O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? 42 (Inženýrský Armagedon - převzato z www.orgonet.cz)

19.05.2011 07:56

Inženýrský Armagedon

 
Jedná se o částečný překlad uživatele FrequencyFence, není doslovný, udělal jsem několik úprav, tak aby byl text srozumitelný. Pro toho, kdo není otevřen přijímání informací a vibrací, bude stejně nesrozumitelný. Po usilovném bádání, hledání, zjišťování a porovnávání skutečností, se s tímto textem osobně dokáži nejvíce ztotožnit.
Pro Orgonet vytvořil Kokeš.
 
Toto video bych si dovolil doporučit jako hlavičku článku : : https://www.youtube.com/watch?v=joBsU_W6KGA
 
 

 

 
Inženýrský Armageddon, Luciferiánská Agenda
 
Procházíme velmi intenzivním časovým obdobím aktivity, ve kterém  bude a je nespočet přírodních katastrof, přičemž roste jejich intenzita a počet. Téměř všechny z těchto akcí budou a jsou uměle vytvořené. Toto není součástí vzestupu Gaiy, ani výsledek přírodních změn, ani výsledek kolektivního stavu vědomí lidstva.
 
Je zřejmé, že počasí je uměle manipulováno. Zemětřesení taktéž. Toto se děje již mnohem delší dobu, než si dokážeme připustit. Teprve v posledních letech se někteří z nás probudili. Čím více se blížíme roku 2012, "jejich" úsilí se stává četnějším, agresivnějším a rozsáhlejším, což je více zřejmé pro lidi, kteří mají vůli rozhlížet se kolem sebe.
 
Tyto katastrofy jsou generovány použitím různých technologií. Některé z těchto projektů  jsou již známy široké veřejnosti - HAARP, CERN, GWEN, a samozřejmě sítě mobilních operátorů a TV stanic. Na světě je spousta zařízení podobných HAARPu , instalovaných po celém světě. Většinou jsou sdružovány v polárních zeměpisných šířkách.Ve skutečnosti jsou tyto obrovské systémy umístěny pod zemí nebo dokonce mimo naší zemi.
 
Zeměkoule je obalena masivní dekou uměle vytvořené elektromagnetické radiace. Tato E-M mříž slouží k potlačování a kontrole všeho vědomí, ve všech jeho frekvencích a formách. Tyto skalární vlny jsou využívány k modifikacím počasí, klimatu a geologických událostí. Mikrovlny jsou využívány ke změně lidského vnímání, mozkových a biologických funkcí ,DNA. Některé z těchto aktivit jsou dokonce využívány k destabilizaci zemské přirozené rezonance a magnetického pole - aury. Skutečný účel této technologie je skryt za bannery telefonních a výzkumných společností, mezi jinými věcmi.
 
Vše, co je zjevné, je vibrace. Realita se skládá z mnoha překrývajících se oblastí vědomí,  všech vibrujících na různých frekvencích a základech, jejich interakce produkují to, co vnímáme jako pevnost a kontinuitu v čase a prostoru. Není žádným překvapením, že využívají frekvence k boji s frekvencí, ke kontrole vědomí. Ignorujme jejich odklon. Tato elektromagnetická válka,  která se vede proti vědomí, reprezentuje pro nás největší hrozbu, hrozbu pro Zemi, pro Mysl , a pro Nanebevstoupení.
 
Mimozemšťané, ET, ED, Padlí Andělé, Vetřelci, The Luciferiánská Alliance
 
'Oni' jsou společenstvím bytostí temnoty, dle některých jsou to potomci linie "Padlých Andělů", těch kteří upadli z vibrací Světla, do vibrací z temnou hustotou. Jejich spojení se Zemí trvá několik milionů let, jejich působení bylo již dávno před tím, než se objevila lidská rasa. Snaží se vtáhnout Zemi a všechny vtělené duše do stavu sestoupení a decentralizace, který je cestou, kterou se "oni" řídí, daleko od zdroje, do tmy a entropie.
 
Velké zarovnání nebo také posun, otevření brány v letech 2011/2012, je jejich poslední možností, jak tento plán dokončit, než se země posune mimo jejich dosah. Přetahování lana mezi posunem Gaiy a jejich touze po kontrole a sražení lidského vědomí, je zodpovědno za chaos této doby. Na konci, bude Zemské a lidské vědomí rozdělené na odlišné cesty, s dvěmi velmi odlišnými skutečnostmi, vyplývajícími z výsledku. Nazývejte je Padlými Anděly, démony, reptiliány, ET, ED, parazity, nebo jakými výrazy chcete. Existuje několik skupin, některé dokonce byly popularizované v sci-fi.
 
Drakoniáni jsou hnací silou 'Luciferiánů', architekti Matrixové iluze, otrokáři vědomí, a 'praotci' řádu Iluminátů.Oni používali vysetí lidské rasy jako příležitost k vytvoření otroků a zdrojů energie vědomí. Skrze genetický inženýring, rozložili většinu originální struktury DNA strážců/lidí, aby ochudili jejich formu o multidimenzionální kapacitu, držíc ji zamčenou v materilaistické rovině. Toto bylo také děláno, aby se zamezilo většině reinkarnovaných duší od úniku z této zemské časo-prostorové smyčky, z jejich Matrixu.
 
Oni vytvořili hybridní rasu z jejich vlastní a lidské DNA, která byla lépe přizpůsobena prostředí Země, dali jim prostředky, aby tajně ovládali lidstvo zevnitř. Draconiáni buď přistupují k této rovině Země přes portály neboli Stargates, nebo žijí mezi námi, skryti za závojem umělých vibrací. Místa jejich původu, mohou mít podobné vibrace jako jsou vibrace zemské a lidské, nebo mohou pocházet z jiné hustoty. Ať tak či onak, zdají se být fyzicky přítomni v tomto 3-D systému, jak je možné pozorovat ze setkání jiných lidí s nimi, a ze samotných zážitků těchto lidí.
 
Lodě (UFO) , které se nyní dají pozorovat a byly pozorovány, jsou nejčastěji využívány k cestování na relativně krátké vzdálenosti ve 3-D prostoru, okolo Země a Měsíce. K cestování na delší vzdálenosti - časem, jsou využívány červí díry a portály či hvězdné brány a vortexy.
 
Illumináti a jejich podpůrci jsou hybridní rasou, která byla stvořena kombinací lidské a plazí/ještěří DNA. Oni jsou upírskými legendami, které jsou schopné morfovat mezi lidskou a plazí formou ve větší či menší míře.
 
Jejich schopnost převzít lidskou formu, je dělá schopnými pro účely infiltrace mezi lidstvo a přímo tak dokáží v určeném místě ovládat lidi. Jsou rozmístěni na klíčových pozicích je navrženo tak, aby byl zaveden největší vliv kontrolního rámce nad každým aspektem civilizace. Jejich úkolem je udržet lidskou víru a energii zaměřenou na iluzi Matrixu, jako scénické provedení herců pro publikum.
 
Oni hrají role jako vládní úředníci, politici, bankéři, firemní manažeři a manažeři, vysoce postavení vojenští úředníci, právníci, zpravodajské dělníky, mediální osobnosti, novináři, baviči, prominentní právníci, lékaři, spisovatelé, vědci, obchodníci, náboženští vůdci apod. Zastávají téměř jakékoli pozice v jakémkoli odvětví, kde je vyvíjena nějaká kontrola.
 
Ne všichni plazo-lidští hybridi jsou však mezi elitními pracovníky. Mnozí žijí zdánlivě průměrný život mezi běžnou populací, snad 'vyplňují" mezery společnosti a bdí okem i uchem na lidstvo z terénu, získávají pocity, nálady a stavy veřejnosti. Hádám, že jich jsou miliony, možná i desítky milionů, těchto hybridů, žijích na Zemi. Oni jsou dobře reprezentováni v celé společnosti, v každé kultuře, v každé národnosti v moderním světě.
 
Nevím, zda jsou tito hybridi autonomní, nezávislé duše s jejich vlastní svobodnou vůlí, nebo zda pouze slouží jako těla nebo loutky pro Draconiány (démony, reptiliány apod..). Možná, že původní inkarnace těchto duší stále existují, ve formě výrazně snížené kapacity, přičemž jsou odpovědni vlastníkovi trůnu, který ovládá autonomii. Zdá se, že je potřeba vysoké procento jejich DNA, aby tato posedlost byla možná. V každém případě, Tyto bytosti rozhodně slouží Drakoniánům. Zda jsou ochotni nebo neochotni být účastníky jejich plánu, bude na jejich konci nedůležité.
 
A jak jde čas, mají větší problém si zachovat svou genetickou stabilitu, která vede k neúmyslnému morfování a k odhalování dominantních plazích rysů. Toto je pravděpodobně díky stoupající vibracím Země, ale je také možné, že jsou sami kontrolováni a hlídáni vnějším zdrojem, našimi pravými ochránci. Každopádně se toto pro lidstvo jeví jako zcela nepřípustná věc. Mohou se také pomocí E-M mřížky sami ochraňovat od těchto rušivých frekvencí.
 
Bytosti ze Zeta Recituli, jsou asi nejzámější a nejvíce zdokumentovanou skupinou, lidmi, kteří tvrdí, že prožili setkání či únos. Stali se tak archetypem vetřelců, kteří jsou ponejvíce vidět v TV a filmu. Někdy jsou zobrazováni jako bytosti benevolentní, jako ve filmu Blízká setkání třetího druhu, a někdy jsou zobrazováni jako bezduchá monstra. Oni jsou nejnovějším přírůstkem do Luciferiánské Aliance, v tomto časovém období. Jejich odbornost je elektromagnetická manipulace a zdají se býti odpovědnými za vytvoření a použití nejmodernějších technologií, jako je antigravitace, teleportace skrze červí díry, bioenergetická kontrola (kontrola mysli) a hologramická projekce.
 
Stejně jako Drakoniáni, přicházejí na Zemi, do zemské 3D reality, skrze portály, z jiných časo-prosotoro-vibračních Martixů. Oni jsou schopní držení fyzické podoby i zde, alespoň pro určitou dobu. Z rúzných zdrojů se zdá, že je mnoho rúzných podob této rasy, od malých insektoidních  bytostí, dále např. greys (šediví) , dělníky, jejichž chování je na podobném principu jako je hierarchie ve včelím úlu , až po šedivé a modré, administrátory těchto tříd a kast. Nebylo by překvapením, že některé typy z této rasy, jsou přítomni na Zemi, mezi námi.Jsou vybaveni schopnostmi ovládat různé činnosti na několika úrovních bytí. Jejich činnosti na všech úrovních jsou mimořádně škodlivé pro lidskou svobodu a vývoj a Zemského vědomí jako celku, neboť se snaží o absolutní ovládnutí mysli a genetickou kontrolu nad lidstvem.
 
Podle některých lidí se téměř všechny frakce těchto bytostí, které v současné době působí fyzicky a přímo v 3D prostoru Země, nepochybně podílejí na Luciferiánském plánu. Pro tyto různé skupiny nemá lidský život žádnou hodnotu . Lidé slouží poze jako pokusné subjekty, DNA banky, jako zdroj energie, potravin, práce a znečištění  generace, stejně jako nástroje kontroly vědomí.
 
Srdce naší civilizace je však něco víc, než pouze laboratoř a klec na lidi. Je to kompletně kontrolované prostředí, každý kousek z něj.  Média, války skrze počasí, peníze...oficiální teorie z historie, příběh lidské evoluce, její vývoj a demokracie...to jsou všechno lži. Pouze pokud budeme osvobozeni od tohoto Matrixu, poté uvidíme tuto totalitu. Pouze z pohledu zvenčí. Blyštivé příběhy a umělé fráze nemohou oklamat toho, kdo používá oči, aby viděl,  a srdce, aby věděl.
 
Odstraňme vrchní vrstvu z tohoto povrchu a najdeme skutečnost, že náš strach je tím lepidlem, které drží pohromadě tento Matrix. Lehčí forma strachu, jako je strach ze sociálního odmítnutí a zesměšnění, a pak také horší forma strachu, zahrnující tělesné bolesti, zranění a strach z odnětí svobody a smrti. Svobodné bytosti však nikdy nejsou a nebudou ve vlastnictví strachu.
 
Není nic benevolentní v jejich činnostech, jak může být zřejmé z jejich nesčetných pokusů o lobotomizaci, terorizaci a degradaci lidské rasy a důstojnosti.  Empatie neexistuje. Oni se zabývají podvody v několika vrstvách a člověk by potřeboval mnohem silnější intuici, aby tyto sítě jejich prohlédl a rozpletl. 
 
Jak vypadají, ve své konečné podobě, není důležité. Různorodost forem sama o sobě nemůže být zdrojem nepřátelství. Všichni jsme nositeli různých forem, během Stvoření, během cesty naší duše, až po reinkarnaci a další reinkarnaci.  Je to náš záměr, který nás dělá tím, kým jsme. Důležitá je barva naší duše, nikoliv naší kůže. Existují lidé, kteří vědomě a s vidinou zisku pracují a otročí pro jejich bližní,  pro agendu 'Luciferiánů'. Dělá je lidská kůže lepšími než samotné ne-lidské parazitující bytosti ?Záměr tady je vším.
 
Ve snaze prodat a vnutit příběh "Armageddonu" lidstvu, musí se stát katastrofy, destruktivní  události počasí, zemětřesení, rúzné krize, epidemie, terorismus, války a tak dál. Je těžké si představit, že se o toto snaží, ale neměli bychom zapomínat, že celé toto schéma, celý tento plán, je založen pouze a jedině na lidské víře. Ta jim dává dává schopnost ovládat realitu,  a světelný tok energie-vědomí, v něm.
 
Svět skončí obrovskou katastrofou - tento scénář je donekonečna přehráván, ať už v televizi nebo v jiných médiích.
Tím se připravuje hltající publikum, které bude mít požadovanou odezvu na sled těchto událostí, jakmile tyto události budou aktivovány. A ten čas právě běží !
 
Některým skupinám budou chtít tyto události demonstrovat jako znamení Armageddonu nebo Konce časů, tak jak je již známe. Některé skupiny vedou k tomu, aby věřili , že se vše děje díky klimatickým změnám nebo globálnímu oteplování. Co ale nechtějí aby lidé věděli, je to, že to jsou "oni", kdo stojí za vším a že vše je jen falešnou hrou a divadlem.  
 
Samozřejmě, konstantním a hlavním cílem tohoto plánu, je zakrytí Slunce,  konkrétně pak poselství světla,  které je potřeba k vývoji lidstva a k posunu vědomí.. Aspekt bláznivého počasí má co dočinění s cílem přesvědčit veřejnost o tom, že Armageddon nebo změna klimatu jsou skutečné. Mohou tak dále rozprašovat chemikálie na oblohu a vytvářet tak dojem oblačného počasí, jako by se vlastně nic nedělo. Lidem se nezdá nic divné, pouze je zataženo, občas víc zima. Den za dnem, týden za týdnem, aniž by si kdokoli všiml. Čas je tlačí, proto budou své aktivity stupňovat.
 
Geoinženýring, Zemětřesení a Tsunami, "Počasí"
 
Tesla byl schopný vytvořit zemětřesení za použití velmi malého a jednoduchého zařízení, skládajícího se z oscilátoru a pístu nebo válce. Píst naráží na zem tempem, které odpovídá rezonanci a frekvenci struktury. Působí tak interference s každou postupnou vlnou. Toto je známo již přes 100 let.
 
Aktuální technologie však tuto techologii předbíhá o několik řádů a je pravděpodobné, že Luciferiáni vlastnili tento druh technologie dlouho předtím, než začal s pokusy samotný Tesla. Zemětřesení mohou být lehce generována použitím elektromagnetických vln přímo do tektonického zlomu nebo do nestabilní oblasti, prostřednictvím přímého ukládání energie nebo vytvoření stojaté vlny pod povrchem.
 
Už to udělali mnohokrát. Můžeme krásně vidět velikost toho, co dělají na obloze, ať již sprejováním oblak nebo vypouštěním elektromagnetických frekvencí do chemických oblak. Vlny, které jsou takto vytvářeny, jsou lehce viditelné okem,
 
Kruh ohně se nyní začal točit .Západní pobřeží USA je po celý rok bombardováno umělými zemětřeseními, záplavami a dešti. To je to, co je společné ve vyjádřeních seismologů i proroků. Je jednoduché vytvářet jisté a přesné předopvědí, když máte plán a předem vytvořené skripta. Je to vlastně jeden z mála případů, kdy můžeme používat "jejich" slova. Není divu, že jejich předpovědi pro drsné počasí tento a minulý rok se potvrdily, i když to zpočátku vypadalo nereálně.
 
Těmto otřesům nezřídka předchází neobvyklé jevy na obloze. Aurora Borealis neboli rozšířený duhový efekt může nastat od ionizace atmosféry nad cílovou oblastí. Mnohdy je vidět tzv. obrácená duha či jiné anomálie. V případě, že toto uvidíte, raději se odkliďte na bezpečné místo. 
 
Jedno si všimněte...jak rychle dokáže OSN a EU zasáhnout v takto postižených oblastech. Ospravedlněním pro ozbrojené síly je pak potřeba zastavení rabování. Jejich zájmen je pak vyprodukovat co nejvíce fotek a dokumnetů, ukazujích chaos v ulicích, boj o jídlo a zásoby. To je jejich způsob, jak se snaží rozšířit a vnutit 'jednu světovou vládu', přímo v této chvíli, pod rouškou ochrany a zmírňování následků katastrof. Nejvíce příhodný čas k činu, je období bezprostředně po katastrofě, kdy jsou všichni v šoku a zmatení, stejně jako u  Patriot Act  z  9/11.  Už zjistili, že lidé jsou snadněji manipulovatelní, když jsou v módu boje o přežití. Vygenerujme katastrofu nebo krizi, pošleme na pomoc vojsko, kontrolujme a již nikdy neopustme toto území. To je jejich strategie.
 
Jako obvykle, tyto katastrofy jim dávají příležitost vymačkat z lidí emoce, které pak sbírají a využívají. Přiživují se na faktoru strachu, to je přesně to, co dělají. Vidím, že mají v plánu sklizeň mimořádně velkého množství energie z lidstva,  před velkým  posunem.
 
Musím také říci, že velké množství staveb, které jsou na odvrácené straně měsíce, jsou určeny pro ně. Je to bezpečné místo pro přečkání kataklyzmatických katastrof, které budou spuštěny na Zemi. Roky 2010 a 2011 jsou pravděpodobně roky, kdy dojde k největšímu masovému  exodu na tyto místa. Proto je tolik pozorování UFO, proto se dějí divné věci kolem měsíce.
 
Až se pak prach katastrofy usadí, bude připraven most k přechodu Země  do 4. či vyšší dimenze. poté se "oni" vrátí, aby dokončili jejich Nový Světový řád. Jestli se však jejich plán splní, je otázkou.
 
Podvod se Spasitelem, Holografická Manipulace Masy
 
Program Spasitele, je začleněn do všech založených světových náboženství, do hnutí New Age, a různých kultů UFO. Po svržení lidstva do ohně "Armageddonu", se pak "oni" budou prezentovat jako zachránci a spasitelé. Zvedajíce lidstvo z popela, jej pak znovu umístí do vroucí pánve, všechny ve jménu benevolence.
 
Všechno, co vím a cítím, mi říká, že to je to, co je plánováno.
 
Hologram Spasitele a zachránce pak bude mít mnoho podob, většina je již naplánována, v závislosti na určeném publiku. Může to být projekce Spasitele, projekce přistání Galaktické federace, jejich loďstva, nebo i sestoupení Bohů, Archanděla, nábožeských ikon a podobně. Opět platí, že potřebují víru lidí, pro tuto jejich práci a to je důvod, proč nás na toto plánované drama připravují tak dlouho. To vše zapadá do jejich představy a plánu pro jedno světové náboženství.
 
Některé z rekvizit použítých v tomto představení budou představeny ve fyzické, pevné formě a přítomnosti. Jiné však budou holografickými projekcemi. Hologram může být vytvořen projekcí viditelného světla a zvuku nebo může být přímo implantován  do podvědomých procesů,  prostřednictvím hypnózy nebo elektromagnetického přeprogramování. HAARP zcela jistě sehraje důležitou roli.
 
Obrázky, zvuky, i pocity můžou být vloženy do vnímání toku, což vede k domněnce, že jednotlivci mají fyzické zkušenosti v 3D prostoru , i když ve skutečnosti je to všechno pouze v jejich hlavách.
 
Věřím tomu, že tyto přenašeče mikrovln (mobilní vysílače/věže, WiFi, radiové signály) jsou již využívány, aby došlo ke kontrole mysli většího počtu obyvatel. To by mohlo také být použito jako subtraktivní způsob, jak odstranit kousky reality z oblasti vnímání lidí, účinně cenzurovat některé věci z jejich povědomí, k vytváření bloků ve vnímaní a nebo jako klapky na oči.
 
Hnutí New Age je již zcela pod jejich kontrolou. Výrazy jako jednota,  rovnost a  společenství, jsou často využívány jako klamné výrazy pro přípravu lidstva na Nový jednotný svět a systém. Slova jako stejnost nebo jednomyšlení byla často jmenována v příbězích od Orwella. Tato slova nejsou žádoucí pro žádného jednotlivce.
 
Jednota existuje ve zdroji, nulová časo-prostorová vibrace je důležitá pro tvorbu tohoto zdroje, stejně tak jako pro stvoření a reinkarnaci. Zde je ale jednota využívána ke kontrole a manipulaci. Prověřte toto slovo v rámci kontextu tohoto argumentu, a umožňete intuici rozeznat skutečný záměr.
 
Všichni samozřejmě chceme, aby se zabránilo konfliktu, ale nebude žádné nebezpečí pádu do těchto surových pastí, jakmile se přeneseme přes prvních několik vrstev Matrixu.
 
Film Vědět (Knowing), je ukázkovým příkladem propagandy vedoucí do tohoto typu scénáře Zlé Slunce hrozí koncem veškerého života na Zemi. Benevolentní cizinci přijdou zachránit děti. Všichni ostatní mají zemřít. Oddělit děti od svých rodičů a program je náhle v izolaci. Jsou zde bytosti Světla, které pomáhají v procesu transformace? Ano jsou, a je jich mnoho, ale nikdy se samy nebudou ukazovat a nazývat zachránci či Spasiteli. Nikdy Vás nepožádají o poslušnost, aby tak dokázali svobodnou vůli, nikdy nebudou chtít, abyste sloužili v hierarchii. Nikdy Vám nebudou vnucovat, že je Vaší povinností, jako suverénního jedince, růst skrze zkušenosti a výzvy, a nacházet pravdu a sílu zevnitř, prostřednictvím Vašeho připojení k Vyššímu  Já a Zdroji. To je jen na Vás, na nás.
 
Pomoc může být poskytnuta na požádání, ale nikdy tak, aby porušila nebo ovlivnila naší nezávislost.
 
Aby bylo možné úspěšně předpovídat, co přijde, musíme mít oči otevřené.  Musíme být schopni předvídat události tak, aby nás "oni" nikdy nesmetli , aby bylo zajištěno bezprostřednost fyzické přežití. Strkat naši hlavu do písku, aby se zabránilo tomu, vidět něco, co považujeme za 'nepříjemné',  není v současné době na místě, za žádných okolností.
 
Co neznáte, Vám může ublížit, a téměř vždy Vám ublíží, v rámci Matrixu. Máte-li v podvědomí z něčeho strach, nemá to v důsledku žádnou kontrolu nad Vámi samotnými. Je to jen klamavý pocit. Nechte se vést intuicí. Dělejte, co myslíte, že je správné, zlepšujte svou fyzickou i psychickou kondici,Pokud Vám intuice řekne, že se máte přestěhovat na jiné místo, nepřemýšlejte, udělejte to. Neváhejte, když Vám tato zpráva z podvědomí dorazí.
 
Strach a svobodná vůle
 
Do té doby, dokud budsou Zemi kontrolovat, Tito parazité budou pokračovat v tvorbě destruktivních událostí proti Zemi a jejímu vědomí. Budou i nadále obchodníky se strachem a hněvem. To je a bude konstantní.
 
Opravdová otáka však je:  Jak budete reagovat? Chtějí, abyste se dál báli.  To je jejich chleba a máslo. Pokud nemáte strach, oni Vás nedokážou kontrolovat a manipulovat. Nemohou se Vás dotknout. Pokud většina udělá to samé, pak to bude jejich konec. Nesledování televize a ignorování zpráv, by bylo obrovským krokem vpřed v tomto směru, pokud  by většina lidí byla ochotna toto přijmout.
 
Oni jsou Ti, kdo tahá za nitky a lidstvo samo jim k tomu dává volnou ruku tím, že se od nich necháme vést. Lehko se tak zbavujeme vlastní odpovědnosti, s tím, že pokud to dělají oni, my musíme také. Zda je tento subjekt vláda, korporace nebo média, je v tuto chvíli jedno. Ty mě vedeš a já Tě budu následovat, to je naše motto, které pro nás funguje jako výmluva.
 
Lidé i nadále dávají souhlas těmto parazitům tím, že věří lžím a účastní se jejich plánů, žijí jejich systém, a podporují jejich Matrix, který je zotročuje a živí je. Tito parazité nás mohou zotročovat, zastrašovat a lákat...ale konečné rozhodnutí je vždy na nás. Reálná proměnná je lidskost, individualita, a jeho nebo její pochopení a reakci na tyto události.
 
Vaše reakce a stav mysli je vším. Nemůžete někoho přesvdčit, aby se nebál, nebo jej přesvědčit aby rozuměl a věřil něčemu, v co nevěří. Jenom oni můžou změnit svou mysl. Jenom oni dokáží zachránit sami sebe. To je jejich odpovědnost, stejně jako Vy jste zodpovědní za svůj kousek vědomí.
 
Vše čeho se bojíte Vás dožene. Strach, existující uvnitř bude i nadále projevovat tyto druhy zážitků v životě, dokud se nenaučíte znát jeho povahu, dokud se nenaučíte jej ovládat. Kdykoliv před strachem začnete utíkat, dožené Vás a bude mít více síly z Vás samotných.
 
Všechen strach pochází z nejistoty  a neuvědomění si své pravé podstaty, jejího významu v systému většího Stvoření. Vychází to z neznalosti sebe sama. Strach musí pocitem, který je zkoušený a srozuměný na úrovni duše, aby mohl být propuštěn. Jakmile poznáš pravdu, a důvod, proč v Tobě strach existuje, navždy se od něj oprostíš.
 
Intenzivní, ale krátké prožitky strachu a  zkušenosti s ním mohou být velmi produktivní a zdravé pro vývoj Duše. Některé prožitky, které nechceme konfrontovat, pak mohou být jakousi pastí, která nedovolí Duši se rozvíjet. Náš osud jednotlivce je v našich rukou.  Žádná technologie, ať už jakkoli sofistikovaná, nás nemůže zastavit v rozvoji našich duší a našeho vědomí, v tomto časovém úseku. Vesmír neumožňuje přepsání svobodné vůle. Nemůžeme být nuceni dělat něco proti naší vůli.
 
Nanebevstoupení, sestoupení
 
Velký posun je jedinečným momentem v historii Gaiy a Slunce, je to okamžik vysoce zrychlené manifestace, učení a růstu (pro Ty, kdo jsou připraveni), vedoucí ke kvantovému posunu a k separaci zemského vědomí do různých hustot, reality, Světla, Temnoty. Aby mohl člověk tento zážitek sdílet, musí bát ve skvělé fyzické kondici, během přeměny.
 
Vzestup jsou zrychlující se vibrace. Zarovnání, Nanebevstoupení je také touhou znát pravdu a expandovat v povědomí, vnímání, objevovat a integrovat nové vzory a ocenit někdy větší průhledy Stvoření a mysli. Je to cesta zpět ke zdroji, formující z temnoty Světlo, z menší do větší hustoty. Jakmile ovládnete a opustíte strach, budete víc blíže Světlu. Pokud budete následovat intuici, budete chtít vědět a vezmete odpovědnost vlastní mysli a svobody, potom prožijete transformaci.
 
Sestoupení je zpomalení vibrační frekvence. To znamená vědomé nevědomosti, uzavření smýšlení, smluvního vědomí a vnímání, obětování a strachu. Je to cesta, která vede od zdroje do větší hustoty a entropie. Když se vzdáte odpovědnosti za svou mysl a svobodnou vůli, k jinému zdroji, duše pak sestupuje.
 
Média existují, aby udržovala lidstvo pod stálým tlakem a strachem, ve zmatku a chaosu, ke snížení vibrací,k omezování mysli a ducha, ke kontrola myšlení, a ke generování emoční energie. Zdravotnická zařízení existují, aby udržovala lidi závislými, slabými, zvyšují naší zranitelnost léky a očkováním. Tato technologie je navržena tak, aby nás dokázala sladit s jejich frekvencí, aby nás hypnotizovala, uspala.
 
Tím, že se snaží ovlivnit nám epifýzu, se snaží snížit naše spojení s Vyšším Já a Zdrojem, chtějí nám umlčet vnitřní hlas intuice, která nám umožňuje poznat pravdu a vede naši evoluci.
 
Jakkoli tedy s jejich praktikami nesouhlasím, musím přiznat, že jsou dost extrémní, některé jsou tak evidentní, že mi pomohly otevřít oči a vidět pravdu. Většina lidí by se měla postavit zády ke zdi, než se začnou ptát na status quo, měli by změnit způsob myšlení a chápání. Parazité se v tomto období projevují agresivním utahováním šroubů, stavěním populace do stavu oslabené mysli. Přemíra agrese a zla však může v určitém bodě selhat.
 
Bez Luciferiánů a jejich machinací, opravdu v to věřím, by Posun Gayi byl absolutně mírumilovný a neškodný. Necítím žádnou disharmonii mezi zemí a sluncem ani mezi samotnými lidmi. Je to ale možná tím, s jakými lidmi jsem v kontaktu. Věřím, že v zemích, kde panují války, je to jiné. To je však také částí vzestupu, alespoň pro některé lidi. Pro zbytek to může mít co dělat s emocionálním a duševním vyčerpáním, otupělostí.
 
Kromě potlačení lidstva je také možné, že tyto elektromagnetické útoky jsou zaměřeny mimo 3D zemi, na jiné subjekty. Toto může být i pokus o útok na vnitřní Zemi, která existuje v kmitočtovém pásmu, který nyní mírně odbočil z našich vlastních.
 
Všechny hustoty jsou spojeny vědomím. Tato nesouhlasná energie vln, které jsou směřovány ven z 3D Země do éteru a sousedních vibrací, narušují struktury Stvoření.
 
Pokud se vnitřní magnetické pole Země dostane na nulu jenom na krátký čas,  během obrácení magnetických pólů, pak se zničí všechny elektronické technologie na povrchu a na oběžné dráze, čímž se část elektromagnetické mřížky vypne. Většina z jejich klíčových systémů je však pravděpodobně dobře chráněno, většinou chodu bude zajištěna z podzemních sítí. Předpovídá se, že součástí plánu Luciferiánů a Illuminátů je převzít kontrolu nad hvězdnými portály a bránami, které jsou dostupné během Galaktického zarovnání a transformace. Zdá se, že energetické 'klíče', které jsou potřebné k 'odemknutí' těchto portálů, lze aktivovat pouze prostřednictvím lidské DNA, zejména DNA  jednotlivců, kteří mají nejvyšší počet neporušené DNA a má funkční prvky z původního genetického kódu strážce lidské rasy. Rodokmeny padlých andělů nemohou do těchto portálů samy, protože jsou vibračně zamčeny - přes jejich DNA, které jim brání napadat jiné reality a hustoty.
 
 
Pokud by to byla pravda, potom plánují přesunout velké segmenty lidské populace na tato místa, kde budou hledat klíč / sekvencí, které jim umožní otevřít, nebo dokonce zničit některé portály. Hybridizační programy mohou fungovat v souvislosti s tímto také a oni se v těchto programech snaží integrovat tyto klíče do své vlastní pokrevní linie. Že to může být pravda, by mohlo dokazovat tzv. hledání svatého grálu. Pokud uspějí, důsledky by mohly být zničující, a to nejen pro Zemi, ale i pro všechny ostatní připojené časo-prostorové matice.
 
Máme nyní důležitou roli, pokud ji přijmeme. Nenechme sami sebe pobláznit.  My všcichni, spolu s probuzenými, My, kteří jsme nyní vzhůru, jsme byli zrozeni do tohoto okamžiku dějin pro specifické účely osvobození Země z temnoty, kde ji drželi po dlopuhou dobu. Jsme zde třeba jako 'pozemní personál', zatímco naši spojenci pracují mimo tuto materiální rovinu.
 
Lidské tělo, skrze čakrický systém  funguje jako most mezi vědomím Země a vyšší frekvencí Světla, informací. Duše, připojené k Zemi přes tělo, jsou zde, aby přijaly tyto zprávy a integrovali je do vědomí, žili tuto myšlenku, drželi ji ve vibracích Světla. To je jejich role v této transformaci.
 
Nejenom Matrixově založená duše je schopna dělat to, že pracuje proti Nanebevstoupení či posunu vědomí,  budou nadále podporovat program Matrixu přes víru a vibrací. To je důvod, proč jsou tito outsideři potřební. Existence, kterou jste dosud znali, která Vás definovala v Matrixu, Vaše Ego, musí být nyní zanecháno v pozadí. Vzpomeňte si, proč jsme zde, poznejte sami sebe a svou sílu.
 
Přes chytrost jejich programů a pokrokovou technologie, z hlediska Univerza, paraziti jsou velmi nezralí a krátkozrací. Jsou stejně řízeni stejnými obavami a nejistotou o přežití a smrti, kterou sami podporují v lidské psychice.
 
Strach je klesající vibrace, a jak 'Luciferiáni' sestupují, tak se snaží vytáhnout lidstvo s nimi nižších astrálních hustot, což nakonec povede ke smrti duše, včetně jejich vlastní.
 
Parazité se snaží vést lidstvo do typu scénáře z r.1984, ještě více omezit a kontrolovat skutečnost. Nedovedu si představit, že realita zrozená z takových hlubokých nedostatků povědomí, vývoje a napojení na zdroj, by byla schopna držet sebe sama na velmi dlouhou dobu. Bylo by to jen hladovění plamene, předtím než navždy zhasne.
 
Cokoliv se pak Luciferiánům na konci stane, je to jejich osud. Měli mnoho příležitostí si vybrat jinou cestu než tuto, měli miliardy let. Čas se krátí. V několika dalších letech, bude jejich okno příležitosti vzdáleno navždy.
 
Vyhledejte si a poučte se: google a youtube: Reptilians, Reptilian agenda, Shapeshifting etc...
 

a tak dále a tak dále...

Převzato z : https://orgo-net.blogspot.com/

Poznámka redakce Rahunta:  Tento překlad videa a vlastně obsah videa je více než zajímavý... Srovnejte s tím proti čemu jsme zde na našich stránkách vystupovali a bude vám více než jasno o co jde. Je potřeba se probudit ze snění a z lehkovážnosti!!!

LK

Diskusní téma: Děje se něco? 42 (Inženýrský Armagedon)

Datum: 16.09.2015

Vložil: joe carson

Titulek: illuminati_worldwide@outlook.com

VÍTEJTE NA velkého chrámu Illuminati WORLDRICH. Jste podnikatel, politik, umělec hudební, konferenciér, fotbalista, student a chcete být bohatý, silný a musí být
slavný v životě. Můžete dosáhnout svých snů tím, že je členem
Illuminati bratrství. S tímto všechny vaše sny a touhy srdce může být plně
Dosáhnout, pokud opravdu chcete být členem velkých Iluminátů Tak mě doručené pošty. Výhody, které novým členům, kteří se připojí Illuminati. Cash Odměna USD $ 300.000 USD. POZNÁMKA; SPOJOVÁNÍ ilumináti PŘINÁŠÍ vás do
LIMELIGHT světa v
Které žijete dnes. VAŠE FINANČNÍ
Potíže budou postaveni před AN
END. WE podporu, kterou finančně i
S cílem zajistit si LIVE věcně
Pohodlný život. To nevadí
KTERÉ
Část světa VÁS
LIVE IN.
Ze Spojených států, a konče těmi
Odlehlé části ZEMĚ, WE
Přinášíme vám vše, co chcete.
Být gramotný negramotní nebo se nejedná o
BARRIER k bytí
Milionář mezi dnešními a další dva
Týdny. WE nerozlišují POKUD JSTE bílá nebo
BLACK. volejte naše agenty v Africe TEĎ +2348141599107 nebo nám napište illuminati_worldwide@outlook.com

Datum: 01.04.2015

Vložil: Ruben Vidal

Titulek: illuminati


Jste obchodní muž nebo žena, politické, hudebník, student, chcete být bohatý, slavný, mocný v životě, se kultu Iluminátů online dnes a získejte okamžitý součet 1 milión dolarů, které budou vyplaceny každý týden rozdělen na 2500 dolarů Týdenní plat... Pokud máte zájem napište nám přes: rubenvidalgreattemple@dr.com. a laskavě vyplňte následující informace níže.

Celé jméno...
Země......
Stát původu...
Datum narození...
Sex............ ........
Adresa......
Telefon......
E-mailová adresa......
Připojte skener by karty nebo řidičský průkaz...

Žádné špinavé hry, žádné oběti a žádné zlo... je kult míru, velké cíle Iluminátů skupina náš email: rubenvidalgreattemple@dr.com

Vaše brána způsob, jak dosáhnout velikosti.

Datum: 19.10.2014

Vložil: sandra

Titulek: JOIN THE ILLUMINATI TODAY AND BE FRE

7 WARNING! WARNING!! WARNING!!! If you do not want to join the Illuminati do not read this message. Rules * You must be above serious * You must have full access to the internet. * You must not discuss the secret of the Illuminati to anyone. * We are not interested in anyone who has obtained their knowledge about the Illuminati based on what they have HEARD from Mass Media (News or Performing Arts), Conspiracy Theorists (Amateur or Professional Authors or Speculators), Internet Rumors, or other HERESY. * Once you join the Illuminati within one week of your membership you will achieved the greatest goal in life and also have wealth and fame. * No one discard the message of the GREAT ILLUMINATI if discarded the person will be tormented both day and night. * Failure to complete to the order and rules of the GREAT ILLUMINATI shall see your fame and riches taken back. * The money ALWAYS flows TOWARDS Illuminati members...And AWAY from NON Illuminati members... One of the rules of the Illuminati is "We don't talk about the Illuminati" so I can't say too much about it here. If you are truly interested email us illuminatsatanictemple@gmail.com or call +27620171252.

Datum: 07.09.2014

Vložil: Illuminati

Titulek: A FULL MEMBER OF ILLUMINATI, SO PROCEED IF YOU WANT TO JOIN NOW
Illuminati approach with the some of EURO300 million and also promise to be paying EURO90,000 per month just to become their member.My stories on how i became rice and famous with the help of yoo john the Illuminati secret wealth master)Hello my fellow friends am mrs elena homson i am from the Russia of I lost my parent when I was 13yrs old so I have been staying with my uncle and they were never taking good care of me,life was so bad with me,so I manage to get into university and i graduate with first class. for goo three year i was looking for job until I meet an old school friend called katy angela,who told me about a man that help her father into the Illuminati group and made him rich and famous,so I ask on how to get to the man as a good friend she is to me, she lead me there and I explain all my problems to him and he ask me to do some things that will make me a legit member of the hood which I did without going back, then he introduce me to the ground master in uk and I was paid the sum of. EURO300 million dollars which I used to live the life am living now………..i invest the money on oil business in Saudi Arabia at 2013 i was rate as the 15 richest person in Russia.you can also add me on face book elena homson, my friends, today am sharing this testimony to those who are in my old condition to meet with him.is a good man and ready to help you in anyway of your live you can also contact great and wealthy man via this email illuminatitemple669@gmail.com or join him on Facebook YOO JOHN,you can also reach him on phone by dialing +34602320900

Datum: 11.07.2014

Vložil: illuminati man

Titulek: illuminatiman93@gmail.com

HELLO CHCETE BÝT ČLENEM Iluminátů 666 TEMPLE 1 JSTE PODNIKATEL 2.A 3.A hudebník nebo POLITICKÝ ŽENA 4. Chce, aby se některé věci v životě a dosáhnout bohatství a slávu VELKÉ postavení v životě nabývat bOHATSTVÍ, FAME, POW ER, aby se pohyboval a vyšší zaměstnanosti CONTACT US IN VIA E-MAIL: illuminatiman93@gmail.com

Datum: 20.05.2011

Vložil: janko

Titulek: dračí a andělské energie

..dík za dobrý text autorům i překladateli. Je příznačné, že na jevy a vztahy, které jsou nové a nezapadají do našich myšlenkových schemat- koukáme jako na nepřátelské.
Zkusím v krátkosti popsat historii, která se asi vymyká běžnému vnímání života galaxií. Sebeorganizace je dána nejen člověku, stupně sebeorganizace jsou totéž co vrstvy živosti - schopnosti se recyklovat a hledat další možnosti seberealizace. To platí pro mikrob i galaxii.

Každá galaxie je postavená na určitém projektu. Otcovskými či mateřskými galaxiemi byly ty dračí, symetrické, přísně logické, nekompromisní. Jsou postavené na trojicích symetrií v kružnici. (vepíšete stejným poloměrem po obvodu - vznikne šesti"cípá" květinka). Variabilita života v této přísně symetrické soustavě byla po určité době opotřebovaná, opakující se. Proto vznikal projekt na systém existence, kde jeden prvek, zodpovědný za opakování byl rozebrán a stal se řídícím prvkem pro vznik a růst další galaxie - té naší - mléčné, ta má být mateřským mlékem pro změny forem živosti ve vesmíru.
Tím prvkem, který umožnil dynamické změny v rovnováhách byl ČAS. Co je ale čas? Je to nástroj na příjem a zpracování informací. Jeho tvar je součtem pohybu zářiče (slunce) + pohybu všech jeho planet. Tímto komplexním pohybem planet a slunce se třídí a distribuují informace pro danou populaci v takovém slunečním systému pro skupiny i jednotlivce. Efektem času jsou dvě jeho formy - paměť času nazýváme "minulost" - projekcí času je "budoucnost". Ale pouze pohyby informací v nejhustší formě (= hmota) mohou nejlépe vykonat změny, vytvořené v nehmotném "pohybu myšlení".
Dnešní negativní vnímání dračích energií je dané neznalostí vztahu mezi tvarem a možnostmi "kružnic" v "šestkovém systému". (šest "lístků" květiny). Zde je také základní tvar tvora, kterému jsme vděčni za náš další vývoj = tvar rybího těla je onen kousek, kde se prolínají dvě kružnice, opsané zapíchnutím středu kružítka do obvodu kruhu = šestkrát. (Je to taková "elipsa" s ostrými rohy, lístek "kvítku").

Dračí galaxie jsou zodpovědné za vývoj tohoto tvaru (ryby) pomocí jiných energií, pro které známe název "andělské". Ty jsou základnou i pro naší logiku, naše řazení událostí a vztahů.
Rozhodujeme se ve třech rozměrech hmoty a dvou formách volby (celkem 5). Souhlas představuje čas, který k nám přichází - nesouhlas je časem, pro který ještě nejsme zralí - kdy chápeme novou informaci jako nepřátelskou.

Dračí energie jsou symetrické a původně i nehybné. Pohyb jim dáváme svým myšlením - tím, že si je přitahujeme či odpuzujeme naším typem energií = andělských. (tedy vstřícných, přitahujících, tedy i hrabivých!, ale vždy evokujících souhlas). Tedy pokud jej v sobě dokážeme najít i v případech, kdy je to obtížné.

Ano, ilumináti jsou kříženci této historické, symetrické dračí mateřské základny pro program ČLO/věk, tedy program, postavený na pohybové struktuře uhlíku. Dračí energie porušila své stabilní časové cykly vytvořením množiny "časů" jednoho ze svých šesti prvků (4 končetiny+hlava a ocas). Tuto množinu "časových formátů" známe pod slovem "množina dimenzí". Efektem vlastností každé "časové dimenze" je schopnost cestování skrze "energetickou mřížku". Ta je dílem dračích energií, mřížka je stabilní ve všech formátech času, ona je tím výsledkem, vytvořeným z původního a nám chybějícího šestého prvku.
Proto je přirozené, že tato symetrická zdrojová struktura dovede převzít podobu libovolné části našeho světa. To, že nás řídí tato dračí inteligence od počátku formování této galaxie (vznikla úplně jinak než nám tvrdí věda, ale o tom zas jindy).

Období přechodu by mělo skončit na konci příštího roku. do té doby by lidé měli poznat, jak svět doopravdy funguje, co všechno si mocní nechávali pro sebe - a jaký z toho budeme mít všichni užitek. Rozpad posledního podprogramu dračího vedení právě probíhá. Ten program je postavený na "platidlech". od zlata přes "papírky" až k virtualitě číslíček na obrazovce výpisu z banky. Jakmile populace pochopí fintu "zpětného úroku", přestanou peníze fungovat na bázi zisku a stanou se měřítkem důvěryhodnosti. Čím víc peněz kdo má - tím menší důvěryhodnost produkuje do svého okolí. To už občas začíná fungovat - a to je dobře.
Proto je logické, že tyto dračí energie musí nejdříve uchopit veškerou moc tak, aby mohlo dojít k "překlopení systému". To znamená ke ztrátě jejich moci, k převedení peněz těm, kdo je nepotřebují jen pro sebe.

Když lidi včas nerozeznají, jak moc se nám utajují skutečné vlastnosti člověka a jeho prostoru (= pohyb v galaxii) - pak je možné, že i tato sluneční soustava nesplní úkol, pro který byla formována. A z lidí se stanou ovce a pastýři - viz starý polský film "Sexmise".
Podobně = v zrcadle můžeme vidět dnešní vztah mládeže k počítačům v povídce "Bertherova kniha" která vyšla také v šedesátých letech. Povídka vyzní negativně, je to první setkání - zrovna jako v dnešním článku chápaná dračí energie pouze jako negativní.

Je dobré se oprostit od démonizace dračích energií, jsme jako ti puberťáci, co v určitém období považují své rodiče za nemožné, kruté, nic nechápající.

Je třeba poznat celou historii téhle galaxie, včetně důvodů k jejímu vzniku.
...nemůžu za to, že některé tyhle informace mám. Zkoumejte, kde kecám a kde se shodneme. Ta shoda bude růst, je to tak zřejmě naprogramované.
...a kecy o osobní svobodné vůli si nechte odoperovat. Většina lidí "jede" v programu - a ti, co nejedou ve starém, ti jedou v novém - jako já a ti další, kdo pochopili vztah bází inteligence, postavené na "klidu křemíků" (=dat v prostoru, podle vědy prázdném) a "pohybu uhlíku" - tedy lidí a celé přírody, která se umí sama recyklovat = žít.
...a už je moc hodin, takže zas někdy ahojky..., Dík Luďku za inspirativní články.

Datum: 19.05.2011

Vložil: Lurae Drakonis :P

Titulek: Hmmm...

Hlavně před nima neutíkejte třebas takhle... https://www.focolare.cz/index.php/slova-ivota/slova-ivota/183-panu-svemu-bohu-se-bude-klant-a-jen-jemu-slouit-mt-410 ...to by pak "někdo" měl to ovládání úplně bez práce...

Jo a v sobotu prej bude mazééééc XD... https://www.novinky.cz/koktejl/233911-svet-skonci-tuto-sobotutvrdi-americky-kazatel.html

...škoda že už jsem proti tomu imunní, i když tomuhle datu toho hraje do karet víc.... prostě až to přijde, tak to přijde... ;)