O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co to je, když se řekne...? - 4 (Levitace)

12.01.2011 01:23

Levitace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Slovo Levitace je nejednoznačné a může představovat :

                                           

 

LEVITAČNÍ FENOMÉNY - F. Bardon " BOZ"

Pod slovem levitace se rozumí odstranění gravitace. Studiem univerzálních zákonů mág zjistí, že gravitace je odvislá od magnetické síly přitažlivosti země. Ve vlastním těle můžeme tíži odstranit dvojím způsobem.

Jednak tím, když vytrvalým cvičením a hromaděním živlů vzduchu (Waju-tatvy) zrealizujeme základní vlastnost tohoto živlu v sobě natolik, že se jako balón od země vyzdvihneme tj. že se staneme lehkými jako pírko.

Druhá metoda spočívá v ovládání elektromagnetického fluida. Dosáhneme-li dostatečné hustoty v nahromadění magnetického fluida v těle, přestane zemská síla přitažlivosti působit tj. gravitace pomine. Mág octnuv se v této náplni, se země sotva dotkne a můžeme se směle pohybovat i na hladině vody, bez ohledu na její hloubku. Zhustí-li magnetické fluidum ještě více, můžeme se libovolně vznést od země do vzduchu a pomocí zhuštěného živlu vzduchu nebo vyvolaného větru pohybovat se jakýmkoliv směrem. Rychlost takového transportu vzduchem závisí již jen na jeho vůli. Většina jógínů ovládá tyto levitační fenomény. I v bibli čteme, že Kristus kráčel po moři. Ze může mág tímto způsobem zcela podle svého přání levitovat i předměty nebo magicky neškolené osoby, je jisté.

Nakupení magnetického fluida, jehož je k tomu zapotřebí, je možno provést tímtéž způsobem pomocí magicky školené imaginace nebo jinými praktikami, jako např. kabalou, za přispění bytostí, duchů atd. Vypojení elektrického fluida v těle a převaha magnetického fluida se může stát nejen vědomě, ale i bezděčně, jako např. u různých spiritistických transmédií a somnambulů, kde elektrické fluidum se tranzem vypojí a magnetické fluidum získá nadvládu.

I u osob náměsíčních obdrží magnetické fluidum převahu následkem toho, že z nich náhle vyprchá fluidum elektrické, což se obyčejně odehrává v noci ve spánku. Je potom jisté a bylo také pozorováno, že tito náměsíčníci, lehcí jako pírko se pohybují po zdi vzhůru, vyšplhají bez námahy na nejnebezpečnější místa na domech nebo se jednoduše na drátě pohybují sem a tam. Překypění magnetického fluida u náměsíčních v době spánku způsobuje vliv měsíce. Proto také onen název „náměsíční“. Každopádně se zde jedná o disharmonii, o poruchu elektromagnetického fluida a následkem toho o patologický stav, tedy o nemoc. Léčit tyto postižené osoby by bylo možno pouze zharmonizováním elektrického fluida, které je třeba v těle osoby, tímto způsobem onemocnělé, zesílit.

Toto krátké vysvětlení o levitací musí mágovi postačit. Je logické, že mág může u sebe i u jiných osob nebo předmětů vyvolat pravý opak tj. zvýšenou gravitaci. Postup je tentýž, jenomže se pracuje místo s magnetickým fluidem s fluidem elektrickým. Toto vysvětlení je jednoznačné, jestliže je mágovi známo, že se dvě stejnojmenné síly odpuzují a dvě nestejnojmenné síly přitahují.

Příběhy z praxe levitace

Zdařilou levitaci pozoroval dokonce i císař František I. se svými dvořany. Hrdinou neobvyklé produkce byl mystik Schindler, který se holedbal, že se pouhou silou vůle vznese kdykoli do výše a může tam setrvat alespoň čtvrt hodiny. Panovník se rozhodl jeho tvrzení prověřit. Svědectví o úspěchu zkoušky se zachovalo díky svobodnému pánovi du Prel: "Panovník dal z vysokého sálu císařského hradu odstranit lustr a místo něho zavěsil peněženku se sto dukáty. Ty si měl ponechat Schindler, pokud by se mu je podařilo bez jakýchkoli pomůcek sundat. Schindler se asi minutu namáhavě rozcvičoval, ale nakonec se skutečně dokázal vznést a peněženku uchopit. Potom se pod stropem obrátil do vodorovné polohy a několik minut ležel, jako by si chtěl po námaze odpočinout. Nakonec se pomalu snesl zpět na podlahu." K nejproslulejším médiím, o nichž se traduje, že naprosto dokonale ovládala levitaci, patřil Daniel Douglas Home. Tento muž se často zúčastňoval spiritistických seancí. V srpnu roku 1852 na spiritistickém večírku uspořádaném bohatým výrobcem hedvábí Wardem Cheneyem v Connecticutu se stalo něco, čím se Home okamžitě proslavil. Přítomný vydavatel listu Hartford Times F. L. Burr o tom napsal: "Najednou se Home zvedl od podlahy, aniž některý z přítomných tušil, co se bude dít. Ještě jsem ho držel za ruku, když jsem najednou viděl jeho nohy, které se vznášely třicet centimetrů nad podlahou. Třásl se vzrušením po celém těle a pak se zvedl až ke stropu pokoje, kterého se lehce dotýkal jak rukama, tak nohama." Home se brzy stal známým a předváděl své umění na četných večírcích. Kromě mnoha příznivců měl Home i početnou armádu odpůrců. Tvrdilo se, že je dovedným hypnotizérem, který své skutky ve skutečnosti nepředvádí, ale publiku je pouze sugeruje. Jistý Frank Podmore ho přistihl, jak si předem prohlíží okna a římsy, z nichž měl při jednom pokusu vyletět do prostoru, a vznesl obvinění, že Home využívá technicky perfektně připravené triky. To nebylo dost dobře možné. Home levitoval více než stokrát v nejrůznějších místech - od malých pokojů přes rozměrné sály až po venkovská prostranství - a za různých světelných podmínek. Instalace složitých pomůcek v domech, kam přišel poprvé až krátce před produkcí, byla vyloučena.

Zdroj: Colorfull-world.blogerka.cz

Diskusní téma: Co to je, když se řekne...? - 4 (Levitace)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.