O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 3

18.08.2010 12:41

Vážení čtenáři, pokračuji v otázce „Co se to děje?“, kterou jsme si položili již 2x. Nyní bych se chtěl zaměřit na živly a tzv. cloudbustery.

Nejprve se pojďme zabývat živly a jejich bytostnými, tedy obyvateli jednotlivých živlových prostředí. Každá stvořená bytost potřebuje ke svému životu své prostředí, které jí vyhovuje a ve kterém žije a pracuje. Jednotlivé živlové bytosti pracuji, každý ve svém prostředí, to je ve svém typu energie. Mají své úkoly, které podle své přiděleného postavení plní beze zbytku. Toto postavení je dáno tzv. živlovou hierarchií a klidně můžeme říci, že je postaveno na systému království, kde je vladař, šlechta, vojsko a pracující poddaní. Každý z nich zná svou roli a tu beze zbytku vykonávají, pokud jim v tom nebráníme svým konáním. Jistě zde nemusím popisovat, jak se my lidé chováme neuctivě a destrukčně, jak ve velkém, tak i v malém na osobní úrovni. Přitom by stačilo se jen chovat k těmto bytostem ohleduplně, které většina lidí ani nevnímá, že existují, jako k bytostem s jejich potřebami a k jejich životnímu specifickému prostředí. Tyto bytosti velice rádi slouží a pomáhají lidem, kteří je respektují a nepřekáží jim v jejich práci.

 

Uvedu jeden příklad, který dokumentuje nepatřičnou interakci mezi lidmi a živlovými bytostmi.

Přes jednoho svého známého (Vlasta Prokeš), jsem se seznámil s lidmi, kteří podnikali ve svém statku. Každý den v zimě i v létě připravovali jejich spolupracovníci auta, se kterými jezdili pak se zbožím po kraji. Takže každý den hluk, výfukové plyny, odpad a spalování krabic atd. atd. Při rozhovoru s paní domu, jsem zaznamenal v místnosti, kde jsme probírali věci z duchovna, že se hlásí bytostní a žádali mne o pomoc, jako abych byl jejich mluvčí, protože nereagovali obyvatelé domu k jejich signálům, že se jim něco nezamlouvá. Řekl jsem to paní domu a ta i k našemu překvapení (byl jsem tam se svým kolegou, který to může potvrdit) nám začala líčit všechny podivné události a jevy, které se tam děly a které nebyl schopen nikdo rozumně vyřešit. Udělal jsem rozbor v součinnosti s živlovými bytostmi a v podstatě jsem sjednal mírovou dohodu mezi lidmi a živlovými bytostmi v konkrétním místě. Majitelé a jejich spolupracovníci se začali chovat podle dohody a s plným respektem a potřebám těchto bytostí (oheň, voda, vzduch, ale i země- částečně). Všechny podivné úkazy  okamžitě přestaly, pokud jsem ještě nějakou dobu sledoval to místo, tak podle informací, které jsem dostával, bylo již vše v pořádku k oboustranné spokojenosti.

Další příklad, který jen naznačím, je že hledáme různé studánky a léčivé vody všude možně. Přitom na své vlastní zahrádce máme studnu, u které je skutečná víla – undina, která se o studnu stará a která nám dává vodičku tak vynikající, že tam by lidé měli chodit pro dobrou, až bych řekl léčivou vodu….!!! Je škoda, že v místě kde žijí dobří lidé (proto je tam ta víla přímo u domu), o ní nevěděli. Mám pravdu Mirku  : -)?

 

Pokud se nám něco děje a opakovaně ze strany přírodních živlů, neměli bychom se ptát především sami sebe, co jsem jim Já nebo někdo z mého okolí udělal nebo dělám, že mi/nám vyhlásili válku?!!!

Myslet si, že někde je povodeň, protože je v příslušném místě chemička nebo nějaká výroba plastů, je scestnost jako hrom. Když se podíváte na přehled firem na mapě republiky, které se zabývají chemickou výrobou, zpracováním ropných produktů a výrobou plastů, tak zjistíte, že celá republika by měla být podle této teze vyplavena a ne jedenkrát, ale alespoň 20x za rok. Je to asi tedy někde jinde. To někde jinde je především v tom, že lidé v určitém prostoru se chovají , jak se chovají a bytostní jim to vrací skrze živly příslušného charakteru. Takže žádní neviní, jak se to obecně prezentuje. Pokud se nám něco děje, zpytujme především své svědomí, jak žijeme ve vztahu ke svému okolí….!!! Tím, že bylo dopuštěno, aby si živly mohli dělat v podstatě co chtějí, tak negativně ladění (impulsivně a nepřátelsky se chovající živlové bytosti – vojáci živlů) útočí a srovnávají staré dluhy s lidmi.

 

Dalším problémem, je používání tzv. Cloudbusterů. Pro ty co to neznají, dávám odkaz na jeden ze serverů, který se tím zabývá a propaguje.( https://orgo-net.blogspot.com/p/orgon-orgonit-zakladni-pojmy.html). Zde probíhá zásah do přirozeného působení živlů, které se projevuje v počasí a dnes již i v podnebí obrovských ploch kontinentálního charakteru.  V magii zběhlý zasvěcenec má možnost řídit a ovlivňovat počasí, ale nedělá to bez svolení Boží Prozřetelnosti, a pokud k tomu není opravdový důvod!!! Přitom lidé, kteří ve své naivitě chtějí tzv. pomáhat a bojují s představiteli a zástupci NWO si myslí jaké nedělají „dobro“, když si upravují místní počasí podle svého pomocí orgonitových pomůcek. Jenže jaksi zapomněli na to, že k řízení počasí kdekoliv na planetě jsou povolány jiné, povolanější entity, než ti co to provádí. Když tzv. „zaženou“ , či „rozpustí“ mraky někam jinam a takto to udělá několik takových to "aktivistů", příslušná energie a hmota se musí někde vybít. Ona se vybije, ale koncentrovaně z mnoha jiných míst, kde by nenadělala žádnou škodu nebo jen nepatrnou, tak že to každý ví, jak byla koncentrovaná. Nejsem proti používání orgonitů, ale měl by to dělat člověk-lidé, který/kteří mají skutečný kontakt s bytostmi živlů a mělo by to být v souladu s přírodními zákony a zákonitostmi. Pokud je potřeba odfiltrovat, snížit nebo eliminovat vliv například nějaké „věže“ ( wifi, gsm, dma, hsdpa atd.), stačí požádat a poprosit v blízkém okolí příslušné bytosti živlů a ony rády pomohou. Ono totiž výroba prodej těchto pomůcek je dnes docela dobrý obchod, proto je mnoho neúčinných orgonitů. Když se to dělá s láskou a pro pomoc bližním, je to jiné, než když se to dělá pro účelový zisk. Je to jako ve všem…!

Naznačil jsem, o co jde, nechci bojovat proti ničemu, jen dávám náměty pro odpověď na otázku:

                                    "Co se to děje?!"

LK

 

 

 

Diskusní téma: Co se to děje? - 3

Datum: 19.08.2010

Vložil: M.Z.

Titulek: Víla

Máš pravdu.

Mirek

Datum: 19.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Víla

Pracujete s ní? :-)

Datum: 19.08.2010

Vložil: Marek

Titulek: ...

Již nad tím nějakou dobou přemýšlím a myslím si, že určité weby a spolky dělají vlastně "matrixu" medvědí službu. Pořád psát o tom, jak je všechno špatný nebude pravé ořechové...

Datum: 19.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: ...

Záleží na tom co kdo říká a nakolik je co pravda, to je za prvé a za druhé záleží na tom co si kdo představuje pod Matrixem. Osobně v matrix nevěřím = nemám poznatky, které by jej potvrzoval a spíše jej beru jako myšlenkovou zkratku pro vysvětlení chování sociálního systému, stejně jako třeba používání holografického modelu pro vesmír. To že má podobné některé atributy, ještě neznamená, že je skutečně holografický.... a takto bychom mohli pokračovat i v dalších používaných myšlenkových zkratkách, které se příliš často používají a pak se stanou jakoby slovem, které označujeme termínus technikus, ale bohužel je to nesprávně. Toto vše dělá medvědí službu především lidem, kteří hledají a místo aby lidé se harmonizovali, stávají se zdrojem vlastního strachu, tedy disharmonie....

Datum: 20.08.2010

Vložil: Marek

Titulek: Re: Re: ...

Ano, pro některé matrix neexistuje a pro některé je všechno. Na toto téma by byla dlouhá diskuse. To že oficiální média vytvářejí umělou realitu je zřejmé. Ale nečekal bych, že média alternativní místo aby lidem pomáhaly hledat pravdu, tak dělají to samé, akorát v bledě modrém. Např. proč na některých vycházejí články, jak se chovat a na co se připravit při totálním kolapsu společnosti, rady a kurzy přežití, prostě samé negativní zprávy a vesměs bludy. Vždyť jenom já sám svým myšlením jsem tvůrce své vlastní reality. Ne nadarmo se říká, že jeden člověk může změnit celý svět. Necelý rok na tom pracuji a trénuji. Je úžasné, jak to funguje. Výchozí impuls pro mne byla kniha: Hovory s Bohem.
Nečtu všechny Vaše články, ale Váš web je přesně moje krevní skupina. Díky za něj... :-)

Datum: 20.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: ...

Naprosto s vámi souhlasím s tím jak si vlastní pokřivenou realitu vytváří lidé, kteří sem byli vysláni s úplně jinými úkoly....
Jinak Rozhovory s Bohem byli dobré (první dva díly), ale ještě lepší jsou skutečné rozhovory s Bohem, který může každý praktikovat od určité úrovně vnitřního vzestupu. Mějte se :-)

Datum: 19.08.2010

Vložil: Petr

Titulek: bytostní

Co musím učinit pro to, abych i já mohl navázat kontakt s bytostnými? Děkuji.

Datum: 19.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: bytostní

Platí to pro všechny:
a) vyrovnat si živly těle
b) dosáhnout alespoň Vědomí IST(intuitivně soucitného těla)
c) zkoušet to formou buď jak to uvedl F.Batrdon a nebo ve formě zahájení dialogu přes odpuštění a snahou ustanovit vzájemný mír a respektování.... pak je nechat aby se sami projevili, tedy být v místech kde mohou se vyskytovat a tám počkat na jejich projev. Nejsnadněji to jde se zemskými a vodními bytosnými.
Hlavní zásada je nic po nich nechtít a tím se nikdy nezavážete!!! Pokud to bude v rovině rozhovoru a přátelství, tak je to v pořádku....