O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Detoxikace stránek Rahunty od NDC

10.05.2011 09:29

Ti z Vás, kteří naše stránky sledují již delší dobu, vědí, že jsme se zde mnohokráte věnovali rozporování bludů zveřejňovaných na stránkách tzv. "Nové duchovní cesty" (dále jen NDC) presentované především v osobě p. J.Nováka.

 

Jsme nuceni konstatovat, že přínos z opakovaného poukazování na bludy na stránkách NDC, je již v poslední době převyšován některými negativy vyplývajícími z této činnosti.

Naším prvotním záměrem těchto polemik (a to i v jiných případech) je poukázání na ty, kteří se snaží vést "duchovně" lidi a přitom jsou buďto jednookými mezi slepci nebo rovnou cílenými svůdci v zájmu určitých agend a skupin bytostí působících zde na Zemi, ne vždy lidstvu právě přátelských.  Vše podstatné ohledně NDC bylo však již z naší stránky řečeno, tudíž další texty k tomuto tématu již v podstatě ztrácí význam.

Bohužel mnoho lidí stále vnímá především formu sdělovaného než obsah (kvalitu) sdělovaného. Velmi málo lidí si je také schopno nějakým způsobem ověřit alespoň nějaká  tvrzení obou stran polemiky a tudíž někteří klidně věří sebevětším žvástům jedné strany a naopak z naprosté neznalosti zpochybňují dokonce skutečné vesmírné zákony. Část čtenářů pak na uvedené polemiky nahlíží dokonce podobně jako na hádky politiků, kde se plně projevují zájmy politických stran a ješitnost jejich představitelů.

Pan Novák se svou NDC vykazuje zvláštní "pozoruhodnou schopnost" převrátit a s použitím své fantazie (ovšem bez špetky humoru) dezinterpretovat snad jakoukoliv použitou argumentaci. Uvědomili jsme si také, že vlastně naší opakovanou snahou o vyvracení bludů NDC v podstatě školíme pana JN (a mnohé další) když sdělujeme poznatky, ke kterým by se pan JN jinak vůbec neměl šanci dostat.

 

Z uvedených důvodů jsme se rozhodli "detoxikovat", tedy očistit naše stránky od tematiky NDC. Veškeré texty, které za více než rok k tomuto tématu vznikly, jsme přemístili ze stránek Rahunta na samostatné stránky : https://duchovnicesta-ndc.webnode.cz/ , kde budou pro všechny případné zájemce dohledatelné.

 

Lze očekávat, že tento náš krok bude panem Novákem z NDC jeho "prazvláštní osobností" interpretován jako velké vítězství Nové duchovní cesty nad magií. Inu dopřejme panu Novákovi jeho domnělý okamžik slávy. Myslím však, že s ohledem na své charakterové vlastnosti a přímo "vyzývavé" popírání vesmírných zákonů si ani tuto domnělou slávu (vlastní vinou) příliš dlouho neužije ...

 

Za redakci Rahunta.cz

Pavel N.

 

 

P.S. Osobně přidám k danému tématu ještě několik poznámek na okraj.

a) Na uvedených stránkách bude reagováno pouze na zcela holé bludy prezentované jako fakta a které bude potřeba vysvětlit, jako dílčí alternativu   pro skutečně hledající (konec diskuse nad celým grafomanským výplodem nemocného člověka)

b) Zde si spíše budeme dělat legrácky z činnosti pana JN a jeho nohsledů a nohsledek ( jejich činnost se již nedá brát jinak než jako "třesky-plesky")

c) Poslední článek pana JN potvrdil diagnozu dotyčného člověka. Jen aby nebyl nebezpečný i jiným, když začal natvrdo být nebezpečný sám sobě a své integritě!!!

Je mi osobně líto nejen všech, kteří se nechávají obluzovat a tleskají svému "mistrovi", ale i samotného "mistříčka". Promarňuje úkol, který dostal zde na Zemi a opět páchá nevýslovné zlo ve vztahu k Lidstvu a lidem kolem něj, kteří mu uvěřili a věří. Nepoučil se z inkarnací v Egyptě, kde byl potrestán za zneužití znalostí a povyšování se do úrovní, na které neměl a doposud nemá kvalifikaci. Misto aby napravil své chyby, pokračoval v dalších dvou inkarnacích. Coby známý inkvizitor poslal na plamenné hranice tisíce neviných a nechal umučit při bezprecendních inkvizitorských zkouškách nevinnosti skutečně nevinné. V jedné z nich byl iniciátorem a hlavním vykonavatelem likvidace Katarů ve Francii. Místo aby byl rád, že dostal šanci jako bytost nelidská (nelidská rasa) znovu napravit své chyby, pokračuje v další honbě na čarodějnice a čaroděje, přitom se opět snaží o zavedení starých praktik, postavených na zvrácených postupech nízké praxi magie, kterou používají opravdoví začátečníci a neumětelové. Není nic snažšího, než vyhlásit nějaký rádoby "nový" systém. Jenže podle výsledků jejich práce a ne podle proklamací se hodnotí o co jde a kam to směřuje... 

 

LK

Diskusní téma: Detoxikace stránek Rahunty od NDC

Datum: 10.05.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Dovětek

Dá se opravdu očekávat, že pan Novák, vše pojme po svém, značně pokrouceném způsobu, aniž by si opravdu uvědomil, že se Rahunta zbavuje viru, který se tu šířil a vlastně naváděl hledající na stránky NDC, což opravdu není možné, pokud má člověk alespoň minimální představu o duchovnu. Pan novák si své stránky musí propagovat sám a vzdát se tohoto prostoru, kam nejen duchovně, ale ani lidsky nemá jak dosáhnout. Jeho sprosté napadání a útočení na každého, kdo má jiný názor jen proto že si ho dovolil říci veřejně, nelze ničím vykořenit, jedině důsledným a ignorováním a nadhledem, který si nad cizopasnými entitami musíme získat, protože i skrze ně se jako lidé můžeme mnoho naučit o tom, jak svůj charakter a duchovní úroveň ukotvit pevně ve své vnitřní realitě. Za to jim je možná dobré poděkovat a uvědomit si, jak jejich nesmiřitelný boj proti větru ničí jejich vlastní budování osobnosti. Tedy přeji panu Novákovi, aby zase našel někde na této planetě dobrodruha, který s ním povede nekonečnou a marnou polemiku, dokud nepochopí, odkud se onen zápach šíří a neučiní mu přítrž, tak jako nyní Rahunta.