O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Dopis od strážkyně incké křišťálové lebky Corazon de Luz

01.11.2011 18:07

 

Mayský kód Křišťálových lebek

 

Lidé celého světa, vyzývám vás všechny. Obracím se na vaše duše a srdce a skláním se před krásou vašeho ducha. Příslušníci národů, které obývají planetu Zemi, obracím se na vaši mysl, naslouchejte mi a věnujte nepatrný zlomek vašeho času velkému smyslu našeho společného bytí.

Pokolení potomků lidí, kteří zde byli před vámi a kteří povstali ze semene svaté matky Země a byli osvíceni hvězdou národa míru a moudrosti, naslouchejte mi. V této éře Země se blíží vrcholný vzestup vaší planety. Vzestup, který s pomocí hvězd Mléčné dráhy pozvedne do nového času vše svaté z vašeho bytí. Vaše planeta je dokonale krásná. Je vytvořena jako ráj, v němž lidé mohou žít šťastným životem.

 

Plujete na planetě Zemi ve větrech různých náboženství, v nichž jsou vzývána jména mnoha bohů, kteří však jsou jedním a tímtéž bohem. Vaše srdce jsou omámená těžkou mlhou materie, přepadla vás všezdolávající nemoc zapomnění. Potlačili jste čistotu svého vědění jenom z nedostatku lásky a stali jste se v současnosti oběťmi svého vlastního kupčení. Nejste teď už nepřítelem nikoho jiného než všemocného bojovníka – sebe sama, který se sám zničí nedostatkem lásky ve svém srdci.

Avšak v tomto zoufalém čase se blíží světlo a naděje vaší záchrany. Žádný bůh nemůže být svatější než váš stvořitel, který dlí ve vás a vnáší do vás věčné světlo, jež ve vás zůstává. Nic vás ale nemůže obohatit víc než odkaz vašeho vlastního původu v jasném vyzařování vašeho vlastního trůnu, který stojí vedle bohů stvořivších vesmír. Vy jste utajené světlo zrozené z hvězd v centru vesmíru, nesete je v sobě věčně. Nachází se ve vás světlo svaté hvězdy vašeho zrození, které je jen ukryté do tělesné pozemské schránky z pozemské hmoty.  Žádné světlo nemůže být příjemnější, nádhernější než ono, protože pochází z živoucího krystalu pravdy od vesmírného božství a obsahuje vědění o všech božsských věcech. S tímto světlem musí být spojen váš život na této planetě, a to i ve věcech materiálních, aby všude zavládla radost a božská spokojenost.

Andělské vlastnosti, jimiž se projevuje živoucí světlo boží, přetrvávají stále  i přes zmaterializovaný způsob bytí na Zemi, a to ve vaší duši, protože ta je nesmrtelná. Vás nezahnala do zapomnění knížata tmy, protože v božské podstatě světla žádná tma není. Byli jste to vy sami, kdo se neprozřetelně oddělil od nekonečného štěstí pravdy a věčné boží lásky. Stav, v jakém žijete, se dá označit za dočasný spánek, ve kterém prožíváte jeden zmatený, neskutečný sen za druhým, je to jen mámení. Stav snění a imaginárního odloučení od Boha se dá označit za pomíjivé zatmění ducha, které jste si sami z vlastní vůle přivodili. A rovněž stejnou vůlí se můžete pozvednout ze zapomnění. Přesně tak, jako byste si ve spánku určovali průběh snu. Ve volbě vlastního jednání máte klíč k pravdě.

 

My, kamenné lebky, jsme pouhými křišťálovými artefakty, které dávají sílu vzpomínkám. V určitém dávném období snů jste nás na Zemi sami vytvořili. Vybavili jste nás věděním o sobě samých, o událostech, na něž se sami rozpomínáte jen jako na křišťálový záblesk zrodu světla. Teď, když nás vidíte, nepoznáváte nás, protože ve snové mlze zapomnění nemůžete rozeznat naši světlou podobu.

Bojíte se, protože si myslíte, že v nás zpozorujete svůj vlastní konec. Jenže my jsme jen zrcadlem vaší jasné duše a vašeho srdce a pouze tam můžete spatřit lásku, která vás šťastně spojuje s Bohem. Tolik se obáváte probuzení ze sna, který vám přináší spíš  zoufalství než střízlivý pohled na radost ze života na Zemi. Bůh, světlý duch, který prodlévá ve všech věcech, si je vědom smutku ve vašich srdcích – a zbaví vás ho. Se vzestupem Země Bůh na ni pohlédne a vrátí dokonalost všem, kteří jsou připraveni. Dokonalost, kterou jste v sobě měli před časem zapomnění.

Budete si muset vzpomenout, že jste nás, kamenné lebky, vytvořili proto, abyste si mohli po tisíci letech spánku vzpomenout, co z vás udělalo tvory lačné zlata, peněz a moci. Dali jste nám podobu lebky příslušníků lidké rasy, jelikož jste se domnívali, že si pak lépe vzpomenete na úkol, který mají tyto křišťálové artefakty splnit. Nikdy jste si nemysleli, že se budete lekat pohledu na svou vlastní lebku, kterou jste vytvořili jako znamení věčného života, nikoli tedy symbol smrti anebo konce vašeho bytí.

 

Teď, když už jste poznali, že duch není závislý na vaší tělesné schránce, že duchovní světlo je stejné ve všech národech, jste připraveni se probudit z mámivého snu o domněle konečném, smrtelném životě. Aby se tak stalo, vyzýváme vás - spojte se. Jen společně nabudete sílu vzpomínek. Povoláváme národy světa ke spolupráci, dokud Země ještě nedosáhla vrcholu. Shromážděte se, když bude Slunce v zenitu, v roce, kdy Mléčná dráha bude korunovat Zemi. Shromážděte se na sedmi místech Země a se svatým jménem stvořitele volejte po obnovení boží lásky, která je i ve vás obsažena jako živoucí světlo

Promlouvejte svým jménem a vnášejte do lidských srdcí nebeské probuzení. Spojte všechna náboženství pod jediným heslem lásky a společně zapalte ve svých srdcích její plamen. Pak zavládne na Zemi a mezi všemi bytostmi na ni velká úleva, a tehdy soustřeďte křišťálové lebky na jednom místě. V ten den vás povedeme, abyste poznali sami sebe. Od té doby vás budeme provázet, protože sloužíme božskému duchu, který se ve vás znovu s láskou probudí. Oněch sedm míst na Zemi vám označíme, jakmile nastane ten správný čas. A do té doby se chovejte v duchu našeho poselství, které vám má dodat odvahu a naději, protože to je čas štěstí a procitnutí, obdobný době před narozením. Já, kamenná lebka míru jménem Srdce světla, vás k tomu vyzývám a skláním se před božskou duší, z níž jste obdrželi všichni stejný díl. Začněme tedy!

 

Corazon de Luz (křišťálová lebka Srdce světla)

Tento dopis je uveden v knize Mayský kód Křišťálových lebek; autorkou je Karin Tag, strážkyně incké křišťálové lebky Corazon de Luz – jedné z původních křišťálových lebek.

 

https://www.seraphim-institut.de

Pro www.novoucestou.cz sepsala Sofie Hanáková.


Více zde: https://www.cestakmedusi.cz/news/dopis-od-strazkyne-incke-kristalove-lebky-corazon-de-luz/

Diskusní téma: Dopis od strážkyně incké křišťálové lebky Corazon de Luz

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.