O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 34 (Radostná Zpráva)

02.04.2011 09:26

 

Dne 1.4.2011 v době od 14,00h do 14,15h byli přeprogramováni veškeří Egregoři, Elementáři a Elementálové na planetě Zemi a její Nadzemské zóně, kteří  byli vědomě i nevědomě stvořeni, jako škůdci Lidstva. Nyní jsou všichni nastaveni tak, aby žili pouze z energie Lásky a Porozumění, takže povedou všechny své dřívější oběti, ale i jejich tvůrce ke generování Lásky, Milosti, Milosrdenství, Soucitu a Naděje v lepší zítřek….

 

Dne 1.4.2011 v 14,30 h byla sejmuta Nebeským Kristem Trnová Koruna z Lidstva Pozemské Vývojové Vlny...

Pokud by si někdo myslel, že obejde dříve provedené, velice se mýlí, od nynějška všechny nově vědomě a i nevědomě vytvořené entity výše uvedeného typu, budou automaticky přeprogramovány do pozitivního módu!!! Andělští průvodci dostali za úkol toto vše nejen kontrolovat, ale i osobně zasahovat, aby byl naplněn požadavek našeho Otce, Stvořitele Všeho...

Osobně převzal a nyní zde předal

LK

 

Poznámka k datu uveřejnění:

Nezveřejnili jsme tuto informaci již včera s ohledem na to, aby někdo nepovažoval obsah informace za aprílový vtip...

 

Diskusní téma: Děje se něco? - 34 (Radostná Zpráva)

Datum: 29.04.2011

Vložil: Katy Amal

Titulek: cítím to

že se něco takového děje, ani mi to nemusí nikdo říkat..ale děkuji, na druhou stranu jsou to cenné informace..poslední dobou cítím jak kdyby mě Bůh objímal ve svojí láskyplné náruči...to bude asi ono...

Datum: 03.04.2011

Vložil: Lada

Titulek: ?!

tedy balvan v podobě minulé karmy byl odstraněn - již žádné výmluvy na to, že se něco přihodilo z důvodu minulých skutků. A je možné říci, že lidé mající nějakou nemoc/omezení důsledkem své minulosti by měli být postupně uzdraveni ?!?! A nejsem jist, jak/kdy se budou projevovat následky současných skutků.
A navíc velká část negativní energie lidstva ukládaná do egregorů, elementálů či elemetárů změněna na její opak a tato síla/energie má nyní potřebu se živit láskou.
Pokud to je pravda, tak musím konstatovat, že by to byla obrovská pomoc i na základě mých nevelkých znalostí.

Datum: 03.04.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: ?!

Jistě, pomoc to je, ale je nutné chápat, že z člověka nikdy nikdo nesejme zodpovědnost. Karma je pouze výukový princip, který jak bylo řečeno, přenáší vinu z otce na syna a pod. Byla tedy dědičnou ať už cestou výchovy, nebo reinkarnací. To důležité je, že karma nezpůsobuje chyby, pouze je napravuje skrze princip. Důsledky našich špatností nezanikají, a proto někdo může tvrdit, že nic takového necítí. Tady je nutné si uvědomit, co karma doopravdy je, a ne jako jeden nejmenovaný sysel napsat hodinové pojednání na téma já a má nevědomost.

Datum: 03.04.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: ?!

Abych to doplnil. V našem myšlení se často ony velké principy stávají jakousi lidovou tradicí, kde si jejich význam a dopady vysvětlujeme pomocí vlastních představ. Často někoho slýcháme říkat, "ten člověk má špatnou karmu". To je stejné jako tvrdit, "ta škola je špatná". Je to ale nesmysl, škola je princip předávání vědomostí, takže nemůže být dobrá ani špatná. Špatní mohou být učitelé, žáci, ale nikoliv škola. Stejně tak jako karma nemůže být dobrá ani špatná, je to princip, který pracuje s naším dědičným základem, a tak přesto že princip je uvolněn základ zůstává stejný, protože to jsme stále my. Tedy se zánikem karmy, jsme vyvázáni z podmíněných vztahů, které se utváří na základě tohoto výukového programu, ale karma sama nezpůsobuje nemoci. Ty způsobuje naše duchovní deformace, za kterou vždy poneseme zodpovědnost. Tedy ano, do našeho života nebudou zasahovat minulé skutky, ale příčinou těchto skutků jsme my a to se nezmění. Takže i nadále platí, že své nedostatky musíme napravovat, jinak se jejich následky budou promítat do současného života. Snad jsem to popsal trochu srozumitelně.

Datum: 02.04.2011

Vložil: jean mare

Titulek: ten

ludek uz koukam zacina taky blbnout

Datum: 02.04.2011

Vložil: LK pro JM... :-)

Titulek: Re: ten

... určitě ne, stačí si to ověřit, není nic snažšího... proto je to veřejné i s použitím zdroje... :-)
... krom topo i důsledky už by měly být pociťovatelné a dokonce již i viditelné...

Nemám rád pohádky pro dospělé a tak je nevymýšlím :-)

Datum: 03.04.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: ten

I tady platí popsané výše a to, že úprava dopadu všech myšlenkových forem se nevztahuje k tomu kdo je utváří. Ten si musí své myšlení přehodnotit sám a zvolit cestu, kde se všech škodlivých energií a myšlenek vzdá, to že nebudou mít účinek na naše okolí neznamená, že nebudou škodit těm kdo je utváří. Protože Agregor je následek události, nikoliv její příčina, tou jsme opět pouze my sami.

Datum: 03.04.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: ten

Lidé často tíhnou k ukvapeným závěrům a velmi často na základě chybné interpretace pojmů. Paní učitelka říká žáčkovi "ten součet je špatně". Jak by mohl? Špatně je výsledek, součet je vždy a za všech okolností pouhý součet. Zde je nutné si uvědomit, že naše mysl je pouhý program, který pracuje na základě zvolených dat a to bez ohledu na jejich správnost. Nijak ji netíží, že výsledné hodnoty jsou chybné, pokud si sama povahu chyb neuvědomuje. To že do myšlení vstupují intuitivní, pocitové a další faktory nedokážeme zohlednit, pokud dospíváme k závěrům na základě logických operací. Tedy přemýšlejme o tom co čteme a nechme občas vnímat svět ty části naší bytosti, které k poznání pravdy nepotřebují matematické a fyzikální tabulky. Někdy jsme tak pravdě blíž, než po deseti letech přemýšlení.

Datum: 02.04.2011

Vložil: Paul7

Titulek: Laska

Kdo miluje nemoze narizovat ani pozadovat...

Datum: 02.04.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Laska

Jen málokdy člověk čte myšlenky tak vzdálené pravdě jako je tato.

Datum: 02.04.2011

Vložil: Pavel N.

Titulek: Re: Laska

Ano i ne.
Pokud mluvíte třeba o vztahu muže a ženy, pak ano.
Zde je ale zpráva o zásahu z nejvyšších úrovní stvoření. A jestliže to bylo provedeno se souhlasem Stvořitele všeho, pak je to právě projev neskonalé lásky k lidstvu !

Není snad láskou k dítěti to, že mu nastavíte určité mantinely aby se jako malé, bezbranné, nevědoucí samo nezabilo ... ?
Jsem si jist, že pokud by neexistovaly jisté mantinely vývoje spojené s občasnými zásahy z nejvyšších míst stvoření, lidstvo ve 3D by již nexistovalo ! ...

A proto je tento zásah spolu se zrušením karmických vazeb (viz předchozí zpráva) opravdu radostnou zprávou pro lidstvo. Řekl bych, že dokonce tak zásadní a zlomovou událostí pro vývoj lidstva, že její význam bude plně pochopen až někdy v budoucnosti, pokud vůbec zde ve 3D.

Záznamy: 1 - 11 ze 11