O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Dotazy, Rady, Zkušenosti 1 (čtenáři nám a my jim)

17.02.2011 00:43

Vážení čtenáři a čtenářky, obdržel jsem dva maily, kde se mi čtenáři svěřují se svým problémem a mají dotazy, takže se pokusím na ně odpovědět a přijatelným způsobem reagovat podle své zkušenosti...Dávám veřejnou odpověď po vyjádřeném souhlasu a zároveň aby se s podobným problémem mohl každý z vás vyrovnat ve formě rady od nás...

LK

 

1. Dotaz od čtenářky:

Dobrý večer,
chtěla bych se zeptat ohledně stránek "Transformace Rada 333". Myslím si, že máte více zkušeností s věcmi ze "zákulisí" světa.
Nemám vlastní zkušenost, pouze o tom čtu v knihách. Není mi jasné tzv. "zasvěcení" do čehokoliv, bez vlastního úsilí.
Nevím jak tohle funguje s mystického hlediska. Možná, že není nutné se několik životů zabývat jedním tématem, abych
v tom pokročila. Je mi jasné, že zasvěcení je teprve počátek. Jak si ale můžu být jistá, že se zasvěcením na sebe nepřilepím nějakou elementární/elementální bytost? Možná je můj názor, že člověk si musí něco zasloužit, zastaralý.
Stejně tak přijetí "léčení", i když je to povzbuzující si vyléčit nemoc, nerada bych přeskakovala karmu a musela se k ní
vracet :-)
Můžete mi prosím poskytnout alespoň nějakou radu jak to vidíte Vy?

 

Co k tomu všemu říci?

Velice kvituji a bezvýhradně chválím počin pana Oldřicha Dvořáka v podobě stránek "Transformace Rada 333"

a možnosti se bezplatně posunout vlastní prací na sobě zase o kus dále ....!!!

Zde bych chtěl dodat, že je to sice bezplatně, ale myšleno bez finančních podmínek...!!! Nedostanete tzv. nic zadarmo = bez úsilí či práce na sobě...!  

Již "jen" když budete používat náš způsob provedení, již si to zasloužíte, protože se očisťujete, harmonizujete, navazujete spojení se svou vlastní podstatou, tedy se svým vnitřním "JÁ JSEM!", se svým vnitřním Kristovstvím, se svým vnitřním Božstvím, spojujete se do Vědomí Boží Přítomnosti atd. To je ta cesta, o které se hovoří, že když Vy půjdete na půl cesty k Bohu, ON vám půjde také na půl Cesty k Vám...!!!

Pokud dokážete se spojit podle našeho návodu postupně se svým Kristovstvím nebo vnitřním Božstvím, již vás nikdo nemůže svést z Cesty a nebo se na Vás napojit nějakým parazitním způsobem, pokud to sami nedovolíte svou vlastní vnitřní disharmonií!!!

 

Když se dostanete do možnosti požádat o nějaký způsob zasvěcení, který cítíte nebo si myslíte, že je pro Vás vhodný, Boží Prozřetelnost, na kterou se obracíte rozhodne zda je to pro Vás vhodné a do jaké míry.

a) Pokud jste připraveni, dostanete jej ihned a na plný profil, pak v krátké době probíhá adaptace na nové poznání s cílem získat zkušenost k tomuto poznání...

b) Pokud nejste plně připraveni, dostanete sice také ukázku toho jak to bude vypadat, ale zároveň máte úkázku jak a co doplnit ve svých mezerách připravenosti. Dostanete určitou dobu k dosažení stavu připravenosti a pokud opravdu berete vše vážně a usilovně, probudíte se do plného stavu vědění, stejně jako u bodu a)

Příklad:

Když jsem kdysi cvičil mystiku písmen v Kabale podle "Klíč k opravdové Kabale", bylo mi buď ukázáno na začátku cvičení s každým jednotlivým písmenem, co mohu dosáhnout a pak jsem musel dřít na sobě abych toho dosáhl, tak jak mi to bylo ukázáno.Druhý způsob byl, že jsem dřel a dřel, no a když už jsem to skoro chtěl vzdát, protože se zdálo, že to nejsem schopen dosáhnout, bylo mi to uvolněno (znalost, schopnost, moc) a vše bylo jako bych to měl již mnoho a mnoho tisíciletí k dispozici...

 

Osobně doporučuji k metodice, kterou napsal pan Dvořák, využít náš postup vstupu do CHDS v IST a spojení se s vlastním Vědomím IST v tomto chrámu. Provést všechny potřebné očisty  a požehnání (FOS=FOP, KMaŠP, SaL z MSaL). Po tomto úvodu vstoupit a ztotožnit se s SB (sloup božství) a požádat z tohoto místa Stvořitele Všeho o požadovaný typ "ZASVĚCENÍ" či pomoc!!!

Důvod mého doporučení?

a) máte jistotu, že požadované "ZASVĚCENÍ" dostanete od pravého Zdroje

b) vše je jasnější, zřetelnější, bezpečnější pro cvičícího

c) vždy bychom měli mít na zřeteli, jestli je ten konkrétní typ "ZASVĚCENÍ" pro nás vhodný z hlediska skutečného aktuálního stavu , ale i zdroje konkrétního "zasvěcení" (ne každý deklarovaný zdroj zasvěcení je vhodný a opravdu čistý...!!!) .... přesto když požádáte Stvořitele Všeho o vybraný typ zasvěcení = poznání, zpravidla jej dostanete podle úrovně Vaší připravenosti!!!(viz výše)

 

Vzor cvičení podle nás:

"Zpřítomňuji si V-IST v CHDS v IST!"

"Ve Jménu OSDS (Otce, Syna, Ducha Svatého), žehnám tomuto Chrámu i celému mému Mirokosmu SaL z MSaL!"

"SaL z MSaL  prosviť, pročisti, naplň a dynamizuj všechny mé úrovně, roviny, těla, sféry mého Mikrokosmu SaL!"

Světlo = bílá velice zářivá světelná energie

Láska = růžová velice teplá a měká  světelná energie

SaL = narůžovělá bílá velice zářivá světelná energie

"Zpřítomňuji si a ztotožňuji si SB a V-SB v tomto CHDS!" (nacházím se v SB a vnímám nekonečnou zář sloupu, svou čistotu jako "JÁ JSEM" v IST, pozvedám svá Křídla a ...)

"Otče, Stvořiteli Všeho, prosím Tě o Tvé požehnání, ochranu a vedení při tomto cvičení. Zároveň Tě prosím dej mi vědět, zda toto zasvěcení je pro mne nyní vhodné a jestli mi ho nyní dáš?" (pokud dostanu souhlas, ponořím se do stavu Pozorovatele a přijímám vše co dostávám. Zpravidla poznáte , že je proces  příjmu zasvěcení hotov!!! Když se tak stane, ještě se zeptáte, zda tento typ je ukončen, nebo bude v dalších etapách a jak často.... podle pokynů je potřeba si naplánovat další cvičení...!)

" Otče, Stvořiteli Všeho je tento typ zasvěcování u konce? Mám přejit na další nebo pokračovat v tomto cvičení?"

" Děkuji Ti Otče, Stvořiteli Všeho za vše a prosím o pomoc při uvedení do vlastního života obsah tohoto zasvěcení pro vlastní zdokonalení i pro pomoc bližním.!

Ukončíme cvičení, tím že výjdeme z SB a z V-IST do normálního Vědomí ve 3D....

Poznámka: doporučuji si každý  deklarovaný typ "zasvěcení" nejprve si vyhledat na netu o co má jít a to velice podrobně a podle vlastní intuice, teprve po té přikročte k rozhodnutí, že to chcete udělat v podobě cvičení viz náš návod...!!!

Tak a to je vše, přeji mnoho úspěchů v seberealizaci ...

 


2. Problém od čtenáře, který jsme řešili na skypu:

Nejprve sdílení zkušenosti z jednoho cvičení:

 

Očista V-Dt a DT.

V CHDS postupuji podle „Metodika očisty Mysli a Duševního těla“. Jelikož vidím svou postavu tmavou, chci ji rozsvítit. Je světlá a v oblasti mozku žhne fialové světlo, soustředím se 2-3 min.  Přichází ke mne bílý anděl je o metr vyšší než já a má zvláštní obličej(možná omotaný, jak jsem o tom četl..?) objímá mne svými křídly a vede mě božímu sloupu energie, nechci tam jít, jelikož jsem si to nenaplánoval, ale je to marné. Najednou vidím pohledem dynamické kamery která jakoby létá kolem energie Sloupu, v němž rozeznávám jen křídla a trochu nějakou postavu. Sloup je opravdu od středu Zěmě do centra vesmíru, vnímám ho nekonečný. Pokračuji v očistě DT a mezi tím pátrám v CHDS kde je má postava, už tam není a zjišťuji, že CHDS už nevnímám z vnějšku, ale že se nachází kolem mne, je zde dost tma a tak se po dokončení „Metodiky očisty Mysli a Duševního těla“ rozhoduji požehnat tomuto chrámu MSaL. Ze začátku jen zelené a tmavé barvy a občas „žilka“ fialové(asi není dobré mít při tom před sebou zapnutý monitor) po jeho vypnutí vidím výbuchy zelené, která se proměňuje ve fialovou, jeden za druhým, už mám pocit, že je třeba opustit CHDS, ale světla stále explodují před mým vnitřním zrakem až po pár minutách se opět vracím do normálního vědomí, abych hned vše sepsal.

Poznámka:

a) Velice dobrá a plastická zkušenost z toho co deklarujeme v osobní praxi čtenáře

b) Ano pokud to jen trochu jde, je dobré si vypnout všechny elektrické přístroje a zdroje elektromagnetického záření a pokud máme možnost zapálíme si svíčku nebo i větší počet svíček (můžou být laděné). Když nemáme možnost vypnout uvedené přístroje (například  v práci), stačí místnost nebo i přístroje požehnat SaL, aby nás nerušili a neškodili nám (což je dobré provádět i v době bez cvičení....!!!)

 

 

Dobrý den,

Chci Vám popsat svůj zážitek s „prací“ v CHDS. Zašel jsem si teprve podruhé do V-IST a CHDS v IST. A jelikož jsem neměl moc jasno v tom, co zde chci tentokrát udělat, řekl jsem si že se podívám na své fyzické srdce. Má tmavá postava se v CHDS začala vznášet v horizontální poloze do vzduchu. Mé fyzické tělo se stalo velmi lehounkým. Pak se objevil záblesk fialového světla a má postava v CHDS byla přeťata tímto světlem ve dví v oblasti pasu. To se mi moc nelíbilo, atak jsem se snažil tělo myšlenkou dát zase dohromady. Nakonec se mi to nějak podařilo a mé tělo se snášelo k podlaze CHDS.Ucítil jsem na fyzické úrovni ztěžklost, jakoby se mé fyz. tělo propadávalo do matrace postele, na které jsem ležel. V CHDS jsem viděl jak ze tmy vystupují nějaké velké chlupaté ruce s drápy. Byla to velká Medvědice, která mě držela v náruči a pak zmizela, asi, vlastně ani nevím, kam se poděla. Pak jsem v CHDS zkoumal ještě další věci.

Varování pro všechny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nikdy prosím se nazaměřujte při cvičeních z jakékoliv úrovně od Vědomí CET a výše na fyzické srdce, neboť si můžete přivodit násilné přetrhnutí astrální matrice, která má spojovací bod  - tzv. "VĚČNÝ ATOM" uložen právě v MET v oblasti ISR/MET (intuitivně soucitná rovina materiálně éterického těla), kde je právě fyzické srdce!!!!!!

Na druhé straně by to bylo vyhodnoceno jako sebevražda!!!

 

 

Poznámka:

a) neprovádíme cvičení na fyzické srdce a když , tak velice opatrně a obezřetně....

b) velká Medvědice v tomto případě bylo MET, respektive materiálně éterická část astrální matrice (materiálně éterická pouta astrální matrice, které je potřeba uvolnit při astrální exteriorizaci, před astrálním putováním... jinak ne!!!V oblasti fyzického srdce už teprve ne!!!

c) v jiných případech se může objevit nějaké podobné zvíře jako Medvěd, ale spíše jako Opice, Gorila, něco chlupatého a děsivého, pak se jedná o elementára nebo nějakou astrální negativní bytost, která vás energeticky upíruje, ovlivňuje, parazituje...(poznáte to i z toho, že máte chvění v oblasti srdce, podivné stísněné pocity, bezdůvodný strach, nejistota atd. - oslabená astrální matrice, díky energetickému upírství parazitů...

Vše lze docela snadno buď rozpustit nebo trvale odehnat (SaL, FOS, KMaŠP nebo díky pomoci bratra či sestry v Kristu), jen je potřeba pochopit proč a z jakého konkrétního důvodu se tak děje (čím si to zasluhujeme díky svému chování)

 

Slova závěrem: Jak vidíte, Vaše zkušenosti mohou pomoci nejen vám, ale i dalším čtenářům a čtenářkám, proto se ptejte přes maily a nebo pod články. Vždy na ně najdeme nějakou použitelnou metodu k řešení a nebo mohou i další se podělit o svou zkušenost či řešení.... Tyto stránky jsou pro každého a mají sloužit  Vám.

LK

 

Diskusní téma: Dotazy, Rady, Zkušenosti 1 (čtenáři nám a my jim)

Datum: 26.07.2011

Vložil: lucie

Titulek: ezoteroristům zdar!

Léčením a ezoterikou se zabývám mnoho let, ale takovou snůšku blbostí, polopravd a zkopírovaných blábolů jsem ještě na žádných stránkách nenašla, drzost charizmatickéhoOldřicha(jistě budou převažovat pacientky) nezná mezí-leda oněch 30.000 kč za léčení(proč ne víc?!). To co nabízí, dokáže každý dobrý léčitel za 500 kč, někteří i zadarmo a bez keců... Doufám, že ho ta citovaná "nadřazená inteligence" či "vyšší síla" brzo smete. Kdybych byla chlap, tak to udělám sama a ručně... Lucie Novotná

Datum: 17.02.2011

Vložil: :)

Titulek: Čištění AM(astrální matrice) a MM(mentální matrice)

Dobrý den,
posílám svůj včerejší zážitek:

Čištění AM(astrální matrice) a MM(mentální matrice)
Při příchodu do CHDS vidím v místech, kde se obvykle objevuje BS červené srdce. Pokračuju v předsevzatém čištění.

Musím říct, že jsem asi hodinu strávil pročítáním „Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí“, jelikož jsem týdenním nováčkem a chtěl jsem se lépe zorientovat, co je to vlastně AM a MM. Zjistil jsem ledasco, ale co přesně je AM a MM jsem nepochopil. Řekl jsem si že i tak se pokusím o jejich očistu podle návodu na webu rahunta.
Nic moc se nedělo. Avšak ve chvíli, kdy jsem s pokorou poděkoval SvS se pocity zmnohonásobily a zažíval jsem „vlny husí kůže a exploze světel“
Po dokončení čištění, zpět v CHDS jsem cítil na fyzickém těle tlak v místě 3. oka, a tak jsem si podle rady pana Kováče začal čistit hypofízu.
Pak jsem zase jen tak seděl v CHDS a čekal. Najednou ani se nenaděju a už jsem v Božím sloupu, má křídla se dotýkají špičkami a já se s vděčností koupu ve světle. S vděčností k SvS stoupá pocit blaženosti a mé fyzické oči „vlhnou“ a stéká mi slza. Napdá mne vyčistit svou karmickou minulost. Odpouštím sám sobě… Nějak poloautomaticky se vracím z BS. Vnitřním zrakem vidím tmavou postavu asi po prsa jak z ní vychází vlny vždy nejprve zeleného a na konci trochu fialového světla, jedna za druhou.
V normálním vědomí tiše sedím a zpracovávám. Cítím studený „čůrek“ po levé zadní části krku. Pak chlad a pak teplo v bedrech a hýždích.

Datum: 17.02.2011

Vložil: LK pro VL

Titulek: Re: Čištění AM(astrální matrice) a MM(mentální matrice)

Výborně, mohu vás poprosit o zpracování toho co jsem vám po skypu vysvětlil co je AM a MM, tak aby čtenáři to již měli snažší? Po korektuře váš článek rádi zveřejníme... :-)