O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 28 (Otevřený dopis prezidentu USA)

08.02.2011 10:28

Vážení čtenáři a čtenářky, něco se děje! Je vidět z různých zdrojů, že se "něco" začíná měnit, buďte pozorni k tomu co se děje ve světě v různých úrovních společenství lidí. Společenský pohyb začal nabírat pohyb všemi úrovněmi ve společnosti v různých státech této planety. Obecně se tímto nezabývám, protože nejsem politik, sociolog, učitel, právník, náboženský vůdce či něco podobného, ale je vidět že lze měnit tento svět bez velkých proklamací a výzev směřujících do sociálních bouří a společenské nevraživosti (člověk proti člověku, společenské vrstvy proti jiným společenským vrstvám, národ proti národu atd.). Zapojte se prosím i vy do každodenního žehnání lidstvu, říším(zvířat, rostlin, nerostů), celé planetě Světlem a Láskou. Naplňujte jí v sobě, v svém okolí a žijte je...!!! To jedinné nám může pomáhat překonávat naší negativitu k sobě a jiným...

LK

 

Otevřený dopis Dr. Stevena Greera prezidentu Obamovi

 
Centrum pro studium mimozemských inteligencí
Projekt Odhalení
Steven M. Greer, MD, ředitel a zakladatel
www.DisclosureProject.org www.CSETI.org
Copyright 2009 Steven M. Greer, M.D.
23. ledna 2009

Vážený prezidente Obamo,

Od poloviny 50. let fungují utajované projekty, spojené s mimozemskými záležitostmi, které jsou mimo ústavní dohled a kontrolu prezidenta a Kongresu. Toto představuje vážnou a pokračující hrozbu národní bezpečnosti USA a ohrožuje globální bezpečnost a mír. Důsledky této věci jsou takové, že žádný aspekt života na Zemi nebude tímto odhalením nedotčený. Jsme si silně vědomi, že tato věc je velmi ožehavá a trpí velkým společenským zostouzením ze strany jistých elitních kruhů a médií hlavního proudu. Ve skutečnosti je utajování této věci částečně udržováno pečlivě řízenou řadou psychologických nástrojů včetně výsměchu, vyvolávání strachu, hrozbami a dezinformacemi, které téměř znemožňují, aby nějaká veřejná osoba otevřeně mluvila o této záležitosti. Kromě toho, „bublina“ bezpečnosti a omezení přístupu, která obklopuje Prezidentskou kancelář, činí velmi obtížným, aby prezident USA získal přesné informace a zprávy o této věci. Důsledky tohoto utajování, kombinovaného s výše zmiňovanými psychologickými aspekty, zajistily, že žádný z Vašich předchůdců nebyl schopen se účinně vypořádat s tímto problémem. Toto vedlo k nepřiznané krizi, která bude největší za Vašeho prezidentství. Z důvodu tohoto zavádějícího tajnůstkářství byly lidem odepřeny výsledky podivuhodné nové vědy, týkající se pokrokové výroby energie, pohonů a dopravy. Tyto pokroky zahrnují generování neomezeného množství čisté energie, z tak zvaného pole energie nulového bodu a pole kvantového vakuového toku, který se nachází v prostoru kolem nás, a pohon, který se (nesprávně) nazývá jako antigravitační. Pole elektromagnetické energie, která kypí všude kolem nás a která je uložená ve struktuře časoprostoru, může snadno pokrýt všechny energetické potřeby Země – bez znečištění, ropy, plynu, uhlí, centralizovaných zařízení nebo jaderné energie.

Odhalení těchto věd a jejich moudré používání během Vašeho prvního období v prezidentském úřadu je nejnaléhavějším úkolem, který stojí před Vámi. Tyto vědy vytvoří skutečně novou energetickou ekonomiku, která lidstvu umožní vyřešit naše neodkladné problémy globálního oteplování, chudoby a vyčerpání zdrojů. Konstelace problémů, mezi něž patří globální oteplování, degradace biosféry, znečištění ovzduší, energetická bezpečnost, středovýchodní politika, kolaps geo-ekonomického řádu, rostoucí nerovnost mezi chudými a bohatými světa, přelidnění a udržitelnosti života lidstva na Zemi, abych jmenoval jen některé, je přímo spojena a ovlivněna-tajnůstkářstvím obklopujícím tento předmět. Řešení neleží ve starém myšlení a technologiích, ale ve vědomém uplatňování nových věd. Tyto vědy se zrodily na konci 19. a ve 20. století, ale byly opuštěny a potlačovány kvůli touze po moci, chamtivosti a ze strachu před změnou statusu quo.

Je čas na novou Deklaraci nezávislosti  - takovou, která osvobodí celé lidstvo z pout ekonomického otroctví, jež je výsledkem tajné centralizované moci, korupce a globální ekonomické hegemonie. Svět nepozná spravedlnost a mír, dokud polovina světa bude žít v chudobě, zatímco druhá polovina bude rabovat Zemi, aby udržela svůj životní standard. Tato zoufalá situace může a musí být přeměněna do světa hojnosti, čisté a dostupné energie a opravdové udržitelnosti rozvoje. Na tomto základě, s těmito novými vědami, technologiemi a novým vědomím můžeme učinit krok vpřed jako lidstvo, sjednocené a v míru. Tehdy a jedině tehdy budeme vítáni mezi ostatními civilizacemi vesmíru.

Že nejsme ve vesmíru sami, je nyní vědecky doloženo. A to, že jsme již navštěvováni vyspělými civilizacemi – jejichž zájmy zde jsou pravděpodobně prastaré – je předmětem sporů. Avšak během mých rozhovorů s evropskými, vatikánskými, kanadskými dalšími vůdci z celého světa vyplynulo, že existuje rostoucí shoda, že jsme navštěvováni a že čas pro odhalení této skutečnosti již dávno nadešel. Co je ještě důležitější, je potřeba vyvinout přiměřenou diplomatickou iniciativu s cílem komunikovat s těmito mimozemskými návštěvníky v rámci celosvětového míru, osvobození se z dřívější dominance militarismu a paranoidních představ.

V současné době více než 80% Američanů si myslí, že fenomén UFO je skutečný a že v jistém smyslu vláda o něm lže, pokračuje v jeho utajování ku prospěchu hrstky lidí, kteří z toho profitují. Toto utajování podkopává důvěryhodnost vlády USA a dalších zemí a umožňuje, aby rakovina nekontrolované skryté moci – před níž varoval prezident Eisenhower ve svém posledním projevu k národu – metastázovala po celém světě. Nyní ohrožuje samotný život Země. Kromě toho existuje tajná, „nepotvrzená“ operace, která používá nejmodernější elektromagnetické zbraňové systémy pro sledování, zaměřování a občasné, ale se zvyšující se přesností, sestřelování mimozemských dopravních prostředků. Toto bezohledné počínání zakládá mimozemskou hrozbu pro celé lidstvo a musí být okamžitě zastaveno. Tak zvaná skupina MJ-12 nebo Majestic (MAJESTYTWELVE – česky pouze na probuzeni.blogspot.com), která tuto věc řídí, pracuje bez souhlasu lidu nebo dohledu Prezidenta a Kongresu. Funguje jako nadnárodní vláda sama pro sebe a nikomu se nezodpovídá. Všechny kontroly a rovnováhy moci byly smazány. Ačkoli jako vládnoucí entita stojí mimo vládu zákona, její vliv dosahuje do mnoha vlád, korporací, agentur, médií a finančních zájmů. Její zhoubný vliv je hluboký a skutečně pracuje jako velmi mocná a zakotvená globální RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization), jejíž moc do dnešního dne zůstává nekontrolovaná. Více než 100 miliard dolarů z rozpočtu USA jde ročně na tuto činnost, tyto peníze jsou známé také jako „černý rozpočet“ Spojených států – což je částka dostatečná pro poskytnutí všeobecné zdravotní péče pro každého muže, ženu a dítě v Americe. Když jsem v prosinci 1993 poprvé informoval ředitele Ústřední zpravodajské služby Jamese Woolseyho o této záležitosti, pouze jedna třetina této vládní organizace byla pro to, co jsme doporučovali: Odhalení faktu, že nejsme ve vesmíru sami a opatrné uvolnění pokročilých systémů výroby energie, které by nahradily ropu, plyn, uhlí a jadernou energii. Zdroje mě nyní informují, že nejméně dvě třetiny této skupiny nyní podporují takovou iniciativu.

Zájmy v Evropě, Vatikánu a Asii, zejména Francie a Čína, naléhají na odhalení. Pokud se Spojené státy nepohnou vpřed, tyto jiné zájmy to udělají a Amerika zůstane pozadu a stále více bude pozbývat významu ve světě. Nesmíme dovolit, aby se to stalo. Evropské a asijské kruhy tento krok udělají ve velmi blízké budoucnosti bez ohledu na to, jestli se USA do toho zapojí nebo ne. Šedesát let utajování stačilo. Máme také morální povinnost varovat Vás před existencí velmi utajovaného plánu použít pokročilé technologie k falešnému „útoku mimozemšťanů“ na Zemi. Existují zařízení, která jsou pod přímým řízením skupiny Majestic, jež jsou schopna takovou operaci pod falešnou vlajkou uskutečnit, a doslova každý člověk na Zemi, včetně většiny vůdců, by tím byl oklamán. Jednotlivé komponenty této operace byly testovány na veřejnosti během posledních padesáti let a mimo jiné zahrnují:

• Kopie vozidel mimozemšťanů (Alien Reproduction Vehicles, ARVs) - Jsou to pokročilé vzdušné lodě s antigravitačním pohonem, které jsou schopné provozu nejméně od konce 50. a začátku 60. let. Mnoho tak zvaných hlášených UFO civilisty a vojenským personálem byly ve skutečnosti takové ARVs. Tyto stroje tvoří nepotvrzené nebo „černé“ vojenské letectvo (Air Force) a ARVs jsou schopny vyvinout neobyčejnou rychlost, mají neuvěřitelnou manévrovatelnost a schopnost stoupat kolmo vzhůru/vznášet se na místě. Do roku 2009 tyto  technologie prodělaly mnoho generací vývoje a kdyby byly dislokovány, mohly by snadno simulovat mimozemská vzdušná plavidla (Extraterrestrial Vehicles, ETVs). (Poznámka: UFO je neurčitý pojem a může se jednat buď o ARV, nebo ETV).

• Programované formy života (Programmed Life Forms, PLFs) - Jsou to umělé bytosti, podobné mimozemšťanům. Přestože byly vyrobeny člověkem, nevědomí lidé je často považují za „mimozemšťany“. Scénografie, genetika a další vědy spojené s těmito bytostmi jsou nad rámec této souhrnné zprávy, ale jsou velmi dobře rozvinuty. Byl jsem osobně informován mnoha nezávislými zdroji, které potvrzují vývoj a dislokaci těchto PLFs. Tato stvoření, použitá společně s ARVs, přesvědčivě spustila zanícený zájem pop-kultury o „únosy mimozemšťany“. Oběti takových polovojenských únosů, řízených lidmi, vážně věří, že byly uneseny „mimozemšťany“ a často mají fyzické památky a „implantáty“, které to potvrzují. Tyto implantáty jsou také vyrobeny lidmi a máme informaci o laboratoři a korporaci, která tyto věci vyrábí. (viz přiložené dokumenty).

• Chemické, optické a elektromagnetické systémy napomáhající vytvoření změny vědomí jsou součástí „scénografie“, použité pro falešnou invazi „mimozemšťanů“. Naprostá většina informací v public domain o záležitostech UFO je tudíž pečlivě koordinovaná dezinformace, zkonstruovaná k přípravě populace, stejně jako našich vůdců, na neexistující „mimozemskou hrozbu“. Důsledky tohoto psychologického boje byly popsány v 50. letech v dokumentech CIA a dále objasněny dalšími dokumenty a svědectvími. Před tímto vesmírným podvodem varoval také samotný Wernher Von Braun. Cílem takové operace pod falešnou vlajkou je vytvoření nepřítele z vesmíru, který sjednotí lidstvo za globální vojenskou mocí proti této „mimozemské hrozbě“. Prezident Reagan a další vůdci byli cílem takové dezinformace, která byla zkonstruována proto, aby zajistila jejich mlčení nebo spolupráci s agendou utajování a militarizace kosmu. Prezident musí být opatrný, aby nebyl podobně podveden. 

Po velmi pečlivém prozkoumání všech dat a dokumentů a po rozhovorech se stovkami svědků s přístupem k přísně tajným informacím jsme dospěli k závěru, že přítomnost skutečných mimozemšťanů na Zemi nepředstavuje žádnou hrozbu. Ve světle bezohledné a agresivní povahy mnoha našich tajných vojenských akcí a neobyčejně vyspělých technologií, které umožňují mezihvězdné lety těchto civilizací, kdyby byly nepřátelské, osud lidské civilizace by byl zpečetěn již na úsvitu jaderné epochy. Návštěvníci se však zdají být velmi znepokojeni nekontrolovaným lidským nepřátelstvím, rozpoutáváním válek a zbraněmi hromadného ničení v kombinaci s naší předčasnou schopností cestovat do kosmu. Tendence lidí zaujímat antropocentrické projekce vede mnohé z nich předpokládat hrozbu tam, kde neexistuje. Je pravděpodobnější, že lidstvo může být vnímáno jako hrozba pro kosmický řád, protože jsme nedokázali zabránit rozšíření zbraní hromadného ničení a dokonce jsme se snažili je stále více přesouvat do kosmického prostoru. Kromě toho jsme nedokázali uskutečnit osvícenou a mírovou diplomatickou misi k těmto mimozemským návštěvníkům. Toto se musí okamžitě změnit. Odhalení této věci musí být velmi pečlivě naplánováno a uvedeno jako nadějný a povznášející okamžik lidských dějin. Špatně uvedené odhalení, které tyto návštěvníky démonizuje nebo straší veřejnost, se může ukázat jako škodlivější než utajování. Jak možná víte, můj strýc byl starší projekční inženýr, který pracoval na lunárním modulu, který dopravil Neila Armstronga na Měsíc. Důvod, proč jsme nebyli vítáni v kosmu, je ten, že cestovním pasem, který umožňuje cestovat po vesmíru, je stabilní mírová světová civilizace, která jde do vesmíru sjednocená a v míru. V tomto ohledu světový mír a univerzální mír jsou dvě strany stejné mince. Jakmile se naučíme žít v míru na Zemi a půjdeme do kosmu pouze s mírovými úmysly, budeme vítáni s otevřenou náručí. Do té doby kolem Země bude existovat kosmická karanténa. Naneštěstí mediální a filmový průmysl je vysoce infiltrován zájmy oddanými skupině Majestic, která média využívá k tomu, aby tuto věc zesměšňovala a prezentovala děsivé obrazy „invaze mimozemšťanů“. Zkrátka populaci téměř dokonale vyprali mozek, pokud jde o tuto záležitost, a toto představuje další překážku, která musí být pozorně vzata v potaz při plánování odhalení. Nicméně, status quo nelze již déle udržovat a podstatná změna je naléhavě potřebná. 

S tímto cílem naléháme na Prezidenta, aby co nejdříve podnikl řadu iniciativ. Navrhujeme prezidentovi, aby:

• Vytvořil speciální prezidentskou jednotku pro vyšetření této záležitosti, identifikoval ukrytá zařízení a majetek (viz přiložený seznam) a obnovil vládní kontrolu nad těmito projekty;

• Identifikoval a okamžitě zastavil operace, které tajně zaměřují mimozemská vzdušná plavidla, militarizují vesmír a vytvářejí podvodné dezinformační projekty;

• Vytvořil plány odezvy pro minimalizaci rizik, týkajících se potenciálních operací pod falešnou vlajkou, jejichž záměrem je vytvořit iluzi přítomnosti nepřátelských „mimozemšťanů“, zahrnující přípravy s vojenskými, zpravodajskými a mezinárodními institucemi;

• Vytvořil Radu pro meziplanetární vztahy pro koordinaci mírové, dopředu hledící a nevojenské odezvy na přítomnost mimozemšťanů. Centrum pro studium mimozemských inteligencí (viz www.CSETI.org) má 18 let trvající projekt pro navázání takového kontaktu a může s tím pomoci. CSETI, spolupracující s ostatními vládami a světovými postavami, vytvoří takovou radu, pokud se k tomu vláda USA neodhodlá během příštích dvanácti měsíců;

• Okamžitě financoval studium, vývoj a opatrné uvolnění těchto nových energetických technologií, které mohou rychle nahradit fosilní paliva a jadernou energii (viz www.TheOrionProject.org). Vezměte na vědomí, že tyto technologie, protože získávají energii z pole nulového bodu časoprostoru, umožní vyřazení elektrické energetické sítě. Vlastníme dokumenty a informace o klíčových zařízeních a aktivech, spojených s těmito technologiemi (viz přiložené dokumenty). Doporučujeme, aby pohonné a dopravní aspekty těchto technologií (elektro-magneto-gravitační systémy) byly uvolněny později, až se zlepší bezpečnostní situace ve světě;

• Zřídil vysokoúrovňové spojení s Kongresem, OSN a dalšími vládami, aby umožnilo koordinaci těchto projektů a uvolnění nových energetických technologií;

• Rada pro národní bezpečnost musí vytvořit sekci, která se bude zabývat mezinárodními, meziplanetárními a makroekonomickými důsledky tohoto odhalení a co nejdříve se připravit na uvolnění těchto technologií; Projekt Orion (www.TheOrionProject.org) určil klíčové vědce, kteří by pomohli s vývojem těchto nových energetických technologií. Souhlasili, že budou pracovat s námi, ale je jim v tom bráněno, jednomu z nich pomocí operace na vzdáleném místě (TS CSI), k níž byl přidělen. Žádáme, aby Úřad prezidenta učinil taková opatření, která umožní, aby tito lidé mohli s námi spolupracovat za plné podpory a ochrany ze strany Prezidenta. Nemůžeme vypovědět, jak je důležité, aby tito lidé byli přiděleni na tento rozhodující úkol: Za dobu kratší než jeden rok bychom měli vyvinuty nové generátory energie, které by Ameriku zbavily závislosti na ropě, plynu, uhlí a jaderné energii.

Prezidente Obamo, jsme připraveni pomoci Vám a Vaší administrativě s těmito a dalšími úkoly a ručíme Vám za naši plnou podporu. Osobně splním jakýkoli požadavek Vaší kanceláře s krajní poctivostí, taktem a důvěrností. Buďte, prosím, ujištěn o mých upřímných modlitbách, aby Bůh řídil Vaše kroky, za Vaši ochranu a úspěch až začnete plnit svou historickou úlohu jako prezident Spojených států.
S úctou,
Steven M. Greer, MD
ředitel
Projekt Odhalení
Zdroj: https://www.disclosureproject.org/EmailUpdateOctober242009.htm
Přeložil Ladislav Kopecký
 

Zdroj: https://bnw-nwo.wz.cz/

 

Převzato z : https://probuzeni.blogspot.com/ doporučujeme tento blogspot, jako BlogSurfing - jsou zde zajímavé články!!!

Diskusní téma: Děje se něco? - 28 (Otevřený dopis prezidentu USA)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.