O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 30 (Sluneční bouře nebezpečná a nebo prospěšná?)

21.02.2011 07:18

Vážení čtenáři a čtenářky dovolte mi krátkou info radu a poznámku k "alarmistům". Jistě jste zaznamenali články o tom, že na slunci opět začala aktivita, která vygenerovala takové erupce, že se utrhlo plazmové mračno, které nás bombarduje plazmatickou energií. Pak jsou zde články, které jsou dostatečně výmluvné již v názvech článků viz například zde: "Geomagnetická bouře? Umělý štít Země poprvé téměř zcela odstínil sluneční vítr". Proto však nepíši tento krátký článeček. Jestli se podíváte na tento článeka pak porovnáte s tím co vám zde přednesu, bude vám snad jasnější, že je lépe vnímat tuto dobu jako dobu potenciálních možností a příležitostí. Jen musíme tuto dobu chápat, vnímat a jednat. Tam kde máme jednat, je prostor naší Multidimenzionality, což je prostor našeho Mikrokosmu. Hledání vnějšího nepřítele nikomu moc nepomůže, pokud budeme nepřáteli sami sobě...!!!Mistr. F. Bardon ve svém díle "Brána opravdového zasvěcení" napsal v úvodu toto: "K svým bližním buďme vždy laskaví, přívětiví a shovívaví, za to však neúprosní a přísní vůči sami sobě."

Co tedy dělat, respektive co se dá dělat? (Magnetické a plazmové bouře jsou hlášeny i v tomto týdnu) Meditoval jsem a dostal jsem otázku: " Proč se bráníš?!" Zeptal jsem se SvS co má na mysli? Odpovědí byla další otázka: "Proč se neponoříš do plazmového moře?!" V tu chvíli mi to došlo...., žádal jsem a pracoval na rozsvícení DNA a nyní mám šanci zrychlit tento proces, bez tvrdých cvičení. Ponořil jsem se tedy do tohoto proudu plazmy ze Slunce. Ucítil jsem nádherné spočinutí v proudu světla a dynamizaci DNA SVV (světelné vibrační vrstvy). Pak jsem si řekl, že přece nemusím čekat až bude výron plazmy nebo ne. Prostě jsem požádal Vědomí Slunce o možnost se ponořit přímo do něj a skrze Vědomí přenést tuto světelnou sílu do nižších úrovní svého Mikrokosmu. Jednoduše řečeno, se souhlasem Vědomí Slunce jsme si zaplaval v jeho povrchovém plazmatu.... Výsledek je vynikající nejen na fyzické rovině (ikdyž těličko tu sílu proměny docela nestíhá, ale je to příjemné, jako když jste po dvouhodinovém tréninku... cítíte se unaveně, ale přitom spokojeně), ale především na rovině vnímání jak Ducha, tak Duše (3JT). Mysl se snaží vše sabotovat, ale má smůlu, mám dost prostředků ke zkrocení...!!!

Je tedy na Vás jestli budete se bránit tomu co přichází, nebo to příjmete a budete se adaptovat na příchozí energie aktivně a vědomě....

LK

Diskusní téma: Děje se něco? - 30 (Sluneční bouře nebezoečná a nebo prospěšná?)

Datum: 21.02.2012

Vložil: Pro je pro mě Bůh lhář ?

Titulek: Musím se vás s něčím přiznat !!!


Já Rahunta@seznam.cz ve skutečnosti pravého Boha, svého Stvořitele nenávidím, protože jsem přesvědčena, že vše co nechal o sobě zapsat v bibli je lež. Nevyznávám nikomu své hříchy, žádné nemám a je mi jedno, že celá bible svědčí proti mě. Vymyslela jsem si bohy své, a démony jsem učinila strážcemi své duše, ano poklonil jsem se satanovi a nyní mám vše, po čem jsem snila. Moc, majetek a poznání. Cestují všude, ale vím jedno, že až mi skončí běh svého života nebudu moci žít věčně, protože ani v síle stvořených duchů, našich průvodců není to, co jsem si myslela. I oni musí poslouchat toho chcípáka boha, kterého já Rahunta nesnáším. Dokážu mu, že se mýlí. Jsem jen člověk, malé nic, ale protože chci tak na to mám. On si nedovolí mě zahubit a zničit, bojí se mě !!!

Datum: 29.03.2011

Vložil: VL

Titulek: Mysl má smůlu

Když zažívám cokoli v Chrámu duchovního srdce, mám zpětně pocit, že nejdůležitější má práce nebo spíše práce mé mysli je nemyslet. Umožnit "hladký nerůšený průběh". Když se toto podaří(odbourání např. svazujících starých vzorců, že přece necvičím dost dlouho, abych mohl něco podobného zažít a jiné), může se stát, že pokrok nabere rychlý spád. Jen je ještě třeba mít na paměti, že mystická práce je vždy propojena nebo snad dokonce vychází z toho, co žiji ve 3D.