O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

DNA a její možné ovlivňování

21.01.2011 08:12

DNA může být ovlivněná a přeprogramovaná slovy  a frekvencemi


Po roky se zdálo 42-letému zdravotnímu pracovníkovi o situaci, v které byl napojen na nějaký druh informačního CD-ROMu. Byly mu předány ověřitelné informace ze všech možných oblastí, které si byl schopný ráno vybavit. Byla to taková záplava informací, že to vypadalo, jako by mu byla předána celá encyklopedie. Většina faktů nepocházela z jeho osobních znalostí a obsahovala technické detaily, o kterých absolutně nic nevěděl.

Lidská DNA je biologický internet a v mnoha aspektech je na vyšší úrovni než ten umělý. Poslední ruský vědecký výzkum přímo nebo nepřímo vysvětluje fenomény jako je jasnovidnost, intuice, spontánní vyléčení, léčení na dálku, sebe léčení, techniky afirmací, neobvyklé světlo, aury okolo lidí, speciálně okolo duchovních učitelů, ovlivnění počasí myslí a tak dále.

K tomu ještě existuje důkaz pro zcela nový typ léčby, během níž se může DNA ovlivnit a přeprogramovat slovy a frekvencemi BEZ odstranění nebo přemístění jediného genu.

Pouze 10% naší DNA se používá pro stavbu bílkovin. Pouze o tuto část DNA se zajímají výzkumníci ze západu a pouze ona je zkoumána a tříděna. Dalších 90% se považuje za přebytečnou DNA. Nicméně ruští výzkumníci byli přesvědčeni o tom, že příroda není hloupá a vrhli se společně s lingvisty a genetiky do dobrodružství zkoumání těchto 90% přebytečné DNA. Jejich výsledky, zjištění a závěry jsou jednoduše revoluční!

Podle nich není naše DNA zodpovědná pouze za stavbu našeho těla, ale slouží také k uskladnění dat a komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že genetický kód, speciálně zcela zbytečných 90% se řídí podle stejných pravidel jako všechny naše lidské jazyky. Za tímto účelem porovnali pravidla syntaxí (nauka zabývající se vztahy mezi slovy ve větě, správným tvořením vět a slovosledem), sémantiky (nauka o významu jazykových formulací) a základní pravidla gramatiky.

Zjistili, že alkalické úseky naší DNA se podobají běžné gramatice a mají stanovena jednotlivá pravidla právě tak jako naše řeč. Lidská řeč a jednotlivé jazyky se neobjevily náhodně, ale jsou zobrazením naší vrozené DNA.

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové zkoumali také vibrační chování DNA. [Abych byl stručný, uvedu zde jenom shrnutí.]

Výsledek byl tento: "Živoucí chromozómy fungují jako solitonické/holografické počítače a používají endogenní DNA laserové záření."

To znamená, že například zvládají modulovat určité frekvenční vzory do laserového paprsku a tím ovlivnit frekvenci DNA a tedy i samotnou genetickou informaci. Vzhledem k tomu, že základní struktura DNA alkalických párů a struktura řeči (jak bylo vysvětleno dříve) jsou v podstatě stejné struktury a žádné dekódování DNA není potřeba. Člověk může jednoduše používat slova a věty lidské řeči!

Toto bylo také zkušebně dokázáno! Živoucí DNA substance (v živé tkáni, ne ve zkumavce) bude vždy reagovat na laserové paprsky modulované lidskou řečí a dokonce na radiové vlny, pokud jsou použity správné frekvence. Tento objev nakonec vědecky vysvětluje, proč afirmace, autogenní trénink, hypnóza a podobné záležitosti mají tak silný vliv na člověka a jeho tělo.

Je zcela normální a přirozené, že naše DNA reaguje na řeč. Zatímco západní výzkumníci vyřezávají jednotlivé geny z řetězců DNA a vkládají je jinam, Rusové s nadšením pracovali na prostředcích, které mohou ovlivnit buněčný metabolismus vhodně upravenými radiovými a světelnými frekvencemi, a tím opravit genetické defekty. Garjajevova skupina výzkumníků úspěšně dokázala, že tato metoda může opravit chromozómy poškozené například rentgenem. Dokonce získali informační vzory určité DNA a přenesli je na další, tím přeprogramovali buňky na jiný genom.

Úspěšně přeměnili například embrya žáby na embrya salamandra tím, že přenesli DNA informační vzory!

Tímto způsobem byla celá informace přenesena bez jakýchkoliv vedlejších efektů nebo nesouladu, které se mohou stát, když se vyříznou a znovu vloží jednotlivé geny do DNA. Tento objev představuje neuvěřitelnou, svět transformující revoluci a senzaci! Všechno pouze tím, že se použije vibrace a řeč místo archaického postupu řezání! Tento experiment poukazuje na ohromnou sílu vlnové genetiky, který má samozřejmě větší vliv na utváření organismů než biochemické procesy alkalických sekvencí.
Ezoteričtí a duchovní učitelé již dávno věděli, že naše tělo se dá naprogramovat použitím řeči, slov a myšlenek.

To bylo nyní vědecky dokázáno a vysvětleno. Samozřejmě musí být použita správná frekvence. To je také důvod toho, proč každý není stejně úspěšný a nemůže to pokaždé dělat se stejnou silou. Člověk musí individuálně pracovat na vytvoření vědomé komunikace s DNA. Ruští vědci pracovali na metodě, která není závislá na těchto faktorech, ale vždy BUDE fungovat, pokud člověk použije správnou frekvenci.

Čím více je individuální vědomí vyvinuto, tím méně je potřeba jakýkoliv typ přístrojů! Člověk může těchto výsledků dosáhnout sám a věda se konečně přestane vysmívat těmto nápadům a potvrdí a vysvětlí jejich výsledky. Zde objev nekončí. Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit rušivé vzorce ve vakuu, tím vytvoří magnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty takzvaných Einstein-Rosenových mostů v blízkosti černých děr.

Jsou to tunelová spojení mezi zcela odlišnými oblastmi ve vesmíru, jimiž může být informace přenesena mimo čas a prostor. DNA přitahuje tyto jednotky informací a předává je našemu vědomí. Tento proces hyper-komunikace je nejvíce efektivní ve stavu relaxace.

Stres, starosti nebo hyperaktivní intelekt zabraňují úspěšnou hyper-komunikaci nebo informace budou totálně zdeformované a nepoužitelné. V přírodě byla hyper-komunikace úspěšně používána milióny let. Organizovaný proud života u hmyzu toto zcela jasně dokazuje. Moderní člověk ji vnímá pouze na jemnějších úrovních jako "intuici". Ale i my ji můžeme začít plně používat.

Příklad z přírody: Když je včelí královna oddělená prostorem od své kolonie, stavění stále pokračuje pilně a podle plánu. Pokud je královna jakkoliv zabita, veškerá práce se v kolonii zastaví. Žádná včela neví, co má dělat. Včelí královna očividně vysílá "plány stavby" i z velké vzdálenosti do skupinového vědomí svých subjektů. Pokud je naživu, může být tak daleko, jak chce. Člověk se s hyper-komunikací setká nejčastěji, když najednou získá přístup k informacím, které jsou mimo jeho vlastí informační základnu.
Takováto hyper-komunikace je potom považována za inspiraci nebo intuici. Například italský skladatel Giuseppe Tartini (viz. obr. vlevo) měl jednu noc sen o tom, že ďábel seděl na jeho posteli a hrál na housle. Příští ráno si Tartini přesně tento kus vybavil a zapsal si ho. Nazval ho Ďáblova sonáta.

Po roky se zdálo 42-letému zdravotnímu pracovníkovi o situaci, v které byl napojen na nějaký druh informačního CD-ROMu. Byly mu předány ověřitelné informace ze všech možných oblastí, které si byl schopný ráno vybavit. Byla to taková záplava informací, že to vypadalo, jako by mu byla předána celá encyklopedie. Většina faktů nepocházela z jeho osobních znalostí a obsahovala technické detaily, o kterých absolutně nic nevěděl.

Když nastane hyper-komunikace, člověk může pozorovat v DNA a také v lidské bytosti speciální fenomény. Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce se vytvořil typický vlnový vzorec. Když vzorek DNA odstranili, vlnový vzorec nezmizel, zůstal tam. Mnoho řízených experimentů ukázalo, že vzorec stále pochází z odstraněného vzorku, jehož energetické pole očividně zůstávalo samo sebou. Tento efekt je nyní nazýván fantomovým DNA efektem.

Předpokládá se, že energie z vnějšího prostoru a času stále plyne aktivovanými červími dírami i poté, co je DNA odstraněna. Jako nejčastějším vedlejším efektem při hyper-komunikaci lidské bytosti jsou nevysvětlitelná elektromagnetická pole v okolí osob, kterých se týkají.

Elektronické přístroje jako CD přehrávače a ostatní mohou být ovlivněny a přestat na několik hodin fungovat. Když se elektromagnetické pole pomalu rozptýlí, přístroje zase normálně fungují. Mnoho léčitelů a jasnovidců znají tento efekt ze své práce. Čím lepší atmosféra a energie, tím více frustrující je, že přehrávací přístroje přestanou fungovat a přehrávat přesně v ten určitý moment.

Opakované zapínání a vypínání po sezení fungování neobnoví, ale další ráno je všechno zpět v normálu. Možná je pro mnoho lidí uklidňující toto číst, protože to nemá nic společného s tím, že jsou technicky neschopní. Znamená to, že jsou dobří v hyper-komunikaci.

Ve své knížce "Vernetzte Intelligenz" (Propojená inteligence) Grazyna Fosar a Franz Bludorf  tato spojení vysvětlují přesně a jasně.

Autoři také citují zdroje, které předpokládají, že v dřívější době bylo lidstvo, stejně jako zvířata, velmi silně napojeno na skupinové vědomí a i jako skupina jednalo. Aby se ale vyvinula zkušenost individuality, museli jsme my lidé hyper-komunikaci skoro zcela zapomenout.

Když jsme nyní dostatečně ustálení v našem individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí, zejména jednoho, v kterém získáme přístup ke všem informacím přes naši DNA bez toho, abychom byli přinuceni nebo dálkově kontrolováni ohledně toho, co s touto informací uděláme. Nyní víme, že jako na internetu, může naše DNA zanést svoje data do sítě, může data ze sítě vyvolat a může přijít do kontaktu s ostatními účastníky v síti.

Léčení na dálku, telepatie, nebo "vnímání na dálku", např. jak se daří našim příbuzným atd. může být tímto vysvětleno. Některá zvířata také z velké dálky poznají, kdy se jejich majitel chystá vrátit domů. Toto může být nově interpretováno a vysvětleno koncepty skupinového vědomí a hyper-komunikace. Žádné kolektivní vědomí nemůže být rozumě po určité časové období použito bez zřetelné individuality. Jinak bychom se vrátili k primitivním zvířecím instinktům, které se dají snadno zmanipulovat.

Hyper-komunikace v novém miléniu znamená něco zcela odlišného: Výzkumníci si myslí, že pokud by lidé s plnou individualitou znovu získali skupinové vědomí, získali by tím božskou sílu tvořit, měnit a tvarovat věci na Zemi! Lidstvo se kolektivně přibližuje k tomuto skupinovému vědomí nového druhu.

Asi 50 procent dnešních dětí bude problémových dětí, jakmile se dostanou do školy. Systém dává všechny společně na jednu hromadu a požaduje přizpůsobení. Ale individualita dnešních dětí je tak silná, že se odmítají rozličnými způsoby takto přizpůsobit a vzdát se svých výstředních vlastností.

Ve stejnou dobu se rodí více a více jasnovidných dětí [podívejte se na knížku "China's Indigo Children" (Indigo děti Číny) (viz. obr. dole vlevo) od Paula Donga (viz. obr. dole vpravo) nebo na kapitolu o Indigo dětech v mé knížce "Nutze die taeglichen Wunder" (Využij svých denních zázraků)] Něco v těchto dětech prahne více a více po skupinovém vědomí nového druhu a nebude už déle potlačováno!Například počasí se dá zpravidla hůře ovlivnit jediným člověkem, ale může být ovlivněno skupinovým vědomím (nic nového pro některé kmeny, které to dělají při svém tanci deště). Počasí je silně ovlivněno zemskými rezonančními frekvencemi, tzv. Schumann frekvencemi.

Tyto stejné frekvence jsou ale také vytvářeny v našich mozcích, a když mnoho lidí synchronizuje své myšlení nebo jednotlivci (například duchovní učitelé) zaměří svoje myšlenky jako laser, potom vědecky řečeno není vůbec překvapující, pokud takto mohou ovlivnit počasí.

Výzkumníci skupinového vědomí vytvořili teorii Civilizačního typu I.. Lidstvo, které by vyvinulo skupinové vědomí nového druhu, by nemělo problémy ani se životním prostředím, ani s nedostatkem energie. Neboť pokud by používalo svoji mentální sílu jako sjednocená civilizace, v přirozeném důsledku by mohlo ovládat energie své domovské planety, včetně všech přírodních katastrof!!! Teoreticky Civilizační typ II. by dokonce byl schopný ovládat všechny energie své domovské galaxie.
V mé knize "Nutze die taeglichen Wunder" jsem popsal tento příklad: Kdykoliv velké množství lidí soustředí svoji pozornost nebo vědomí na něco takového jako období vánoc, světový fotbalový šampionát nebo pohřeb Lady Diany v Anglii, potom určitý náhodný počet generátorů v počítačích začíná doručovat předem daná čísla místo nahodilých. Sjednocené skupinové vědomí vytváří ve svém celém okolí to, co si přeje!!!  https://noosphere.princnoosphere.princeton.edu/fristwall2.html eton.edu/fristwall2.html

Když se velké množství lidí dostane velmi blízko k sobě, potenciál násilí se tím rozpustí. Vypadá to, jako by se zde také vytvořil nějaký druh vědomí veškerého lidstva. Například na festivalu Love Parade, kde se každý rok shromáždí okolo miliónu mladých lidí, nikdy nebyly brutální potyčky, jako se stávají třeba během sportovních událostí. Samotný název festivalu se nezdá být tou pravou příčinou. Výsledek analýzy spíše ukazuje, že počet lidí je PŘÍLIŠ VELKÝ na to, aby došlo k nějakému násilí.
Vrátíme se zpět k DNA: Očividně je také organický supravodič, který může pracovat při normální teplotě těla. Umělé supravodiče vyžadují extrémně nízké teploty mezi 200 a 140 stupni Celsia, aby mohly fungovat.

Nedávno se zjistilo, že všechny supravodiče mohou skladovat světlo a tím i informace. Toto je další vysvětlení, jak DNA může skladovat informace. Existuje ještě další fenomén, který je spojen s DNA a červími dírami. Normálně jsou tyto super malé červí díry vysoce nestálé a udrží se pouze malinký zlomek sekundy.

Za určitých podmínek (četl jsem o tom v knize Fosar/Bludorfa výše) se stabilní červí díry mohou seskupit a tím vytvořit zřetelné vakuové domény, v kterých se může například gravitace přeměnit na elektřinu. Vakuové domény jsou zářící koule ionizovaného plynu, které obsahují značné množství energie.

V Rusku jsou oblasti, kde se takové zářící koule objevují velmi často. Vzhledem k následnému zmatku Rusové začali s mohutnými výzkumnými programy, které nakonec vedly k některým objevům, o kterých se zmiňuji výše. Mnoho lidí zná vakuové domény jako svítící koule na obloze. Pozorně jsem se na ně v zamyšlení díval a zeptal jsem se jich, kdo mohou být. Jednou jsem si pomyslel: "Ahoj tam nahoře. Jestli jsi UFO, tak leť do trojúhelníku" najednou se začaly koule pohybovat do trojúhelníku. Také se stává, že vystřelí přes oblohu jako puk v ledním hokeji. Zatímco se jemně kloužou po obloze, najednou zvýší rychlost z nuly do šílených obrátek.

Člověk je z toho úplně vedle a jako mnozí ostatní jsem si myslel, že je to UFO. Očividně přátelští, jelikož letěli ve tvaru trojúhelníku, aby mě potěšili. Rusové nyní zjistili, že v oblastech, kde se často vyskytují vakuové domény, někdy létají koule světla ze země nahoru k obloze a že tyto koule mohou být řízeny myšlenkou. Zjistilo se, že vakuové domény vyzařují vlny nízké frekvence, které se také tvoří v našem mozku a díky vzájemné podobnosti těchto vln mohou reagovat na naše myšlenky.

Vběhnout nadšeně do koule, která je na zemi, nemusí být zcela dobrý nápad, protože tyto koule světla mohou obsahovat obrovskou energii a mohou zmutovat naše geny. Rád bych k tomu dodal, že mohou, ale nemusí se to nutně stát. Neboť mnoho duchovních učitelů také vytváří tyto viditelné koule nebo sloupy světla v hluboké meditaci nebo během práce s energií, což vyvolává výrazně příjemné pocity a nezpůsobuje to žádnou škodu. Očividně to také souvisí s určitým vnitřním uspořádáním a na kvalitě a původu vakuových domén.

Existují někteří duchovní učitelé (například mladý Angličan Ananda), u kterých není na první pohled nic vidět, ale když se je člověk snaží vyfotit, jak sedí a mluví nebo meditují při hyper-komunikaci, dostane pouze obrázek bílého oblaku na židli. Během některých projektů léčení Země se na fotkách také objevují tyto světelné efekty.
Jednoduše řečeno, tyto fenomény mají co dělat s gravitačními a anti-gravitačními silami, které jsou přesně popsány v knize a s velmi stabilními červími dírami a hyper-komunikací a tím tedy i s energiemi mimo strukturu našeho časoprostoru. Dřívější generace, které se dostaly do kontaktu s touto hyper-komunikací, si zážitek vykládaly tak a byly o tom přesvědčeni, že se před nimi zjevil anděl.

Nemůžeme si být zase tak jistí, na jaké formy vědomí se při použití hyper-komunikace napojujeme. To, že nebyla vědecky dokázána jejich skutečná existence (všichni lidé, kteří měli tyto zkušenosti, NETRPÍ halucinacemi) neznamená, že neexistuje pro tyto jevy metafyzické zdůvodnění. Jednoduše jsme udělali další gigantický krok k porozumění naší reality.

Oficiální věda také zná gravitační anomálie na Zemi (které přispívají k vytvoření vakuových domén), ale jenom ty, které jsou pod jedním procentem. Ale nedávno byli gravitační anomálie zjištěni mezi třemi až čtyřmi procenty. Jedno z těchto míst je Rocca di Papa, jižní část Říma (přesný popis místa je v knize "Vernetzte Intelligenz" a v několika dalších). Kulovité objekty všeho druhu od koulí po válce se pohybují nahoru. Ale rozloha místa v Rocca di Papa je poměrně malá a logičtí skeptikové tíhnou k teorii optické iluze (což nemůže být tento případ, kvůli některým rysům této oblasti).

Veškeré informace byly použity z knihy "Vernetzte Intelligenz" od Grazyna Fosar a Franze Bludorfa, ISBN 3930243237
(c)2009 Karl Baerbel

 

 

Převzato z : https://kruhy-v-obili.webnode.sk/news/dna-moze-byt-ovplyvnena-a-preprogramovana-slovami-a-frekvenciami/

 

Diskusní téma: DNA a její možné ovlivňování

Datum: 21.04.2015

Vložil: Šarka

Titulek: dna net

supr