišit. Dnes již hodně lidí zažívá nevědomky prvotní příznaky pozvedání „Hadí síly“ – (odvozeno od pohybu této energie – s hady to nemá nic co do činění!!!)

Nepotřebujete nikdo z vás rádoby znalce přes transformaci, potřebujete jen vědět co se děje s vámi a s vašimi jednotlivými rovinami. K tomu je velice dobré znát praktiky sebe-očistění, sebe-očisťování a nastolení + udržení vnitřní energetické a kvalitativní rovnováhy, jak živlových energií, tak k nim příslušející charakterově-volní vlastností….!!!

 

2. Různé strachy a strašení  

        a)   Strach z toho co bude či nebude (současná doba)

Nemějte prosím z ničeho strach, pokud vědomě nepácháte něco proti Zákonům Stvořitele Všeho!!!  Pokud máte strach, blokujete si 1. Čakru a nejen ji, tím si blokujete plynulé stoupání „Hadí síly“… co všechno si tím způsobujete se můžete dočíst  viz „Kundalíny a čakry“ od  G.L.Paulson. Zbytečně si pak přidáváte práci, kterou stejně budete muset pak odpracovat, abyste dosáhli postupu. „Není nutno aby bylo smutno, stačí aby bylo veselo“ – parafráze na známou pohádkovou písničku…

        b)      Strach z různých proroctví a prognóz

Mějte na paměti, že Zákon „Musu“, se nám nemusí líbit, ale vždy je veden jako akt Milosti a Milosrdenství ze strany Stvořitele Všeho a tedy i těch, kteří mu slouží….!!! Strach není nástroj Stvořitele a ani jeho Syna!!! Různé falešné proroky poznáte podle míry strašení a vyvolávání strachu či paniky. Paní Kozáčková  na Amezdasu píše velice dobře, ale někdy bohužel její příjem je diskutabilní. Některé její věci rád převezmu, protože vím, že jsou z Ducha Pravdy. Bohužel se stává, že buď podlehne své touze něco napsat a pak přijímá „fantasmagorie“ nebo si nechává občas našeptávat Duchem Klamu. Je to k její vlastní škodě.

Nezatracuji Amezdas a ani paní Ludmilu, myslí to dobře, ale říkám vám čtenářům…„Nenechte se nikým zviklat ve své práci na sobě!“

Jestliže vás paní LK straší vesmírným zatykačem, a dalšími různými atrakcemi, tak buďte v klidu, protože vesmírní lidé musí především dodržovat Zákony Stvořitele a ty jsou vymáhány trochu jinak a hned jakmile dojde k naplnění karmicky přípustné doby (lhůty jsou jasně stanoveny, pokud nejsou řešeny jinak) Nikdo, ani Kristus nebude porušovat tyto Zákony, naopak jsou a budou dodržovány do konce celého Stvoření!!! Ti co porušují, jsou vždy vzati a platí své prohřešky podle výměru soudců ze sféry Saturnu, který zase patří do soudcovské linie galaxie a celého příslušného Vesmíru. Takže vše co je zde napsáno a čím je strašeno neodpovídá realitě. Spíše je to z provenience právě přestupníku z temné strany padlých, kteří ztrácejí pozice a bojí se zpřístupněných technik či znalostí vysokého zasvěcení. Ne-opravnění vládci a uzurpátoři moci se bojí mít rovnocenné soupeře. Zde jejich převaha končí a proto tak brojí. Pokud sloužíte lidem v pokoře a jste plni skutečného Světla a Lásky, nemusíte se ničeho obávat a nikdo se nemusí vás obávat, krom těch, kterým škodí Světlo a Láska. To pak mohou být ti z tzv. „Vesmírných národů“, kterým je „ubližováno“ a ti pak se budou opravdu snažit vydávat „zatykače“, ale tím sami porušují Zákon!!! Takže kdo by se měl bát? Všichni ti co vědomě porušují Zákony Stvořitele Všeho!!!

Mohl bych psát ještě o mnohých druzích strachů, obav a panik, ale pokud jste pozorně četli, tak není již potřeba zbytečných slov na toto téma. Světlo a Láska překoná každičký strach, obavu či paniku….. Používejte Světlo a Lásku, budou vaším požehnáním, ochranou i průvodcem v těchto dynamických časech…

 

Umírající zástupci živočišné říše

Těch článků o tom, jak odchází tisíce a tisíce různých druhů živočišné říše (ryby, ptáci a atd.), jste jistě viděli a četli více než dost. Všichni se předhánějí ve svých krkolomných dedukcích a konstrukcích konspiračních nebo katastrofických příčin. Nějak i naši „duchovní“ velikáni zapomínají na to, že jsou to signály přípravy na odchod celých říší do nového bytí. Ty počty jednotlivých skupin živočichů, silně napovídají, že jejich řídící duchové se odpoutali od bio-robotických vozítek skupinového bytí. Jestli to dostali „rozkazem“ jako předvoj celé říše nebo jako demonstrace nadcházejících časů není podle mne důležité. Důležité to bude pro ty co zůstanou, protože se jim zde líbilo a líbí…. Slova, že „…živí, budou závidět mrtvím!“, jsou velice případná, protože ti co sice budou jako že žít, vlastně budou vyhnanci života a bude záležet na nich, zda to bude dočasně nebo navěky…!!! Ti co budou pro ně mrtví, budou ve skutečnosti VZKŘÍŠENÍ, takže závist, těch co zůstanou, bude skoro pochopitelná, když pochopí, o co vlastně jde…!!! Pokud pochopí, bude to pro ně požehnání. Budou moci konat ve jménu své nápravy a cesta k Bráně do života věčného bude otevřena….

 

Poslední věc, kterou mám k Vám je, pracujte pro sebe a pro své bližní! Práce se Světlem a Láskou, je prací velice vděčnou na obou směrech. Každá vaše Modlitba protknutá prací se Světlem a Láskou, je prací pomáhající prosvítit, prozářit a láskou naplnit jak v malém, tak i ve velkém, jak v Mikrokosmech, tak i v části Makrokosmu (podle toho kdo a jak je schopen či povolán)….

 

„Přeji všem lidem této nádherné planety, všem zástupců jednotlivých říší, všem pomáhajícím bytostem z planetární a univerzální hierarchie, stejně tak všem bytostem našeho Stvořitele, pracující v této části Stvoření nekonečné Světlo a vše-prostupující Lásku našeho Stvořitele, Stvořitele Všeho.

Otče, prosím Tě Požehnej nám, Ochraňuj nás a Veď nás do nových příbytků. Děkuji Ti Otče za sebe a věřím, že vyslyšíš tuto prosbu…“

Takže, mějte otevřenou Mysl bez pokřivení, mějte naději, že vše co se děje je Dílo směřující k našemu opravdovému Probuzení z těžkého snu ve hmotě a směřující k dalším stupňům vývoje nejen Lidstva zde na Zemi…

LK

Diskusní téma: Co se to děje? - 29 (Aktuální promluva)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.