O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Dopis pro Tebe (zasláno elektronickou poštou) - 2

15.02.2012 21:16

Vážení čtenáři a čtenářky, obdržel jsem několik mailů od čtenáře vystupujícího pod  nickem „Pavlosi“, protože se mu nezobrazovali jeho příspěvky  pod články. Dohodli jsme se, že vzhledem k většímu rozsahu dotazovaného textu, odpovím na konkrétní otázky rovnou v samostatném článku. Zde je:

 

Zdravím Vás pane LK,
články jsem samozřejmě četl, ale i přesto si však nejsem jist, kam přesně oslovení mého Já směřuje. Mít jasno právě teď není tak jednoduché, jako to vidíte Vy z pozice "JÁ JSEM". V tom není sarkasmus pro lepší  pochopení  psaného. Pokud bych se k tomu měl vyjádřit, řekl bych, že článek od "Uriela" jsem proletěl jen tak letmo a pokud by ovlivnil aspoň jedno vědomí k lepšímu pochopení jsoucna, má smysl, ať už jej psal kdokoliv. Popravdě já vždy dávám důležitost obsahu, tedy informacím, které mě můžou posunout. Ten kdo již moudrost hledá a následuje, přebere si to sám, a hlavně v tom článku není nic tak důležité, aby to způsobilo nějaké křivé vnímání ostatních spiritů.

 

Pane Pavlosi nic nemám proti tomu jak to berete vy, ale mám obecný postoj k tomu co je vydáváno za info.  od duchovní autority, kterými jsou  například Archandělé(AA),  Plejáďané  a jiní  obyvatelé naší Galaxie i mimo ní. Když už to některým nestačí, tak jsou to ArciArchandělé(AAA), Vyšší Plejády, Vyšší  jiné části Galaxie,Vesmíru, Nad vesmíru, Super Vesmíru, Ultra Super Vesmíru a atd., nebo jsou to Multiverza…. No prostě TI co přijímají , musí být vždy TI nejlepší a nejvyšší. Víte, mě štve, že kde kdo chce hovořit kdoví s kým, ale přitom není schopen se spojit, zpřítomnit si či ztotožnit se ani sám se sebou Vědomě podle úrovně od IST výše. Ono to nefunguje ani na těch nižších úrovních, ale…. No prostě to nechci řešit.

Jak tedy někdo chce se spojovat jemno-hmotnem, vyšším jemno-hmotnem, když …..???!!! Tento web vlastně začal tím, že jsem se jednoho svého žáka, který již vyrostl v „mistra“, zeptal jaké jsou druhy ákaši, jak vypadá atd. Dostal to v rámci emailové přestřelky za „domácí úkol“. Bohužel nic nevěděl a doposud ještě neví. Když se podobně zeptám většiny těch, co se prezentuji na něco webech v této oblasti nebo v diskuzích, tak je jen jedna velká tma. Nemyslím si, že všechno vím, stále se dnes a denně učím a chci učit. Hledám nové úhly pohledu a nezůstávám nikdy na již dosaženém, proto mne irituje plytkost myšlení a obelhávání sebe i jiných, které tak ve velkém vidím. Ano každý má právo na svou cestu a chápu snahu se podělit o své vhledy či spíše úhly pohledu, ale ať to napíše jako: „Já XY z Horní či Dolní, jsem v meditaci řešil tento problém a zjistil jsem tohle nebo vidím ten problém podle svého názoru a osobní zkušenosti takto.“ Pak je to všechno OK a můžeme to brát jako zkušenost či poznatek našeho bližního. Prostě se neohánět „JMÉNY“ a když mám tu potřebu, tak být sám za sebe.

 

Naopak články od Kryona sám vyhledávám ještě než je otisknete, pokud teda nejste rychlejší. A je to velmi prosté, Kryon mě vždy naplní mnoho informacemi, které se vesměs shodují s info od jiných zdrojů, navíc jsou plné energie a po přečtení se cítím radostný a jsem vděčný...

 

„Kryona“, mám také docela rád, protože obecně je věcný. Sice ne ze vším souhlasím co říká, ale rozumím tomu. Je opravdu rozdíl se na Svět dívat když v něm žijete a nebo když se na to „díváte“ Bez pozemského těla, respektive jeho zátěže a omezenosti.V každém jeho vstupu lze najít něco „nového“…..

 

Píšu Vám však z jiného důvodu. Pokud jste četl "Nejvyšší tajemství" od Davida Ickeho, přál bych si, zda budete chtít :-), aby jste se vyjádřil k projevenému od pana Ickeho. Pan Icke publikuje, že Kristus je napodobení mytologie o Nimrodovi, tedy zcela smyšlený příběh. Já se tedy ptám: Proč by člověk, který několik let probouzí vědomí na planetě a ovlivnil nespočet duší k lepšímu pochopení, o něčem takovém lhal? Jaký by to mělo smysl? O bibli i postavě "Kristus" se zmínil i pan Collier v tom videu, které jste teď publikoval z roku 1994, ale nechtěl to vůbec rozvádět. Každá informace má jistě svůj čas odkrytí.

 

K osobě D.I. nechci vyjadřovat, protože mám k němu mnoho výhrad, které však nechci obecně ventilovat. Má mnoho přívrženců  a dokonce v mém velice blízkém okolí…. Nechci nikomu brát jeho iluze a pojetí  světa. Obecně se těmto lidem říká alarmisti, asi jsou potřeba, ale osobně preferuji jinou cestu poznání a jeho uplatnění v životě Člověka i Lidstva. Chcete něco si přečíst o Ježíši Nazaretském?

Osobně doporučuji „ Velké Janovo Evangelium“ od Lorbera, kde mu bylo po mnoho let diktováno přímo Kristem jak říká. Zde bych s tím souhlasil, že to bylo diktováno  z jeho popudu….

Odkaz na elektronickou verzi zde: https://www.lorber.cz/prehled_vej.html

 

Nechci zpochybnit vyšší sféry bytí. Bylo mi fyzicky dokázáno, že i mě je andělskou energií pomáháno a že mé modlitby jsou vyslyšeny. Od jisté doby již o chleba nebojuji s jinými dušemi na poli přežití, ale žádám,prosím a ihned i děkuji a funguje to. Samozřejmě to obnáší ovládnutí a nasměřování svých myšlenkových proudů chtěným směrem, což je ostatně na místě, pokud opravdu směřujeme do 4 a následně do 5 dimenze. Jisté zdroje uvádí(např. Hovory s bohem), že Bible byla ještě 300 let po "Ježíšově smrti" (pokud to nebylo jinak), upravována pro zájmy mocipánů, a proto je důvěryhodnost z mé strany k tomuto tisíciletému svazku na bodě nula. Jsem však každý nový den svým vědomím otevřen a připraven zbořit základy mého psýché a mé víry a nahradit je novým systémem. Vždyť přece co platí dnes , nemusí platit zítra a naopak, že ano... Děkuji za odpověď.

 

Starý a Nový Zákon = Bible, je kulturní dědictví lidstva a myslím si , že by je měl každý člověk znát, stejně jako Korán, Védy Indické, Védy Slavjansko-Árijské a samozřejmě další. Co si kdo z toho vezme po stránce historické, Duchovní, Psychologické, Emoční  a atd. je na každém člověku samotném. V každém případě se mu to nemůže nikdy ztratit. Kdyby nic jiného, tak v rozhovoru s člověkem, který se úzce váže na jeden směr ve své věrouce a víře, můžete jej lépe pochopit a zároveň i mít jako na dlani jeho směrování…


Vyjádřím se i k článku "2012 – co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze ?"
Každopádně za ten článek děkuji, konečně trochu vysvětleno polopatě, tedy laicky, pro normální lid masového 3d vědomí. Já se snažím oprostit od jakéhokoliv soudu a tudíž každé info přeberu a pak rozjímám jak mi to ladí s dosavadním posbíraným věděním a co můžu použít pro skok na další schůdek mého uvědomění si. Zaujala mě zde informace: " Nejsou to místa či lokace a nejsou v lineárním uspořádání- 3,4,5,6 – jako na sobě položené palačinky. Třetí, či čtvrtý rozměr, není křeslo, ve kterém sedíte, či zeď stojící před Vámi, ba dokonce Země samotná. Je to forma, která existuje převážně v těchto rozměrech a která ještě bude významnou součástí hry ve 4. Dimenzi až nebude 3. Dimenze v nabídce." Dost nechápu tohle: Třetí a čtvrtý rozměr je forma, která existuje převážně v těchto rozměrech. ???

 

Tento článek také není úplně tzv. „košer“. Představy, že 5.dimenze je Nebe  po Zemi, je asi tak srovnatelná jako koncentrák a vězení. Jsou lidé, kteří mají jak se říká Nebe na Zemi, a jsou bytosti, které i v „Nebi“ jsou jako v osobním Pekle(Vězení) To údajné Nebe v 5.D je  střední úroveň astrálna, takže astrálno = 4.D + 5.D + 6.D se delegují = projevují ve formě = tvaru. Pokud tedy máte nějakou myšlenku ve formě abstrakce = neurčita ve tvaru  a bez časovosti, musíte konkretizovat v nižším mentálnu =vyšší astrálno (prostupují se navzájem více než obvykle Dimenze, vibrační Roviny a Úrovně). Myšlenka přijde přes IST (6.D) do LD a zde se zpracuje podle impulsů z vyšších těl Ducha(ŽD, BD) a jde zase zpět přes IST ke konkretizaci do DT(5.D). Zde nabývá tvar = formu a jde dál k zahuštění do CET(4.D). Zde pak žije svůj samostatný život ve formě a nebo dalším zhušťováním se v čase a prostoru vybije a to jako časoprostorová realizovaná myšlenka (příklad naše nějaké přání v hmotné podobě, či situaci). Snad to takto stačí….?!

 

Pokud by jste chtěl vnést světlo do mého vnímání této věty, budu rád. Taky bych zde ještě rád uvedl citaci od p. Bardona: "4 dimenze je sféra, do které odchází všechny duše po odložení tělesné schránky,kde se dorozumíváte obrazovou řečí, tedy kdyby jste chtěli mluvit, tvořit myšlenky, které ústy formulujete, nevzniknou hlásky a tóny, nýbrž kmity, které se okamžitě obrazně manifestují." To tedy zřejmě poznáme, jestli jsme ve 4 dimenzi a třetí už nebude k dispozici, pokud se teda za tu dobu nezměnilo paradigma dané dimenze. Je taky možné, že mám špatný úhel pohledu.

 

3.D bude, jen třeba v obyvatelné podobě po jistou dobu…..!!! Ostatní co je výše napsáno je správně.


Nakonec bych uvedl ještě jedno datum v systému víry lineárního času. Je to 28. říjen 2011. Dle mého názoru došlo k převibrování našich těl na základě pozorování jak u svého těla, tak v okolí. U mne to byla malátnost, extrémní výchylky tlaku krve, omdlévání atd. V týdenním intervalu kolem tohoto data jsem pozoroval v okolí příhody náhlého zvracení, nevolnosti atd. Taky u 8letého dítěte, které je zaneseno toxiny "nejméně". Nevím jestli se k tomu někdo vyjádřil, ale nic jsem nepostřehl. Měli by jsme se všichni evidentně skloubit do jednoty, poklonit se před pravdou a akceptovat ji. Tím myslím již žádné lhaní sami sobě. Tak jako topící touží z celé energie, kterou má po nádechu , tak by měli právě teď chtít znát pravdu o sobě samých všechny duše sem inkarnované.

 

To co jste napsal ohledně uvedeného data, je správné. To co prožíváme je postupný přechod přes jednotlivé vibrační Roviny, Úrovně v jednotlivých Dimenzích. S tím lhaním jste uhodil hřebíček na hlavičku naprosto přesně.Tohle říkám a píši neustále Leden a Únor je období  Pravdy a obnažování. Kdo to nechápe a nebo nechce pochopit, bude se divit co mu to přinese.

 

S láskou a úctou ke všemu stvořenému

Výtažky ze stránek Amezdas a Rahunta:

PROMLUVA KRISTA
AMEZDAS: Každý, kdo má k dispozici prokazatelné informace o existenci mimozemšťanů, ponese za důsledky pramenící z této neinformovanosti lidstva plnou zodpovědnost.
LK: Ano toto je další dobrou zvěstí, která byla předána. Jen dochází k potvrzení, nezávislého potvrzení, toho co jsem přijal od našeho Otce, Stvořitele Všeho! Ano je nutno, abyste vy Lidé z Vývojové linie Země (Lidstvo pozemské vývojové vlny) konečně uchopily naplno své opravdové Vědomí JÁ JSEM! a začali chránit a pomáhat chránit zájmy Lidstva jako celku proti narušitelům Vývoje Lidstva. Svou činností posílíte Vědomí Lidstva jako celku a to je velice DOBRÉ!!! Protože se pak začne ještě rychleji probouzet každý jednotlivec Lidského rodu, jako sebevědomá Bytost, hodna postoupit mezi své starší Bratry a Sestry ve Vývoji ve Stvoření...

 

Zde si myslím, že jsem jednoznačně a především civilizovaně trošku naznačil, že až tak s paní LK v Amezdasu nesouhlasím a že je potřeba to vidět takto. Ne že nešíříme informace o tom zda jsou či nejsou mimozemšťané, ale jestli jsme schopni se Vědomě zařadit právoplatně mezi ně, aniž bychom museli být otroky, sluhy či v jiném nižší m postavení v galaktickém i vesmírném systému Bytí. Nechtěl jsem proti paní Kozáčkové vystupovat, protože jí  mám rád jako člověka, ale v tom co píše a jak vede stránky Amezdasu , jsem v opozici. Nechci to zde rozepisovat, ale to musí každý sám za sebe rozpoznat, kde je pokračování toho co napsala Božena Cibulková v knize „Slovo Kristovo“ a co je z jiného ne kristovského zdroje. Je mi to líto a modlím se za paní Lídu, aby prozřela ze své duchovní pýchy, kterou tento zdroj tak podněcuje, podle mého osobního vhledu a tedy i názoru. Kdybyste se k tomu nevyjádřil, nevyjádřil bych se ani JÁ. Je však období Pravdy, takže musím, chci a hovořím svou Pravdu, která snad je v zákrytu s tou Boží…. Proto se pokud to jen trochu jde modlím ke Stvořiteli Všeho: „ Otče, prosím Tě o požehnání, ochranu a vedení pro tento den(noc) a dny příští.“


AMEZDAS: Člověk nemilující Krista se může snažit ponořit do středu svojí hrudi a sílu tam nenajde. Duchovní srdce a střed hrudi jsou dva různé pojmy.

 

Ani v tom nemá pravdu paní Ludmila. Kdo nezná Krista, nemůže jej milovat, je mu tedy odepřena pomoc Lásky a Naděje, vyvěrající ze soucitné srdeční čakry?! Jak mohu poznat Krista, když se s ním nesetkám? Kde se s ním mám setkat? Pokud vím tak řekl ústy Ježíše Nazaretského, že existuje komůrka ticha uprostřed hrudi, ve svém Srdci. To my jsme upřesnili v staletích po jeho přítomnosti zde na Zemi ústy mnoha Mystiků a Mystiček různého vyznání, kde že to hledat. Já jsem vám na našich stránkách řekl-napsal že je to IST44, aby to bylo naprosto přesně definováno. Napsal jsem jednoznačně jak se tam dostat a aby nikdo nemohl říci, že nevěděl jak a zároveň aby nikdo ani „zdroj“ ústy paní Kozáčkové nemohl zpochybnit kde to vlastně je. Zde jsem v IST44 = v CHDS(chrám duchovního srdce) ještě ukázal jedno místo, které je nejsvatějším místem v Mikrokosmu ČLOVĚKA žijícího zde na Zemi. Je to místo, kde je SB = sloup božství. Kdo ho dosáhne, tak se vlastně zákonitě musel setkat již ve svém IST44  to je v CHDS s projevem KRISTA. Pozná to každý, kdo se s touto Kvalitou setká!!!. Kdo se nechá touto Kvalitou prostoupit v SB, dosáhl nejnižšího stupně „JÁ JSEM!“ v sobě a teprve nyní začal = vstoupil na CESTU VZESTUPU!!! Doposud každý jen hledal cestu k CESTĚ….


A tohle mě dostalo úplně na kolena pane LK:

AMEZDAS: „ODCHOD“ EXPREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY VÁCLAVA HAVLA

Země je kronika dějů, kniha dění, z níž čtou vesmíry. Shakespeare měl pravdu, když řekl, že svět je jedno velké jeviště.

Stará etapa lidstva dramatického navíjení scénářů osudových linií partnerských, či jakýchkoliv vztahových, spřádání vazeb životních příběhů až do daleké budoucnosti byla před očima celého vesmíru ukončena významným duchovním děním - odchodem exprezidenta a dramatika Václava Havla, jehož osobní, ale i nadosobní, ve vyšším duchovním plánu uskutečňované životní „dramatické spřádání vazebních nitek“ ho přivedlo dvakrát do vůdčí role Českého národa: poprvé jako „otce vlasti“, českého krále a římského císaře Karla IV. (potvrzeno Boženou Cibulkovou i mým duchovním zrakem), a podruhé jako vůdce sametové revoluce a prezidenta České republiky.

Pohřební průvod za rakví s ostatky Václava Havla přes Karlův most (který již Božena Cibulková viděla jako velevýznamný vstupní prostor pro výstup lidstva do vyšších dimenzí) se odehrál až v neuvěřitelné symbolice souvislostí: vždyť tatáž inkarnovaná vysoce vyspělá duchovní bytost tentýž most nechala postavit.

Další podivuhodná symbolika: epochu dramatických scénářů „jáství lidstva“ ukončil svým odchodem dramatik. Rituály na Karlově mostě symbolicky ukazovaly, že skončila stará doba dramat dialogu vyššího a nižšího já a že vyšší já se vrací, vystupuje domů. Zároveň také ukazovaly, že začínají aktuální přípravy na přesun lidstva do vyšších dimenzí, ale také skutečnost, že bytost, kterou jsme vnímali na lidské úrovni v poslední době jako pana exprezidenta České republiky Václava Havla, sestoupila do hrubohmotného pozemského života z vyšších dimenzí, aby splnila svoji úlohu vůdce a reprezentanta Českého národa.

Čest jeho památce.

Opět jsem po přečtení tehdy uveřejněného článku na Amezdasu, nechtěl reagovat. Skoro každý o tom psal a bylo mi líto především jeho ženy Dagmar Havlové, co vše musela v tom období vnímat, slyšet,vidět a především být v tom všem  hluku okolo. Už ta situace, je silně zátěžová a pokud se do toho montují média a kdejaký pisálek, musí to být opravdu těžké….

 

Nežádal jsem o to, nechtěl jsem to a přesto jsem se s V.H. setkal v astrálu (přízemním astrálu), vůbec nevěděl, že je již na druhé straně. Jediné co ho zajímalo, bylo jak mít klid a mít své místečko v podobě chalupy v kopcovitém terénu. Jedna obyvatelka něčeho podobného mu to přepustila. Líbilo se mi jak  jeden ze super nosičů světla V.H. očistil a vyzvednul do „světla“. Kdyby to nebylo tak trapně smutné, asi by to bylo na cenu esoterické satiry. Pobyt V.H.  je stále v těchto nižších astrálních rovinách, protože je mu tak dobře, ničemu z duchovna nevěří a chce mít klid. Nikdo nikoho nikam nenutí po odchodu, pokud si nevytvoří osobní peklo v podobě různých závislostí. Nechme tedy Václava Václavem, tam kde je a až přijde jeho čas prozření, tak bude veden do vyšších rovin, stejně jako mnoho dalších lidiček. Jestli si paní Ludmila pustila fantazii  na volno nebo jí to nakukal její řídící zdroj, přejděme. Já vím, že Karel IV., respektive je Duch žije v pozemském těle, Karlův most má zcela jinou symboliku. Takže proč se tím zabývat?!


Shrnuto: Všechny bytosti ve vesmíru jsou si rovny. Není jedna lepší než druhá. To jen my tak rozdělujeme na základě pobytu v dualitě.

 

Naprostý souhlas, jen bych to trochu poopravil: „Všechny bytosti ve Stvoření  jsou si rovny v možnostech svého rozvoje!“


Pokud nemiluji Krista, tak jsem ztracen? Půjdeme tedy i s mou rodinou do vzdálených vesmírů, kde budeme živit energií entity ještěřího zjevu a oni nám na oplátku budou žrát zaživa naše děti? Když pomyslím na to, že se to zde děje, mám chuť vyletět z té mé pozemské schránky, po cestě k nim posbírat světlo a pomoc všeho druhu a zastavit a ukončit tohle zvěrstvo. Já miluji pane Kováči, chtěl bych pro lidi jen to nejlepší. Modlím se za jejich uvědomění a pochopení. Všichni jsme ve své podstatě stejní přece.

 

Chce to klid, důvěru v sebe sama, lidstvo, v Boha Stvořitele Všeho a jeho Zákony….

V podstatě jsem vám odpověděl na první větu  = otázku již výše. Mohl bych zde argumentovat miliony slov, ale k čemu?! Nebude lepší si zkusit prožít přítomnost Krista? Nebude pak snadnější pro vás, ale i pro každého takto praktikujícího se rozhodnout zda chcete milovat Krista a nebo zda náhodou již dávno jej milujete, protože …..?!!!!!!!!!!!!!


Nakonec k té duši, která nesla v této inkarnaci jméno Václav Havel.
20 let v té tělesné schránce přihlížel, jak se rozkrádá stát a jak je náš lid zužován stále vyššími a vyššími daněmi pro chamtivost duší u koryta. I jeho zvolení a celý ten děj, byla to fraška, kamufláž, hra jiných duší. A náhle člověkem, který má vyvinutý duchovní zrak (Amezdas), je ctěn a vyvyšován. Já tedy mám být potrestán dle Krista za nešíření informací o mimozemských entitách, ale např. pan Havel je duchovní sférou chválen a ctěn...
Inu, kdyby jste chtěl se mnou rozvést emailovou komunikaci nebudu vůbec proti.

 

Už jsem odpověděl i na toto. Pokud věříte a víte jak fungují Zákony Stvoření, nebudete promarňovat čas podobnými úvahami. To ctění či nectění lidskou bytostí bych opravdu neřešil.

 

Děkuji za vyjádření a za "čas"
S láskou a úctou Pavlosi

 

S přáním, aby má slova a odpovědi dopadla na připravenou půdu, Vám přeji pane Pavlosi z celého Srdce Světlo a Lásku z Moře SaL Stvořitele Všeho.

 

Diskusní téma: Dopis pro Tebe (zasláno elektronickou poštou) - 2

Datum: 16.02.2012

Vložil: Pavlosi

Titulek: cesta

Jdu dál pouťí, která mi byla připravena, děkuji všem, kteří mi jsou rádci a pomocníky a hlavně taky těm, kteří mi jsou zrcadlem, jelikož ti mi ukazují, jak jsem daleko v poznání sebe sama....

Datum: 16.02.2012

Vložil: LK

Titulek: Re: cesta

...ano tak je to správné.... :-)

Datum: 16.02.2012

Vložil: Pavlosi

Titulek: Re: Re: cesta

Díky

Datum: 16.02.2012

Vložil: Judita

Titulek: cesta

Za sebe dekuji moc dekuji za to vyjadreni jak od p.Pavlose,tak od LK pro sebe i pro jine.
Zehnam vam SaL.JU

Datum: 16.02.2012

Vložil: Pavlosi

Titulek: cesta

Děkuji za Vaše vyjádření. Myslím, že to pomůže více duším.
"Nebude pak snadnější pro vás, ale i pro každého takto praktikujícího se rozhodnout zda chcete milovat Krista a nebo zda náhodou již dávno jej milujete, protože …..?!!!!!!!!!!!!!"
Zde mé přání: Mohl by jste pro mne pane LK větu dokončit? Moc děkuji

Datum: 16.02.2012

Vložil: LK

Titulek: Re: cesta

Je to velice jednoduché :-). Pokud se spojíme s nejnižší formou "JÁ JSEM!", spojili jsme se již, zpřítomnili jsme se a především se sjednotili s vnitřním kristovstvím, protože jinak nelze než skrze Syna se dostat opravdu k Otci(viz" Já a Otec jedno jsme", říkal JN zvaný JK). Kdo se spojí sám se sebou, ten se miluje a tím miluje opravdovou Láskou Krista a Stvořitele Všeho.... podle mne jednoduché, jen to dosáhnout Vědomě, pak zjistíme, že podvědomě, to tak je od počátku počátků.... Tohle není moc dobré popisovat, protože jsou to jen slova, lepé je to prožít, opakovat a opakovat prožívání. Nikdy se toho dost nemůžete nasytit a nebo nedostat něco nového. Zjednoduším to (smích) je to Duchovní a Duševní orgazmus zároveň, protože se zde setkává postupně panna s jinochem a jejich vztah je poprvé dokonán v mystické svadbě.... a pak je to jako s ideální partnerkou a partnerem. Můžeme to zažívat vně i vnitřně. Ideálně je to s tzv. kosmickým manželem či manželkou a zároveň oba dva ve sjednocujícím aktu vně i vnitřně(duchovně). Howk... snad vám to bude stačit :-)