O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco ? 38 (Radostná zpráva)

21.04.2011 08:21

Vážení čtenáři a čtenářky, dnes chci zveřejnit to, co jsem dostal v době, když jsem zde zmiňoval informaci, že "Lidstvu byla sejmuta Trnová Koruna". Tato informace byla, že o letošních Velikonocích již nebude znovu Kristus ukřižován. Abych pravdu řekl, měl jsem velké ponoukání to zde zveřejnit již v té době, ale měl jsem obavy z reakcí některých pravověrných...!!! Sám jsem o tom nevěděl nic a vlastně jsem ani nechápal, jak by to mělo a mohlo být.

Dnes v noci jsem dostal, že "Syn Člověka již nebude ukřižován", jako se to dělo o každých Velikonocích celému zrozenému Lidstvu. Z jedné strany byla připomínána mise Krista skrze Ježíše Nazaretského, ale zároveň nám byly připomínány naše hříchy a podíl na jeho ukřižování, tím skrytě jsme byli Lidé jako celek odsuzováni za něco co nebylo našim dílem...!!! Nechci to zde dopodrobna vysvětlovat, zkuste o tom když tak sami meditovat a rozjímat. Mise Krista skrze život Ježíše Nazaretského spočívala v ukázce Života jako Cesty (tělo = chléb = učení + krev = víno = láska) pro Lidstvo a přípravou prostředí (astrálu) pro změny, které nastaly již tehdy a které nastávají dnes...!!! Žijeme ve velké DOBĚ....

Dnes v noci jsem byl uveden do stavu příjmu informací na toto téma, prožil přesun ze stavu ukřižovaného do stavu Nového Života bez tohoto Duchovního ukřižovávání. Bylo mi pomoženo poznat, jak toho dosáhnout a proč to tak je. Provedl jsem cvičení několikrát za noc a stalo se, co mi bylo řečeno. Pokusím se to dnes ve zkratce popsat a krátce vysvětlit o co jde, pak každý z Vás si můžete pomoci od dřívějšího Duchovního ukřižování k Novému Životu v následujících třech dnech...!!!

LK

  

Ještě zde připojuji text ze stránek https://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

19.4.2011

Radost

Slunce rozevírá svou náruč a na Zemi proudí zlatá energie nového věku. Přicházející svátky budou velice vyjímečné, neboť se zde promítnou veškeré naděje lidstva na vesmírný postup planety a jejich lidí. Ohňové znamení brzy ukáže začátek proměny lidstva. To, co dosud procházelo, v následujícím období neprojde. Je tím značeno to, že se lidé již nebudou spokojovat s náhražkami a omlouváním situací. V následujícím období je nutné mluvit a konat zpříma, na rovinu a také se tak stavět ke všemu a všem. To, co vyjádříte, bude mít velmi silnou odezvu ve Vesmíru, neboť toto období je energeticky nejsilnější za poslední roky. Země se stále otřásá a dále bude otřásat. Tyto porodní stahy vycházejí z jejího nitra, neboť se rodí Země nová. Bytosti světla jsou ve střehu, neboť bude potřeba veškeré pomoci ke změnám. Přichází velice změnové období. Nelze se připravit na nic, co přijde, avšak je očekáváno prudké střídání polarit. Země hledá rovnováhu a stejně tak jí musí najít lidé. Rovnováhu ve všem. I ve svém konání. Jsou zde stále mnozí, kteří si se svým konáním nelámou hlavu. Tito lidé budou velice silně upozorněni na své chyby. Ti, co si uvědomují, co se děje, budou překvapeni, neboť spatří první předzvěst nového světa. Vědomí se dostává do jiných dimenzí, expanduje a přitahuje k sobě rovné, propojuje se v jeden celek. Tito lidé jsou zcela jistě vedeni, aby se setkávali. Stále více z vás ráz na ráz opustí svůj životní styl a budou mít nutkání udělat něco „bláznivého“ a pro lidi kolem sebe nepochopitelného. Příští měsíce jsou dny vyzařování radosti. Radost proudí do vašich životů, neboť vy sami tuto radost naleznete ve svých srdcích. Doba úniků z této reality končí. Přichází éra radosti ze všeho prožívání, radosti z nalezení sebe sama. Spoustu z vás bude pochybovat. Ale tyto pochybnosti budou rozpuštěny. Poznáte to sami. Toto poselství je velmi radostné. A vy to pocítíte. Již brzy. Buďte ve střehu v přijměte vše, co přichází, jdete za tím, co vás osloví.

 

Diskusní téma: Děje se něco ? 38 (Radostná zpráva)

Datum: 24.04.2011

Vložil: LK

Titulek: někomu se to nelíbí...

...., že jsem přinesl tuto zpravu a v dalším článku - cvičení,, které dává možnost... Zaznamenal jsem několik dvounočních energetických útoků přímo na mne do oblasti solarního plexu, tedy do oblasti aktivní Mysli. Ne není to příjemne, ale z druhé strany není to až tak hrozné. 3JT trpí, ale 3JD je oslaveno. Ti kteří jsou prodlouženou rukou Nečistého, není vám to nijak platné! Jen zhoršujete ještě více svou již povážlivou situaci, přestaňte s tím, dokud je čas a kterého již tolik nezbývá nejen pro vás...!!! Zpytujte svá svědomí, dokud ještu tu možnost máte...!!!Tyto dvounoční útoky vám odpouštím, ten třetí bude pro vás zhoubný, pokud v nich budete pokračovat. Žehnám Vám ve Jménu mého Otce, Stvořitele Všeho Světlem Lásky, Obřezejte svá Srdce ať se stanou opravdovými Chrámy Ducha.