O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskuse o roku 2012 - Mistr Buddha a Archanděl Metatron, část 1

15.12.2011 14:19
Přijato Natalií Glasson 5.12.2011

Moje milované bytosti světla, rozprostírám teď mezi vás svou energii a lásku, jsem Mistr Buddha, doprovázený mocnými a milujícími energiemi Archanděla Metatrona. Je to pro nás velká čest, že můžeme takto společně vystoupit, Archanděl Metatron posílá do vašeho bytí a reality velkou vlnu energie, zatímco já sdílím vědomí a nabízím vám své svědectví. To podstatné je, že andělská energie je zakotvena do každé bytosti na Zemi. Andělské energie přinášejí ohromnou rovnováhu mezi láskou, altruismem a mocí, je to energie, která bude podporovat lidstvo a Matku Zemi během procesu přechodu.

Čas, ve kterém žijete, byl očekáván po velice dlouhou dobu mnoha dušemi, vždy bylo toto období známo jako čas přechodu. Takovými přechody už lidstvo a Země v průběhu historie prošli, ale byla naděje, že se lidstvo probudí před tím, než dojde k sebezničení, aby mohlo dojít k významnějšímu přechodu. Datum 2012 znaly ve svých srdcích mnohé duše jako by to bylo vtisknuto hluboko do skutečnosti. Po významné období vibrovala energie na Zemi na nízké frekvenci a stejně tak pomalé bylo i lidské vnímání času. Jak se lidstvo probouzelo a začínalo rozvíjet své chápání a spojení se svou duší a Stvořitelem, vidíme, že se zvýšily nejen jeho vlastní vibrace, ale zrychlil se i čas. Nyní můžete cítit, že dny plynou velmi rychle, a je to proto, že vaše vlastní vibrace a zároveň i vibrace Země se zvýšily, a to přirozeně ovlivnilo vaše vnímání skutečnosti. Rok 2012 představuje aktivaci, která může být vámi urychlena nebo zpomalena. Vy i mnozí další na Zemi nyní věříte, že jste připraveni na aktivaci roku 2012 a tak jste dovolili vaší vlastní energii, aby se zrychlila a přinesla do vaší současnosti aktivaci roku 2012. Je to nádhera, přemýšlet o kontrole a zodpovědnosti, kterou vy jako jedinec a jako lidstvo nesete a přesto si to neuvědomujete. Tím, co vás přivedlo k tomuto bodu přechodu, je vaše nadšení a lidská pozornost nasměrovaná k probuzení vašich energií, myslí a srdcí ke všemu co je mimo Zemi. Proto vás chceme ocenit, oslavit a poděkovat vám. Prosím, uvědomte si, že rok 2012 zde není kvůli času, nebo kvůli plynoucím měsícům, je zde proto, že jste teď připraveni se významně posunout vpřed na vaší duchovní stezce a začít novou éru energie.

Rok 2012 sám o sobě představuje aktivaci pro vaše bytí. Když si představíte, že jste potřebovali, klič, abyste otevřeli své spirituální bytí, duši a posvátné schopnosti, rok 2012 je jméno a forma pro tento klíč. Pro mnohé lidi je extrémně důležité, aby si uvědomili, že rok 2012 byl naprogramován s mnoha energiemi, kódy, pochopeními a aktivací. Je jako krystal, který stáhne do vašeho bytí informaci. Když takto mluvíme o roku 2012, hovořím o slovu spíše než roku. Slovo 2012 je nálepka pro energetické období změny, takže jak energie změny, tak i slovo, jsou spojeny v jedno. Tím, že si řeknete slovo 2012, můžete začít tuto aktivaci ve vašem nitru. Když si lidé vzájemně přejí „Šťastný rok 2012 nebo šťastný Nový rok, hodně úspěchů v roce 2012“, vyslovují aktivace pro ostatní, vnášejí aktivaci do aurického pole a přivádějí ji do pozornosti ostatních lidí, stejně tak jako do své vlastní. Všechno bylo zakódováno, takže přechod nemůžete propást a můžete jej zakusit tak plně jak je to jen možné. Můžete si to sami zkusit, opakujte nahlas 2012, potom pouze pozorujte svou energii, možná bude více energetizována novými energiemi, které se začínají aktivovat. Slovo 2012 bude vyslovováno mnoha lidmi po celém světě, což způsobí uvnitř Matky Země ohromnou aktivaci, a bude to znamenat, že se také podporujete navzájem. V průběhu roku lidé budou říkat, vidět a psát 2012 tak dlouho, dokud nezakoření do jejich vědomí a to samo o sobě umožní během roku 2012 mnohé aktivace, jak mezi lidmi, tak i ve společnosti.

S tímto na mysli vás chci povzbudit, abyste začali používat slovo 2012 jako aktivaci své vlastní energie a duše, ale také jako pozitivní a léčivou aktivaci pro Zemi. Jsou-li se slovem 2012 spojena pozitivní slova, a budeme-li chápat slovo 2012 jako aktivaci nebo nositele účelu aktivace, potom může být ve vašem bytí a na Zemi aktivováno jakékoliv slovo. Jestliže přidáme také slovo: „Já jsem“, může to mít ohromnou moc posílit sebe sama, zakotvení a spojení se Stvořitelem.

Například,

Jsem 2012 Láska,
která bude nést význam,
Já posiluji ve svém nitru, Já existuji jako Stvořitel, Já kotva, aktivace lásky.

Tato afirmace je dosažena vámi a bude také zakotvena do vědomí lidstva. 2012 lze využít jako aktivaci pro mnohé energie ve vašem nitru i okolí, také ji lze využít k posílení toho, co si přejete a po čem pro sebe a pro lidstvo toužíte. S touto afirmací můžete začít posilovat a vytvářet realitu, jakou si nyní přejete na Zemi prožívat. Datum 11. 11. 2011 se týkalo vytváření jednoty mezi lidmi, s velkým smyslem pro jednotu to nabízí pevný základ pro lidi pro aktivaci a vytvoření vlastností, které oni chtějí prožít ve své realitě a na Zemi v roce 2012 a dále. Možná jste si vždy přáli, aby vám dal Stvořitel štětec a řekl vám, namalujte, co chcete a bude to vaše. Toto je vaše příležitost to udělat, protože ostatní po celém světě to dosáhnou a tudíž znásobí svou schopnost projevení se. Dovolte sami sobě obsáhnout seznam afirmací, které posílí vaše touhy po roce 2012 pro vás jako jednotlivce a pro lidstvo jako celek. Můžete číst a každý den posilovat tyto afirmace, abyste umožnili energiím aktivovat se zevnitř vašeho bytí, včlenit se do vaší reality a do reality ostatních lidí. Rok 2012 je předurčen k tomu, aby se stal věkem lásky a opětovným spojením s vašim původním zdrojem. Ale je to mnohem pozoruhodnější, protože ačkoliv rok 2012 již v sobě nese záměr, můžete využít aktivaci energií roku 2012 pro aktivaci toho, co chcete projevit nebo zažít. V podstatě můžete při zaměření vytvořit takovou realitu, jakou chcete zažít a můžete probudit ohromný léčivý proces pro sebe a svět.

Jsem 2012 láska, jsem 2012 Mír, jsem 2012 Pravda, jsem 2012 Radost, jsem 2012 Duchovní Svoboda, jsem 2012 Stvořitelovo Spojení, jsem 2012 Hojnost, jsem 2012 Skvělé Zdraví, jsem 2012 Hojnost Duchovních Sil, jsem 2012 Stvořitel.“

Výše jsou uvedeny příklady, vězte, že jejich pouhým opakováním můžete aktivovat vlastnosti ve vašem nitru spojené s a podporované Stvořitelem. Doufám, že to pro sebe objevíte a prozkoumáte a víte, že teď je velmi mocná doba k manifestaci. Je pro vás důležité, abyste jasně věděli, co chcete ve své mysli vyvolat a ukotvili to ve své realitě pro sebe a lidstvo. Prosím pamatujte na to, že vaši snahu a oddanost budou vždy podporovat všechny milující duše na Zemi ve svém duchovním sblížení.
Budeme pokračovat v naší diskuzi o vedení

Vždy s láskou
Mistr Buddha a Archanděl Metatron

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Diskusní téma: Diskuse o roku 2012 - Mistr Buddha a Archanděl Metatron, část 1

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.