O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 3/2 (sluneční vítr, Měsíc, ionizace a magnetický ohon Země)

27.08.2010 13:13

Vážení čtenáři, přinášíme další  část článku, ve kterém se pokusím objasnit co se děje při vzájemném vlivu Slunce, Měsíc a Země.

V prvním dílu, který je spíše informační, abyste nemuseli vše hledat po internetu a nebo z různých zdrojů, jsou základní orientace v oboru, o kterém budeme nyní hovořit.

1.      Slunce je zdrojem tzv. Slunečního větru, kterým do značné míry ovlivňuje celou sluneční soustavu včetně Země a jejího průvodce, to je Měsíc

2.      Země má své magnetické pole a zemskou atmosféru, které jí chrání před přímým vlivem všech druhů větrů z vesmíru

3.      Měsíc má relativně slabé magnetické pole i řídkou atmosféru, takže je docela snadno ovlivnitelný ze strany Slunečního větru. I toto slabé magnetické pole Měsíce má společně se slapovými silami Slunce a Měsíce vliv na matičku Zemi a její magnetické pole

 

Nyní si zkusme zjednodušeně představit následující:

1.      Slunečním větrem se na povrchu Měsíce ionizuje prach jak pozitivně, tak i negativně. Vytváří se zóny s kladně nabitými a negativně nabitými částicemi a mezi nimi rekombinovaná zóna částic (to vše na přivrácené straně Měsíce ke Slunci, která se mění = pohybuje, díky oběhu kolem Země) Jestliže dochází vytvoření pásem ionizace, dochází tím i deformaci (potlačení) magnetického pole na této části povrchu a okolí Měsíce. Naopak na odvrácené straně této ionizované části Měsíce, naopak vzrůstá hustota magnetického pole. Toto pole pulzuje, s ohledem na proměnlivost toku částic a elektromagnetického pole z hlediska jak hustoty, tak i intenzity.

2.      Slunečním větrem se na povrchu zemské atmosféry ionizuje vrstva, které říkáme ionosféra, jak pozitivně, tak i negativně. Vytváří se zóny s kladně nabitými a negativně nabitými částicemi a mezi nimi rekombinovaná zóna částic (to vše vždy ve směru k Slunci, která se mění = pohybuje, díky oběhu kolem Země) Jestliže dochází vytvoření pásem ionizace, dochází tím i deformaci a výkyvům magnetického pole Země. Naopak na odvrácené straně této ionizované části Země, naopak kolísá hustota magnetického pole. Toto pole pulzuje, s ohledem na proměnlivost toku částic a elektromagnetického pole z hlediska jak hustoty, tak i intenzity.

Když se tedy podíváte na první dva body popisující základní působení Slunečního větru na obě dvě tělesa (a to nehovořím o Kosmickém větru, který samozřejmě celou situaci ještě více ovlivňuje viz další), vidíme že se zde navzájem ovlivňují, jak elektrický projevené síly, tak i magnetické a slapové síly (vliv na pohyblivé části hmoty = tekutiny a plyny)

Nebudu zde pitvat jednotlivé složky působících sil, ale pokusím se vysvětlit, co každému kdo má základy fyziky elektromagnetických jevů je naprosto zřejmé a jasné.

Takže, každá energie se projevuje jako pulsující nebo spíše vibrující energie (může být tak či tak, podle druhu zdroje). Pokud jsou dva zdroje stejného druhu pulsací nebo vibrací, mohou se tyto zdroje navzájem:

a)      Rušit – jsou v rozdílných fázích a tedy se navzájem částečně nebo plně zeslabují (dělí) = ruší

b)      Zesilovat – jsou ve stejné fázi, a tedy se navzájem jejich projev sčítá částečně nebo plně (dokonce se násobí)

c)      Mít kombinovaný režim – v tomto režimu se oba režimy a) i b) navzájem projevují, takže v určitém čase se energie jednotlivých zdrojů těchto energií sčítají (násobí) nebo odečítají (dělí)

 

Z výše uvedeného si představte 3 zdroje.

1.       Slunce, které působí na Zemi a na Měsíc – proměnlivý zdroj

2.       Měsíc, který působí na Zemi – proměnlivý zdroj dvojnásobně (Slunce + Země)

3.       Země, která působí na Měsíc – proměnlivý zdroj dvojnásobně (Slunce + Měsíc)

Takže při působení těchto tří zdrojů a tedy pěti protichůdných a i sčítajících projevech, se dějí na planetě Zemi se vzdušnými masami opravdu dějí divočiny. Přidejte k tomu zvýšenou činnost galaktického Centra  plus „Něco“ hodně hmotného  gravitačně -magneticky působícího plus slapový kříž planet Sluneční soustavy a máme zde ten oblíbeny Tobogán silových projevů i bez působení lidské technologie. Pokud bychom k tomu přidali i tento aspekt (viz HAARP  a WIFI/GSM technologie působící na ionosféru, ale i na Měsíc), tak zde máme energetický guláš, který dokonce i vnímáme, protože se dotkne především těch, co nejsou zharmonizovaní….

Myslím, že by to už mohlo stačit pro orientaci, zda se něco děje.

LK

 

 

Diskusní téma: Děje se něco? - 3/2 (sluneční vítr, Měsíc, ionizace a magnetický ohon Země)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.