O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? 39 (Minulost, Přítomnost, Budoucnost - 4)

05.08.2011 07:39

Vážení čtenáři a čtenářky pokračujeme v popisu toho co jsem včera slíbil, že dnes budeme probírat:

"Zítra si řekneme něco o ukotvení 1. a 2. D, něco málo o první etapě odchodu z této planety, respektive ze 3.D vybranými jednotlivci a trochu o dematerializaci...."

 

 Nejprve tedy o ukotvení 1.-3.D

Pokud chceme tzv. normálně fungovat ve 3.D, to je v 5.HU (harmonické univerzum = hmotná úroveň), je potřeba být dostatečně ukotven svou 1. a 2.D v místě svého hmotného působení. Proto hovoříme o 1. čakře jako o sdruženém místě pro všechny 3 dimenze, jejich silové působení by mělo být ukotvené (sjednocené) s hmotnými protějšky Matky Země.

1.D je spojená = odpovídá středu Země (naše 1.D je s tímto středem energeticky propojena a je jako protipól ke 1.čakře)

2.D je spojená = odpovídá podpovrchu Země (naše 2.D je cca 30-50 cm pod povrchem, tam kde stojíme a energeticky je s námi spojena skrze 1.čakru)

3.D je spojená = odpovídá celé planetě Zemi, jako Matce Zemi, jejiž jméno je TERRA (Energeticky by odpovídala 3.D v 1. čakře severnímu pólu Země a 9.D v 7. čakře našeho materiálně éterického těla = MET - jižnímu pólu Země)

 

Jak se tedy správně ukotvit?

Nejprve se spojíme s Matkou Zemí (MZ) skrze Vědomí IST a požádáme jí o pomoc v této praktice viz. například:

" Vědomí  MZ TERRA prosím tě o pomoc v mém ukotvení s tebou ve všech dimenzích 5.HU."

Pak můžeme z IST nebo z MET provést vlastní uzemnění:

"V-IST spoj mne a zpřítomni mi V-1.čakry!"

"V-1.čakry energeticky propoj sdruženou 1.čakru se středem Země skrze mé Vědomí 1.D, dále s místem 30-50 cm pod mými nohami pod povrchem Země v této čakře, skrze mé Vědomí 2.D v této čakře a s celou planetou Země v její 3.D, skrze mé Vědomí 3.D v této čakře!"

 

Být řádně uzemněn, znamená být velice odolný proti vnějším vlivům, kterých je dnes opravdu hodně a stále se tyto vlivy stupňují........!!!

 

První etapa odchodu z této úrovně planety

Tato etapa je omezená vzhledem k počtu odcházejích a je dána připravenosti jednotlivců na přechod skrze své osobní portály (OP) do časově = vibračně = frekvenčně posunuté reality (tito jednotlivci přejdou jednoznačně do 5.D). Vlna takto "převibrovaných" lidí, bude připravována pro pomoc  v další etapě "nanebevzetí"....

V podstatě se jedná u první etapy o dematerializaci těchto připravených jedinců za pomoci bytostí z 12.D, která je Kristovskou speciální dimenzí. Speciální je v tom, že jako jediná umožňuje jejich obyvatelům volně probíhat všemi dimenzemi nahoru a dolů bez omezení, tedy i nad sebe až do 15.dimenze......Tato úroveň je také nazývána "Spasitelská či Mesiášská". Nejbližším centrem této dimenze je planeta Alfa Mesiáš v souhvězdí Síria.

Pokud tedy u sebe pozorujete, že vám byl otevřen OP na základě podmínek, které jsem uvedl v předchozích článcích, bylo by dobré aktivně se učit materializaci a dematerializaci, už jen tím, že cvičíme poctivě a cílevědomě s NŽE (nová životní energie) ve 3.D a 4.D....

Ti co ještě nejsou připraveni, nechť jim stojí za to se připravit a nebýt vhodnou kořistí  majetnických bytostí ze 4.D...., jak rádi říkají součástí jejich sklizně...!!!

 

Tak trochu o materializaci a dematerializaci

Dematerializace je shodná s materializací, jen v obráceném pořadí úkonů a s určitými specifiky v této činnosti. Nejprve si tedy popíšeme materializaci. Vše hmotné zde na Zemi je složeno ve své podstatě ze sedmi základních energií:

a) energie živlů (oheň, vzduch, voda, země), kde jsou zvýrazněné nebo naopak potlačené některé jejich aspekty = projevy (viz. například teplo u ohně, netečnost u vzduchu, magnetizmus u vody, tíha u země)

b) energie fluid (EF a MF)

c) akašsko-éterická energie (nejelementárnější je životní energie, která vše oživuje a vitalizuje)

 

Pokud chceme něco materializovat, tak je to podle urovně, ve které se má "to něco" realizovat a stupně dynamizace použité energie/energií...!!!

Nyní se budu zabývat pouze materializací z roviny astrální do hrubohmotné. Astrální formu objektu naplníme nebo naplňujeme co nejvíce zemským principem a stanovíme za jak dlouho a kde se má materializace provést. Zaměrně neříkám, jak se to dělá podrobně, aby nějaký chytrák to nezneužil.....!!! V každém případě by potřeboval AE klíč k uzavření , respektive podpoře materializace. To samé patří i pro dematerializaci jen v obráceném pořadí a místo zhušťování se jedná o snižování hustoty. Ti kteří budou skutečně připraveni, se dozví formy a metody materializace a dematerializace od svých průvodců. Zároveň na to budete připravováni ve snech a vizích, buďte pozorní....!!!

 

LK

 

Diskusní téma: Co se to děje? 39 (Minulost, Přítomnost, Budoucnost - 4)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.