O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskuse o roku 2012 - Mistr Buddha a Archanděl Metatron, část 2

21.12.2011 08:20

Přijato Natalií Glasson 12.12.2011
    
  Já jsem Archanděl Metatron a doprovázen Lordem Buddhou, přicházím k vám dnes s velkou andělskou láskou, abych vás pozdravil. V našem předchozím povídání hovořil Lord Buddha o důležitosti slova 2012 a vybízel vás, abyste je používali jako aktivaci vašeho bytí a růstu. Lord Buddha také hovořil o tom, abyste ve své mysli drželi a dobře rozuměli tomu, po čem toužíte v roce 2012. Energie, které se ukotvují v Zemi a, co je důležitější, ve vašem bytí, mají velmi rychlé vibrace, a tak je zde mnoho vibrací, které pohánějí vaše myšlenky a nápady, které si přejete zhmotnit. Já vás nyní vybízím, abyste využili tento čas k manifestování svých snů a tužeb, ale ujistěte se, že jsou vyladěny na vaši duši a také jsou jí požehnané, jinak si můžete ve vaší realitě přivodit jen větší zmatek. Usilování o dosažení něčeho, co není vůlí vaší duše a Stvořitele, jen zablokuje váš duchovní vývoj v této době.


      2012 a další roky jsou vyladěny na to, abyste se vrátili ke svým původním energiím a zdrojům, což znamená návrat k energiím Stvořitele. Toto vyladění je tak silné, že mnoho lidí věří nebo cítí, že mnozí Vzestoupení Mistři, dokonce i Ježíš, se během tohoto růstu lidských bytostí vrátí na Zemi. Jejich pocity jsou potvrzením toho, že závoje mezi Zemí a vnitřními rovinami se stávají slabšími a tak ucítíme, jakoby naši milovaní Vzestoupení Mistři, andělé a naši průvodci byli blíž. Nejde o to, že by se Vzestoupení Mistři zhmotnili, ale zvýší se vaše smyslové vnímání jejich přítomnosti. Můžete také cítit větší blízkost a propojení se Stvořitelem. Vaše citlivost k energii se zvýší a tak se budete cítit, jako byste se sjednocovali s aspekty svého bytí a duše, jak se vše stává propleteným a propojeným v jedno.

      Vaše zhmotňování bude obrovsky poháněno díky přítomnosti původní energie a hlubšího propojení se vším, čím je Stvořitel. V této době je zásadní dívat se dovnitř svého bytí a zároveň volat rychlejší vibrace Stvořitele a svůj původní zdroj, aby se vlil do vašeho bytí. Když vás tato energie obklopuje a vlévá se do vašeho bytí, můžete do něj zaměřit pozornost a požádat o energii Stvořitele ve vás, aby se zrychlila a váš původní zdroj, aby se ukázal a vyzařoval z vaší duše. Můžete zavolat své anděly, průvodce a Vzestoupené Mistry, aby se vám přiblížili a podpořili tento proces a nabídli vám průvodcovství či moudrost, kterou potřebujete. Až budete tyto energie prožívat, můžete se zeptat své duše a svého původního zdroje, co si v této době přejí vytvořit a manifestovat. V proudících energiích se naskýtá skvělá příležitost požádat či afirmovat, po čem toužíte nebo potřebujete ve své realitě, abyste podpořili svou hladkou, odpovídající a snadnou cestu vpřed.

      Váš původní zdroj energie je vibrace, jako která jste existovali, než jste se oddělili od Stvořitelovy duše, abyste se vydali na svou cestu učení a pochopení. Je to také energie, kterou jste vibrovali po oddělení od Stvořitele, když jste se prvně vydali kupředu jako monáda či jako skupina duší. Tato energie je nanejvýš čistá, je to vibrace předfyzických inkarnací a tak neobsahuje žádnou karmu či bolest, jen čisté energie lásky. Propojením se s touto vibrací vašeho bytí se znovu-propojujete s bohatstvím lásky a zároveň máte schopnost vnést tuto hojnost lásky do své současné reality a současné existence na Zemi. Je to nádherný a mocný proces, když můžete potvrdit, že pokaždé, když se propojujete či pomýšlíte na svůj původní zdroj, přinášíte si do života a své reality větší množství lásky. Čím více a více lidí tohoto dosáhne, tím větší bohatství lásky bude díky tomu ukotveno v Zemi. Je zásadně důležité posílat tyto vibrace do Země, aby byl podpořen rozvoj a přechod Matky Země, stejně tak jako lidstva. Rád bych vás podpořil v záměru aktivovat a vyzařovat váš původní zdroj lásky každodenně po celý den. Jestliže se budete propojovat s touto vibrací během meditace, poznáte tuto energii důvěrně a proto, když si ji budete celý den přivolávat, budete se cítit lehcí a uklidnění touto energií, pochopíte její barvy a tak dále.

      Tento proces sám o sobě způsobí mnoho přesunů ve vašem bytí až do té míry, že vše nepravdivé a nepotřebné v důsledku přítomnosti vašeho původního zdroje odpadne. Propojení s tímto zdrojem může dokonce přinést zpět vzpomínky na oddělenost, kdy jste postrádali hlubší jednotu se Stvořitelem. Toto se vyléčí a překoná, protože to ve vaší realitě postupně dojde svého konce. Také prožijete hlubší propojení se Stvořitelem, jakoby vás s Jeho energiemi spojil nový magnetický tah na intenzivnější úrovni.  

      Láska je v této době mimořádně důležitá, je třeba pozorovat své vlastní energie a myšlenky a ujistit se, že jsou všechny spojené s láskou. Dejte nyní novou hodnotu svému vyzařování lásky a znásobte ho. Nechť jste čistou láskou, zažívejte čistou lásku, myslete s láskou a jako čistá láska a vyjadřujte čistou lásku. Dokážete si dovolit být ještě větším majákem a příkladem Stvořitelovy lásky na Zemi? Právě v tomto období růstu je třeba zaměřit se na lásku, protože nejenže to bude pro vás uzdravující a očistný proces, ale budete schopni zvýšit své vibrace a omýt Zemi láskou. To vytvoří základnu lásky pro Věk Lásky, která se pak manifestuje v roce 2012. Když budete myslet a existovat jako láska, budete vkládat záměr lásky do roku 2012 a následujících let a budete také udržovat sebe a své milované a stejně tak i Matku Zemi a lidstvo v lásce. V tuto chvíli nemůžeme žádat více.

      Láska, o které mluvíme, není romantická láska, ani láska spojených duší, je to láska Stvořitele, je to způsob vyjádření a energie, jakou vás miluje Stvořitel. Je nyní na vás, abyste soustředili lásku, kterou sdílí Stvořitel a dává ji vám a abyste tu samou lásku vyzařovali ze svého vlastního bytí. Vy už lásku Stvořitele máte ve své duši a bytí, je jen třeba se propojit s její vibrací a požádat ji, aby proudila dál.

      Během meditace či chvíle ticha můžete pro sebe požádat o propojení a prožití Stvořitelovy lásky. Dovolte si ji nasát a pak jednoduše požádejte, abyste tuto lásku sdíleli a vyzařovali ze svého bytí. Můžete si to připomínat a zkoušet to po celý den. Krásným procesem také je cvičit si sdílení této energie se svými milovanými, s lidstvem a se Zemí a všímat si, jak odlišná je tato milující energie od běžného vyjadřování lásky.

      Tento proces je velmi krásný, protože vám umožňuje uznat a poznat, že jste milováni zcela a absolutně, i dává schopnost sdílet toto s ostatními. Až budou i další duše dosahovat téhož, budete také obklopeni láskou, kterou Stvořitel chová k lidstvu, láskou silnou a bezpodmínečnou. Toto je krásný způsob, jak začít Věk Lásky a je to praxe, kterou lze přenést i do roku 2012 a dále jako přirozený zvyk.

      Možná jste si všimli, že těmito rozhovory, jak se blíží rok 2012, vám nabízíme záměr na každý týden a to bude pokračovat, protože vás bezpodmínečně milujeme a přejeme si, abyste věděli, že v tomto výjimečném čase jsme s vámi.

      S láskou a požehnáním

      Archanděl Metatron a Lord Buddha

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Diskusní téma: Diskuse o roku 2012 - Mistr Buddha a Archanděl Metatron, část 2

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.