O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Duchovní příčiny nemocí (přehled)

19.01.2011 08:27

Vážení čtenáři a čtenářky oslovuji vás níže uvedeným seznamem s cílem, abyste si uvědomili důležitost čistoty myšlení, emocí a jednání v každodením životě. Dále, že lze se mnhých problému zbavit tím, že je začnete řešit. Jak? Snadno! Dnes a denně můžeme a máme odpouštět sobě a jiným, zároveň požádat = poprosit o odpuštění všem, kterým jsme ublížili myšlenkou, slovem či skutkem. Není tolik času nazbyt pro vykonání nebo vykonávání těchto činností v aktu odpuštění oběma směry. Prosím vás každého jednoho, sebezpytujte své myšlenky, slova a skutky zda a na kolik jste tím ublížili sobě i jiným. Přesto, že nenajdete nic k řešení, zkuste si uvědomit že každý z nás můžeme někomu ublížit i nevědomě a nepřímo, takže se můžeme omluvit všem i bez adresace. Základem jakékoliv práce na sobě je intorspekce (poznání sebe sama skrze charakterově volní vlastnosti) a vnitřní čistota skrze odpustění a odpouštění...

LK

 

Přehled duchovních příčin nemocí

Zdroje:L.Hay-Miluj svůj život,Miroslav Hrabica Co nám tělo říká a jiné...

 

Absces

Hlodavé myšlenky na křivdy,urážky,pomstu

 

Addisonova nemoc

Citová podvýživa,vztek na sebe sama

 

Afty

Nevyřčená jedovatá slova,obviňování

 

AIDS

Zavržení sebe sama,sexuální vina,zakořeněné přesvědčení že za nic nestojíte

 

Achillova šlacha

Odráží správnou funkci štítné žlázy. Její pevnost a strukturu ovlivňuje naše ego, naše přání a vnímání životních události. Zánět nebo natržení A. šlachy nás zastavuje v putování životem, trochu srovnává čas a brzdí tempo, které jsme nasadili.

 

Akne

Obtíže s navazováním kontaktů, tělesné problémy, nedostatek sebedůvěry. Odmítání sebe sama,štítivost vůči sobě

 

Alergie

Přecitlivělost, agrese, obrana, výbojnost, strach ze života. Odmítání vlastní síly

 

Alkoholismus

Hledání sebe sama, pocit přetížení, nedostačující pohotovost čelit životním problémům. Pocit marnosti,viny a neschopnosti.

 

Alzheimerova choroba

Touha opustit tuto planetu,nezpůsobilost brát život takový jaký je

 

Anémie

Nerozhodné polovičaté postoje.Málo radosti,strach ze života.Pocit,že za nic nestojím

 

Angína

Nemůžu nebo nechci něco spolknout.

 

 Angina pectoris

Úzkoprsost, příliš vysoké hodnocení vlastního ega, nutí nás k tomu, abychom opět více naslouchali našemu srdci.

 

Anorexie

Odpírání si života.Extrémní strach,sebenenávist a odmítavost.

 

Apatie

Vzdorování citům.Umrtvování sebe sama,strach.

 

Arterioskleroza

Vzdor,napětí,zatvrzelá úskoprsost.Odmínání vidět dobro.

 

Artritida

Nedostatečná pohyblivost, nepoddajnost, svéhlavost, chybějící vřelost, těsné normy a omezení.

 

Artroza

Duchovní i duševní deformace, deformace vlastního bytí, špatné chování, těžkopádnost

 

Astma bronchilae

Potlačené dominantní, mocenské požadavky, potlačená agrese, neklidná potřeba svobody. Přemáhání vlastních emocí.Dusivá láska.Neschopnost dýchat sám za sebe.Potlačovaný pláč.Provinilost nad tím,co probíhá v mém okolí.

 

Astma dětské

Strach ze života

 

Bolest akutiní

Touha po lásce a bezpečí

 

Bolest chronická

Vina.Vina si vždy hledá trest

 

Bolest hlavy

S něčím si lámu hlavu, napětí, přespříliš přemýšlení a myšlenkové aktivity, přehnaná ctižádost, příliš mnoho chtění.

 

Bolest ucha

Neprožitý vnitřní konflikt, chybějící poslušnost. Výzva víc poslouchat vnitřní hlas. Dopřávám příliš mnoho sluchu přáním druhých.

 

Bolest zad

Duševní přetížení, problém s příliš velkou odpovědností, chybějící podpora, obavy, pocity viny, odpor, hoře.

 

Bradavice

Vyjádření nenávisti.Přesvědčení,že jsem ošklivý.

Na chodidle-Zloba jako podstata chápání.Rostoucí frustrace z budoucnosti

 

Brightova nemoc

Pocit,že jsem malé dítě,které nic neumí pořádně a za nic nestojí.Neúspěch.Ztráta

 

Bronchitida

Rozjitřené rodinné prostředí.Hádky a křik nebo dusné ticho

 

Bulimie

Odpírání si života.Extrémní strach,sebenenávist a odmítavost.

 

Burzitida

Potlačovaný hněv,chuť někoho uhodit

 

Celulitida

Lpění na karambolech minulosti.Neschopnost vyrovnat se s křivdami raného dětství.Potíže při pohybu vpřed.Strach zvolit si vlastní směr

 

Cestovní nevolnost-Kinetoza

Strach že nemám vše pod kontolou.

Chybějící pohotovost nebo schopnost odejít. Neuvědomělá tendence všechno kontrolovat, pocit odevzdanosti, nemožnosti úniku.

 

Cukrovka-Diabetes mellitus

Touha po tom,co by bývalo bylo,kdyby...Potřeba ovládat druhé.Nesmírný smutek,zatvrzelost. Neuskutečněná schopnost mít rád, zklamání, pocit vlastní bezvýznamnosti, výzva mít se víc rád a prožívat tak život lépe.

 

Cushingův syndrom

Mentální nevyrovnanost.Příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami.Pocit přemožení a porážky

 

Cystická fibroza

Utkvělá představa,že od života nelze čekat nic dobrého.Sebelítost.

 

Cysty(prsa)

Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky.Hýčkání starých křivd.Falešný , nesprávný růst.

 

Čelist-potíže

Zloba,zášť.Touha po pomstě

 

Dásně, krvácení z dásní

Neschopnost stát za vlastním rozhodnutím.Rozbředlost.

Špatné dásně - chybí vnitřní stabilita, sebejistota a důvěra, pokud se dásně uvolňují, ztrácí se původní důvěra sebejistota. Vypadávání zubů znamená nedostatek životní síly.

 

Dech

Představuje schopnost přijímat život

 

Děloha

Představuje sídlo tvořivosti

Deprese

Jsem pod tlakem, nejsem sám sebou, nepřipouštím si své pocity, ve skutečnosti nežiji.

 

Dermatomykoza

Frustrace z toho, že mne okolí nepřijímá.Neschopnost přirozeně postupovat kupředu

Dětské nemoci

Potíže růstu,víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy.Nedospělé chování lidí v blízkém okolí dětí.

Proces přizpůsobování se světu, kroky k dospělosti, vypořádávání se skutečnostmi.

 

DNA

Potřeba dominovat,být nadřazený.Netrpělivost,hněv.

Nepružné uvědomování si sama sebe, výzva odložit své panovačné a dominantní návyky, jít do sebe.

Dráždivý tračník

Navrstvené nánosy starých,zmatených myšlenek,které blokují vylučovací kanál.Zabřednutí do lepkavého bahna minulosti.

Duševní choroba

Útěk od rodiny.Únik před skutečností,stažení se do sebe.Násilné odtržení od života

Dušnost

Strach.Nedůvěra v proces života.Ustrnutí v dětství.

Dutiny

Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého

Dvanácterník

Zde se projevuje chybějící, nedostatečný střet nebo také neschopnost či nevůle vypořádat se s určitými okolnostmi v životě. Potlačovaná zlost, stres, spěch – tedy následky neproběhnutého nebo nedostatečného střetu (konfliktu se zážitky) vedou k potížím s dvanácterníkem Při častějším opakování se mohou utvořit kameny.

 

Dýchací potíže

Strach či odmítání naplno přijímat život.Pocit,že nemáte právo zabírat prostor nebo dokonce vůbec existovat

Dyspepsie

Strach,hrůza,úzkost.Nadávání, brblání.

 

Ekzémy

Vnitřní protiklady,mentální vyrážka

 

Endokrinní potíže

Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu

 

Epilepsie

Pocit persekuce.Zavrhování života.Obrovský vnitřní zápas.Násilí vůči sobě.

 

Fibroidní nádory a cysty

Urážka ženského ega.Lpění na křivdě ze strany partnera

 

Frigidita

Strach. Popírání rozkoše.Přesvědčení, že sex je něco špatného.Necitliví partneři.

Příliš mnoho kontroly a sebeovládání, potlačené, neuvědomělé vzory chování, odmítání, nevůle podlehnout.

 

Gangrena

Mentální morbidita.Utápění radosti v jedovatých myšlenkách

 

 

Převzato z :  https://www.susila.webgarden.cz/duchovni-priciny-nemoci 

....tyto stránky zároveň doporučujeme ke shlédnutí, jsou zajímavé jako BlogSurfing...

Diskusní téma: Duchovní příčiny nemocí (přehled)

Datum: 10.11.2021

Vložil: cialis 20 mg

Titulek: cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

cialis generic <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a>

Datum: 02.11.2021

Vložil: cialis support 365

Titulek: cialis price cialiswithdapoxetine.com

cialis 20mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">can ubuy cialis on streets</a>

Datum: 15.05.2021

Vložil: Ingetle

Titulek: cialis clinical trials

<a href=https://vsviagrav.com/>buy viagra online[/url]

Datum: 24.12.2020

Vložil: Ingetle

Titulek: cost cialis soft Appeava

Buying Genericviagrawithpaypal Enzype [url=https://bansocialism.com/]cialis online india[/url] ninnaChive Real Propecia Results Hair Loss

Datum: 01.08.2018

Vložil: Vašek

Titulek: Zkušenosti z praxe

Doporučuji shlédnout přednášku pana MUDr.Rusnáka "Zákon lásky" https://www.youtube.com/watch?v=8b3b09BfDeE Dále dávám za pravdu úvodu této stránky. Nemoci vznikají na základě emocí, které jsou v rozporu se záměrem Boha a které přispívají k uvědomění jedince svých chyb, kterých se dopustil svým jednáním, slovy a myšlením a jsou vlastně jedním z více faktorů vedoucích k duchovnímu růstu člověka. Proto doporučuji i stránky https://duchovnipoznatky.webnode.cz/princip-leceni-nemoci/
Kéž jsou všechny bytosti šťastné :-)