O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 5 (Kosmické hrátky a nejen kosmické...)

24.09.2010 10:55

Vážení čtenáři, stále se něco děje a my vás chceme informovat o některých podložených událostech, které dosti ovlivňovali naší nedávnou minulost, ale i současnost, jen o nich nevíme. To co zde přebíráme ze stránek https://www.cez-okno.net/clanok/elektromagneticke-zbrane-emc/rusky-obranny-system-typu-hvezdne-valky jsou uceleným průřezem toho co byste museli hledat sáhodlouze na různých možných i nemožných zdrojích informací. Pokud si vzpomínám, tak na stránkách www.matrix-2001.cz , byl seriál pod názvem "Oheň z nebe", kde je dosti podrobně popisován právě střet cosmoforce a raketoplánů. Máte možnost se takto seznámit s tím jaká probíhá informační a dezinformační válka  o skutečném pozadí toho co se děje například na poli kosmického výzkumu a kosmického vojenství. Nechceme vás v žádném případě strašit, je to spíše o tom poznat a učit se poznávat "Co se to děje?" nebo "Děje se něco?"....

LK

 

RUSKÝ OBRANNÝ SYSTÉM TYPU „HVĚZDNÉ VÁLKY“

V dubnu 1992 ruský prezident Boris Jelcin navrhl Spojeným státům a Organizaci spojených národů globální obranný štít (se zbraněmi typu "Star Wars") ZALOŽENÝ NA RUSKÉ TECHNOLOGII. Někteří lidé se mohou divit, co "zaostalí" Rusové mohou mít, co by mělo hodnotu pro výzkumný a vývojový program SDI. Málo známou pravdou je, že Rusové začali rozmisťovat svůj fungující obranný systém typu "hvězdné války" v září 1977 a od té doby se významně rozrostl a zdokonalil. Je to VESMÍRNÁ TRIÁDA vybudovaná na bázi zbraní využívajících PAPRSKU NABITÝCH ČÁSTIC a PAPRSKU NEUTRONŮ.

V tomto článku popíšu tento ruský systém, jak se vyvíjel v letech 1977 - 1983 a uvedu několik příkladů jeho použití během tohoto období. Ale nejdříve se pokusím čtenáře přesvědčit o důvěryhodnosti mého hlavního informačního zdroje.

Mým zdrojem jsou články, publikované v legislativním týdeníku, WISCONSIN REPORT (WR), vydávaném v Brookfieldu, Wisconsin (P.O. Box 45, zip 53005), psané zesnulým dr. Peterem Davidem Beterem, váženým státním zástupcem ve Washingtonu, DC, doktorem práv a odborníkem a konzultantem v oblasti mezinárodního práva, financí a zpravodajských služeb, který mnoho ze svých informací dostával od svých spolupracovníků v CIA a ve zpravodajských službách dalších zemí, kteří nesouhlasili s mnoha věcmi, které se děly nebo byly plánovány za scénou. Věřili, že alespoň částečné veřejné odhalení může oddálit a nakonec zabránit v uskutečnění nejhorších z těchto věcí, jako je jaderná válka a celonárodní diktatura.

Dr. Beter se začal objevovat v diskusních pořadech místních rádií a televizních stanic, ale brzy mu byl do nich znemožněn přístup, což byl důsledek hrozeb vlády, že jim zruší licenci na vysílání. A tak začal jednou měsíčně nahrávat magnetofonové kazety o délce jedné hodiny, které rozesílal vzrůstajícímu počtu předplatitelů. Od 21. června 1975 do 3. listopadu 1982 namluvil osmdesát "audio-listů dr. Betera" plus osm "audio-knih" a tři kazety na zvláštní téma. Od 1. září 1977 začal týdeník Wisconsin Report publikovat přepisy těchto kazet.

Na základě informací od svých informátorů dr. Beter předpověděl bombový útok na lodě v Beirutu celý rok předtím, než se to stalo, varoval že americký Pentagon naplánoval tuto akci, aby v Američanech vyvolal nenávist vůči Arabům a aby široká veřejnost podporovala plánovanou vojenskou akci proti nim. Informoval o hrozbě zavraždění egyptského prezidenta Anvara Sadata šest dní předtím, než k vraždě došlo. A dr. Beter předpověděl "odchod do důchodu", jak to nazval, Leonida Brežněva týden předtím, než Brežněv oficiálně "zemřel" (všimněte si, že výraz "odchod do důchodu" byl používán pro likvidaci replik ve filmu "Blade Runner" z roku 1982) a jeho rychlé nahrazení Andropovem, který se objevil pouhé tři dny po "smrti" Brežněva, k překvapení celé vlády a analytiků médií. Objednávkové formuláře na kazety dr. Betera obvykle říkaly, "Předplaťte si audio-list dr Betera a uvidíte, že zprávy začnou dávat smysl."

 

RUSKÁ KOSMICKÁ TRIÁDA ZBRANÍ TYPU HVĚZDNÝCH VÁLEK

V září 1977 Rusové začali vypouštět na zemskou orbitu satelity-zabijáky s lidskou posádkou, nazývané "COSMOS INTERCEPTORS", vyzbrojené zbraněmi s paprskem nabitých částic. Do dubna 1978 jich byly asi tři tucty a dokončily likvidaci všech amerických špionážních družic a družic ze systému včasného varování.

27. září 1977 došlo k události, kterou dr. Beter nazval "THE BATTLE OF THE HARVEST MOON", kdy družice Cosmos Interceptor, obíhající Zemi, použila neutronový paprsek k likvidaci tajné americké základny v kráteru Copernicus na Měsíci, která byla vybavena téměř provozuschopnou laserovou paprskovou zbraní. Rusové rychle rozvinuli své vlastní vojenské základny na Měsíci -- druhou nohu jejich kosmické triády, počínaje 4. říjnem 1977, se sedmi základnami vybavenými neobyčejně silnými zbraněmi s paprsky nabitých částic na přivrácené straně Měsíce a třemi podpůrnými základnami na odvrácené straně.

K prvnímu testu zbraní umístěných na Měsíci došlo 19. listopadu 1977, ironicky zhruba ve stejný čas, kdy byl uvolněn do distribuce první film "Hvězdné války". Rusové zamířili do oka cyklonu nedaleko Indie. Avšak špatně vypočítali ohyb paprsku zemským magnetickým polem a paprsek dopadl na hladinu oceánu příliš blízko pobřeží a způsobil přílivovou vlnu, která zabila mnoho lidí. Paprsky nabitých částic, vystřelené ze dvou nebo více ruských měsíčních základen rychle za sebou, způsobily v místě dopadu výbuch rovnající se účinkům vodíkové bomby.

Třetí nohou ruské triády kosmických zbraní jsou "kosmosféry". První generace kosmosfér byly zbraňové plošiny založené na elektrogravitačním principu, s atomovým pohonem; horizontální pohyb zajišťovaly malé raketové motory; byly neviditelné pro radar od vzdálenosti asi 40 mil (možná díky speciálnímu nátěru, který absorbuje radarové vlny); vyzbrojené zbraněmi na principu paprsku nabitých částic (přinejmenším stokrát slabšími než ty na měsíčních základnách); vybavené "psycho-energetickým zaměřovačem" ("PSYCHO-ENERGETIC RANGE FINDING", PRF), který se nalaďuje na skutečnou atomovou strukturu cíle nebo objektu a nemůže být rušen (např. elektromagneticky); a některé z nich byly vyzbrojeny mikrovlnným zařízením, které ovlivňuje činnost mozku.

Koncem roku 1977 a začátkem následujícího roku vyvolaly rozruch obrovské vzdušné exploze, k nimž docházelo na východním pobřeží Spojených států a v dalších oblastech. Tyto vzdušné rány nebyly nikdy uspokojivě vysvětleny ani vládou, ani vědeckým establishmentem, ani hromadnými sdělovacími prostředky. Nemohly být způsobeny nadzvukovými, ani jinými letadly mj. proto, že byly mnohem hlasitější než aerodynamický třesk letadla. Obrovské vzdušné dunění bylo ve skutečnosti způsobeno ruskými kosmosférami vystřelujícími paprsky nabitých částic do vzduchu v nezaostřeném módu, aby svou přítomnost oznámily válečným štváčům v americkém Pentagonu.

Hlavním účelem obranného systému "hvězdné války" je chránit stát proti jadernému útoku. Během víkendu 20. ledna 1980 ruské kosmosféry takovou misi uskutečnily. Jaderný první úder proti Rusku provedený Spojenými státy, tehdy kontrolovanými bolševiky, byl zahájen pomocí 82 speciálních tajných letadel, které mohou plout pod hladinou podél pobřeží, vynořit se, změnit konfiguraci, vzlétnout a letět ve výšce korun stromů ke svým cílům. Dr. Beter popsal část této akce v audio-listu č. 53, namluveném 21. ledna 1980: "V tomto bodě již probíhala skutečná akce v Kaspickém moři a u severního pobřeží Norska. Ponorky byly na cestě. Pluly pod hladinou v první fázi své útočné mise...

V sobotu pozdě večer washingtonského času byl vyslán ponorkám kódovaný signál, aby pokračovaly podle plánu. V té době byl severní kontingent ponorek v Bílém moři. Jižní kontingent dosáhl severního konce Kaspického moře. Pro kontingenty ponorek již byla neděle 20. ledna ráno po rozednění. Měly rozkaz čekat do večera pod vodou, z dohledu; potom, pod rouškou noci, měly pokračovat v cestě ke svým cílům. Ponorky striktně dodržovaly klid rádia. Také byly dostatečně hluboko pod vodou, aby byly neviditelné ze vzduchu pro radar nebo lidské oči. Kromě toho se ukrývaly ve vodě podél pobřeží, která byla příliš mělká pro ruský sonar. A jejich infračervená signatura byla nepatrná, jako výsledek rozsáhlého vývoje. Zkrátka, pomocí standardní západní technologie byly nedetekovatelné. Ale v audio-listu č. 42 jsem odhalil ruskou hlavní tajnou zbraň. Je nazývána "psycho-energetický zaměřovač" (PRF). Na rozdíl od sonaru a podobných technik se PFR nalaďuje na skutečnou atomovou signaturu cíle a neexistuje žádná známá metoda, pomocí níž by bylo možné PRF rušit.

Přemístěním svých námořních sil do Arabského moře Rusové předstírali, že byli oklamáni bolševickým odpoutáním pozornosti pomocí letadlových lodí. Tímto způsobem povzbudili bolševiky k vypuštění ponorek směrem k jejich cílům. Počkali, až ponorky budou daleko od svých základen a z dohledu bolševiků, kteří řídili americkou operaci prvního úderu. Ale po celou dobu byly sledovány kosmosférami pomocí PRF a včera v noci krátce po 1:00 hod. východního standardního času kosmosféry začaly pálit ze svých zbraní s paprskem nabitých částic. V Bílém moři bylo 10 ponorek. Každá z nich zmizela v záplavě vodní páry, kouře a ohně. V severní části Kaspického moře bylo 19 ponorek - ty stihl stejný osud."

Třetí generace ruských obřích kosmosfér byla poprvé rozmístěna v dubnu 1981, souběžně s první misí amerického raketoplánu. Úspěšně zasahovali do této vojenské mise způsobem, který úspěšně prováděla NASA použitím technik podobným těm, které byly ukázány ve filmu "Kozoroh 1".

Obří kosmosféry jsou mnohem větší než modely první generace a používají elektromagnetický pohon místo raketových motorů, používaných pro pohyb do stran.

Přibližně dva roky poté, co dr. Beter v listopadu 1982 přestal nahrávat své audio-listy (z důvodu potíží se srdcem), jeho distributor, Audio Books, Inc., publikoval několik bulletinů s názvem "NewsALERT", přinášejících informace, které obdržel od dr. Betera nebo je získal přímo od jeho zdrojů. Zvláštní vydání s datem 26. března 1984 popisuje, jak ruské obří kosmosféry zajaly dva komunikační satelity hned poté, co byly vypuštěny při desáté misi amerického raketoplánu, našly se protidružicové rakety (ASAT) namontované na jedné z nich, a oba satelity byly odhozeny na neužitečné oběžné dráhy. NASA se to pokoušela vysvětlit dvojím selháním vysoce spolehlivého raketového motoru PAM-D satelitu.

Ruská nabídka sdílet svůj obranný systém "Hvězdné války" se zbytkem světa by mohla být také rozšířena na vědecký výzkum kosmu. Například Spojené státy plánují podniknout dva nízké oblety komety bez lidské posádky a další mise, které by měly přivézt zpátky vzorky. Tyto mise by stály miliardy dolarů a přípravy by zabraly 15 let a mohly by ztroskotat desítkami způsobů. Ruská kosmosféra by mohla uskutečnit takovou misi s lidskou posádkou v průběhu několika měsíců, pokud to už neudělaly, protože tyto kosmosféry mohou neustále akcelerovat.

Poznamenejme, že Spojené státy oznámily dohodu o koupi minimálně jednoho kosmického reaktoru od Ruska. Nyní víte, co Rusové původně vyvinuli a používají pro své účely.

Rozmnožování a rozšiřování této informace v nezměněné podobě je povoleno a povzbuzováno.

 

 

Diskusní téma: Děje se něco? - 5 (Kosmické hrátky a nejen kosmické...)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.