O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co se to děje? - 7 (Jak je to s odpouštěním?)

30.08.2010 10:15

Vážení čtenáři, v jedné diskusi, zazněla tato  věta „Vy nemáte možnost vážit mé skutky a nemáte mi ani co odpouštět. Odpustit si mohu pouze já sama a já si v tomto případě nemám co odpouštět.“,  která mne přivedla k zamyšlení se nad tím, jak to vlastně je s Milostí Odpuštění, protože jak je vidět mnozí nevědí, jak celý systém pracuje a kdy je skutečně účinný a kdy je to jen plané „modlíkování“, jak tomu říkám.

 

Nejprve tedy je potřeba říci, že schopnost ODPOUŠTĚT (na ven i dovnitř) je velký dar a kdo dostane tento DAR, může se považovat za Blahoslaveného!

 

Souhlasím s dotyčnou paní, která tento výše uvedený výrok napsala: „Odpustit si mohu pouze já sama…“, ale je zde z mé strany jedna malá, ale zásadní poznámka. Můžeme si něco odpustit, když ani nevíme, zda jsme si něco způsobili nebo způsobujeme?!

Bohužel nejen že to nevíme, protože tam kde vládne pokřivenost (neovládaná) Mysl, nebo-li Vědomí DT (Vědomí Duševního Těla = Vědomí konkrétního myšlení), naše informace, které přijmeme jsou deformované, tedy iluzorní.

 

Když si nejsem jist, zda jsem něco  sobě nebo někomu způsobil, medituji o tom a ptám se svého vnitřního „Kristovství“ , tedy Vědomí ŽD (Vědomí Životního Ducha = Vědomí Vnitřního Krista), zda přeci jen neškodím sobě nebo někomu jinému a nebo nám oběma…???!!!

 

Další mýlka obecně je, že když my sami sobě odpustíme, tak automaticky se přeruší karmická vazba mezi námi a dotyčným subjektem.

                                                

                                                      Je to jeden velký omyl !!!


Energie, která vznikla mezi jednotlivci a nebo dokonce mezi skupinou jednotlivců, může přetrvávat po mnoho pozemských staletí, až do doby, kdy všechny strany tohoto karmického vztahu se neodpoutají, tedy dokud nedojdou k odpuštění sobě, aby mohli odpustit i těm druhým.

Abych tento problém náležitě vysvětlil, je potřeba vzít ještě jednu část věty dotyčné paní: „Vy nemáte možnost vážit mé skutky a nemáte mi ani co odpouštět.“  Každý z nás nejen že můžeme vážit, ale dokonce vážíme skutky své a i skutky našich bližních…! Jak je to možné? Máme přece v sobě Božský princip, který váží všechny skutky a zaznamenává je do sféry Příčin a Následků, nebo si opravdu myslíte, že to dělá nějaký záznamový stroj? My sami sobě jsme soudci i věznitelé.

Pokud tedy někomu neodpustím, tak samozřejmě pokud něco mi způsobil, bude způsobená energie trýznit dotyčného, dokud neprohlédne a dokud se mu nedostane milosti od Stvořitele v podobě vjemu, který obdrží ten kdo má odpustit v podobě intuice a myšlenek na dotyčného přestupkáře. Osobně, abych se na nikoho nevázal, a když tak co nejméně jen díky němu samotnému a jeho vygenerované energii. Odpouštím, protože se ho snažím pochopit-soucítit v jeho pomýlenosti nebo neznalosti vycházející z vnitřní tmy a pokřivenosti.

 

Takže pokud chceme žít rovnovážně, měli bychom se naučit poznávat, kdy jsme  sobě nebo jiným ublížili myšlenkou, slovem nebo skutkem. Měli bychom se naučit rozpoznat zda jsme opravdu schopni odpustit především sobě a pak jiným. Měli bychom se snažit si vyprosit Dar Milosti Odpuštění (DMO) a Dar Schopnosti Odpouštět (DSO). Skrze tyto Dary jsme schopni postupně dosáhnout vnitřního božího království, protože se nám bude dostávat i jiných darů a schopností, které nám budou ukazovat cestu Domů, to je k dosažení vnitřního Božství.

 

Modlitba k Bohu:

„Stvořiteli všeho, který jsi ve všem, prosím Tě požehnej mi svou Milostí a naplň mne schopností  vidět vše v plném jasu a čistotě. Prosím dej, ať jsem schopen rozpoznat zda konám spravedlivě a ať se postupně stanu sám Zákonem podle Tebe.“

 

Modlitba k Sobě:

„Mé všechny úrovně Vědomí, poznávám sám sebe skrze skutky a jsem schopen odpuštění pro jakoukoliv úroveň Vědomí v jakékoliv části mého Mikrokosmu. Činím tak z roviny Vědomí  JÁ JSEM, Protože „JÁ JSEM MILOST A MILOSRDENSTVÍ!“

 

Modlitba a požehnání  k BLIŽNÍM:

„Omlouvám se z roviny svého Božství všem, kterým jsem nějak ublížil:

Přímo či nepřímo, Vědomě či nevědomě, Myšlenkou, slovem či skutkem

Zároveň vás všechny prosím a žádám ve jménu Milosti a Milosrdenství o odpuštění. Stejně tak činím i Já a odpouštím ve Jménu nekonečné a bezvýhradné Lásky všem svým bližním jejich myšlenky, slova či skutky směřující proti mně.

Žehnám všem ve Jménu Otce, Syna i Ducha Svatého Světlem a Láskou!“

 

Snad jsem to vysvětlil tak, aby to bylo každému jasné a bylo to především k užitku, protože když žijeme v Pravdě a podle Zákona, můžeme se každému dívat zpříma do očí i když mu říkáme to co se mu zrovna nelíbí ... !!!

LK

 

Diskusní téma: Co se to děje? - 7 (Jak je to s odpouštěním?)

Datum: 21.11.2011

Vložil: Blue Rider

Titulek: Princip

Angažovanost každého já - jeho sebeidentifikační exprese - ho zrcadlí sobě samému * ono Já to však obvykle nevnímá * a samo sobě působí karmické komplikace * které nejsou špatné ani nežádoucí - jak je Já obvykle vyhodnocuje a tak si situaci komplikuje dál * jsou prostředkem téhož - tedy sebeidentifikace * jediným účelem pohybu je pochopit jeho regulaci * v tom má každé Já určen svůj čas, kdy výsledný stav všech jeho vývojových procesů překročí pomyslnou hranici karmy * a přestane si na základě svých vlastních ověřených zkušeností produkovat komplikace * jak se Vám líbí termín Klamný cíl ? *

Datum: 31.08.2010

Vložil: w

Titulek: Kedy je odpustenie naozaj odpustenim?

Dobry vecer,
ako clovek vie, ze NAOZAJ odpustil? Moja skusenost je, ze do hlbky sa da ist do nekonecna. Kedy nastane moment, ze uz staci? Neviem to zrozumitelnejsie napisat..
w

Datum: 31.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Kedy je odpustenie naozaj odpustenim?

Dobré ráno, to je velice dobrá otázka :-)...., ale je to v podstatě snadné, pokud vás při skutečném odpuštění hřeje na hrudi a máte silný pocit vzedmutí jako by hrudi (trošku obdoba extáze a blaženosti) což je způsobené roztočením nebo ještě více roztočením srdečních čaker, mělo by to být ono. Dále máte možnost se přece zeptat v CHDS v IST svého vnitřního Krista(Vědomí ŽD). Když už jste schopna dosažení Vědomí JÁ JSEM a "JÁ JSEM!", tak to prostě víte co je potřeba a co už není nutno.... I váš Mikrokosmos je ohraničen, takže hloubka je obrovská kde můžeme pátrat a jít v odpouštění sobě, jiným a žádat o odpuštění, ale vše má své meze, krom nekonečné a všudypřítomné Lásky. Dosáhněte jí, spojte se s ní, buďte jí a dosáhla jste konce, protože už nebude co odpouštět a mít odpuštěno.... :-)

Datum: 30.08.2010

Vložil: Lurae

Titulek: ..na konci času

Děkuji za článek, každopádně ale - jak je to s odpuštěním na konci času? ... nemělo by být před koncem vše vyrovnáno? ... a pokud není, jak může nastat konec?... není náhodou právě na konci času vhodné odpustit všem i sobě a nepřenášet tak zbytečně ty hloupé nesváry do dalšího cyklu? ... a pokud by si to všichni nesli dál, neopakoval by se ten samý cyklus stále dokola?...
Omlouvám se za "rejpání" ale myslím, že na tuto otázku je docela vhodná doba :)
Přeju hezký den :)

Datum: 30.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: ..na konci času

Zdravím vás Lurae, kolega Erien říká, že bude vše smazáno, já osobně nevím... ale asi by to tak bylo vhodné :-) a ještě jsem se na to neptal. Dám pak vědět jak jsem dopadl se svou otázkou....

Datum: 30.08.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: ..na konci času

Dobrá tedy, děkuji... :)
Ale co kdyby jste se, než se zeptáte, pokusil odpovědět si sám ? ;)

Datum: 31.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: ..na konci času

Píši sice že nevím, ale samozřejmě vím, ale nechci o tom psát tak jak to vnímám já osobně, proto jsem napsal, že souhlasím s oběma vašema pohledy, jak pana A. tak vás L. Nechci o tom hovořit osobně, protože nechci svým pohledem a vnímáním skutečnosti ovlivnit. Raději bych byl, abyste si to každý vymeditoval. Včera jsem dostal jako odpověď jednu knihu, kterou bych rád zde alespoň částečně zveřejňoval, protože je přesně to co může pomoci mnoha lidem v představě o tom co je a co asi bude, protože kromě SvS to nikdo neví absolutně a když něco někdo ví, tak jen pravděpodobnostně. Ta knížečka mi přišla na mou žádost o pomoc, abych mohl odpovědět a nevložit svůj pravděpodobnostní pohled.
Ta knižečka se jmenuje: Dopisy Juliiny - Světlo z onoho světa od Williama T. Steada a byla vydána u nás v roce 1980. .... tak asi tak .-)

Datum: 31.08.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: Re: Re: ..na konci času

Nicméně je tu jedna záležitost, kterou můžete najít uvnitř sebe... a vědět na 100% ... a od toho odvodit věci další - a tak vědět, že na konci cyklu času skutečně dojde k odpuštění... ale zatím se zdá, že vidíte jenom "Tonal"...jenom ostrůvek výronu energie... nevidíte z čeho vychází... tím nemyslím Toho jenž ty ostrůvky stvořil, tvoří a propojuje, tím myslím ten Základ... ten který zřejmě považujete za hloupé nevědomí, Blázna, a To od čeho je potřeba se oprostit... a nakonec být neustále Bdělí... bez odpočinku, bez fantazie...
Promiňte, prostě jen píši, jak to vnímám...

Datum: 31.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: ..na konci času

Asi to tak pro tuto chvíli bude :-), nemusím však vše prozrazovat a podávat na talířku... nicméně vše proběhne podle a v duchu Milosti a Milosrdenství.
Pro vás : když cvičíte s Vědomím třetího oka, postupně se sjednotíte s prvním Vědomí, které se dnes u většiny chová jako nevědomí. Když se sjednotí je jen jedno plné Vědomí, takže nevím proč si myslíte, že považují nevědomí za hloupé, když do tohoto spojení je protihráčem, zastupující akašské Vědomí Já JSEM???!!!

Datum: 31.08.2010

Vložil: Lurae

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ..na konci času

...zřejmě proto, že každý mluvíme o něčem jiném :)
Mluvím o absolutní prázdnotě, o absolutním Nic, žádné samohlásky, žádná energie...
Bod který nepotřebuje být udržován ničím a přesto tu pořád bude, ten který tu byl na počátku... dříve než Světlo....
Absolutně pevný, nehybný bod, bez frekvence... dno a zároveň střed Vesmíru...to jediné co doopravdy existuje...samo Světlo už je jen iluzí...
Nevím jak to vysvětlit... je to něco jiného než o čem mluvíte...je to ten bod, co je všude.... prázdná runa...Blázen...nebo taky Matka, na kterou se zapomíná...možná ji berete jako bezživotí? ... bojíte se jí?.. proto ten "Zákon musu" ? proto to ponižování před Ním... to hloupé vzývání, které tu vydáváte za projev Lásky?... když všechnu lásku posíláte nahoru a nabádáte k tomu i ostatní, nedivte se, že světy "dole" se mění v nehostinná místa, to vůbec nesouvisí s tím jestli je to 3D nebo 5D....