O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 8 (Hmota, vědomí a morfická pole)

27.09.2010 10:54

Vážení čtenáři opět vám přinášíme něco málo o tzv. morfických polích v článku převzatém z https://www.kings-exclusive.estranky.cz/stranka/vedomi-morfickapole. Je zajímavé jak snadno se mohou vědci mýlit, když neveznou v úvahu četnost vlivů na to co popisují. Vědomí lidstva je vyjádřeno v podobě nižších těl, respektive Vědomí  Kosmického Krista, dále  jako výsledek myšlenek a činů Lidstva, tedy každého jednotlivého člověka v souhrnu, kterému říkáme Egregor Lidstva. To čemu skutečně se dá říkat  několikanásobné - vrstevnaté morfogenetické pole Lidstva, je Akáša-Éter "1"typu, tak zvaný reflexní éter v rovině 3D, 4D a 5D. Čím výše, tím trvalejší je záznam - otisky všeho co bylo generováno člověkem a tím i celým lidstvem, pokud se nějaká myšlenka nebo čin opakuje v hojném počtu v rámci skupiny, zde v rámci lidstva (rodiny, kmene, naréda nebo národnosti, národů). Záleží tedy na každém člověku jak myslí, cítí, hovoří, koná......

LK

 

Hmota, vědomí a morfická pole
 

Na americké univerzitě v Princetonu probíhal od srpna 1998 pozoruhodný výzkum. Dostal název Globální projekt vědomí (Global Consciousness Project, GCP) a podíleli se na něm vědci, inženýři i umělci z celého světa. Výsledky výzkumu jsou v souladu s teorií morfické rezonance, kterou vypracoval biolog, biochemik, filozof a významný představitel alternativní vědy Dr. Rupert Sheldrake. Na základě nashromážděných poznatků badatelé konstatovali, že prostřednictvím diod s bílým šumem lze sledovat individuální vědomí i stav vědomí celého lidstva.

Dioda s bílým šumem BioCom

Quantecové diody s bílým šumem jsou využívány k detekci a následné analýze změn morfických polí a pole vědomí. Univerzitní výzkum těchto diod trvá už 30 let a do dnešní doby se podařilo prokázat, že mohou sloužit jako spojovací článek mezi vědomím a strojem (mysl-stroj-interakce/vzájemné působení). Globální projekt vědomí (Global Consciousness Project, GCP) realizovaný na Princetonské univerzitě v USA, potvrdil, že skenovat lze nejenom formy individuálního vědomí, ale také globální vědomí lidstva. Při teroristickém útoku na newyorské Světové obchodní centrum (World Trade Center, WTC), k němuž došlo 11. září 2001, zaznamenalo 50 diod v různých částech světa v reakci na stav globálního vědomí synchronní prudké výkyvy.

Strojové čtení myšlenek

Rozsáhlý výzkum na americké univerzitě v Princetonu, kterému veřejnost nevěnovala téměř žádnou pozornost, dospěl k závěru, že stroje a počítače, které měly diodu s bílým šumem zabudovanou jako spojovací článek, reagovaly na myšlenky a vědomí lidí, kteří s nimi navázali spojení. Spojení mezi člověkem a strojem (počítačem) je bezdrátové a realizováno bývá pomocí myšlenkové koncentrace osoby určené ke komunikaci se strojem. Nejznámější experiment tohoto typu byl uskutečněn v USA na univerzitě v Princetonu. Probíhal déle než 8 let a podílelo se na něm 200 studentů bez zvláště dokazatelných schopností mimosmyslového vnímání (extra-sensory perception, ESP). V rámci experimentu byli studenti vyzváni k tomu, aby při testech mysleli na "+" nebo "-".Při vyhodnocování všech testovaných údajů vyšlo najevo, že počítač dokázal prostřednictvím diody s bílým šumem zjistit a zaznamenat, na co subjekty během experimentu myslely.

Globální projekt vědomí
(Global Consciousness Project, GCP)

Vedoucí: Dr. Roger Nelson

https://noosphere.princeton.edu/

Projekt, který byl zahájen v roce 1998, se zaměřil na sledování globálního vědomí prostřednictvím měření a na vyhodnocování údajů získaných z přibližně padesáti diod s bílým šumem rozmístěných po celé planetě.

Roger Nelson, který pracoval do poloviny roku 2002 v laboratořích PEAR (Princeton Engineering Anomalies Research), navrhl, aby bylo kromě jednotlivých forem vědomí sledováno rovněž globální vědomí, pokud se jeho existenci podaří prokázat a bude-li měřitelné. Od poloviny roku 1998 bylo v různých částech světa rozmístěno přibližně 50 diod s bílým šumem. Bílý šum si lze představit jako rádio naladěné mezi dvě stanice, kde dochází k velmi rychlému a nahodilému střídání zvukových frekvencí. Každá z 50 diod je napojená na počítač. Nezpracované údaje z jednotlivých počítačů jsou každodenně přenášeny do centrálního počítače univerzity v Princetonu. Tam je prováděna jejich analýza.

Zasáhnou-li do světového dění nějaké významné a emocionálně vypjaté události, přitáhnou zpravidla pozornost sdělovacích prostředků. Takové události jsou převáděny na statisticky porovnatelné záznamy.Výsledky jsou jednoznačné

V době, kdy byl na WTC v New Yorku podniknut teroristický útok, zachytilo všech 50 diod velké výkyvy.

Morfické pole

Je-li skutečností, že globální vědomí reaguje synchronně na události přenášené médii, lze z toho usoudit, že všichni reagujeme podobně na stejné události? Rupert Sheldrake vysvětluje, že každý jednotlivý člověk s morfickými poli je ve spojení s morfickými poli celého lidstva. Fakticky tedy jde o morfický fenomén.

To, že vědomí reaguje globálně a bez závislosti na sdělovacích prostředcích včetně televizního vysílání, bylo možné poznat podle toho, že pred útokem na WTC bylo globální vědomí zalarmováno od 4 hodiny ranní místního času, což je o téměř 5 hodin dříve, než do mrakodrapu narazilo první letadlo (v 8:45 hod.) a 6 a 1/2 hodiny před tím, než při nárazu do budovy explodovalo druhé letadlo. Přestože o tomto teroristickém útoku do 8 hodiny 45 minuty úřady nevěděly, globální vědomí reagovalo už ve chvíli, kdy únosci letadel teprve začínali realizovat svůj plán. To jsou první důkazy, jež potvrzují přítomnost morfických polí, která zjevně spojují všechny lidi i v okamžiku, kdy ke vnímání skutečnosti dochází nevědomě mimo naše smysly.

Statisticky průkaznými signifikantními odchylkami padesáti diod byly v rámci Globálního projektu vědomí (Global Consciousness Projekt, GCP) ověřeny četné události. Veškerá vyhodnocení jsou veřejně přístupná na internetu (https://noosphere.princeton.edu/). Případné dotazy, prosím, neadresujte univerzitě v Princetonu, ale posílejte je na e-mailovou adresu rdnelson@princeton.edu

   Rupert Sherdrake autor teorie morfické rezonance, jeden z nejvýznamnějších představitelů nového paradigmatu ve vědě.Vystudoval přírodní vědy a biochemii na univerzitě v Cambridge (University of Cambridge) a filozofii a dějiny vědy na Harvardově univerzitě (Harvard University). Byl vědeckým pracovníkem britské Královské společnosti (Royal Society) a ředitelem biochemických studií při Clare Gollege v Cambridge. V současné době je členem Institutu noetických věd (Institute of Noetic Sciences, IONS) v San Franciscu.

Napsal řadu odborných pojednání a několik knih, mezi jinými např. Přítomnost minulosti, Tao přírody a Sedm experimentů, které by mohly změnit svět.

Jako příklad se můžeme zmínit také o dalších událostech, které se projevily na měřitelné úrovni globálního vědomí lidstva:

Globálně rozrušené vědomí ovlivněné pohřbem princezny Diany.

Později při pohřbu matky Terezy (zemřela přirozenou smrtí ve vysokém věku 5. září 1997 ) reagovalo globální vědomí normálně,počítač žádné zvláštní výkyvy diod nezaznamenal.

Také události pozitivního významu působí na globální vědomí

Globální vědomí reaguje se stejnou intenzitou na pozitivní i negativní skutečnosti, což v rámci GCP déle než 4 roky ukazovaly výkyvy diod. Na kolísání měly největší vliv celosvětově významné svátky, teroristické útoky a války.

Na naměřené údajích se znatelně projevila i válka v Iráku. Přírodní katastrofy, i když měly velký rozsah, způsobily jen slabé reakce, což znamená, že z pohledu globálního vědomí nebyly abnormální. Nejmenší výkyvy byly naměřeny při politických nebo sportovních událostech (volby, olympijské hry).

Sheldrak argumentuje, že morfické pole každého jednotlivého člověka je ve spojení s morfickými poli celého lidstva.

Podle mého názoru jsou všechny organismy řízeny a organizovány morfickým polem (z řeckého "morphis" - forma). Morfické pole je organizačním polem systému. Každý krystal má svůj druh morfického pole, každý tvor má svůj druh morfického pole a stejně tak má své vlastní morfické pole každý orgán, každá tkáň, každá buňka, každá organela, každá molekula uvnitř těla. Existují nesčetné hiearchie polí v polích. Celá příroda je vybudována ze systémů v systémech, včetně systémů planet, hvězd atd. Každý tento systém má své vlastní morfické pole, které je organizuje podle zvyků příslušného druhu. Protože se některé systémy opakovaně vytvářejí již po několik miliónů let, jako je tomu například v přírodě u atomu vodíku či u krystalů soli, vytvořily vzory, které se opakují natolik dominantně, že se staly efektivně fixními. Chovají se tedy tak, jako by podléhaly věčným zákonům.

A můj názor to vše potvrzuje mou myšlenku že jme na jedné superrychlé síti,kde se ukládájí veškerá data,všeho dění okolo nás i v nás.S pozdravem Kings.Budu se těšit na vaše názory.

Převzato z:https://www.kings-exclusive.estranky.cz

Diskusní téma: Děje se něco? - 8 (Hmota, vědomí a morfická pole)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.