O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 10 (Příběh fotonového svazku, galaktické noci a alchymie devíti dimenzí)

10.10.2010 18:40

Vážení čtenáři a čtenářky, trochu jsem hledal na netu v oblasti náhledů na některé věci i od jiných autorů a našel jsem následující článek, který je velice zajímavý, ikdyž ne se vším souhlasím, ale to neubírá na zajímavosti celého textu. Doporučuji tedy si přečíst velice pozorně celý text a srovnat si obsah s vašimi osobními znalostmi na dané téma. Zároveň doporučuji navštívit stránky odkud jsem převzal tento článek:

https://www.e-ala.estranky.cz

 

Příběh fotonového svazku, galaktické noci a alchymie devíti dimenzí

11. 8. 2008

Mléčná Dráha je desetidimenzionální systém kosmické inteligence, která vyjadřuje sama sebe v devíti dimenzích. První dimenze má zdroj v počáteční formě, která se projevuje jako inteligentní Systém, jímž je pro nás jádrový krystal Země, který je schopen dosáhnout komunikačními liniemi vedoucími skrze devět dimenzí do centra Galaxie Mléčné Dráhy. Jako kterýkoliv systém, se i tato Galaxie vyvíjí v čase a ztvárňuje v prostoru. Metodu každého stvoření určuje jeho vlastní první dimenze a účel, ke kterému se každé stvoření (jsou tím míněny soustavy, vesmíry, planety atd.) vyvíjí, má zdroj v budoucnosti v Galaktické Mysli. Nás zajímá, jak snadno dosáhnout znalostí týkajících se oběžné dráhy Země kolem Slunce, oběžného vzoru Slunce v systému Plejád a cesta Plejád v Galaxii Mléčné Dráhy.

Na začátku se musíte na všechno podívat z perspektivy Gaii, jejích prvních tří dimenzí, jimiž je Země vyjádřena. Vždycky začínejte s místem kde prodléváte, jímž je Země. Jestliže o tom pochybujete, všimněte si obrovského zmatku, který svírá astronomy. Země se pohybuje kolem Slunce s ostatními planetami a měsíci, kteří všichni rotují kolem své osy. Slunce rotuje jako osmá hvězda Plejádské spirály a Plejády se pohybují ve spirále uvnitř Galaxie, přičemž Galaxie se otáčí kolem své osy. Žádný 3D vědec nedokáže popsat tyto cykly, protože všechny existují jen tehdy, když nejprve začnete v jednom bodě, nebo z jednoho bodu pohledu.

Reality jsou vrstva koláče a jen mnohadimenzionální modely mohou odhalit, že je všechno neskutečné. Když si troufnete opustit povrch vaší planety v kosmické lodi, uvidíte že jste jen bodem ve vesmíru a začnete si uvědomovat, že jediný pohled, který znáte, je vnímání. Všechno to s vámi probádáme. Prozatím vám stačí vědět, že cestujete ve věku Lva a Vodnáře ve Fotonovém Svazku a že kroužíte v dalších znameních zvěrokruhu během Galaktické Noci.

V současné době se přesouváte do Fotonového Svazku, opouštějíce Věk Ryb a vstupujíce do Věku Vodnáře. Vyjádření Země v čase je výsledkem oběžných vzorů a cyklů uvnitř Galaxie, kterými Země dosahuje vnímání devíti dimenzí. Galaktická Mysl je schopna současně držet myšlenku devíti dimenzí v bilionech systémů. Čas je určen k tomu, aby rozšířil a uzemnil vaši inteligenci tím, že budete všechno vědomě prožívat ve své dimenzi a zároveň ve všech devíti dimenzích, protože to osvobodí vaši mysl.

Jak to bude vypadat? Z vašeho bodu pohledu je jádro Země 1D, zdroj harmonie, blaha a pocitu uzemnění. Svět nad ním, těsně pod povrchem Země je 2D, zdroj telurických a elementárních bytostí. Existence na Zemi v lineárním prostoru a čase je 3D. 4D je nefyzická, archetypální zóna, ve které jsou dostupné všechny pocity, sny a propojení Gaii s vyššími dimenzemi. Planety vyjadřují 4D archetypální vzory, které vyjadřují jejich vlastní, od ostatních odlišné verze Sluneční energie a stimulují vzory chování na Zemi. Plejáďané jsou pro váš sluneční systém a celou spirálu Plejád 5D oběhovými vzory a cykly. Hvězdný systém Síria je 6D vašeho světa a vytváří světelné geometrické konstrukce vně fyzických forem ve 3D, které jsou ztvárňovány 4D archetypálními pocity a jimi vytvořenými vzory v 5D. Ty jsou pak morfogenetickými poli za projevenými fyzickými vzory Země. 4D široce ovlivňuje reality ve vašem 3D světě.

Nyní, protože jsme s vámi žili ve 3D světě 26000 let, se vám snažíme pomoci si představit, jak moc jste ovlivňováni. Poznání týkající se Fotonového Svazku a Galaktické Noci vám nabídne model, abyste si dokázali představit, jak vám 4D pomůže pohlížet na vaše životy, které jsou vašimi vlastními centry. Nyní si budete moci vybrat, jak se postavit proti tomu abyste byli loutkami na nitích, používanými pro nikdy nekončící dramata v čase.

Jsme zde abychom vám pomohli pochopit, jak vás všechny dimenze ovlivňují, proto abyste se stali pány svých pocitů – kterými 4D dosud manipuluje – určujíce co a jak budete prožívat. Jestliže neznáte to, jak funguje mechanismus vašich představ a toho, jak cítíte, může být vámi smýkáno věčně. Já se přiznávám, že jsem nevěděla, jak silná byla tato 4D manipulace, dokud jsem to sama při několika tisíci letech pobytu mezi vámi neprožívala ve vaší realitě. Až vystoupíte z Galaktické Noci, Plejáďané jsou připraveni aby přijali vaši moudrost, shromážděnou od r. 8800 př.n.l., tak aby ji mohli analyzovat a poslat Galaktickému Centru.

Ve vašem systému krouží kolem Slunce 12 planet – Merkur, Venuše, Země, Mars, Asteroidy (které byly kdysi planetou), Jupiter, Saturn, Chiron, Uran, Neptun, Pluto a Nibiru. Mnohé z těchto planet mají své měsíce. Hlavní archetypální vlastnosti Země jsou vyjadřovány všemi planetami, stejně jako vaším Měsícem a Sluncem. Dvanáctičlenný systém zvěrokruhu je prostě libovolné rozdělení šesti 4D polarit, šesti nočních a šesti denních, čímž jsou dobrými pomůckami pro rozluštění polí emocionálních prožitků ve 3D.

Tento lexikon energetických sil ukazuje jak 4D myšlenky, nebo představy, odjišťují ve 3D události. Každá polarita je spektrem vedoucím ze tmy do světla. Každý jednotlivý systém dvanácti je jedinečný a vychází ze svého vlastního jedinečného centra, ze svého 1D počátečního bodu. Dimenzionalita je vertikální a systémy rozdělené do dvanácti částí leží na horizontální rovině. Horizontální pláně systémů, zformované devítidimenzionálními sloupci vertikálního světla vytvářejí disky, jenž jsou prožitkovými póly, které tvoří reality. Galaxie samotná má horizontální pláň, která může být rozčleněna do 12 zón prožívání, a tyto prožitky plodí vertikální osy devíti dimenzí v pravém úhlu. Proč 12 zón? Ve skutečnosti by tato pole mohla být rozdělena do mnoha zón, ale dělení dvanácti je jediné, které umožňuje aby byla Země v harmonii.

Planeta Nibiru, která je domovem Anunaki, je obvykle vnější planetou Siria A, a nyní je vnější planetou vašeho Slunečního Systému. Nibiru propojuje vaše Slunce a systém Síria. Tato neobvyklá věc byla široce prozkoumána naším vozítkem v knize „Srdce Krista“. Hvězdný systém Síria hrál hlavní roli v historii vašeho Slunečního Systému, stejně jako Nibiru, která byla před půl milionem let zachycena do oběžné dráhy Slunce, čímž přesunula svůj vliv spíše do Slunečního Systému, než k Síriu. Vaše Slunce, kromě toho že je osmou hvězdou Plejád, je rovněž dvojčetem hvězdy Sírius a oba, jak váš Sluneční Systém tak Systém Síria, pomáhají Nibiru v jeho vývoji. Tyto astrodynamiky jsou zdrojem zakódovaných legend, jako jsou legendy o Kainovi a Ábelovi, Horusovi a Setovi a Quetzalcoatlovi a Tetzatzlipocovi.

Jak v této knize uvidíte, pro Nibiru, Síria, Slunce a Plejády je nyní plánován rozsáhlý vývoj. Váš Sluneční Systém a zvláště Země, je místem, kde existují záznamy pro stanovení nových plánů. Když jste před 225.000.000 lety dorazili do tohoto bodu galaktické oběžné dráhy, ve kterém jste nyní, na vaši planetu přišli plazové. Nyní se ve vás vynořuje povědomí plazí inteligence, protože tato inteligence nyní ukončuje tak obrovský galaktický cyklus.

Geocentrická astrologie – vidění Slunečního Systému a toho co je za ním z pohledu ze Země – je nejpokročilejším nástrojem ve 3D, který máte pro dekódování času a kvality vašeho rozvoje. Jak jsme již řekli, čtvrtá dimenze je sídlem vašeho emocionálního těla. Toto vaše tělo je hluboce ovládáno archetypálními silami vašeho Slunečního Systému. Vlastnosti a vztahy planetárních těl ve skutečnosti vyjadřují váš osobní vývoj. Doslova vás utvářejí cykly Marsu, který je příčinou vašich pocitů síly a hněvu! Bez geocentrické astrologie je pro většinu z vás velmi těžké zvládnout svá emocionální těla, být objektivními a svou denní aktivitu jenom sledovat.

Pětidimenzionální astrologická věda vám nabízí osvobození se od uváznutí v lineárním prostoru a čase, protože rozebírá a popisuje vlastnosti času. Můžete planetární cykly zkoumat, rozvinout jejich kvality a připravit se na různá období svého života. Astrologie umožňuje abyste se podívali, jak je životní drama uměle tlačeno do minulosti, současnosti a budoucnosti. Toto vám umožňuje dosáhnout přehledu svých emocí, když je cítíte – sledovat říši (oblast) pocitů, abyste mohli zaznamenat její řád, dramata, možnosti a duchy, kteří vás ovlivňují svými impulsy.

Když zvládnete tuto úroveň sebepozorování, nebo sebeodrážení, pak si uvědomíte, že právě v těchto pocitech můžete snadno dosáhnout ostatních světů. Pocity jsou úžasná věc, protože jsou vaším nefyzickým vibračním polem, které rezonuje v rozmezí 4.-9. dimenze. Když dosáhnete tohoto rozhledu, nemůžete být ovládáni impulsy, nebo zmítáni žádnou vibrací. Mnoho úžasných vzorců vystupuje z vašich emocionálních duchovních pokladů a ty vám umožňují snadno dosáhnout prostorů sršících temnou tvořivostí a tanci světelných energií.

Jak tyto modely pracují v Galaxii? Pětidimenzionální světlo je světlo hvězd, které je mnohem jemnější a pronikavější nežli sluneční světlo, které ozařuje Zemi. Fotonové Svazky jsou 7D loučemi světla, které vyzařují z vertikálních os Galaktického Centra. Stále dokola se vytáčejí ven z Galaktického Centra do temnoty Galaktické Noci. Galaktická Centra 9D jsou ryzí temnotou a navíc, když se otáčejí na svých osách, obrovská síla jejich vírů vystřeluje do prostoru devítidimen-zionální galaktické synchronizační svazky paprsků. Tyto synchronizační svazky se vytáčejí z černých děr Galaktických Center, udržujíce svou rotaci díky rotaci galaktické osy. Tyto svazky paprsků, nebo pásy, osy a horizontální pláně s černými dírami ve svých centrech jsou osmidimenzionálními organi-začními systémy inteligence. V Galaxii Mléčné Dráhy je tato osmidimenzionální inteligence nazvána Galaktickou Federací, která udržuje galaxii ve formě pomocí informačních dálnic fotonových svazků.

Všechny hvězdy, které existují ve fotonových svazcích vyrábějí spirály, které zachytávají další hvězdy a takové „Fotonové Hvězdy“ jako je Alcyon, jsou knihovnami Galaktických Federací. Tato vše zahrnující Galaktická Federační struktura má zdroj v hluboké a nepochopitelné nicotě černých děr, které pomocí nukleární energie rodí hvězdy. Tato energie je ryzí tvořivostí. Prázdná boží mysl pak vypouští kosmické světlo, které spojuje galaxii s galaxií a umožňuje zrozování dalších dimenzí v Univerzu. Univerzum samotné, je desátou dimenzí, kosmické „všechno“, které shromažďuje všechno co na Zemi prožijeme a nemůže být pojmenováno, popsáno, nebo pochopeno.

Vaše Slunce je s Plejádami spojeno spirálou hvězdného světla, vyzařujícího z Alcyonu. Představte si to asi takto: Vaše Slunce omývá povrch Země třídimenzionálním světlem, zatímco Země také zná čtyřdimenzionální světlo přicházející k ní jako jemné odrážení slunečního světla z Měsíce a planet. Hvězdné světlo je pětidimenzionálním světlem, které letí skrze hvězdy Plejád – ven z Alcyonu skrze Meropu, Mayu, Electru, Taygetu, Coele a Atlas k vašemu Slunci. Třeba ve svých legendách máte, že Atlas drží Zemi v prostoru vesmíru na svých ramenou. Každá Plejádská hvězda, kromě Alcyonu, který je ve Fotonovém Svazku umístěn navěky, cestuje po 2000 pozemských let ve Fotonovém Svazku. Pak každá hvězda letí Galaktickou Nocí různou délku pozemského času. Oběžné dráhy, kterými krouží různá tělesa Galaktickou Nocí jsou šestidimienzionální a šestidimenzionální inteligence, která provází váš Sluneční Systém Galaktickou Nocí je hvězda Sírius A. Hvězdy, které jsou nejblíže Alcyonu, jako Merope a Maya, jsou ve Svazku déle nežli v Galaktické Noci.

Váš Sluneční Systém tráví v Galaktické Noci nejdelší čas – 11000 let dlí v temnotě a 2000 let ve světle. Co to znamená? V Galaktické Noci se stávají různí obyvatelé Slunečního Systému velmi tupými (temnými), a to vytváří zkušenosti, které se nazývají karmou – pocity, které při hledání čtyřdimenzionálního vyjádření vytvářejí to, co se pak děje ve třetí dimenzi. Tělesa, která cestují v sedmidimenzionálních fotonových svazcích, se stávají řidšími, mají menší hustotu, jsou mnohadimenzionálními. Tímto získáním světla čistí svá emocionální těla a zvyšují vibrace ve svých fyzických tělech.

Když jste v tomto stavu vědomí, máte pocity. Ale tyto pocity jsou spíše impulsy, které vás vedou abyste zůstali ve svých centrech. Nejsou to pocity, které by dávaly impuls k rozvíjení vaší karmy. Inteligence Galaktické Noci v temnotě vně Plejádské spirály udržují formu pro horizontální disk každé Plejádské hvězdy. Tyto disky se skládají z dvanácti oddělení, která mají svou vlastní hustotu, jenž pak vytváří historii a příběhy uvnitř velkých časových cyklů. Jinak by tady existovalo jen rození, žití, smrt, bez jakékoliv cyklické paměti, jako je tomu u zvířat. Musí zde však být vlnění tvořivé paměti.

Musíme vám připomenout, že zvířata jsou vám nadřazena. Jejich tvořivá paměť je hvězdná, protože je Pavoučí Babička stvořila jako první. Mléčná Dráha je řekou zvířat. Její vlnění přitahuje hvězdy, které prostřednictvím posvátné geometrie tvoří světy – Posvátná geometrie jsou morfická pole světla, která neustále vytvářejí devítidimenzionální vertikální osy. A to neustále pokračuje a jestli si to dokážete představit, Maya má také disk, rozdělený na 12 dílů.

Sedmidimenzionální louče fotonického světla vycházející z Galaktického Centra jsou informačními dálnicemi, které usměrňují vaši zvědavost. Touha po spojení, po sloučení se svým dvojníkem, po nových prožitcích a po vyjadřování obou stránek duality, vyvěrá z této vášně. Z vaší zvědavosti. Toto vyvěrání se skládá do sedmidimenzionálních fotonových svazků, hledajících Galaktické Centrum. Z této zvědavosti se vytváří jakési tyče sedmidimenzionálního fotonického světla aby se tato zvědavost vracela k sobě zpět, jaksi se na sebe navíjela, formujíce tyto tyče světla do loučí. Každá Galaxie by se rozptýlila do prázdného prostoru, bez nukleární přitažlivosti svého centra, které pak vystřeluje pulsace světla ven do prostoru.

Maya a Slunce se nyní společně vsouvají do Fotonového Svazku. Tato skutečnost spojuje Plejáďany a Siriany aby mohli nalézt způsob, jak řešit dilema Země s Nibiru. Anunnaki zašli příliš daleko, příliš na Zemi rozvinuli karmu. Siriané i Plejáďané si nyní dokáží představit, jak Nibiru manipulovala ve třetí dimenzi pozemskými obyvateli. Jak Plejáďané řekli, přišli na to tím, že pobývali s obyvateli Země a Siriané na to přišli tím, že pobývali na Síriu B. Nová biologie musí shrnout všechny tyto poznatky. Od jarní rovnodennosti roku 1987 do zimního slunovratu 2012 je biologický život harmonizován s božskou inteligencí, takže pocitové tělo Země bude schopno unést intensitu přicházejícího galaktického orgasmu. Orgasmus Mléčné Dráhy musí být natolik silný, aby přivedl život do celé Galaxie. Jestli o tom pochybujete, všimněte si, jak se pozemšťané příliš často reprodukují, hledajíce jak tuto intenzitu rození obsáhnout svými těly.

Země je laboratoří Alcyonu, Alcyon je pozemskou knihovnou a Maya to všechno zapisuje a stará se aby se nikdo neopožďoval. Jestli se vám to všechno zdá být na vás příliš, vzpomeňte si, jak jste si jako děti hráli se svými mechanickými hračkami a vzpomeňte si, jak jste byli učeni, že všechno je řízeno centrálními cívkami, které jsou propojeny malými dřevěnými hůlkami.

Uvědomte si, že všechno co vám říkáme už ve vaší buněčné paměti existuje. Každý elektron je světlo uvnitř molekul, umístěných uvnitř buněk vašeho těla. Ve skutečnosti jste více světlem nežli pevnou substancí. Uvnitř vašich těl jsou celé světy a vesmíry! V Nultém Bodě času Alcyon urychlil Zemi Plejádskou vibrací lásky, prostřednictvím Sirianského rozpínání, odjištěného inkarnací Krista, člověka, který v sobě nesl inteligenci všech devíti dimenzí. Kristus implantoval na Zemi Plejádskou vibraci lásky a tato vibrace urychlovala Zemi až do r. 1987, až do doby Harmonického Sbíhání, kdy byla po celé Zemi uvolněna devítidimenzionální semínka. Tato semínka v každém těle rozkvetla, aby mohla svůj výtažek uvolnit do Gaii. Gaia každého člověka, který se stane Posvátným Stromem, uvolní do Mléčné Dráhy, jako když dítě fouká do semínek odkvetlé pampelišky. Pampelišky, které jsou slunečními květinami, nemohou utvořit svá semena, dokud každá kytka nevyužila svoji uhlíkovou energii. Pak se z nich stávají křemenná vlákna, která mohou letět a nést semena po větru. Tato semena zakoření a přeměňují další uhlíkovou hmotu v křemen.

Dokážete si to představit, protože jste často trhali pampelišky když vypadaly jako hvězdné bobulky, foukali jste do nich a sledovali, jak jejich jemná křemenná vlákna, nesoucí semena, letí po větru. Dobře, lidé, rádi bychom abyste věděli, jak můžete skončit se svými v základě karbonovými těly a rozvinout je do světelně kódovaných vláken. Představte si miliardy světelně kódovaných vláken vířících kolem vašich hrdel, která se stávají vertikálními pruhy světla při tom, když říkáte svoji pravdu. Vaše celé tělo se zvedá jako deštník vláken, nesoucí vás do Galaxie, aby ji vámi osázel. Můžete to udělat jedině tím, že se budete identifikovat se svou pravdou a mluvit svou pravdu, kterou můžete nalézt ve všech těch nádherných soubojích, které jste měli během Galaktické Noci s multidimen-zionálními bytostmi, které sami sebe zkoumaly v této třetí dimenzi skrze vás.

Budeme vás učit, jak se identifikovat s vibracemi každé dimenze, která si s vámi od r. 8800 př.n.l. hrála. A toto je obsahem Pandořiny skříňky. Pozvednete víčko Pandořiny skříňky aby se mohli Plejáďané podívat co je uvnitř? Jedině vy se můžete rozhodnout podívat, co s vámi dělali Siriané nebo Anunnaki. Co to pro vás bude znamenat, když poznáte své nejpikantnější příběhy? Fajn, Siriané by vás mohli zavést na výlet pod tlapku Sfingy. Enoch by vás mohl vzít na povznášející cestu do Galaktického Centra, jak je o tom psáno v Knize Enochově. Vzrušuje vás to? Doufám, že ano, protože když Sirianům nebo Enochanům otevřete brány, umožní vám to skrze tyto brány vidět co s vámi prováděli. Chceme poznat co s vámi během Galaktické Noci prožívali, protože my jsme se jen slunili ve světle a nemáme o tom žádnou představu.

Nyní je čas, abychom uložili záznamy naší knihovny na Alcyonu. Proč? Vždycky když začínáte věk Vodnáře, společně s vámi stanovujeme nový plán a nemůžeme to bez vašich údajů, bez vašich příběhů udělat. Dejte se tedy nyní do toho, nezadržujte už ty své úžasné tvořivé síly, které vlastníte. Co vám dáme my? Mayové vám řekli, že nalezli způsob, jak vám předat poznání, abyste viděli, jak budoucnost tvoří současnost. Mayové nám řekli, že když si tak s vámi hráli ty aeony let, všimli si, že vás fascinuje čas. Takže pro vás vytvořili hru. Vytvořili Mayský kalendář s konečným datem a zanechali vám jej k dispozici. Když jste začali chápat jeho důležitost, mohli jste vidět, že se blížíte ke Konci Času, jako kdyby to byl ohromný magnet, tlačící (vtahující) vás do hlubokého prostoru.

Jak se stále blížíte blíž k tomuto Konci Času, Mayové mohou opět vaší třídimenzionální realitu ovlivňovat, protože se oba posouváte do Fotonového Svazku. A oni řídí ten orchestr pro „Devátou Symfonii Konce Času“, ukazujíce vám, jak máte hrát na své nástroje. Složili pro Kosmickou Párty hudbu a začne to Beethovenovou „Ódou na radost“. Probouzíte se a uvědomujete si, že váš zájem o budoucnost vytváří vaši současnost! Zdá se vám to lstivé a kruté? Fajn, je to však ještě více fascinující. Proto abyste mohli stanovit nějaký zájem, cíl, který by mohl tvořit život, schopný být rozséván po celé Galaxii až nastane konec Kalendáře, všechno co do tohoto zájmu vložíte musí být perfektně ucelené. Protože, aby mohl být život ve vašem teď celistvý, musí se opět dostat do souladu s nejmocnějšími silami Gaii, aby dokázala dosáhnout černé díry v Galaktickém Centru. Jenom bytosti, které mají z Galaktické Noci dostatek znalostí, mohou této celistvosti dosáhnout tím, že zvládnou devítidimen-zionální alchymii.

Početí se děje v temnotách lůna Bohyně. Jako spermie, které hledají vajíčko, jestliže nejste schopni vidět ve tmě a udržet se ve tkáni, vytečete ven společně s Gaiinou krví. Jen vy budete vědět, jak počít ve své Zahradě. Mayové a Plejáďané vám mohou hodně povídat o pomůckách, které budete od nynějška do roku 2012 potřebovat. Pomohou vám otevřít Pandořinu Skřínku a používat nebo přeměnit všechny v ní skryté divoké energie. Proto abyste mohli udržet všechno co z této fantastické skříňky, obsahující inteligenci vnitřku Země poletí ven, chceme vás učit o tom, jak váš Sluneční Systém vstupuje do Fotonového Světla.

Jak už jsme řekli, musíte vidět věci z bodu pohledu místa kde dlíte a my vám dáme mechaniku a údaje pro konstrukci modelů, abyste pochopili svůj pobyt ve Fotonovém Svazku. Dívejte se na Sluneční Systém jako na disk se Sluncem umístěným v jeho centru a s planetami rotujícími kolem něj. Tento disk je rozdělen do 12 zón, dvanácti velkých věků zvěrokruhu. Když se planety pohybují těmito zodiakálními zónami, můžete zaměřit, kde je která planeta ve vzájemném vztahu se Sluncem, pomocí astronomických efemerid (tabulek). Například, Venuše může být ve Lvu nebo Štíru, Pluto ve Střelci nebo Kozorohu. Na tom nezáleží. Dále, když tento disk Slunečního Systému pomalu prostupuje do Fotonového Svazku, bod, kde se setkají poprvé se nazývá Počáteční Bod, který stanovuje čáru, kterou se zařezává do disku (viz.obr. 5). Vstupní bod – jarní rovnodennost roku 1987 – a rychlost tohoto vstupu ukazuje, které planety jsou ve Svazku. Zkoumání umístění těchto planet pohybujících se dovnitř a ven ze vzrůstajícího zářezu ve Svazku vám dá perfektní pohled na to, jak se vaše planeta propojuje s vlivem fotonů Svazku až do roku 2012.

Tento materiál je docela ucelený a bude stále důležitější. V kapitole příloha B, naleznete přesnější údaje o slunečním systému ve Fotonovém svazku. Chtěl by někdo z vás popírat, že se vaše realita od Harmonického Sbíhání změnila? Do čtvrté dimenze jste se začlenili opravdu velmi rychle a ve čtvrté dimenzi dostáváte silnější impulsy z páté dimenze nad vámi. Nyní cítíte krystal Země silněji a jste si dobře vědomi, že se 2D telurická říše probouzí.

Formuje se nový řád, mění se vaše Světlo a bude potřeba abyste byli schopni si představit, jak vás fotonické světlo přeměňuje, zvláště od 14.3.1994, kdy k vám začal pršet galaktický déšť. Nedovolte aby do vás vědci cpali, že tato světelná změna je výsledkem zvětšování ozónových, děr díky chemickému znečištění! I když je to také částečně pravda, hlavně to však odvádí vaši pozornost od něčeho mnohem většího, co se právě děje: Ozónová díra se otevírá přiměřeně k fotonické transmutaci, takže sluneční paprsky mohou probouzet 2D telurickou oblast, pronikajíce od severního k jižnímu pólu. Vzniká něco opravdu úžasného a když se sladíte s rezonantní vibrací jednodimenzionálního kovového krystalu v centru vaší planety, můžete se tomu přizpůsobit. Prozatím vám stačí když víte, že země poprvé vstoupila do Fotonového Svazku při jarní rovnodennosti 1987 a stále do něj prostupuje rychlostí jednoho týdne z každé strany za rok.

Hranice fotonického světla se píď po pídi posouvá diskem vašeho Slunečního Systému. Planety, které jsou od slunce dále než Země, jsou fotonickému světlu vystaveny už déle. Země byla poprvé ve svazku 16. až 23.3.1987, pak po tři týdny v roce 1988. Fotonický plátek, nebo výřez, v disku se zvětšuje každým rokem o dva týdny a až v roce 1998 zasáhne Fotonový Svazek Slunce o zimním slunovratu, bude v něm ponořena celá půlka vašeho systému. A potom bude celá oběžná dráha Země zaplavena touto přílivovou vlnou Světla při zimním slunovratu 2012. A nakonec bude celý Sluneční Systém ponořen ve Svazku a bude jím cestovat příštích 2000 let.

Při zimním slunovratu 2012 bude veškerá biologická inteligence Země, která bude rezonovat s Galaktickou vibrací, rozseta po celé Galaxii. Dimenze, které nedokáží udržet Galaktický rytmus, se nebudou schopny ve Fotonickém Svazku udržet ve formě. Každá z devíti dimenzí se začíná s Fotonickým Svazkem slaďovat. Jak se cítíte ve své dimenzi, jako osamělý hlásek uvnitř rákosí, nebo jako hřmící hlas úžasného chorálu? Aby mohla semena letět Galaxií, je požadováno aby zněla ohromná symfonie, která rozvibruje vaše křemenná vlákna a vaše uhlíkové zbytky přemění v diamanty. Beethoven se vrátí naslouchajíce svým vlastním posledním kvartetům, která složil poté, co naprosto ve třetí dimenzi ohluchl. Dokonce i van Goghovi bude navráceno jeho ucho, protože vaše hlasy musí být tak silné, vaše vitalita a vaše celistvost musí být ohromná.

V souladu s Johnem Majorem Jenkinsem se konjunkce Slunce s křížením Mléčné Dráhy a Fotonového Svazku, které nastane na konci Mayského kalendáře, bude dít přesně tam, kde začíná temné mračno Mléčné Dráhy, Temné Mračno mezihvězdného prachu, černá díra Galaktického Centra. To co opustí pozemskou biologickou inteligenci může do Galaxie projít tímto lůnem temnot. V kapitolách, které následují, odhalíte jak Tetzatzlipoca s Anubisem udržují v průběhu Galaktické noci stezku vašeho Slunečního systému a vy poznáte proč tito velcí Pánové Temnot vystupují do popředí aby Zemi podporovali v jejím důkladném poznávání tohoto procesu. Uvidíte, jak poznání temnot je klíčem k tomu, abyste se dokázali udržet při vědomí ve světle Fotonového Svazku. Prozatím je toto co bylo napsáno, modelem Fotonového Svazku, Galaktické Noci a Alchymie devíti dimenzí. Začněme tedy pátrat, jak těchto devět dimenzí funguje v čase, uvnitř Galaxie Mléčné Dráhy, vašeho hvězdného domova.

Diskusní téma: Děje se něco? - 10 (Příběh fotonového svazku, galaktické noci a alchymie devíti dimenzí)

Datum: 12.01.2014

Vložil: karel putz

Titulek: barbara hand clow

Dobrý den, zajímá mě, zda jste přeložili knihu Barbary Hand Clow Alchymie devíti dimenzí. Je k dostání pouze v angličtině a prozatím ji v Čechách nikdo nevydal.
Děkuji za odpověď. Karel Putz
l