O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 21 (Rady zkušenosti v duchovní praxi - channelling)

15.12.2010 11:51

Vážení čtenáři a čtenářky, přečtěte si prosím tento článek jako informační odkaz o tom co probíhalo k tomuto tématu  v níže uvedené komunitě channelligu. Se všemi informacemi se plně nestotožňuji, ale nebrání mi to tento článek si důkladně přečíst a uvedené informace si zařadit do svého vlastního systému víry a vědění..... Zde tyto rady v mírné obmněně používám několik desítek roků a vím, že opravdu fungují .,.. právě proto je používám ... :-) ...

LK

 

Rady na cestu vzestupu.

Karen Danrich, Mila Sinoski

20. Prosinec 1998

Obdrželi jsme mnoho e-mailových dopisů požadujících další pomoc při procesu vzestupu. Moji poradci doporučili, abych dala dohromady seznam věcí, které mi pomáhaly během mé cesty procesu vzestupu. Každý jsme jiný a proto doporučuji aby se každý sám naučil  “svalovému testování” (podrobnější popis viz. Dobré rady pro vzestup) aby mohl zjišťovat, co je pro jeho současnou tělesnou formu to nejlepší

Stravování: Věřím, že bych měla dávat tělu to, co ho podporuje v procesu vzestupu. Nedoporučuji tedy žádnou restriktivní dietu ale jíst cokoliv, co tělo zrovna potřebuje.
      Brzy jsem se naučila, že různé doplňky stravy jsou pro mě toxické a tak jsem přestala používat všechny doplňky jako je proteinový prášek, super zelené mořské řasy, atd. Doplňky a doplňková “strava” dodávaly přebytky toho, co moje tělo požadovalo a proto byly pro mě jedovaté. Požadovala jsem, aby moji poradci dodávali vše co potřebuji energeticky a pak jsem jedla vyváženou stravu každý den.
      Naučila jsem se nabíjet vše co spolknu léčivými vibracemi tak, že jsem nad jídlem držela 1–2 minuty ruce a požadovala aby mí průvodci v té době do jídla dodali cokoliv co potřebuji. Takové žehnání odstranilo veškeré toxiny z jídla a dodalo čchi neboli energii v těch patřičných frekvencích, které mé tělo v tom okamžiku potřebovalo.
      Moje strava se měnila měsíc od měsíce a rok od roku. Během jednoho roku (protože jsem měla pokažený trávicí trakt), jsem přestala jíst veškeré maso, včetně ryb, a stala se vegetariánem. Důvodem k tomu bylo, že maso mělo nižší vibrace a způsobovalo periodické zácpy. Protože se můj trávicí trakt během procesu vzestupu opravil mohu nyní jíst ryby avšak těžší masa jsou pro mé tělo stále velkou zátěží. Ryby dodávají nezbytné proteiny, které v této fázi procesu vzestupu potřebuji. Každá tělesná forma je jiná a například můj drahý přítel Ráma jí maso bez problémů. Občas, když učíme a předáváme informace jako kanály v průběhu několika dní na intensivních kurzech, je mu doporučováno aby jedl vibračně těžší jídla, jako je například červené maso, aby mu pomáhalo udržet jeho tělesnou formu a zůstal uzemněný.

ZÁVISLOSTI: Zjistila jsem, že závislosti mají vztah k entitám, které sídlí v určitých substancích jako je například alkohol. Jakmile jsou tyto entity během žehnání z látky odstraněny, mohou být i tyto konzumovány aniž by ublížily tělu. To je též aplikovatelné na občasné pochoutky a dezerty, kávu a tabák. Každá potravina obsahuje nějakou “medicínu” nebo dar, a je-li tato medicína oceněna, přejde dar do vašeho pole. Káva obsahuje medicínu pozornosti; tabák, cti; alkohol, oslavování.
      Někdy, při překonání závislosti, se musíte určité látky vzdát, dokud nesplatíte dluh nebo pokud “nepřestanete držet” dárek, který tato látka předává. Z tohoto důvodu jsem musela abstinovat od alkoholu šest měsíců. Závislosti jsou smlouvy nebo dohody s Kumary (viz. další články s bližšími informacemi) a vyžadují překonání těchto dohod abyste mohly překonat závislost.
      Závislost na drogách nebo alkoholu způsobuje jedincům, že nejsou uzemnění a “opouštějí své tělo”. Je to právě malá uzemněnost, která způsobuje otravu. Ve stavu neuzemnění se stáváte subjektem manipulace druhými. Když převezmete odpovědnost za své uzemnění, musíte překonat odplaty za opouštění těla během konzumace alkoholu nebo drog.
      Závislost na alkoholu způsobuje uzavření srdeční čakry. Zpracování veškerých emocí při vzestupu zajišťuje vybudování pochopení soucitu. Když se uzavře srdeční čakra díky závislosti na tabáku, iniciát se z emocí vznikajících v průběhu vzestupu nenaučí citové lekce a počítá že kouření emoce “umrtví”. Když vzestupujete, musíte převzít plnou odpovědnost za všechny výukové lekce kterými při tomto procesu procházíte a občas se tyto lekce prožívají v katarzi bolestivých vzpomínek.
      Závislost na kávě způsobuje přetížení nadledvinek, které způsobuje nervové napětí v tělesné formě po kterém následuje nadměrná únava. Nadledvinky mohou také vyčerpat adrenalin, hormon který produkují, když jsou stimulovány. Když je nedostatek adrenalinu má to za následek únavu. Káva je jedna z nejsnáze zvladatelných závislostí a jednoduše vyžaduje vědomé žehnání před vypitím. Podle mé zkušenosti takovýmto žehnáním okamžitě vymizí problémy s nadledvinkami (spolu s nervovým napětím).
      Když jsou smlouvy a dohody s entitami pracujícími skrze takovéto substance uvolněny (a substance jsou žehnány a oceňovány), původní medicína kterou tyto substance obsahují se může uplatnit a potlačit efekt závislosti. Aby se nějaká medicína mohla uplatnit, naučila jsem se používat vědomý záměr při jejím použití. Když jsem si dovolila pít pouze na oslavu, potom se medicína uplatnila. V okamžiku, kdy jsem se chtěla napít abych unikla bolesti, byla jsem okamžitě v tom, přiotrávila jsem se (opila) a mí průvodci byli nahněvaní. Pokusy a omyly jsem se naučila že ať konzumuji cokoliv vkládám to do úst s pocitem pocty, ocenění sebe, ocenění mých průvodců, ocenění Matky Země za dary a udržování života.
      Závislost na drogách je mnohem větším problémem než alkohol. Drogy přitahují “drogové entity” které vás neopustí když spadnete dolů nebo mimo jejich “úroveň”. Drogové entity odsávají životní sílu a velmi značně zapříčiňují stárnutí tělesné formy. Z tohoto důvodu, ti kteří jsou drogově závislí mohou zjistit, že se musí drog úplně vzdát a již nikdy na ni nesáhnout. Zažili jsme iniciáty s drogovou závislostí, kteří ukončili zasvěcení 1024. Nebylo jim však dovoleno postoupit ani o kousek výše, dokud se plně nezbavili závislosti, protože nevědomě tvořili kanál pro temné entity v sobě i z okolního prostředí. Kdyby jim bylo umožněno pokračovat dále za iniciaci 1024, mohli by způsobit Zemi mnohem větší škody než si lze vůbec představit a to ti kteří dohlížejí na proces vzestupu nemohou dovolit.

TELEVIZE A MÉDIA: Závislost na televizi a počítačových hrách je rovněž problém. Televize i počítač vyzařují plno nízkovibračních elektromagnetických vibrací, které jsou škodlivé pro tělo a energetické pole. Tyto vibrace vytvářejí díry do éterického těla, aury a systému čaker. Existuje též mnoho nízkovibračních entit, které sestupují po elektromagnetických vlnách a manipulují s těmi, kteří si nejsou vědomi jejich přítomnosti. Z tohoto důvodu jsem dala pryč TV a kolem elektrických zásuvek dala měděné dráty. Měď zabraňuje těmto entitám vstup do domu. Při použití počítače jsem omezila čas který před ním strávím a po té se jdu vykoupat, abych odstranila toxické vibrace z mého energetického pole. Když před počítačem trávím delší čas, celé mé fyzické tělo začne bolet a tak jsem to omezila vždy jen na několik hodin.
      Televize, noviny a další tiskoviny zveřejňují myšlenky založené na strachu a tak je stále udržují v činnosti. Zjistila jsem, že když jsem takovéto věci odstranila z mého života, tak vibrace a myšlenkové formy které jsou v nich obsaženy též opustily mé tělo, aurické pole, vědomí i můj domov. Světovým událostem nevěnuji pozornost dokud na ně moje pozornost není přitažena z nějakého specifického důvodu. Vzestup vyžaduje neustálé zvyšování vibrací. Neustále jsme bombardováni nízkými vibracemi a zjistila jsem,že média jsou jedním z největších udržovatelů tohoto problému při životě.

CVIČENÍ: Cvičení uvádí energii v těle do pohybu. Naučila jsem se, že procházka v přírodě je jednou z nejjednodušších cest jak v mé tělesné formě uvést energii do pohybu. Při procesu vzestupu neustále integrujete ztracené fragmenty vaší duše a tyto úlomky mohou způsobovat dočasné blokování energetického toku tam, kde vstoupí do éterického těla. Při rozhýbání energie při cvičení jsou bloky rychle uvolněny a fragmenty duše snadněji integrovány. Tvrdé cvičení vede k natržení struktury svalů. Natržené svaly zapříčiňují hladinu rozpadu v tělesné formě a proto se takové cvičení nedoporučuje.
      Plavání patří k nejjemnějším formám námahy, které jednak posiluje svaly i uvádí do pohybu energii a má navíc i přínos v čistění aurického pole. Plavání, koupele, minerální lázně i vana horké vody čistí aurické pole a odstraňuje negativní entity a nízké vibrace které jsou uvolňovány během procesu vzestupu. To jsou důvody proč chodím plavat a koupu se několikrát denně.

MEDITACE: Existuje mnoho meditačních technik. Již léta při meditaci používám vedení energie mým tělem vědomým záměrem mé mysli. Mnoho těchto technik je vyučováno na našich pracovních setkáních nebo jsou dostupné na páskách v naší nabídce na www stránkách.
      Zjistila jsem, že mysl se naučí zůstat v klidu jakmile se změnění genetika umožňující vědomý stav “bytí”. Je velice těžké přinutit mysl ke klidu bez genetických změn které se dějí při vzestupu. Důvodem je, že mentální tělo řídí vědomé lidské uvědomění. Dokud není mentální tělo opraveno a vyrovnáno dokončením iniciace 5024, pak trénování mysli “skákající jako opice” může být těžkým problémem k rozlousknutí. Například u mého drahého přítele Rámy, náhodné myšlenky posuzování nevymizely dříve dokud plně neopravil své mentální tělo někdy kolem zasvěcení 5024. Od té doby co ztělesnil 5024 DNA řetězců, převládá v jeho zkušenosti vnitřní ticho.
      Velice často nejsou náhodné myšlenky naše vlastní. Tyto myšlenky jsou entitami, které se naučily “napojit se” do naší telepatie související s našimi systémy víry. Po ukončení iniciace 8 jsem zjistila, že všechny myšlenky posuzování sebe i jiných nebyly vzkazy mé vlastní duše ale spíše entity té či oné formy. Jakmile jsem to zjistila, vyžadovala jsem aby opustili mé pole. Jakmile se tak stalo, zažila jsem vnitřní ticho jako nikdy před tím. Též jsem začala s potíráním myšlenek posuzování tím, že jsem jim nedovolovala být v mé přítomnosti.
      Abych udržela vnitřní ticho zjistila jsem, že je k tomu nutný stav uzemnění. Uzemnění je důsledkem duše, plně obývající celé tělo, od vrchu až dolů ke konečkům prstů a napojující se zemnícím provazcem do středu Země. Nedostatek uzemnění je genetický problém celého lidstva a většina lidí ztratila schopnost spojit se s Matkou Zemí. Jakmile se změní genetika, uzemnění se stane nevědomým stavem bytí které nevyžaduje náš vědomý záměr. Ovšem během období integrace nové genetiky nebo při stresu může být problém zůstat uzemněný. Jídlo, cvičení a meditační techniky tažení energie tělem které jsou vyučovány na mých kurzech mohou pomoci zůstat uzemněný v období stresu.
      Účelem meditace je otevřít se vnitřnímu vědění. Meditační techniky nemají jiný smysl alespoň co já vím. Jakmile se otevřete vaší vlastní vnitřní pravdě, je vlastní důvod meditací naplněn. Tím samozřejmě nechci říci, že si v průběhu dne nebo v některých případech i během noci neudělám chvíli klidu. To jsou momenty, kdy má duše nebo mé vedení hovoří.
      Účelem vnitřního vědění a vedeni je umožnění tvorby ve spolupráci s Bohem/Bohyní/Vše Co Je. Takové společné tvoření je proces stávajícího okamžiku, kdy mi mé vedení ukazuje co má být dalším krokem a mé vědomí to přijme a vytvoří zpětnou vazbu z fyzické roviny reality ve které má tělesná forma žije. Jakmile se naučíte pracovat tímto způsobem při všem co děláte, jste kompletně vnitřně vedeni a nepotřebujete pro řízení nic a nikoho mimo sebe. Podle mé zkušenosti byla meditace vymyšlena právě z toho důvodu aby bylo možné dosáhnout stavu vnitřního vedení.

DETOXIFIKACE: Během procesu vzestupu se tělo neustále zbavuje toxinů, nejen jedovatých substancí jako jsou těžké kovy, pesticidy, olovo a ostatní chemikálie, ale také substancí, které tělo již více nepotřebuje tak jak se přetváří na krystalickou strukturu. Slané a minerální koupele jsou dobrou pomocí při odstraňování toxinů přes pokožku, která je největším tělesným orgánem.
      Existuje mnoho přísad do koupele, které mi pomáhaly. Například “Koupelová terapie”, která je směsí mnoha minerálů, včetně síry přejemně zkombinovanou s chlorofylem takže nepáchne. Také “Fango bahno” což je zase forma vulkanického popílku, který obsahuje silice aspirinu a je téměř stejně efektivní jako bahno na koupele když se použije večer.
      Detoxifikační proces občas vyžaduje pomoc dietetickou. Po dobu tří měsíců jsem si dělala své vlastní šťávy, většinou meloun, abych si pročistila játra. Jakmile to bylo hotové, už mi nebylo doporučováno, abych pokračovala v pití čerstvých šťáv tímto způsobem. Můj přítel Ráma též držel takovouto melounovou dietu šest týdnů ze stejného důvodu. Bylo nám řečeno, že tuk používaný při zpracovávání potravy se usazuje v kanálcích v játrech a šťáva z vodního melounu tento usazený tuk rozpouští a tak zvyšuje účinnost jater.
      Ráma i já máme nyní zdravé a silné tělo které vydrží fyzickou nepohodu spojenou s procesem vzestupu. Ostatním členům naší skupiny mohu doporučit výplachy tračníku tlustého střeva jako dobrou pomoc, zvláště když se do nich přidají bylinné nebo homeopatické přídavky. Z pomocí doplňků stravy naše skupina většinou zjistila, že potřebují pouze některé substance po krátkou dobu. Jakmile si tělo okouká vibrace obsažené v těchto stravovacích doplňcích je schopné si je samo v případě potřeby tvořit. Neustálé přijímání substancí, které tělo již více nepotřebuje je opět uvede do nevyváženého stavu. Ve většině případů stačí tělu méně než třicet dnů přijímání určitého stravovacího doplňku, aby se naučilo jeho nové vibrace.

SVALOVÉ TESTOVÁNÍ: Používání aplikované kineziologie (též známé pod pojmem “svalové testování ”) patří k nejvíce využitelným nástrojům při vzestupu. Svalové testování je jednoduchá metoda přístupu k vědění těla. Ať už máte telepatické nebo jasnozřivé schopnosti nebo ne, tělo přesně ví co potřebuje, tělo umí odpovědět na všechny vaše otázky na základě znalosti vaší jedineční pravdy, a tělo též ví, co říká vaše vedení. Můj milovaný Ráma měl velmi málo telepatických schopností ale před dávnou dobou se naučil vše co dělá otestovat pomocí svalového testování. Zvykl si takto otestovat všechno co jí i všechna rozhodnutí ve svém životě, ať už měla malý nebo velký význam. Zvykl si povolit si v životě jenom ty zkušenosti které ze svalového testu vyšly s odpovědí “ano”. Takto se naučil následovat jenom svojí jedinečnou pravdu a byl přirozeně veden svým procesem vzestupu aniž by vědomě přesně znal všechny detaily.
      Existují knihy a kurzy na svalové testování a vřele doporučujeme se je naučit jestliže to ještě neumíte. Mnoho z nás zjistilo že se svalovým testováním je život mnohem jednodušší. Zvykli si vše testovat od nákupu v samoobsluze až po důležitá životní rozhodnutí a zjistili, že je tělo nikdy nezklamalo. A tak tímto způsobem procházejí svým životem bez zbytečného úsilí.
      Doufám, že informace v tomto článku vám pomohou. Opět zdůrazňuji, každá tělesná forma je jiná a co pomáhalo mě nebo jiným v naší skupině nemusí u někoho jiného fungovat. Na daru lidské zkušenosti je nádherné poznávat všechnu tu pestrost mezi tělesnými formami. Když jsem se naučila neposuzovat odchylky v druhých kolo mě, otevřela jsem se kráse obsažené v každém s kým přijdu do styku a naučila jsem se oceňovat jedinečné dary a talenty, které každý z nás vlastní. Důsledkem toho se můj život stal nádherným tancem vyplněným láskou a radostí, ctí a nadbytkem. Přeji Vám i celému lidstvu to samé.
      Mnoho požehnání. Namaste.


Copyright © 1998–2000 Karen Danrich. All Rights Reserved. Překlad Vratislav Kašpárek 2000.

 

Převzato z :  https://vzestup.webzdarma.cz/karen/wishints.html

Diskusní téma: Děje se něco? - 21 (Rady zkušenosti v duchovní praxi - channelling)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.