O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Devátá - léčící vrstva DNA II. (KRYON channelling)

06.12.2010 07:57

Vážení čtenáři a čtenářky, zde je další přípravný i  potřebný II. dílek do mozaiky o DNA a práci s ní....

LK

 

Vysvětlím vám co je to Devátá vrstva a co je to dvoudílný scénář léčení v lidském těle a řeknu vám o mimořádné sebadiagnostickej schopnosti DNA.

Nejprve se spolu podívejme na lineární část. Co kdybyste měli virus právě teď? Řekne vám to tělo? Co kdyby byl nějaký subjekt napaden rakovinou? Řekne vám to tělo? Ne. Nezdá se vám to znepokojující? Není divné, že musíte jít k lékaři, abyste pomocí testů našli tyto problémy? Nekřičí na vás na buněčné úrovni: "Něco chybí?" Ve skutečnosti křičí a to, co chybí je 90% kvantových informací v DNA, která byla navržena tak, aby nejen věděla, ale se také postarala. Jenže to nefunguje.

DNA - navržená na fungování v mnoha dimenzích


DNA byla navržena tak, aby pracovala ve dvou částech. Méně než 5% je lineárních a většina čeká na aktivaci. Představte si to jako kdyby těch 5% byl genový stroj a 95% byly instrukce o tom, jak má tento stroj pracovat.

Část imunitního systému je lineární. To je ta část, o níž víte a je to ta část, se kterou se zabývá vaše medicína. Ostatních 90 a více procent je možné aktivovat pouze multidimenzionálních energiemi - energiemi, které jste v minulosti znali, ale ztratili jste jejich.

Takže toto je pradávna informace. Tehdy lidé možná nevěděli konkrétně o DNA, ale věděli, že existují esoterické principy, které dokáží léčit. Co si myslíte, že jsou meridiány těla a kolik jich je? Ukáží se na rentgenovém snímku? Ne. Jsou skutečné? Ano. Je jejich dvanáct. Každý jeden představuje nejjednodušší formu vícerozměrného portálu Lidského těla na přístup k "inteligenci" DNA. Lidstvo ví toto již tisíce let. Jak to využíváte dnes ve vaší "moderní medicíně"? Odpověď je - nevyužíváte, protože moderní medicína to považuje za starou tradici ignorance.

Co je akupunktura a další systémy, které působí na meridiány? Jsou to přenosy energetických informací do moudré vícerozměrné části DNA. Pomohou tělu, aby se uzdravilo samo, s vlastními informacemi, s vlastní chemií, namísto podávala vnější chemie jako kdyby tělo bylo neznalé a potřebovalo pomoc.

Uvedu příklad, který vás asi překvapí. Zamyslete se nad homeopatií. Můžete říci, že je to chemie. Ale opravdu je? Myslíte si, že tinktura s nedetekovatelná množstvím chemie vložena do tělesného systému je reakční? Medicínský výzkum ukázal, že homeopatie není schopna s takovou malou koncentrací zasáhnout tělesný systém. Ale je to právě naopak, protože homeopatikum je pouze "informačním signálem" pro multidimenzionální DNA. V nejjednodušší formě dává tělu informaci, která pomůže zjistit, co třeba dělat. Je to signál pro DNA s informací o tom, co třeba udělat, aby se tělo vyléčilo.

V Deváté vrstvě DNA je obrovské množství léčivé energie, čekající na kvantové instrukce na systematickou změnu vlastní formy. Protože DNA pracuje multidimenzionální způsobem, není snadné pochopit ji logikou. Představte si skutečný kvantový efekt ve fyzice. Malé částice se chovají velmi podivně. Ukázaly to nejjednodušší experimenty se světlem, jako například dvouštěrbinový experiment (Svazek monochromatického světla vycházejícího z bodového zdroje dopadá na dvojici štěrbin. Každá štěrbina se stává podle Huygensova principu novým bodovým zdrojům vlnění a tedy vlna, která dopadne, se při přechodu štěrbinami rozdělí na dvě. Tyto kmitají ve fázi tzn., že jejich dráhový rozdíl je násobkem vlnových délek. Wikipedia). Světlo může být na dvou místech ve stejném čase. Světlo dokonce dokáže změnit svou podobu z vlny na částici a to pouze tím, že je pozorováno Lidskou Bytostí. Co vám to řekne o světle? Je multidimenzionální a šikovnější, než si myslíte. A totéž platí o vaší biologii!

Už je to nějaký čas, co jste o tom slyšeli. Odhalím vám nejmocnější energii, kterou má k dispozici multidimenzionální DNA: Lidské vědomí. Máte posvátné vědomí v poli DNA, o kterém jsme již hovořili. Vaše vědomí může komunikovat s buněčnými strukturami vašeho těla každý den. Posiluje to váš imunitní systém a zbavuje vás to nemocí, protože energie Lidského vědomí je opravdu pouze "informační" energie. Posílá informace vašemu tělu, aby se pozvedlo.

Dám vám pár příkladů. V roce 1987 Harmonická Konvergence odstartovala časovou vlnu, v níž se nyní nacházíte. Posun vědomí, který byl předpovězen před dávnými dobami, je před vámi a vy tady sedíte po více než dvaceti letech. Téměř každý, kdo mohl přijít na setkání jako je toto ví, že právě to se teď děje. Podívejte se na sebe dnes. Teď se podívejte na období před třiceti lety (mluví na Ruské publikum). Něco se stalo, však? Jaksi se staré a tuhé vědomí pozdvihlo a změnilo - a totéž se stalo s vašimi životy. Toto vše je součástí scénáře, o kterém jsme mluvili v roce 1989.

Stalo se i něco dalšího, téměř se otevřel portál. Můj partner Lee se stal vědomým. Byl inženýr a musel otevřít svůj tvrdohlavý 3D mozek a to i přesto, že 40 let tvrdil, že chanelling je směšný nápad. Řeknu vám, jak jsme to dosáhli: Zamilovali jsme ho do toho. (Kryon se směje) nemohl odmítnout energii a důkaz lásky Boha v ní, když k němu promluvila na úrovni DNA.

Mnoho dalších věci se událo ve stejnou dobu. Učitelka Peggy se s tebou začala pravidelně scházet (Peggy Phoenix Dubro). Dostala vizi o nějakém vzorci kolem lidského těla. Bylo jí řečeno, že jde o kvantový vzorec, že je multidimenzionální. Začala pracovat s Lidskou Merkabou. Ten vzorec vypadal jako mřížka. Postupně dostávala informace o tom, jak pracuje tato Vesmírná Mřížka. Jí informace se staly multidimenzionálních instrukcemi na uvedení DNA do rovnováhy.

Takže práce s energií se stává jedním z atributů, které promlouvají k devadesáti procentům DNA. Tato nová energie skutečně může být brána jako "informace pro DNA." Lze ji nebo její výsledky nějak měřit? Odpověď je ano a akorát nedávno byla vědecky potvrzena právě tady v Rusku. Takže práce s energií mění biologii!

Devátá vrstva

Devátá vrstva DNA je léčící vrstva, ale musí pracovat společně s první vrstvou DNA, která je chemickou 3D vrstvou v podobě dvojzávitnice. Musí! Můžete být vícerozměrný kolik jen chcete, ale když jdete léčit své tělo, chcete to vidět ve vaší realitě, ne? Multidimenzionální část musí pracovat s 3D částí - genetickým strojem. Najednou začne devátá vrstva pracovat spolu s první. Když jejich dáte dohromady, dostanete 10. V numerologii se 10 redukuje na 1. Začátek a konec, dokončení a obnovení. Pracují společně na ukončení staré informace a zahájení nové.

Mezi vámi je slavný Lemúrian, který je přestrojen za lékaře a výzkumníka DNA. Probudil se ve stejné dobře jako učitelka Peggy a můj partner Lee. Sedí zde dnes přede mnou. Vím, že jen znovu objevuje to, co už dávno ví. Přináší vám multidimenzionální fyzikální vynález, který komunikuje s vícerozměrné částí DNA.

Chtěl bych vám toto objasnit. Existuje několik možností komunikace s touto částí DNA. Lidské vědomí je nejsilnější z nich a stane se i nejefektivnější, když lidé odejdou z 3D. Práce s energií je na druhém místě a stává se stále oblíbenější na planetě. Starodávné metody jsou jednoduché a jsou známy již mnoho let. Pak je tam základní fyzika. Poslechněte si, jak to funguje.

Jak může fyzikální vynález ovlivnit multidimenzionální, inteligentní DNA? Existuje jen jeden způsob: samotný vynález chápe záměr vynálezce. To je něco tak velmi nezapadající do 3D, až se z toho kroutí hlava. Ale kvantová fyzika je taková. Pokud světlo dokáže změnit svou podobu, protože je pozorováno Člověkem, je takové divné, že vynalézavé vědomí Lidského mozku může být ovlivněno záměrem nebo účelem? Takto to funguje! Proč byl Tesla takový výjimečný nelineárním způsobem? Protože jeho mozek byl naladěn na nelineární záměr. Věděli jste, že objevil nastavitelnou hmotu? (To je Kryonov popis antigravitace.) Můžete udělat objekty těžšími nebo lehčími nastavením hmoty. Dělá se to pomocí magnetismu. Ale nedokázal to kontrolovat, protože tehdy ještě neexistovaly počítače. Ale jeho mozek byl naladěn na multidimenzionální frekvence a ty mu dávali schopnost "přemýšlet nad hranice normálního".

Lidské vědomí, které vám přinese komplexní vynález je otisklou do samotného vynálezu. Je těžké vysvětlit to. Vnímejte to jako energetický otisk vynálezcovho záměru v kovu, ze kterého je vynález sestrojen. Nezáleží na tom, jak se používá, protože přemlouvá k DNA a DNA reaguje na tuto informaci.

Multidimenzionální stav není lineární, takže můžete zahodit všechny pokusy pochopit jej logikou. Můžete zahodit výpočty, které jste se naučili na fyzice, zvláště ty, kteří se týkají energie obecně. Například zákon obrácených čtverců je zcela 3D zákon. V vícerozměrné stavu ale stačí málo. Někdy se zdá, že se energie znásobuje. Důvodem je, že multidimenzionální energie je ve skutečnosti přenos informací.

Prohlídka buněčných struktur


Pokud v lineárním chemickém stavu smícháte nějaké dvě chemikálie, nastane reakce, kterou chcete dosáhnout. V vícerozměrné stavu dáváte jemné instrukce. Chci vám ukázat buněčné struktury. Chci vám ukázat podání ruky.

Představte si buněčnou strukturu - je krásná a má uhlazený vzor. Buněčná struktura se, stejně jako DNA, skládá ze dvou částí. Jedna část je lineární, druhá multidimenzionální. Podívejte se na ni pod mikroskopem a uvidíte jen lineární, chemickou část. Neuvidíte multidimenzionální, neviditelnou část, i když je stejně reálná jako vaše 3D. Je skutečná jako celá chemie. Můžete ji vidět také, pokud máte multidimenzionální mikroskop. Není esoterická, je skutečná. Je to překrásná buněčná struktura, která existuje v mnoha dimenzích.

Teď se podívejte na jednoduchý diagram, který znázorňuje, jak pracují buňky. Podívejte se na způsob, jak se navzájem přitahují. Jsou inteligentní. Ve skutečnosti jsou tam věci, které jsem vám neukázal. Je tam mnoho otvorů a vyvýšených částí, které vytvářejí jamky. Jedna buňka hledá druhou buňku a když k sobě pasují jako zámek a klíč, spojí se a oddělí pomocí systémových informací, které jim dají informace o výtvoru. Takto vytvoří chemii života. Jsou připraveny rozdělit se, regenerovat. Vidí navzájem své polaritu vzory.

Jak to funguje

Drazí, existuje jedna multidimenzionální vlastnost, která se jmenuje magnetismus a já jsem jen náhodou mistrem magnetismu. Pravděpodobně si myslíte, že informace o magnetismu se týkaly Země. Ne. Je to o DNA. Buňky jsou magnetické - ne jen magnetické, oni jsou komplexně magnetické. Každá jedna. Biologie díky tomu vzkvétá. Jedna buňka vidí magnetický vzor druhé a jako zámek a klíč zapadnou do sebe, oni vědí, co dělat. Přiblížím vám obvyklý scénář. Kolem jde virus, moudrý, magnetický! Virus je také biologie a je také multidimenzionální. A má i DNA. O tom nikdy nepochybujte. Má i program a inteligenci. Ve svém jádru má pud sebezáchovy přesně jako vy. Sledujte: připojí se šikovně k buňce. Jak? Tak, že napodobí magnetismus zdravé buňky, která tam patří! Je šikovný a moudrý.

Hostitelská buňka je lstí přinucena k tomuto podání rukou a tím pádem se spojí. Najednou je virus uvnitř. Je v systému a může se začít rozvíjet a replikovat. Teď si řekneme, jak vypadá 3D reakce těla. Jakmile jsou buňky spojeny, chemie buňky ví, že byla oklamána. Když je virus uvnitř, nemůže se již nadále přetvařovat. Tak hostitelská buňka pošle pro pomoc. Zde přichází armáda! Obrovské buňky bílých krvinek, konstruované na boj s nemocemi a zabíjení vetřelců, se hrnou dovnitř. Bílé krvinky dorazí ve skupině. Přijdou tam, ale virus je pro ně zcela neviditelný! Nedokáží ho vidět, protože napodobuje normální buněčnou strukturu pomocí magnetismu, který dokáže okopírovat. Bílé krvinky nevědí, co dělat! Dostali signál, že něco není v pořádku, ale nedokážou odhalit nepřítele.

Uvedený scénář poukazuje na to, že je něco špatně v tom, jak tělo pracuje. Teď vám ten příběh dopoval. Najednou přichází interdimenzionálny soubor informací. Možná jste vy oslovili mřížku - vaše vlastní kvantové pole - systém navržen tak, že s ním můžete projít procesem krok po kroku. Nebo možná vibruje na dost vysoké úrovni a tak to nepotřebujete dělat. Můžete přímo hovořit ke svým buňkám bez jakékoliv 3D struktury. To je dobře. Dělají to všichni mistři na planetě. Ale možná došlo k vícerozměrné zásahu a inteligentní DNA dostala instrukce. To je to, co dnes chybí, přestože lidé velmi dlouho vědí, jak se to dělá.

Teď si zopakujme celý příběh. Máme buňku, celkem zdravou, připravenou na podání si ruce při dělení. Přichází virus, přesně jako předtím. Ale tentokrát máme dodatečnou informaci od DNA. Hostitelská buňka nyní dokáže virus vidět! Informaci obdržela, která říká: "Když vidíš přicházet virus, změň svůj magnetický vzor." Virus přijde k buňce jako dříve, ale tentokrát tam není žádný zámek a klíč. Tentokrát nenastává žádné podání rukou za účelem dělení. Buňka křičí na bílé krvinky. Ty opět přicházejí, ale tentokrát dokáží virus vidět, protože nebyl schopen dostat se do hostitelské buňky. Okamžitě jej zničí.

Nu ale to není všechno. Jak vidíte, DNA je inteligentní. Je kvantová a proto odešle signál systému. Devátá léčící vrstva předstoupí a změní magnetismus 100 biliónů kousků a částí Lidského těla, kompletní systémové instrukce DNA najednou změní. Virus nemá žádnou šanci. Celé tělo umí. Devátá vrstva je vaší nejlepší obranou proti většině agresivních chorob známých lidstvu, dokonce i těch "nevyléčitelných." Interdimenzionálna síla přepsala program, který umožňuje buňkám bránit se.

Rakovina je agresivní a oklame tělo tak, aby ji přijalo. Tělo ji nevnímá jako růst porušující rovnováhu. Dokonce ani nepošle pro pomoc. Pravdou je, že Devátá vrstva je navržena tak, aby ji viděla a zastavila. Ale bez souboru nových instrukcí pro stávající DNA to nefunguje. Je třeba, aby se do procesu zapojilo Lidské vědomí. Slyšeli jste už o spontánním vyléčení se? Byli by jste si někdy mysleli, že vám řeknu, jak je to možné? Není to žádná záhada. Lidská Bytost přepíše instrukce do DNA!

Jak vytvoříte nový vzor buněčné tkáně? Tak, že změníte magnetickou strukturu. Existují systémové instrukce, které odevzdáte buněčné struktuře na vytvoření nové tkáně, jaké jste nikdy předtím neměli. Říkal jsem vám o tom už mnohokrát a dnes to tu máme zas. Přijde den, kdy vám opět doroste noha nebo ruka. Jak? Vše co potřebujete je dát DNA nové systémové instrukce. Staré instrukce říkají, že se to dá udělat jen v děloze. Změňte instrukce!

Koneckonců vy znáte tajemství, které znali dávní lidé. Opravdu žili stovky let? Mnozí ano. Znali tvoření mimo 3D. To, co moderní medicína považuje za mýty a hloupé pověry je interdimenzionálny mechanismus. Je načase znovu navštívit realitu, ve které žijete. Když fyzici tvrdí, že existuje 11 dimenzí v jádru každého atomu, proč jste se rozhodli, že jen čtyři z nich pracují? Proč nepřijmete fakt, že ve vašem těle je energie (Devátá vrstva), která pracuje spolu s vaší 3D biologií aa je připravena pracovat pro vás? V současnosti to moderní medicína ignoruje. Raději vás zahltí chemií, která vám způsobí rozsáhlé škody, než by pracovali se systémem systematických instrukcí.

Posun, ve kterém se nacházíte, vám dává možnost opět pracovat s multidimenzionálních částmi vaší DNA. Dělali jste to před dávnými věky a ztratili jste to. Teď je to opět na stole a část vaší populace to brzy přinese pro zbytek světa. Máte 12 vrstvou DNA. Bavili jsme se pouze o jedné vrstvě. Zamyslete se nad nástroji, které máte!

Lidské Bytosti, jste tady na Zemi, abyste provedli svou práci. Je toho tolik, co se teď děje a tolik dobrých novinek. Možná jsme dnes byli příliš vědečtí, ale tato zpráva byla pro tuto skupinu. Všechny chanellingy jsou zveřejněny, ale tento byl pro tuto skupinu. (Moskevský seminář) Co můžete dělat se svými buňkami? Podívejte se na sílu, kterou jsem vám popsal. Věděli o ní pradávní lidé, věděli o ní obyvatelé Lemurie, nyní o ní víte už i vy.

Budoucí generace o ní jednoho dne budou vědět všechno, všechno jménem nové vědy, která objeví multidimenzionální zařízení, které propojí s Lidským vědomím. Je množství Lemúrijcov v této místnosti a každý z nich ví, že jsem vám právě dal tajemství Chrámu oživení. Obyvatelé Lemurie neměli počítače. Neměli žádné nástroje moderní vědy, které máte vy teď. Ale věděli všechno o Deváté vrstvě, protože měli informace o kvantovém léčení, které byly intuitivně. A ty se znovu probouzejí ve vás.

Jste větší, než si myslíte. Je to nádherné. Máte v sobě mistrovství. Máte v sobě Lásku Boha!

A tak to je.

Kryon.

Tuto verzi lze v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů is aktivními odkazy.

Zprávu přijal v Moskvě 14. května 2010 Lee Carroll

https://www.kryon.com/k_channel10_Moscow1_.html     https://gesund-im-net.de/K-moskau10.htm

Převzato z: channeling.wbs.cz

 

Diskusní téma: Devátá - léčící vrstva DNA II. (KRYON channelling)

Datum: 05.11.2012

Vložil: Jana

Titulek: channeling

Je to úžasné. Snad opravdu lidstvo vyspěje a znovu bude používat dávné znalosti, ale jen pro dobro všech. Viz pořad TV Discovery o anglickém "kouzelníkovi" Dynamo. Tento muž ovládá telepatii,teleportaci i gravitaci.