O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 12 (Tunguzská záhada a její možné vysvětlení ?)

22.11.2010 08:27

Vážení čtenáři, jistě jste zaznamenali, že se vyrojí vždy mnoho teorií, jakmile se začne hovořit o záhadách typu Tunguzský meteorit a vymýšlí se mnoho různých varant k řešení. Přitom řešení může být obzvláště jednoduché, pokud si uvědomíme, že jsme zde nebyli nikdy sami z hlediska minulosti. Dnes se hovoří o proti raketovém štítu nad Evropou. Nemohl by to být skutečně obdobný štít proti kosmickému "smetí" nebo proti útočníkům z vesmíru. Dokáži si snadno představit, že některá zařízení mohou ještě pracovat a dlouho ještě pracovat budou. Zkuste si tento článeček přečíst a možná se vám to spojí do impulsu, které mnohé probudí z hlediska vzpomínek....

LK

 

Záhadné Sibírske zariadenie - existuje?

 


 

Následující výňatek je zápis rozhovoru s Valery Uvarovem z Ruské akademie pro národní bezpečnost, který s ním před běžícími televizními kamerami vedl na 12. mezinárodním kongresu o UFO (2. až 8. února 2003 v nevadském Laughlin) vydavatel britského UFO magazínu Graham W. Birdsall.

 

Graham Birdsall (ďalej len GB): Jaký je váš oficiální titul?

 

 

Valery Uvarov (ďalej len VU): Jsem vedoucím Oddělení pro výzkum UFO, vědy a techniky při Národní bezpečnostní akademii se sídlem v St. Petersburgu.

 


GB: Je to tedy oficiální ruská vládní agentura?


VU: Samozřejmě. Zodpovídám se jen dvěma lidem, kteří jsou odpovědní jediné další osobě, a tou je prezident Putin.

 


GB: Co přesně je vaším posláním?


VU: Naše výzkumné úsilí je rozděleno na dvě části. Předně neustále analyzujeme data přicházející z celého světa. Pak z nich extrahujeme informace (ty které považujeme za nejzajímavější mají žlutý, jiné červený kód) pro naši databanku. Tato data jsou pak poskytována různým pracovištím v Rusku. Další aspekt našeho výzkumu vychází z otázky samotné existence UFO. Pochopitelně víme, že existují, ale co je za jejich aktivitou a jaké sledují zájmy? Toto je pro nás ta nejdůležitější otázka, tvořící hlavní ohnisko našeho výzkumu.

 


GB: Existuje aktivní kooperace mezi NASA a ruskými místy pro výzkum kosmického prostoru, a to na technické, vědecké a dokonce snad i vojenské úrovni. Stýkáte se, nebo máte těsné vazby na zámořskou organizaci podobnou té vaší?


VU: Mohu po pravdě říci, že pár dnů před odletem do Spojených států jsem měl schůzku se svými ... povězme šéfy. Říkali, že mají velký zájem o spolupráci s dalšími organizacemi ... tedy s našimi přáteli na západě. Takže mohu oznámit, že tato má specifická mise je jakýmsi počátkem. Považujme to za výchozí bod. Mým úkolem je najít správné lidi. Když se tak stane, bude aktivováno další stádium, a pak můžeme začít s konkrétními kroky.

 


GB: Na začátku jste se mimo kameru zmiňoval o významném obratu ve věci tunguské exploze z roku 1908. Můžete nám nyní do záznamu říci, proč věříte, že znáte její skutečnou příčinu?

 

 


 

Valery Uvarov


VU: To už není otázka víry - my víme, co ji způsobilo. Byl to meteor, ale meteor, který byl zničen ... takříkajíc řízenou střelou. Tuto "raketu" vypustilo fyzicky přítomné zařízení. Nevíme kdo ho vybudoval, ale je tu, bylo zřízeno před pradávnými časy a je umístěno na Sibiři, několik set kilometrů severně od Tungusky. Dnes už mohu říci, že naše bádání odhalila více, než jen zmíněnou explozi v Tungusce. Naposledy toto zařízení sestřelilo meteor mezi loňským 24/25 září. Američané ... ti tam mají tři báze ... tuto explozi také zaznamenali. [viz New Scientist vol. 178, vydání 2399 - 14. Juni 2003]

 


GB: Prominte, ale mnozí teď prohlásí, že to všechno zní jako science fiction.

 


VU: Víte, Grahame, když hovoříme o skutečnostech, které se skrývají za tímto subjektem, obracíme se jen k lidem, kteří mají dostatek inteligence, aby byli schopni s tím zacházet. Máme co do činění s technologií - velice vzdálenou té naší - připouštějící dělat věci, které neumíme.

GB: Můžete být konkrétnější ohledně umístění tohoto zařízení?


VU: Najděte si místo tunguské exploze. Na jihovýchod odtud je velké známé jezero Bajkal. Za ním se na sever rozprostírá obrovské pusté území, pokrývající 100 000 čtverečních kilometrů, na němž takřka nikdo nežije. Nejsou tam žádná města ani sídliště. Tam jsme lokalizovali to zařízení ...

 


GB: Všímáte si podivných historek a zvěstí o takzvané "planetě X"? Nemyslíte, že kdyby nějaké nové nebeské těleso vstoupilo do naší sluneční soustavy, astronomové by to nepochybně zjistili a oznámili?


VU: Nemohu hovořit za západní astronomy, ale astronomové z naší Akademie říkají, že se není čeho obávat. Slyšel jsem lidi, kteří se zmiňují o oběhovém schématu 3600 let. Je tady ale planeta, která má obdobnou oběžnou dráhu jako Země, ale je skrytá za Sluncem. Víme, že mezi touto planetou a instalací na Sibiři je blízká spojitost. Povězme to tak: domníváme se, že zmíněné zařízení udržuje planetu na stabilní oběžné dráze. Kdyby se tato planeta posunula, pozměnila svou oběžnou dráhu, destabilizovalo by to celý sluneční systém. Někteří v Akademii jsou si jisti, že tato planeta je obydlená, a že zařízení na Zemi je navrženo tak, aby chránilo je i nás. Jsme si jisti, že se nic nebezpečného nestane. Vše je pod kontrolou.


Naše průzkumy ukázaly, že Země pulsuje na jemně naladěné frekvenci, ovlivňující všechno - každou živou věc. Před nějakými 12 500 lety - podle studia starého egyptského kalendáře - korespondoval tento impulz s rokem o 360 dnech, ale pak Zemi zasáhl a odchýlil asteroid. Věříme, že poté byla oběžná dráha Země uměle pozměněna tak, aby tato odchylka byla kompenzována. Naše planeta se pohnula o něco dál od Slunce, na pulsní frekvenci 365.

 To vše nás naučilo věřit, že máme přátele, kteří na nás mlčky dohlížejí. Nepřipustili tehdy, a ani v budoucnosti nepřipustí, aby jakákoliv planeta, kometa či asteroid, zasáhla a zničila Zemi. To je nám teď už absolutně jasné.


Někteří si přejí umístit do vesmíru zbraně ... a abych pravdu řekl, všechny lidi zapojené do tohoto projektu z toho bolí srdce. Všichni, jak tady jsme, jsme zkoumali nejen toto zařízení, ale i některé jiné věci a materiály... ... nic z toho nevyrobili Rusové ani Američané, ale někdo jiný; někdo, kdo sem přišel z kosmu.

Rmoutí nás pomyšlení na to, co by se mohlo stát, kdybychom v kosmu rozmístili zbraně.

Musím to říct úplně na rovinu: Toto zařízení má vlastní silový zdroj, zdroj energie. Lokalizovali jsme ho. A bylo to v období konfliktu v dřívější Jugoslávii, když jsme u něj poprvé zaznamenali zvýšenou produkci energie. I pro nás je to neuvěřitelné, ale dnes už víme, že toto zařízení skutečně reaguje na sociální otřesy a konflikty. Součástí našeho výzkumu je i pátrání ve starověkých záznamech a archivech, a tam jsme narazili na texty "Echutin Apposs Alanhor" [sic]. Říkáme jim Alanhor a jsou přinejmenším 4000 let staré. Popisují toto zařízení, i to, co dělá, ve vědeckých termínech. Je to úžasné.


Navštívil jsem tu oblast dvakrát. Hned napoprvé odhalilo naše vybavení výrazné hladiny radiace. Musím říct, že to bylo pěkně riskantní; nemohli jsme se před tím nikam skrýt. Několik místních obyvatel o tomto zařízení přirozeně vědělo a popsali nám ho. Popisovali něco jako kovové struktury a nakreslili nám je. Zanesli jsme všechno do mapy. Ale všichni tito lidé, jejich rodiny i zvířata, trpí nemocí z ozáření.


Úroveň radiace byla v uplynulých šesti letech nepřetržitě monitorována, a nyní všichni lidé - včetně divokých zvířat - opustili les. V této souvislosti vám o tunguské explozi musím říct ještě něco, o čem se nikdy předtím nemluvilo. Dva měsíce před explozí uprchla z této oblasti všechna zvířata. Jakoby se tehdy to zařízení začalo vybavovat energií, aby se následně mohlo vypořádat s tím asteroidem. S tím souvisel i nárůst radiace. Totéž se odehrává i v současné době.

GB: Jsou nějaké plány k vyslání další expedice do této oblasti, za účelem návštěvy toto zařízení?

VU: Radiace je sice nepříjemný faktor, ale ano, další expedice je naplánovaná na závěr letošního roku. Podívejte, co se toho týče, chceme být otevření a upřímní. Uvítáme mezinárodní účast, ale lidé, které pozveme, musí být v očích světa důvěryhodní. Chceme čestné, objektivní a otevřené lidi dychtící po poznání, kteří jsou ochotní ke spolupráci a následné výměně a šíření vědeckých dat. Zvu vás, Grahame, abyste přišel do Ruska a navštívil to zařízení jako pozorovatel.

 


GB: Jsem velmi poctěn. Děkuji Vám.


VU: Můžete lidem říct, že my, Rusové, jsme usoudili, že je načase, aby se o tom mimo dosavadní hrstku zasvěcenců dozvěděli i ostatní.


Převzato: https://www.matrix-2012.cz/  a  https://zahady.mysteria.cz/

Diskusní téma: Děje se něco? - 12 (Tunguzská záhada a její možné vysvětlení ?)

Datum: 30.11.2013

Vložil: Jan Tauš

Titulek: Valerij Uvarov

Zdá se, že Valerij je ten pravý muž s intuicí, inteligení a svaly. Rád bych ho poznal osobně. Výzkum oblastí by jistě poskočil.

Datum: 30.11.2013

Vložil: Jan Tauš

Titulek: Vždyt to víme

Vše se posouvá do oblasti Údolí smrti, kde staří evenkové byli svědky, kdy se lesknoucí zařízení za ohromného rachotu zavrtávalo při produkci dýmu a mlhy do země a zůstala tam ohromná a široká, pravidelná krihová díra, ze které stoupal smrdutý dým. Právě zde před Výbuchem prchaly zvířata pryč, bylo zde pusto a mrtvo. Zde se nacházejí i zmíněné kovové objekty se zvláštní "čistou" radiací, lidé mají problémy, zvířata krotnou. Lidé, kteří zde v teple přespí, zatím co nahoře je mínus 40, onemocní. Totéž je v oblasti Patomu. Mimo to v oblasti jsou další pahorky, stometrových geometricky pravidelných "úhledně srovnaných" jakoby obrovským buldozerem z kamenného štěrku hrubých rozměrů. Právě zde mohou být a také v Patomu, uvedená ostřelovací sila. Je úspěch, co poté, co zde v 60.létech rusové provedli zkušební atomový výbuch, zařízení umístili z důvodů usnadnění výkopu do kotle, následně utekli, protože ekvivalent výbuchu byl stonásobný, našli odvahu se dle pana Uvarova vrátit a zkoumat, pro a jak. Je už načase, aby Rusko našlo rozum a dohnalo, co ztratilo. Všechno je zde na jedné velikánské hromadě. Honza