O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 37 (Materializace a Dematerializace ... zkušenosti)

18.04.2011 09:06

Lze dematerializovat své vlastní tělo?

 
Když srovnám tyto dva stavy na základě své vlastní i všeobecné zkušenosti s nimi, mohu mezi nimi najít mnoho podstatných shod, ale také mezi nimi zjišťuji velký rozdíl.
Za prvé – naučit se opouštět fyzické tělo metodou astrálního cestování je poměrně snadné a podle mě je schopen se to naučit při troše trpělivosti každý. Naproti tomu dematerializace fyzického těla je veliká vzácnost a dochází k ní zatím velice výjimečně. Já osobně od raného dětství takřka denně opouštím vědomě svoji fyzickou schránku. 

Ovšem stav rozplynutí se fyzické hmoty svého těla jsem za celý svůj život zažil pouze několikrát – během určitého výjimečného období a za zcela výjimečných podmínek. Když prožíváte stav hmotného rozplynutí, nemusíte si v tu chvíli vůbec uvědomovat, že k něčemu tak zásadnímu došlo a můžete se domnívat, že právě pouze astrálně cestujete. Způsob pohybu prostorem je přitom velice podobný. Rozdíl se projeví, když chcete nějakým způsobem působit na fyzickou realitu. Jako astrální cestovatel to máte v tomto směru velice těžké – musíte vynaložit obrovské úsilí na to, abyste fyzickou hmotu ovlivnili. Několikrát se mi po opuštění fyzického těla podařilo pohnout nějakým předmětem, ale vždy to vyžadovalo velké úsilí. Když se vaše tělo rozplyne, jste schopni ho v jiném místě opět zhmotnit. Můžete v tomto místě zcela hmotně působit a mohou vás přitom vidět i jiní lidé.

Mám za sebou takovouto zkušenost. Zprvu jsem svůj stav po rozplynutí fyzického těla vnímal jako běžnou astrální projekci a vlastně jen díky svědkům, kteří se nacházeli v místě, kde se mé tělo zpětně zhmotnilo, i v místě, kde se rozplynulo, jsem získal důkaz o tom, že nešlo o pouhou astrální projekci. Myslím, že naučit se vědomě se vytělesňovat je naším současným evolučním úkolem, zatímco naučit se „odhmotňovat“ své fyzické tělo je evolučním úkolem naší budoucnosti. Jisté je, že disponujeme mechanismem, pomocí kterého dokážeme biologickou hmotu svých těl během zlomku sekundy doslova rozmělnit na subkvantové částice a pak nějakým způsobem „vtáhnout“ do své duše, do svého Já. Domnívám se, že tento mechanismus spočívá v prudké změně v činnosti naších tří spodních energetických center - centra v břiše, pánvi a kostrči.

Musíme si uvědomit, že naše fyzické tělo je ve skutečnosti jen řídký oblak sestávající z kvant energie – a kdybychom tato kvanta energie všechna stáhli do jednoho místa, vešla by se pohodlně na špičku špendlíku. V jistých situacích dochází ke spuštění tohoto mechanismu samovolně. Spouštěcím mechanismem může být například silný strach. 

Z Evropy jsou známy případy takovýchto spontánních dematerializací, kdy se člověk změnil ve shluk vznášejícího se průsvitného vědomí, z doby druhé světové války. Například někteří Židé – v situaci, kdy byli obklíčeni ve svých domech, zažili tyto stavy. Jejich pronásledovatelé pečlivě prohledali místnost, aniž je mohli spatřit, protože oni se v této místnosti vznášeli jako neviditelní pozorovatelé, kteří „ze strachu“ dematerializovali svá těla. Pokud se nám v budoucnu podaří vědomě tento mechanismus dematerializace ovládnout, bude to znamenat, že jsme dosáhli toho největšího vítězství nad fyzickou hmotou. Budeme moci být hmotní dle potřeby – pouze tehdy, když budeme chtít. Je zřejmé, že mnoho mimozemských ras již dosáhlo tohoto stupně. 
 
Petr Chobot

 

Diskusní téma: Děje se něco? - 37 (Materializace a Dematerializace ... zkušemnosti)

Datum: 26.11.2012

Vložil: Jiří Chvostoskok

Titulek: dematerializace

Dobrý den, ano, zcela souhlasím, osobně se rovněž domnívám, že je naším úkolem naučit se dematerializovat. Pro mě osobně bylo vždy nesmírně obtížné naučit se jevy, které se děly v "mystických" okamžicích posléze vyvolat znovu a ovládnout je (využívat jich).
Bohužel jsem nikdy žádné dematerializace nebyl svědkem (tedy pokud opomineme dematerializaci jakožto touhy po penězích a materiálnu).
Přesto bych odhadoval, že lidstvo opustí svá hmotná těla dříve než vynalezne přístroj umožňující teleportaci lidí.