O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Devátá vlna pokračuje po 28. říjnu 2011 Carl Johan Calleman (18. 11. 2011)

20.12.2011 08:47
V minulých článcích jsem slíbil, že se vrátím k tomu, jaký bude další vývoj energií, a jaké Mayský kalendář – pokud vůbec – používá po svém „konci“. „Konec“ kalendáře 28. 10. 2011 znamená, že třináct baktunů Dlouhého Počítání a další osmi sekvence třinácti nebes jsou nyní ukončeny. Také šplhání k vrcholu devítipodlažní pyramidy bylo završeno a kosmos nenabízí žádnou vyšší úroveň, kromě jednotného vědomí. Sedmý den Deváté vlny, období od 11. do 28. října 2011 byl první v kosmické historii, kdy všech devět vln bylo aktivováno ve stavu světla a ve skvělé příležitosti pro úplnou  integraci jejich energetických polí. 28. říjen 2011, 13 Ahau v tzolkinu, byl fundamentálním posunem věků a nyní bude po nějaký čas kompozit těchto energií hrát roli v individuálních životech a v historii naší planety jako celku. Není žádné cesty zpět.
 

Jaká je přirozenost energií, které v současnosti udržují energetické pole planety? Pro začátek je jasné, že v tomto bodě nežijeme okamžik za okamžikem, ale prožíváme kontinuitu s minulostí. To znamená, že všechny vlny a kosmické energetické cykly ještě neskončily, ale některé dále existují a vytvářejí pokračující proud zkušeností v našich životech. Je otázka, čím to je, že tyto vlny přetrvávají. Po debatách s lidmi, kteří mi fandí, vnímají energie Mayského kalendáře a pozorováním toho, jak se tyto energie nyní manifestují ve světě, myslím, že jsem si ujasnil, jakým způsobem kosmické energie vytvářejí kontinuitu. O tom bych rád stručně promluvil v tomto sdělení. Plný dopad posunu věků bude muset být probrán později, snad v knize. Existuje mnoho následků posunu v podobě opouštění starých tradicí, které již nejsou na místě, a  vstupování do zcela nového.


V tuto chvíli je nejdůležitější, že Devátá vlna pokračuje! 16. listopadu 2011 jsme v něčem, co bychom mohli nazvat osmý den Deváté vlny, den, který bude pokračovat do celku 18 dní a poté se obrátí v noc. Devátá vlna bude pokračovat neurčitě dlouho a vykrystalizuje existenci jednotného vědomí.  Ale protože Devátá vlna má otevřený konec, je možné to samé říci o naší budoucnosti. Logicky vzato to platí i pro ostatní vlny, které se 28. 10. 2011 také překlopily do noci (odtud onen klid, který mnozí zažívali po posunu). S dalšími vlnami se nebudeme potkávat až do 23. 10. 2012, kdy se Osmá vlna překlopí v den.  


To, že Devátá vlna pokračuje neomezeně, podle některých dat z Palenque daleko do budoucnosti, znamená, že některé metafory, které jsem v minulosti použil pro popis našeho světa, nemusí být v tuto chvíli přesné. Nebude například žádný „zrod“ nového světa, jak jsem ho popisoval dříve, protože zrod je něco, co se děje v definovaném časovém rámci. Nový svět spíše vykrystalizuje podle scénářů, které nejsou psány v čase. Co se stane, záleží naprosto na tom, jaký směr dění si lidské bytosti vyberou. Znamená to, že procesy od semene k plodu, které charakterizovaly dobu před 28. říjnem 2011, již takto nefungují. Lidstvo zanechává  za sebou  7 + 6 = 13 schéma, které je jádrem příběhů o stvoření v Abrahamových náboženstvích, svatou sedmičku mnoha dalších spirituálních tradic a číslo 108 hinduismu a buddhismu. Tyto numerologické definice procesu božího tvoření nebyly falešné nebo uměle vytvořené. Byly reálné do 28. října 2011, ale neplatí po datu posunu. To ukazuje skutečný rozsah posunu, i když zabere nějaký čas, než se v lidech hlouběji zakoření.  Nejde pouze o konceptuální změnu nebo o změnu kalendáře. Je to zásadní změna reality, ve které žijeme a kterou kalendáře mají popisovat. Konec použitelnosti náboženských popisů stvoření a jejich numerologické stránky souvisí významně se změnou, kdy posvátné (Bůh a Bohyně) je možné nyní nalézt výhradně uvnitř lidských bytostí samotných.


Tato změna se týká stejně Mayského náboženství, jako jakéhokoliv jiného a souvisí také  s použitelností tzolkinu v současné době. V článku psaném před posunem jsem vznesl otázku,  zda tzolkin bude po posunu stále platný. Nyní si uvědomuji, že tato otázka nebyla správně položena. Nyní se zdá, že číslo dvacet (glyphs) je stále platné pro vyjádření diverzity energií dvacetidenního uinalu (konec konců devět vln je stále funkčních a odlišují se ve frekvenci přesně podle faktoru dvacet; každá následná vlna je dvacetkrát kratší než předešlá - pozn. překl.). Nicméně pokud mohu říci,  číslo třináct a trecena ztratily svou energetickou sílu, jak se vesmír prolomil skrze limit třinácti energií (nyní jsme v patnáctém Nebi Deváté vlny) a vlny budou pokračovat neomezeně. Můžeme stále počítat střídání dnů a nocí, ale limit třinácti zmizel. V praxi to také znamená, že tzolkin 13 krát 20 = 260 dní již není relevantním matrixem času, protože pouze dvacetidenní znak si zachovává energetický význam. Je samozřejmě zbytečné říkat, že toto je přístup k Mayskému kalendáři, který je pouze částečně v souladu s tradicí. Je třeba najít kalendář, který dává smysluplné porozumění pokračujícímu směru událostí ve světle v současnosti dominantních kosmických rytmů. Měli bychom mít na paměti, že Mayský kalendář není statický, ale prošel za poslední tři tisíce let několika dramatickými změnami. Důvodem je jednoduše to, že energetická realita kosmu se za tuto dobu dramaticky změnila.


Je možné si na tom uvědomit, jak významný posun věků ve skutečnosti byl. Energetický základ všech světových náboženství, přinejmenším jejich příběhů o stvoření zmizel. Do 28. října 2011 omezení 7 + 6 = 13 stále existovala jako kosmická realita a mnoho mých prezentací bylo na tomto faktu založeno. Protože tato energetická báze je nyní rozbita a vlny pokračují neomezeně za číslo 13, posvátno vně nás zmizelo a zcela se přesunulo do našeho nitra. Nikoli jako jedna z možností volby, ale jako nutnost. Rád bych komentoval pokračující politicko-ekonomickou krizi ve světě, i když to dalece přesahuje možnosti tohoto článku.


Ve svém článku z 8. listopadu 2011 jsem popsal události, které doprovázely posun věků ve vnějším světě. Zdůraznil jsem potřebu soustředit se na 12 stupeň východní délky, protože zde původně začala dualita. (Údaj, který to potvrzuje, je, že Berlusconi rezignoval méně než den poté, co jsem řekl, že se to stane). Cítím, že tento směr pozornosti bude stejně důležitý, až přijde na řadu pokračující krystalizace deváté vlny. Stejným způsobem, k nové aktivaci hnutí Occupy v USA a populárních revolucí v Sýrii a Egyptě, začalo prohlubování Euro krize na počátku osmého dne Deváté vlny. Jsem přesvědčený, že klíčoví evropští politici si již plně uvědomili, že neexistuje způsob, jak by jižní evropské národy mohly úspěšně najít cestu z dluhové krize. (Do 28. října 2011 stále doufali, že dokážou nalézt řešení situace). Přes změny ve vládě Itálie, třetí největší ekonomiky EU, si uvědomili, že nebude možné zachránit Euro a začínají jednat podle toho bez ohledu na to, co říkají veřejně. Je evidentní, že jsou to dny Deváté vlny, které nesou jednotné vědomí a budou sloužit k erozi starého systému dominance. Nechci dělat časové předpovědi rozpadu světového pořádku ekonomické dominance, protože to již není možné. Podstatné je, že Devátá vlna je stále v běhu a  zejména její dny budou přivádět jednotné vědomí v existenci.

Zdroj:
https://www.calleman.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Devátá vlna pokračuje po 28. říjnu 2011 Carl Johan Calleman (18. 11. 2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.