O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Devátá - léčící vrstva DNA I. (KRYON channelling)

06.12.2010 07:50

Vážení čtenáři a čtenářky, zde je další přípravný i  potřebný I. dílek do mozaiky o DNA a práci s ní....

LK

Tato zpráva byla předělána (Leem a Kryonom) pro lepší pochopení čtenáře. Často se stane, že živý přenos obsahuje nějaký druh energie, která se těžko popisuje. Užijte si tedy toto poselství přijatá v Moskvě, 14. května 2010

Zdravím vás naši drazí,

Já jsem Kryon z magnetické Služby. Někteří tvrdí, že je příliš rychlé pro Lidské Bytosti překročit hranici tak, jak se to stalo vám. Říkají, že by to mělo trvat déle, protože jste zvyklí na starší energie. To, co vidíte teď je člověk, který nikdy zcela nezavřel dveře svému vyššímu Já.

Je to dohoda, kterou s Kryonom mám, takže nejde o situaci, při níž sedí a připravuje, mění svůj postoj nebo žádá andělů. Já jsem pořád s ním a jsem pořád připraven. Někteří z vás to viděli v lekcích, které dává a některým jejich dávám já. (Kryon se usmívá) Bavíme se o směsi. Není to pouze pro chanellerov. Je to směs, ve se níž multidimenzionální já spojuje s fyzickým já. Je to proces, který zlepšuje intuici lidí. Je to proces, který dovoluje normálním, obyčejným lidem stát se mistry. Neznamená to, že by věděli, co se to kolem nich děje, ale intuitivně vědí, jaký je jejich další krok - vykročit z 3D. Intuitivní cítí, čeho se nemusejí obávat. Intuitivní cítí lásku Boha.

Dnešní zpráva je odlišná. Bude o biologii a dokonale pasuje na to, čemu my říkáme kvantová DNA. "Kryon, proč pořád mluvíš o DNA?" Ptají se mnozí. "Chceme slyšet o spirituálních věcech. Chceme slyšet o andělech. A ty pořád mluvíš o chemii. "Pokud si toto myslíte, neposlouchali jste velmi pozorně.

Kolem každého z vás existuje pole, které je zcela multidimenzionální. Toto pole je vytvářeno 100 bilióny chemických kousků zvaných DNA. Věda zatím neví, jak mezi sebou komunikují a nedokáže v ní vidět ani multidimenzionální vlastnost. Nevidí ještě kvantové atributy DNA vůbec.

DNA "ví," kdo jste. Sto bilionů dvojitých spirálovitě uložených molekul DNA jsou všechny identické ve vašem těle. Vytvářejí kolem vás pole, které je přibližně osm metrů široké a jeho hebrejské jméno je Merkabah. Teď vidíte, že DNA reprezentuje posvátný element ve vás.

Krátké shrnutí

Dovolte mi udělat krátké shrnutí dřív, než budu pokračovat s informacemi, které dnes přináším. Vy si myslíte, že DNA je chemie. I je, ale pouze 3 procenta DNA jsou chemie třetí dimenze. Zůstatek je multidimenzionální informace, skrytá v zdánlivě náhodně uložených molekulách. Věda se na to dívá svým způsobem, protože to vnímá jako dvoukolová závitnice složenou v molekul DNA - nukleotidů. Když se však vědci podívají na tuto chemii vidí pracovat pouze 3 procenta DNA. Ty 3 procenta tvoří lineární systém, který vytváří všechny geny Lidského těla.

Zůstatek chemie, který představuje 90% DNA není objasněn, protože věda stále hledá pouze linearita. Chtějí zkoumat věci, které očekávají ve své realitě. Dokonce i když zbývajících 90% vnímají jako záhadu, nadále se koncentrují pouze na ty 3 procenta, které vypadají jako kdyby dělali všechno. Lidská Bytost, pokud má lineární vědomí, vidí jen to - lineární systémy a lineární chování. O tom vám dnes chci vyprávět.

Jediný způsob, jak přiblížit Multidimenzionální věci

Před čtyřmi lety jsme vám spolu s mým partnerem tady v Moskvě přiblížili všech dvanáct vrstev DNA a informace, které představují. Tehdy vysvětlil učení Kryona o DNA. V rámci tohoto vysvětlení vám dal informaci, že vůbec nejde o 12 vrstev. Namísto toho je to 12 energií, které jsou interaktivní, vzájemně na sebe působí. Takže pokud chcete vědět, co je to DNA, musíme ji rozbít na lineární systém kvůli pochopení - tedy 12 lekcí.

Co kdybych vám přinesl zprávu celou o lásce? Kolik dílů a částí si myslíte, že láska má? Začněte si dělat seznam. Podívejte se na všechny odlišné druhy lásky, které existují, různé pocity, spletitosti - zatím je to jen studium, ne? Když někoho milujete, nepřemýšlíte nad všemi částmi ani nepostupujete podle seznamu!

Když mluvíte o lásce, je to opravdu velké téma. Takže studování lásky je jedna věc a její zažívání je druhá. DNA lze vysvětlit pouze tak, že ji uděláme lineární, protože Lidské Bytosti dokážou zkoumat jen to, co nepřesahuje jejich kapacitu chápat ve třetí dimenzi. Dosáhli jste hranici logiky a takové koncepty narážejí na vaše hluché uši a hluché vědomí, takže to nemůžete chápat. Věci, které neexistují ve vaší realitě jsou pro vás nepředstavitelné. Takže celé učení o vícerozměrné aspektu musí být upraveno do přímé linie, abyste to dokázali uchopit. Právě kvůli tomu používáme metafory a příklady a proto jsme i rozdělili multidimenzionální vlastnosti na 3D části.

Mezi dvanácti energiemi DNA jsou některé, které jsou pro lidstvo velmi zajímavé. Můj partner právě teď přijímá poslední strany knihy týkající se tohoto tématu. Více než pět let jsem mu tyto informace velmi, velmi pomalu předával, takže je dokáže dát do lineární formy a upravit je tak, aby byly pochopitelné pro vás. Proto vás dnes chceme vzít na cestu do jedné z těchto energií DNA. Tato energie má číslo devět.

V lineárním učení ji budeme nazývat Devátá vrstva DNA. A hned vám musíme také říci, že nic takového jako Devátá vrstva DNA neexistuje! Je to jen zjednodušené pojmenování. Pouze kvůli učení se stává lineární. Čísla příslušející k jednotlivým energiím jsou pouze pomůcky, každé jedno z nich. Neexistuje žádný jeden až dvanáct. Jsou všechny dohromady v polévce energetické informace, kde na sebe všechny vzájemně působí.

Jako příklad uvádíme číslo devět, protože tento konkrétní víkend je zaměřen na vlastnosti, o kterých vám chceme promluvit. Teď, můj partner, začni pomalu odsud. (Instrukce pro Leeho) I když jsem ti tyto věci diktoval do knihy, jsou zde nějaké nové příklady, které použijeme ve výuce.

Posun je zde

Budeme hovořit o lidském těle a jedné jeho vlastnosti, která je nejzajímavější pro mnohé - léčení. Takže Deváté vrstvě DNA budeme hovořit léčící vrstva. Udělám, co je v mých silách, abych vám přes mého partnera vysvětlil něco, co je nevysvětlitelné.

Ve vašem těle se něco děje, něco s čím jste se již narodili. Je to něco velmi staré a začíná se to opět probouzet. Na planetě dochází k posunu. Jde o posun v mayském pojetí a je to časový úsek s potenciálem probuzení vědomí - schopnost vibrovat na vyšších frekvencích vědomí než kdy Lidstvo zažilo. To přináší potenciál pro vytvoření spojení s vaším Vyšším Já. Vědomí mnoha z vás je již poměrně vysoko. Začínáte zjišťovat, že je ve vás něco, co jste si nikdy neuvědomovali. A toto dnes jdu napravit a řeknu vám o překrásném dvoudílném systému.

Síla DNA

DNA pracuje v dualitnom systému, což znamená že část je lieárna a část multidimenzionální. Lineární část je jednoduchá a zabírá méně než 5% celé DNA. Většinu tvoří multidimenzionální část, která je komplexní a složitá na vysvětlení. Obsahuje vaše Akašické záznamy, což je soubor energetických informací o všech životech, které jste prožili. Je tam to, co jste dostali od Plejáďané. Je tam vaše Vyšší Já. Všechno, co nazýváte duchovno je tam. DNA je duchovní inteligence, ale až tehdy, když vibruje na tak vysoké úrovni, která umožňuje její plné fungování. Kvůli tomu si je většina lidstva vědoma pouze tří procent DNA a druhou část považuje za nepodstatnou.

Dovolte nám říci, co je to zdraví a léčení. Pomalu, více než 20 let na této planetě přijímáte nové nástroje pro práci s vícerozměrné DNA. Léčitelé o tom vědí své! Oni vědí, co se děje léčiteli, který stojí před lidskou bytostí. Léčitel a pacient v jedné místnosti a oba mají pole DNA osm metrů široké. Léčitel se postaví před toho, koho jde léčit a pole se překryjí. Když spolu mluví, dochází k přenosu informací. V tom přenosu je poznání - poznání všeho, působící kvantovým, věčným (bezčasovým) způsobem. Ti dva v pokoji vědí jaké to je, dostávají informace pomocí intuice o potřebách pacienta - z DNA pacienta!

Léčitel se může stát jedním z nejlepších multidimenzionálních lékařů na Zemi, protože využívá překrytí multidimenzionálních částí, které jsou navrženy tak, aby byly šikovné. Proto je dnešní medicína reaktivní. To znamená, že je to chemie vložena do těla, kde proběhne 3D chemická reakce. A je to tak dobré, jak to přichází.

Dokonce i s tím je úžasné, co dokázali s chemickým léčením, které máte. Ale je to tak, jak to vnímáte. Nedůvěřujete šikovnosti těla. Ve skutečnosti ho alopatická medicína spíše zhanobila, protože předpokládá, že tělo neumí a potřebuje pomoc. Je to jako kdyby tělo bylo neschopné a hloupé. A koho možná za to vinit, když v 3D tak opravdu působí?

- Pokračování -  díl II.

Kryon.

Tuto verzi lze v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů is aktivními odkazy.

Zprávu přijal v Moskvě 14. května 2010 Lee Carroll

https://www.kryon.com/k_channel10_Moscow1_.html   a  https://gesund-im-net.de/K-moskau10.htm

Převzato z: channeling.wbs.cz

Diskusní téma: Devátá - léčící vrstva DNA I. (KRYON channelling)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.