O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Děje se něco? - 9 (LightWorker)

30.09.2010 12:38

Vážení čtenáři a čtenářky, je zajímavé jak se některé věci ději a jak vše souvisí se vším. Dostali jsme ke zveřejnění velice důležité sdělení, které má závažný dopad na celé dění na této planetě, ale i v celém Vesmíru. Nyní tento text připravujeme ke zveřejnění a zároveň nám přišel odkaz na tento blog, kde je překlad o pracovnících Světla. Takže nejprve zveřejníme tento text a jakmile to bude možné zveřejníme výše deklarované prohlášení.

LK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Existuje přibližně 150 milionů duší,
které původně souhlasily, že se stanou Světlem s cílem
přispět ke zvýšení vědomí zbytku lidstva
tak, abychom byli připraveni vstoupit
s naší
planetou do páté
dimenze.

Jedná se o dvě procenta ze šesti a půl miliardy
lidí na Zemi. Jedná se o Lightworkers a
toto
je jejich poslání
.


 

Duše Lightworkerů jsou starší než většina ostatních duší na Zemi.
Žily mnoho životů, které je připravovaly pro nadcházející
Vodnářský věk. Často byly tyto duše hluboce
zapojené do spirituality, byly ztělesnění jako mniši,
jeptišky, poustevníci, kněží, jasnovidci či jako
šamani. Při naplňování těchto rolí byli
často odmítáni a pronásledováni,
zažívali traumata, které do nich zapustily hluboké jizvy.


 

Jedním z faktorů, blokování jejich seberealizace je přítomnost karmického břemena,

což je může svést na scestí po dlouhou dobu.

Avšak jakmile překonají toto břemeno a osvobodí v sobě velkou sílu,
uvědomí si, že jsou bytosti Světla.


 

Vy jste Světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto.“ ( Matouš 5:14 )


 

Jakmile přijde ta chvíle, Lightworker má kapacitu pro rychlé duchovní probuzení. Jestliže se rozhodne, může se
pohybovat po své cestě rychleji než většina ostatních
lidí, který jim umožňuje, aby přinášeli
jiným poznání ze své cesty. Ale nejprve
musí dokončit svoji cestu sami. A to všeobecně vyžaduje
velké odhodlání a vytrvalost.


 

Pro Lightworkery, jsou součástí cesty vzestupu podivné a neidentifikovatelné fyzické, duševní,
emocionální i duchovní projevy. Mají
zkušenosti z rychlých přechodů v jejich kariéře,
osobních vztahových a životních situací. A
mají jistě zkušenosti neobvyklého množství
ztrát v různých oblastech svého života.


 

Nepoškozují ani půdu ani moře, ani stromy, neboť obrželi na čela pečeť služebníků našeho Boha.“ ( Zjevení 07:03 )


 

Lightworker nyní pomáhájí ostatním, aby při tom našli svoji vlastní krásu a svoji vlastní
cenu. Existují dva způsoby práce se Světlem - můžete
buď Být Světlem, nebo je můžete zrcadlit.

Obojí jsou to dary Lightworkerů.


 

Autor: Flippyone

 

Zdroj: https://lightworkers.org/channeling/114806/lightworker

 

přeložil: 2010 Sanny 

Převzato z : https://novazeme2010.ning.com/profiles/blogs/lightworker-05092010

 

 

Diskusní téma: Děje se něco? - 9 (LightWorker)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.