O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? 19 (Zkušenost jednoho z vás)

09.12.2010 08:03

Vážení čtenáři a čtenářky, dovoluji si vám  předložit převzatý článek  od pana Vaška  Holzbauera ze stránek https://www.andelebezhranic.estranky.cz/clanky/veci-kolem-nas/ceskaverzemerk.html , u kterého jsem se opravdu ze srdce zasmál. Autor článku velice přesně vystihnul dotyčnou dámu (některé její úsloví nelze zaměnit :-) ) , ale především  velice dobře vystihnul naivitu chtivých lidiček, co chtějí bez opravdové práce na sobě,  koupit si vstupenku kamsi do vyšších sfér...  Je to přesně to, co od začátku svého působení proklamuji, což dnes je kolem 23 let, práce na sobě je ta největší askeze, kterou můžeme absolvovat a nikdy jí nemůžete obejít nebo si jí zaplatit.  Lidé obecně místo aby hledali a nacházeli v sobě, chodí od kurzu ke kurzu, od přednášky k přednášce různých "učitelů" a "zasvěcenců" a sbírají jejich moudra, za které by nikdo soudný nezaplatil ani pětník. Bohužel lidé platí nejen pětníky.... , ale především svou energií, kterou dobrovolně odevzdávají těmto "učedníkům" a vytvořeným elementárům či dokonce agregorům. No nic, počtěte si a pokud budete mít ten samý pocit , že se dokonale bavíte, tak snad to ještě není až tak s vámi hrozné... (dělám si legraci). Poučte se prosím z těchto zkušeností a uvědomte si, jak a kdo vás skutečně oslovil v této oblasti a toho se držte (doufám, že příjdete na to, že vás oslovilo Vaše vnitřní Já a to přesně mám na mysli , abyste se jej drželi....)

LK

 

Česká verze Merkaby - téměř dokonalý podvod

 

O Merkabě do osmdesátých let minulého století téměř nikdo neslyšel, zmínky o ní se objevovaly pouze v židovských textech a jen vyjímečně se bylo možno o ní dočíst někde jinde. Pak však Drunvalo Melchizedek přišel s  popisem jejich vlastností, geometrií i cvičeními, jimiž ji lze zaktivovat a začal její celosvětový boom. K nám se informace o ní dostala poněkud déle, přesto i k nám však dorazili první certifikovaní lektoři, kteří ji zde začali učit. Souběžně s nimi se však vyrojilo hned několik podnikavců, jak už to u nás bývá, kteří začali ihned nabízet svoje vlastní kurzy. Problém u těchto kurzů nebyl ten, že neměli příslušnou autorizaci od Drunvala, ale že učili tuto Merkabu špatně - učili totiž rotovat jednotlivé tetrahedrony - mužský a ženský - proti sobě. Což je fatální chyba, neboť proti sobě musejí rotovat ne jednotlivé tetrahedrony, nýbrž jejich sady. Podrobněji jsem ochoten toto vysvětlit individuálně, není to záměrem tohoto článku. Tito tzv. učitelé Merkaby však jsou jen slabým odvarem toho, co si vymyslela jedna dáma. Ta se rozhodla využít popularitu tohoto učení a začala nabízet merkabu za příslušný poplatek rozdělenou do deseti zasvěcení. Shodou okolností jsem byl vtažen do tohoto prostředí a tak vše mohu popsat nikoli z doslechu, ale z první ruky. Napřed popíšu jak se to praktikuje. Sednete si a představíte si trubici světla, která vystupuje z vaší hlavy až ke zdroji merkaby. Pak touto trubicí začne sestupovat světelný útvar, podobný šroubovici DNA, až před vaše třetí oko, kde si ho můžete prohlédnout. Pak si tento útvar vložíte do duše. To je vše. Dávají se max. 2 zasvěcení najednou. Lidé jsou po nich většinou celkově rozhození, mají různé psychické problémy doma i v zaměstnání, nespí. Dle vysvětlení se takzvaně čistí, což je prý nezbytný proces vedoucí postupně až k dosažení osvícení. Já jsem dostal vyjímečně hned čtyři zasvěcení najednou. Všichni očekávali že se totálně zhroutím, vůbec nic se však nestalo. Dostal jsem tedy další dvě zasvěcení, zase nic. Pak jsem podstoupil tzv. regresi - zase nic. Pak jsem dostal zasvěcení do Shambaly - opět nic. Chci předeslat, že jsem do tohoto všeho vstupoval s upřímnou snahou všemu uvěřit, protože na první pohled to vše vypadalo dobře. Bodem, kdy jsem už téměř jistě věděl, že to všechno je nesmysl a podvod, byla ona výše zmíněná regrese. V ní jsem se dozvěděl, že jsem jedna z duší Melchizedeka, která se přímo podílela na programování této galaxie. Takové věci by se asi dobře poslouchaly každému, že? Nechci zabíhat do podrobností, dozvídal jsem se jeden nesmysl za druhým, navíc vlastně nešlo o žádnou regresi. Byl jsem kdysi na regresi u paní Foučkové, a to je úplně o něčem jiném.  Nechtěl jsem však dělat unáhlené závěry a tak jsem navštívil jednu jasnovidkyni, kterou znám již téměř třicet let a o které vím, že opravdu vidí. Požádal jsem jí, zda by se mohla podívat na tuto  jasnovidkyni, která podle svých slov komunikuje přímo s Isis. Tak se podívala a byla zcela upřímně zděšena. Podotýkám, že vůbec nevěděla o co  jde, nic jsem jí v podstatě předem neřekl. Zde je výsledek: Tato osoba má v poměru k ostatním čakrám silně vyvinutou 3. čakru, 4. až 7. čakra téměř zavřené, hadí síla stoupá tenounkým proužkem do 3. čakry. Tato osoba je energeticky  velmi slabá,  pod průměrem populace. V žádném případě nemůže vidět třetím okem, to má zavřené, ale tzv. vidí 3. čakrou. To je způsob vidění, který je hodně vyvinut při vykládání karet. Tím ovšem neříkám, že ten kdo vykládá karty nemůže vidět 3. okem. Zeptal jsem se i na regresi a bylo mi řečeno, že to žádná regrese vůbec nebyla, že šlo o hraní si na něco a že z toho mám akorát zašpiněnou  auru. Nespokojil jsem se ovšem jen s jejím názorem a obrátil se na ještě jednu jasnovidkyni. Výsledek byl stejný. Pak jsem se obrátil ještě na jednu osobu, co pracuje s kyvadlem. Výsledek opět stejný. Samozřejmě jsem si to ověřil i sám. Mé závěry nejsou ale směrodatné, už jsem mohl být ovlivněn míněním jiných. Nyní bych si dovolil vysvětlit, jak tato tzv. merkaba funguje v praxi a na čem je založená.

 

 

 

Každý z nás, jakýmkoliv svým činem a myšlenkou, vytváří v astrální rovině energoinformační útvar, egregor. Jen podotýkám že terminologie se u různých autorů různí, chci ale vysvětlit podstatu. Čím více lidí se sdruží za stejným cílem, tím větší má tento energoinformační útvar sílu. Pro ilustraci, jedním z největších je egregor křesťansví. Tito lidé svou energií přispívají k jeho tvorbě, ale také jsou jím energeticky ovlivňováni. Proto např. emigranti mají velkou touhu po staré vlasti, neboť vystoupili z dosahu egregoru té které země a do egregoru nové země se ještě nedostali. Není to totiž tak jednoduché. Čili my všichni jsme schopni vytvářet cokoli. Dám příklad. Např. zakládám zasvěcovací systém s názvem Jeruzalém. Do deseti bodů rozepíšu jednotlivé fáze zasvěcení, čili co bude tento bod obsahovat. Např. bod č. 1.: Rozvíjí se u tebe láska k bližnímu, každým dnem je tato láska větší a větší. Při zasvěcování se tyto body předříkávají, může se i připojit: Tato láska k tobě sestupuje v zářícím útvaru např. ve tvaru Davidovy hvězdy. A takto si napíšu všech 10 bodů.  Při prvních zasvěceních se to vždy musí předříkávat, se zvyšujícím se počtem zasvěcených, kteří samozřejmě dodávají energii do systému, se energie systému zvětšuje a pak už jen stačí říct zasvěcuji tě do 1. stupně Jeruzaléma. A už to funguje samo. Tak je to jednoduché. Chápete?

 

Je důležité, co se do tohoto systému vkládá. Energie tam s naší účastí plyne automaticky, základní myšlenky však pocházejí od tvůrce systému. Chci-li ale vložit do systému lásku, nestačí říct láska, musím skutečně myslet lásku a ne manipulaci jako u této merkaby. Tato merkaba funguje na astrální úrovni. Astrální úroveň není nic špatného, její nejvyšší sféry oplývají neuvěřitelnou krásou. Rozdělíme-li si  hypoteticky celou astrální úroveň na deset sfér, tak tato merkaba funguje na úrovni mezi třetí a čtvrtou sférou. Čili poměrně velmi nízké a hrubé úrovně. Prostě co do ní tvůrci vložili, to se vrací. Čili dostane-li někdo zasvěcení do merkaby, sestoupí na něj tyto  energie. To je to, po čem je lidem špatně. Čili ne že se čistí od negací, ale musí se vyrovnat s negacemi, které na ně sestoupili s tímto zasvěcením. Jejich energetický systém je hrubě atakován zlem, zkrátím-li to. Navíc ona dáma na svých přednáškách vykládá, že někteří se rozvedou, jiní ztratí práci, že je třeba se oprostit od vlivu rodiny, přátel atd. Toto všechno je i vloženo do merkaby a také se i ve skutečnosti děje. Jsme-li u úrovní, Shambala funguje přibližně na té samé úrovni, není však tématem tohoto článku. Jen tak na okraj, potřebujete ke svému životu mít auru zanesenou několika tisíci znaky, se všemi dodadečnými energiemi které se na ně nachytali? Ale zpět k merkabě.

 

Tato merkaba nemá s Merkabou tak, jak ji uvádí Drunvalo, vůbec nic společného. Byl pouze komerčně zneužit název, který se stal velmi populární. Ale bylo by to krásné, za pár tisíc dosáhnout něčeho, co člověk musí pracně cvičit  roky, že? Drunvalova Merkaba je nesmírně silný energetický prostředek s neuvěřitelnými možnostmi. Mimochodem, tato dáma prohlásila, že to, co hlásá Drunvalo ve svých knihách, je už zastaralé a nevyhovuje dnešní době. K tomu bych podotknul, že kdyby částečně pochopila jen desetinu toho co Drunvalo píše, dostala by se do sfér, o kterých ani netuší že existují. A její kontakty s Isis, kterými ohromuje své věrné? Totální podvod a fantasmagorie. Se svým energetickým systémem a zablokovanými čakrami? Chceme-li něco změnit, napřed musíme změnit sami sebe. Jinak to prostě nejde. Technicky vzato, nelze pustit 380 V do do 12 V systému. To platí pro nás pro všechny, ať si myslíme cokoli. Určitě budu obviněn že mám velké ego, ničemu nerozumím a pod. Z tohoto důvodu dole uvádím pár slov o sobě*.

 

 

 

Rád bych se ještě zmínil o pár věcech. Na Moravě údajně existuje tzv. neuron, paprsek, kterým přicházejí z vesmíru informace, které jinudy přijít nemohou.

 

Tato dáma tam rovněž jezdí mást další opravdově hledající, proto o tom píšu. Tento paprsek je údajně jeden z deseti na celé zeměkouli, kterým mohou tyto informace přicházet. Rovněž jsem se účastnil sezení, byli jsme čtyři a měli na nás sestoupit energie z Orionu, předávané dvěma muži a jednou ženou. K tomu jen podotýkám, že zaměříte-li se na místo nad hlavou, během chvíle vždy něco začnete cítit. Kromě 7. čakry odtud totiž vychází napojení nahoru, jež má každý člověk. Samozřejmě to záleží na míře otevření této trubice, ale každý je schopný něco cítit. Takže jsme cítili energie z Orionu, bylo to údajně něco mimořádného jen pro nás, co mělo dokonale vyčistit naše smyslové orgány. Samozřejmě nevyčistilo, vidím pořád stejně blbě. Ježíš říkal, že strom poznáš po ovoci, že? Jenže tito demagogové vždy všechno nějak zdůvodní, většinou že nejsi ještě připraven, máš silné ego, nejsi vyčištěn atd. A těm, kteří nevidí, pak nezbývá než obdivovat ty vyvolené, kterým bylo dopřáno něco vidět, něco cítit, kteří ještě občas jen tak mezi řečí prohodí: " Kdybyste to miláčci mohli vidět jaká je to krása!", nebo něco podobného. Ale zpět k neuronu. To že jsem tam nic mimořádného necítil, ačkoliv jsme tam spali celou noc, pomíjím. Zeptal jsem se jasnovidců a ti mi sdělili ano, je tam energetický paprsek, který vychází ze země, ale není nijak silný. Je to v podstatě pozitivní geopatogení zóna, jakých je v naší zemi plno. Nic víc, nic míň. Bohužel ani tam není nikdo, kdo by skutečně viděl, a tak se šíří fáma o zázračném neuronu. Je mi moc líto lidí, kteří se tam o to starají, jsou moc hodní a dělají spoustu dobré práce pro ostatní. Ale i oni bohužel podlehli demagogii a pocitu něčeho vyjímečného. A naše dáma se rozhodla, že něco podobného vybuduje v okolí Prahy. Že si zkrátka otevře vesmírnou bránu, kterou budou přicházet energie, které budou transformovat ty, kteří do jejího vlivu vstoupí. Ale pozor, jenom ty, kteří budou připraveni. Čili pokud do tohoto paprsku vstoupíte a nic se nestane, nejste připraveni. Dokonalé, že? Pak by jste samozřejmě mohli za příslušný poplatek absolvovat merkabu či něco jiného, co vás připraví. A teď jsme u jednoho z hlavních důvodů, proč jsem to vše napsal. Všechno tohle by měl financovat můj kamarád. Už vlastně financuje. Kvůli této demagogii se rozvedl, odešel od rodiny, vede neustále bláboly o Isis a Melchizedekovi, není s ním zkrátka řeč. Není moc chytrý, ale má velmi dobré srdce. O esoterice téměř nic neví a tak je nadšen těmito vizemi o transformaci a roce 2012. V současné době ho důvěrně oslovuji Hňupe, jako kamarád si to můžu dovolit a zcela to vystihuje stav ve kterém se nachází. Je učebnicovým příkladem toho jak fungují sekty. Vždy jeden osvícený vůdce se spojením nahoru který všechno ví, a potom oddaní, kteří mu slepě věří, a pokud mají čím, tak platí. A ještě něco na závěr. Ona dáma je poměrně sečtělá a chytrá, dobrá manažerka. Podařilo se jí podchytit dost lidí, kteří do naší republiky přijíždějí s upřimnou snahou pomoci. Někteří z nich jsou velmi, velmi dobří. Vystupuje po jejich boku, uvádí je, často jim bezostyšně zabere čas jim určený pro prezentaci svých myšlenek a vnucuje lidem, kteří vůbec nepřišli na ní, ty svoje bláboly. A tak po jejich zádech šplhá vzhůru a vzbuzuje dojem, že ona je na jejich úrovni, vlastně tak dobrá jako oni. A můj kamarád dost těchto projektů financuje, funguje jako taxikář a věrný průvodce, občas utrousí nějaké to moudro o Isis a Melchizedekovi,  a je spokojený. Zkrátka hňup.

 

A ještě úplně poslední věc. Předložil jsem Vám svoje názory. Jsou to jen moje názory a názory mých přátel jasnovidců. Neměli by jste jim automaticky věřit. I když já nenabízím za pár tisíc osvícení, že. Budha řekl: „Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl Budha“. Všichni jsme bytosti světla. Všichni máme stejné možnosti.  Pokud jste jasnovidec, máte vyhráno, ale to jste vlastně nemuseli ani číst tento článek. Ale existují i jiné způsoby, jak si věci ověřit. Spousta z vás pracuje s kyvadlem, někteří ovládáte automatickou kresbu, někteří jen cítíte že je to tak, nebo onak. Ověřte si to, i kdyby jste měli dát třeba nějaké peníze např. za automatickou kresbu. Neověříte-li si to a necháte si udělat merkabu, zaplatíte mnohem víc a to nejen co se peněz týče. Podívejte se na to, jak vypadá tato slavná merkaba, jak vypadá Shambala, kolik energie má ona dáma, nebo třeba i já, na jaké jsme kdo duchovní úrovni, jaké máme čakry. Já co se mě týče, Vám k tomu dávám plné svolení. A co se oné dámy týče, máte plné právo se podívat, neboť ona veřejně něco nabízí, bere za to peníze, tak máte právo znát všechny informace. Ježíš říkal, že na konci časů se zjeví plno podvodníků, kteří budou dělat i zázraky, ale pořád to budou jen ubozí podvodníci. Nevím, jestli onen konec časů už nastal, rok 2012 je však  v historii lidstva rokem mimořádným. Mayové, kteří v této věci rozhodně mají co říci, ještě nepromluvili a jiné opravdu důvěrné zdroje neznám. Takže je na nás, abychom si sami udělali úsudek. Právě je-li člověk v osobní nejistotě, má tendenci věřit kde čemu, přimknout se k někomu, o kom si jen trochu myslí, že by mohl něco vědět. A to je právě ona živná půda pro všechny druhy podvodníků. Zůstaňte prosím nohama na zemi, používejte svůj selský rozum. Jak jsem napsal už výše, všichni jsme bytosti světla, děti boží, a nikdo z nás není větší než kdokoliv jiný, i když mnozí se nás snaží přesvědčit o opaku. Jdete-li nějakou duchovní cestou a chcete jít rychleji, tak vězte, že nikdo zvenčí vám něčím, jako je tato merkaba či Shambala nemůže pomoct. Svoji cestu si každý z nás musí ujít sám. Kdyby to bylo jen trochu možné, už dávno bych byl v osvícení, neboť pan Tomáš se mi snažil pomoci ze všech sil. A neznám nikoho jiného, kdo by to mohl udělat lépe než on, pokud by to šlo. A i přes jeho enormní snahu žiji stále ještě v dualitě. Proč? Inu, jak jsem řekl, každý si svoji cestu musí ujít sám. Takže Vám na ní přeju jenom vše dobré, a když se vám nebude zrovna dařit, tak vězte, že do cíle se stejně musíme dostat všichni. At´ chceme nebo nechceme. Tak hodně štěstí!

 

 

                                                                                                                      Vašek Holzbauer

 

 

*Věrný zastánce učení pana E.Tomáše a jeden z jeho nejbližších přátel. Silvova metoda, Kineziologie, SRT, Bachovy esence, Rodinné konstelace, Homeopatie (Diplom CEDH, Lyon, Francie), Léčení pomocí rukou. Rovněž čerpám z učení a zkušeností dvou osobních přátel -indiánských šamanů.

      

       Kontakt: vholzbauer@seznam.cz

 

Převzato z:  https://www.andelebezhranic.estranky.cz

Diskusní téma: Děje se něco? 19 (Zkušenost jednoho z vás)

Datum: 09.12.2010

Vložil: Zbyněk P.

Titulek: Ach, jo

Pěkný článek, čiší z něj energie klidu, míru a určitých znalostí, i když se konkrétně týká určitých dnešních forem podvodů. Musím zcela souhlasit s tímto článkem, neb nebylo nic, co by mi jeho "lahodnost" rušilo. Pouze snad jen to, že se, bohužel, takoví podvodníci vyskytují.
Pravda je ale také ta, že naše osobní sobeckost a chtivost (obecně vzato) hrabajíce svými zkostnatělými pařáty, plné špíny a hnisu, šmátrá a lační po takovémto hezkém, něžném a panenském stavu, jako je poznání sebe-sama, aby jej zneuctila svými dotyky, svým slizem, a uložila ho do svého pytle, ve kterém má již přehršle jiných svých vzácných trofejí. Přeji hezký den. Zbyněk P.

Datum: 09.12.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Ach, jo

Bohužel nejen dotyčná aní, ale i mnozí další, kteří takto"praktikuji" si namlouvají jaké vlastně konají dobro nejen pro sebe, ale i pro jiné...! Mě osobně je těchto lidí líto, protože vlastně nevědí co činí. Je dobré o nich vědět, ale zároveň je neodsuzovat. Kdyby nebylo té lačnosti lidí, kteří si myslí,že pravé vědění se dá koupit, budou existovat lidé, kteří si zase budou myslet, že jsou povoláni aby tyto informace prodávali...!!! Budou hovořit o tom, že informací, které jsou zadarmo si lidé neváží a že je potřeba zabezpečit = nepřerušit tok energii a jiné podobné slátaniny. Je to na každém proč a z jakého důvodu to či ono dělá....???...!!! Přeji také vám pěkný den i vlastně večer.

Datum: 09.12.2010

Vložil: sc

Titulek: kto?

kto je ta dama, o ktorej pan pise? asi neznam velmi dobre cesky ezotericky rybnicek...

Datum: 09.12.2010

Vložil: LK pro SC

Titulek: Re: kto?

Jé vy jste ale zvědavá :-), poslal jsem vám odkazy na mail...