O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Duchovní příčiny některých onemocnění a nevyřešené negace

16.08.2011 17:18

Tento převzatý článek je speciálně především pro Emila, Karla L., (z dřívějška třeba Jonathan Liv. Racek a další budoucí nicky, které si dotyční teprve vymyslí), kteří vyjadřují velkou starost o směřování a náplň našeho webu (viz Nejen diskuse s "Emilem" ). Místo neustálého "hltání" senzačních zpráv a čekání na přežvýkání jinými slovy již mnohokrát řečeného, si zkuste udělat introspekci (sebeprůzkum) svého vlastního Mikrokosmu. K tomu Vám pomůže meditace nebo i jen zamyšlení a poctivá odpověď sobě sama na otázky v níže uvedeném článku. Třeba o sobě zjistíte mnohé a dobře provedená introspekce může předejít i budoucím nemocem ...

 

Než to bude zase nějakým smyšleným jménem hned otočeno ve smyslu, že "Mistr LK který káže rozumy, sám onemocněl ...", chci poukázat souhrnně na to, co zde již zaznělo jednotlivě v textu nebo v diskusi. Ano kolega LK před několika týdny onemocněl a ještě nyní se zotavuje, proto také nyní publikuje minimálně. Proč onemocněl ? Protože se zde časově sešly dva až tři významné faktory (okolnosti). (Pozn.: O tomto všem mohu zodpovědně mluvit, neboť jsem toho všeho přímým účastníkem či svědkem jako kolega LK v práci a trávíme tak spolu mnoho času.)

 

1. faktor : Převzatá karma

Ještě v čase před zrušením karmických vztahů a závazků (viz https://www.rahunta.cz/news/deje-se-neco-30-radostna-zprava-/ ) v rámci lásky a milosrdenství proběhla prosba ke Stvořiteli ohledně pomoci jednomu člověku, a to případně i za cenu převzetí jeho karmy. Tento člověk trpěl již mnoho měsíců velikými bolestmi a trvalou únavou, nebyl schopen pořádně jíst, mnohdy ani spát, v noci i přes den se často svíjel křečovitými bolestmi. V podstatě už roky jen přežíval v očekávání, že se to snad někdy zlepší. To vše jako následek porušení Božích zákonů (tím hůře, že tyto zákony zná, přesto se jistou formou před lety "vzbouřil" proti vyšším záměrům Stvořitele). V době převzetí jeho karmy, dotyčnému zbývalo zde ve 3D maximálně několik týdnů. Dnes je tento člověk zdráv...

... Tento člověk jsem já a pravý důvod svého nenadálého (v podstatě zázračného) uzdravení (z doby před několika měsíci) a další souvislosti, vím sám teprve několik dní ...

 

2. faktor : Nepřátelské ataky

Vzhledem k některým informacím a metodikám, které jsme na webu Rahunta od minulého roku postupně zveřejnili, jsme vzbudili až nenávistný zájem některých jedinců i skupin, kteří nestojí o informované a schopné lidstvo, ale o hloupé a neschopné, tudíž manipulovatelné loutky. Proto se ve svých útocích zaměřili na představitele/nositele těchto informací. Některé ataky byly přitom realizovány i "kamarády" dotyčných z jiných dimenzí, tudíž byly i velmi "sofistikované". Během více než roku proběhlo mnoho typů různých ataků, a to z různých zdrojů. A některé se prostě trefily do chvíle oslabení z důvodu převzaté karmy v bodě 1, tudíž jakoby našly v té chvíli Achillovu patu LK.

 

3. faktor : Energie Vzestupu

V době vrcholících vzestupných energií se samozřejmě jakákoliv nerovnováha zesiluje/zvýrazňuje. Možná i ve svém okolí jste si všimli, jak silně narostl počet všech možných rakovin a kolik lidí nyní umírá bez ohledu na věk. V tuto dobu je opravdu velmi nebezpečné být v nějaké nerovnováze, protože následky této nerovnováhy jsou mnohem výraznější a hlavně časově rychlejší ve svém projevu. Již to prostě není jako v minulosti, kdy se karma "vybíjela" mnohdy až za dlouhou dobu.

 

Pozn. : Výše zmíněné zrušení karmických vztahů a závazků proběhlo k určitému časovému okamžiku (něco jako smazání popsané tabule), neznamená však, že by přestala fungovat zpětná vazba jako následek našich aktuálních činů a negativních vlastností. Bylo nám odpuštěno, ale stále také musíme my odpustit druhým a také sobě ! ...

 

Za Rahuntu Pavel N.

 

 

 

Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba

19. června 2007 v 7:00 | Marie Blankytná | 

nejmenší bez textu k článkům
 
Bolest všeobecně je příznakem pocitu viny. Může vznikat z těchto příčin:
 • velká sebekritičnost - neznáte vlastní hodnotu
 • lpění na minulosti
 • kritika druhých
 • bolestná touha po něčem
 • nechuť k proměně
 • pocit nesvobody
 • bolest srdce může pramenit z problému s city
 • bolest akutní upozorňuje, že tělo se dožaduje pozornosti
 • bolest chronická bývá příznakem našich křečovitých reakcí

Horečka přináší vyšší teplotu těla a rychlejší tep.
To má za následek rychlejší vylučování toxinů z těla, jemnohmotná těla se při horečnatém stavu částečně oddělují od fyzického těla, aby se mohla očistit a aby tím získala víc energie k uzdravení těla fyzického.
Je třeba si položit tyto otázky:
 • nejsem málo aktivní?
 • nejsem zahlcen povinnostmi?
 • neupřednostňuji hmotu před duší?
 • nespaluje mne nějaká silná touha?
 • nepotlačuji dlouhodobě rozčilení?

 

Infekce - infikovat lze těmito způsoby
 • zamořovat sebe
 • zamořovat okolí

 

Jakým způsobem lze zamořovat?
 • pomocí mikrobů
 • pomocí negací

 

Zamořování pomocí negací nejčastěji probíhá prostřednictvím
 • sklonu ke zlobě
 • sklonu k negativismu
 • sklonu k podléhání strachu
 • atmosféra kolem vás je plná nenávisti
 • jste otráveni z povinností
 • máte zlozvyky
 • necháte se příliš ovlivňovat druhými

Křeče všeobecně
 • potřeba někoho řídit
 • důsledek strachu
 • vnitřní napětí
 • neochota odpočívat
 • z hlediska materiálního to může být špatná výživa - nedostatek Mg, Ca nebo K nebo náhlá svalová zátěž
Křeče v rukou - co nechceme pustit?
Křeče v nohou - zastav se!

Otoky všeobecně
mohou být příznakem
 • názorové strnulosti
 • blokování spontánnosti
 • samolibosti a nabubřelosti
 • naparování se
 • přehánění
 • zasahování jiným do života
Otoky v kotnících
 • omezujeme v pohybu sebe
 • omezujeme v pohybu jiné

 

Lehčí zápal, podráždění
 • co nás dopaluje?
 • co je nám protivné?
 • máme skrytá přání?
 • máme nutkavou touhu - svědění
 • nevíme, co udělat - svrbí dlaně
 • co nejsme schopni dovést záležitosti do konce
 • co je pro nás nejvíce vzrušující?
 • neumíme se seberealizovat?
 • jsme spokojeni se životem?
Někdy to může být až palčivé svědění.

Pocit velké únavy -položit si otázky:
 • co mne unavuje - zaměstnání, partner, děti, širší rodina
 • umíme se potěšit pěknou činností?
 • umíme si hrát?
 • jsem melancholik?
 • jsem omrzelý životem?

Střeva - zácpa - trpí jí také ti, kteří jsou uvězněni v minulosti a nechtějí nic měnit.

Zápal, zčervenání, teplota, změna funkce oblasti
mohou být příznakem
 • působení škodlivých činitelů
 • máte nějaké trápení, mrzutost
 • nezvládli jste situaci
 • cítíte se v něčem méněcenní
 • jste v rozporu se svým založením
 • dovedete opustit staré vzorce chování

 

Silný pocit chladu až zimnice - z duchovních příčin to může být
 • moc velká aktivita
 • přílišné stažení do sebe
 • přílišná roztěkanost
 • přílišná roztříštěnost
 • máte na sebe čas?
 • není vaše jednání zmatené až křečovité?
 • jednáte v souladu s vesmírnými zákony?
 • nejste nejistí?
 • cítíte se osamoceni?

 

Žaludeční nevolnosti
 • co nemůžete strávit? Čí chování, jednání, výrazy?
 • dáváme tělu vhodnou stravu?
 • z čeho je vám v životě na zvracení?
 • čeho se chcete zbavit?
 • co chcete vypudit?
 • k čemu máte odpor?
 • jste vyrovnaní?
 • jste sebejistí?
 • máte potíže "něco spolknout"?

 

Začalo nás bolet oko?
 • co nechceme vidět nebo kdo nechce vidět nás?
 • komu jsme třeba něco vnucovali?
   

Bolí nás ucho bez vnější příčiny?

 • co jsme nechtěli slyšet?
 • neřekli jsme něco, čím jsme ublížili někomu, kdo nám to teď vrací tím, že se na nás zlobí?

 

Máme zahleněný krk, chraptíme?
 • vyjádřili jsme se nevhodně a o kom - o sobě nebo o jiných?
 • použili jsme vulgarismy?
 • zastali jsme se sami sebe nebo jsme si nechali ublížit? Měli jsme se hájit a neudělali jsme to?

 

Bolí nás srdce?
 • jsou naše city v pořádku?
 • nezpůsobili jsme citové vydírání?
 • nebyli jsme sami citově vydíráni?
   

Ledviny a močové cesty
jejich onemocnění signalizuje citový konflikt s okolím a dalším faktorem může být strach a obavy. Pokud je poškozená více pravá ledvina, jde více o city, pokud levá, jde o rozum.

 

Pankreas / slinivka/ je přecitlivělý orgán, nejčastěji zlobí lidi, kteří jsou citliví na kritiku.

Diabetici se musí naučit rozdávat lásku.

Tlusté střevo je místo, kde se zbavujeme odpadu. Kdo zadržuje stolici /zácpa/, ten se neumí rozloučit s minulostí.

Potíže s jícnem signalizují, že nedokážeme spolknout události dne, vyrovnat se s problémy. Kdo se nedokáže vyrovnat s problémy, tomu se "zaseknou" v jícnu.

Žlučové kameny prozrazují, že mockrát jsme něco chtěli,, ale nedostali jsme to a touhu jsme v sobě dusili, až jsme si "udusili" kameny. Největší problém v naší duši vzniká tehdy, když druhý něco neudělá tak, jak chceme my. Neakceptujeme jeho právo na svobodnou vůli, začneme se zlobit a onemocní žlučník.

Úrazy a bolesti končetin oznamují, že nejdeme správným směrem. Pokud postihují levou stranu, je problém více v citové oblasti.

Alergie - problém spočívá v tom, že reagujeme velmi přecitlivěle i tehdy, když bychom nemuseli. Nesnášíme, co je přirozené nebo se věnujeme málo duchovním oblastem.
 
Potíže s močovým měchýřem
 • zde mohou být problémy s naší tvrdošíjností - na čem ulpíváme?
 • na čem jsme závislí?
 • nemáme citové problémy v nejbližším okolí?

 

Astigmatizmus
Astigmatizmus je z duchovního hlediska zaviněný duchovním zmatkem v člověku. Je to porucha vidění- zakřivení rohovky, která omezuje vidění do všech směrů. Člověk nechápe sám sebe, nechápe svoji roli v životě, nechápe to, co prožívá, nedovede si vyvodit závěry, nepoučí se , neví, kterým směrem se má ubírat jeho vývoj. Oko je zrcadlo duše. Zobrazuje její hloubku, čistotu, vyrovnanost duše člověka
Určitou dispozici si dítě přináší, ale porucha sama vzniká z rozporu mezi tím, co vidí a tím, co by chtělo vidět.
Vše je umocňováno hádkami rodičů, nepochopením dětí rodiči, sourozenci. Je -li toto příčina, může se porucha vylepšit po vyvázání se z vlivu osob, s nimiž si nerozumí. Lékařská péče musí být podpořena dobrým zázemím v rodině.
 
Krátkozrakost - mladí lidé bývají krátkozrací, kritizují drobnosti a nevidí souvislosti.

Dalekozrakost - lidé nad 40 let bývají obyčejně dalekozrací, už umí zhodnotit celek, ale unikají jim detaily a nevidí svůj podíl viny na chybách.
 
Zhoršující se zrak můze signalizovat zavírání očí před skutečností.
 
Neprůchodnost vejcovodů
Průchodnost vejcovodů ovlivňuje žena svou psychikou. Je mnoho otázek a dohadů před otěhotněním a tyto vedou ženy do strachů z různých věcí. Každým strachem se budoucí matka psychicky " sevře", schoulí se do sebe. Pružné stěny se stahují, nemůže projít to , co projít má. Jestli tento stav mysli trvá dlouho, může dojít ke srůstům a k neprůchodnosti vejcovodů. Každá dívka by se měla na těhotenství připravovat pomocí cvičení paní Ludmily Mojžíšové. Kniha je na trhu a není určena jenom mladým dívkám, ale všem ženám i starším, protože je třeba posilovat svaly pánevního dna a bránit se tak inkontinenci.
 
Ekzémy- to je vyjádření zápasu- je to nesoulad mezi tím, co chci a tím, co prožívám.
 
Záněty kůže - jsou projevem zhoršené funkce jater a játra jsou zatížena nejen proděláním nemoci, ale také tíživými myšlenkami a strachem.
 

To je pár příkladů, jak pomoci svému tělu v uzdravování. Lékařům tak usnadníme práci, protože tato práce na sobě je základem uzdravování svého těla. Naše duše potřebuje tu správnou "stravu", aby mohlo být zdravé tělo.

 

 

Co mohou vyvolávat nevyřešené negace z minulých i současného života v našem fyzickém těle

11. ledna 2007 v 23:16 | Marie Blankytna |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba

ochranný obrázek nejmenší 80px001
Tyto poznatky byly částečně převzaty z knihy Léčba minulými životy a zbytek jsem doplnila na základě vlastní zkušenosti. Přesvědčila jsem se, že tyto závěry jsou správné. Účinky těchto negací jsou různé podle toho, na kterém místě fyzického těla jsou uloženy:
 • temeno hlavy - negace mohou vyvolávat migrény, vyvolané napětím, stav deprese, přinášejí názor "Musím na to neustále myslet" a je blokovaná psychická i duchovní komunikace
 • ramena - tíživý pocit viny, spoléhání na jiné lidi, nesplněné přísahy a sliby, myšlenky typu "To vše je moje vina","Musím udělat víc", "Za to zodpovídám já"
 • horní část zad - "Musím se chránit", "Očekávám úder"
 • záda - nejistota, strach, nedostatek opory, stud, nedostatek duchovna
 • zablokovaná křížová oblast je znakem špatného postoje k určitým životním věcem
 • oblast ledvin - strach , doprovázený myšlenkou"Dostanou mne"
 • problémy s močovými cestami a ledvinami signalizují citový konflikt s okolím, ale i strach a obavy
 • zánět močového měchýře signalizuje citové problémy v nejbližším okolí
 • slinivka nejvíce zlobí jedince, kteří jsou citliví na kritiku
 • diabetici by se měli naučit rozdávat lásku
 • všechny zažívací orgány zobrazují naše trápení
 • stehna - obava, úzkost s myšlenkami typu "Musím se dostat pryč", "Utíkat a utíkat", "Jsem v koncích"
 • kotníky - podceňování se, vzdání se a beznaděj, "Jsem bezcenný", "Je na vše pozdě",ale někdy i pocit pomsty- "Utřel jsem je"
 • kolena - poct zlosti, podrážděnosti, nespravedlnosti, ale i nadutosti a pýchy, myšlenky "Jak se opovažuješ", "Nepřizpůsobím se", "Já tě naučím"
 • nohy - pocit nemohu se hýbat, stud, nezakotvenost, pesimismus, nezdar
 • úrazy a bolesti končetin signalizují, že nejdeme správným směrem
 • pohlavní orgány - strach s pocitem sevřenosti, snížená citlivost, znásilnění, dřívější gynekologické potíže, myšlenky "Nesmím mít tyto pocity", "Nesmím to dělat", "Sex je špatný", "Zabije mne to"
 • močový měchýř - nutkavé jednání
 • střeva - stažení vnitřností a z toho plynoucí zácpa, zde se ukládají negace v případě, že jde o neočištěný vzdor vůči někomu
 • žaludek - strach, zatrpklost, teror, pocit prázdnoty "Co se stane?", "Nemohu to strávit"
 • slinivka - zatrpklost, názor "Život není peříčko"
 • játra - zlost, bezmocnost, myšlenka "Není to fér"
 • srdce - zde se usazují citově blokované staré rány
 • prsa u žen - zde se usazují negace při špatných vztazích mezi matkou a jejími dětmi
 • hrudník - pocit strachu, dušení, smutku a žalu s myšlenkami "Nikdy je už neuvidím", "Nemohu dýchat", citová uzavřenost
 • záněty průdušek - jsou výrazem drobnějších ublížení a ran na duši člověka, na jeho plánech a představách. Průdušky jsou spojovacími kanálky mezi vnitřním a vnějším světem.
 • hrdlo - jde o uložení zde v případě křivého obvinění, škrcení, oběšení, stětí, pocit strachu a zoufalství, myšlenky "Vůbec jsem to neměl říkat", "Nebudou mne poslouchat", "Nesmím mluvit", jde o potlačenou nebo blokovanou komunikaci
 • uši - "Nechci to slyšet"
 • oči - "Nechci to vidět"
 • střed čela mezi očima - smutek, potlačovaný pláč, psychická blokáda
 • povrchová bolest na tváři -může jít až ke spánku, dostali jsme morální facku od blízké osoby. U citlivé osoby to funguje, i když se morální facka dostane v současnosti.
 • alergie značí, že reagujeme přecitlivěle i tehdy, kdy bychom nemuseli a může být příznakem, že se málo věnujeme duchovní oblasti.
 • zloba se nejčastěji projevuje na žlučníku a játrech
 • strach se nejčastěji usazuje v oblasti ledvin a močového měchýře

 

zdroj : https://marieblankytna.blog.cz

 

Diskusní téma: Duchovní příčiny některých onemocnění

Datum: 10.11.2021

Vložil: fastest delivery of cialis

Titulek: cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a>

Datum: 02.11.2021

Vložil: cialis price

Titulek: cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com

cialis 20mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a>

Datum: 15.10.2021

Vložil: cialis alternative

Titulek: buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a> cialis without a doctor prescription

Datum: 05.05.2021

Vložil: Ingetle

Titulek: edta and cialis interactions

<a href=https://vskamagrav.com/>cheap kamagra jelly india 219[/url]

Datum: 13.12.2020

Vložil: Ingetle

Titulek: cialis generic 40 mg Appeava

Viamed Enzype [url=https://bansocialism.com/]discount cialis[/url] ninnaChive cheap cialis prices

Datum: 06.07.2015

Vložil: Lichcánek

Titulek: Mějte se libově!

Mějte se libově!

Datum: 16.08.2011

Vložil: Emil

Titulek: Tak tohle je gól...

Pánové, vaše sebestřednost a vztahovačnost narůstá do obřích rozměrů. Dělat z komára velblouda vám jde rovněž skvěle.

Jste tak namyšlení, nebo si vážně myslíte, že existuje jen jeden člověk co s vámi nesouhlasí a který se tady množí změnou nicků??

Datum: 17.08.2011

Vložil: LK pro Emila

Titulek: Re: Tak tohle je gól...

... je sebestřednost a vztahovačnost, všímavost a cit pro stejnou dikci u jednotlivých nicků? Jestliže ano tak jsme!!!
Známe alespoň jednoho člověka kdo tohle dělá a nejen u nás!!! To že někdo nesouhlasí je jeho věc a naše zbytečná starost, na tom nelpíme... je možná u mne trochu má snaha věci vysvětlit zbytečná a tak si jí asi raději budu odpouštět.Když je někdo kdo chce být ve tmách, tak přece nemá cenu jej oslepovat světlem...!!!
Pane Emile nebo kdo jste, klid a v duši mír. Držte se svých zavedených pohledů na dané věci a z nás mějte jen legrácky, myslím že tento postoj vám bude více k osohu než se nad námi rozčilovat a pokud pak budete někdy den po té skřípat zuby nad vlastní blbostí, tak také klídek, budete mít možnost udělat reparát v průběhu dalších 550.000 let dalšího vývoje....

Datum: 17.08.2011

Vložil: Emil

Titulek: Re: Re: Tak tohle je gól...

Ne, spíše domýšlivost. Ale ty první dvě vám taky jdou.
Že vy i tyhle odpovědi píšete v chanelingovém tranzu? Ta větná skladba tomu odpovídá.
Máte pravdu, lepit oči smolou lidem nemusíte.
Na nedostatek klidu ani míru si nestěžuji. Ten schází hádejte komu...Ale no ták. Jakýpak reparát? S tímhle si strašte ve svém řídkém stádečku...

Datum: 17.08.2011

Vložil: LK pro Emila

Titulek: Re: Re: Re: Tak tohle je gól...

... s vámi to opravdu nemá cenu se babrat, vám je vše jasné... Na závěr zde mohu jen říci, kdybyste jen trochu cvičil to co jsme zde z vlastní provinience zveřejnili, neříkal byste tyhle vaše pitomosti a nebylo by to pro vás "čínštinou", jenže lenost a pohodlnost hold nikdy nikoho nikam nedovedla, takže co budeme házet perly světskému člověku...!!!Na strašení jsou jiní, o vás rozhodne jinší instance než moje malost tohoto života. Mám opravdu rád teoretiky vašeho druhu, nic neumí ale keců plnou pusu!!! Jedna věc je něco zpracovat intelektem a druhá praktikou. Takže melte si své a já si budu praktikovat zase to své i bez vašeho milostivého souhlasu :-) Howk i zde.