O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Eckhart Tolle - Mystik a filosof - 1 (Životopis a přehled jeho činnosti + 2x video)

12.10.2010 08:33

Vážení čtenáři a čtenářky, přinášíme vám několik ukázek přednášek pana Eckharta Tolleho. Nejprve kdo je pan Eckhart Tolle?

Eckhart Tolle (* 16. února1948 v Německu) je německý mystik. V německu strávil prvních třináct let svého života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života.

Následujících několik let strávil integrováním a prohlubováním této osobní transformace, která byla začátkem intenzivní duchovní cesty.

Posledních deset let je poradcem a duchovním učitelem, pracujícím s jedinci i malými skupinami v Evropě a Severní Americe. Od roku 1996 žije ve Vancouveru v Britské Kolumbii. Jeho první kniha Moc přítomného okamžiku (The Power of Now) se stala „#1 New York Times bestseller“ a byla přeložena do 33 světových jazyků.

[editovat] Ukázky z jeho učení

 • Duchovní probuzení je probuzení ze snů myšlení.
 • Počátkem svobody je poznání, že nejste entitou, která vás ovládá – to jest nejste svou myslí.Toto poznání vám umožňuje mysl pozorovat. Jakmile ji začnete pozorovat, aktivujete vyšší úroveň vědomí.
 • Doporučuji vám nové duchovní cvičení: neberte své myšlenky vážně.
 • Mysl sama není dysfunkční. Je to úžasný nástroj. K porušení funkcí dochází, když v mysli hledáte své já a ztotožňujete se s ní. Pak se stane egoistickou myslí a začne vás ovládat.
 • Za nesčetným množstvím životních forem, které se rodí a umírají, existuje jeden věčný a všudypřítomný Život... já jej často nazývám Bytím. Slovo Bytí nic nevysvětluje, stejně jako slovo Bůh. Bytí má však tu přednost, že to je otevřený pojem. Nesnaží se redukovat neviditelnou nekonečnost na konečnou entitu... Nikdo není výlučným vlastníkem Bytí. Bytí je přítomnost, kterou bezprostředně vnímáte jako svou vlastní přítomnost. Takže od slova Bytí je jen krůček k prožitku bytí.
 • Stačí plně přijmout tento okamžik. Když to uděláte, najdete hluboký vnitřní klid.
 • Všechno, co přijmete bezvýhradně, vám přinese klid, dokonce i přijetí skutečnosti, že něco přijmout nemůžete a že se něčemu bráníte.
 • Zapomněli jsme něco, co stále ještě vědí kameny, rostliny a zvířata. Zapomněli jsme, jak být – jak být sami sebou, jak být tam, kde je život: tady a teď.
 • Poslouchejte zvuky přírody – šustění listů ve větru, šumění deště, bzukot hmyzu, zpěv ptáků za úsvitu. Naslouchejte celou svou bytostí. Pod hladinou zvuků je něco většího: posvátnost, již nelze pochopit myšlením.

Bibliografie

 • Tolle, Eckhart. Moc přítomného okamžiku. Praha : Pragma, 2001. 178 s. ISBN 80-7205-839-8.
 • Tolle, Eckhart. Moc přítomného okamžiku : pracovní kniha. Praha : Pragma, 2001. 130 s. ISBN 80-7205-959-9.
 • Tolle, Eckhart. Ticho promlouvá. Praha : Pragma, 2003. 125 s. ISBN 80-7205-128-8.
 • Tolle, Eckhart. Nová země : objevte smysl svého života. Praha : Pragma, 2006. 220 s. ISBN 80-7349-005-6.

  

 

 

Diskusní téma: Eckhart Tolle - Mysitk a filosof - 1 (Životopis a přehled jeho činnosti + 2x video)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.