O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Egregory

27.10.2010 22:51

Vážení čtenáři a čtenářky, ještě něco málo o Egregorech:      

              

Egregory jsou v podstatě rezervoáry energií.Lze konstatovat,že egregor je souhrn od lidí

získané energie určitého množství plus určitý počet duchů,kteří spolupracují s tímto

egregorem.Energii vylučují lidé v průběhu svých emocionálních myšlenek v reakci na nějakou

konkrétní akci.Pochpitelně,že v Jemném světě existuje obrovské množství různých

egregorů.Navenek,v závislosti na své velikosti,se mohou podobat maličkým obláčkům nebo

ohromným těžkým mrakům,a ty ničí svoji silou skrytou fantazii.Jak jste se již

přesvědčili,nejsilněji působí egregory charakteru náboženského-

křesťanské,muslimské,buddhistické a další,protože vytváření a vyživování emocionálních

energií odpovídajícího egregoru je trvalou součástí každého náboženského obřadu.A regiliózní

obřady vykonávají podle přísně stanovených rituálů pravidelně miliony lidí.

Kromě těchto regiliózních egregorů existují egregory

rodinné,vědecké,sportovní,vášní,politické.A přitom lze říci,že mnohé z těchto egregorů se

nevytvářejí rozhodně individuálně,izolovaně od ostatních"mraků",ale tvoří jakési oblačné

vrstvy,rozdělené podle kategorií svého vzniku-na náboženské,podnikatelské,vzájemného

vztahu mezi lidmi v jejich každodenním životě atd.

 

                   

 

Některé egregory jsou známé tím,že mají označení podle duchů,kteří jim vládnou.Např.

egregor peněz Mamon,egregor sexu a dalších světských radovánek.

Kromě egregorů ideí a záměrů činností mohou existovat i egregory firemní-tak zvané

korporační egregory.Jsou vytvářeny myšlenkami osob,které pracují v určité firmě nebo

myšlenkami osob,které používají výrobky určité firmy.Energie těchto egregorů (mají střední

úroveň) používají duchové,kteří pomáhají ovlivňovat tuto určitou firmu.Čím je firma

známější,tím více lidí zná její výrobky-a tím silnější je i egregor,který ji ochraňuje.

Egregory,které dosáhnou určité síly(a zároveň duchové,kteří se jimi živí)se někdy začnou

zajímat o vlastní reklamu,to znamená,že začnou na sebe poutat pozornost a myšlenky

obrovského množství lidí.Tím získají velikou sílu,kterou dostanou od lidí(adeptů) a organizují

hromadné i individuální zázraky.Například egregory věděcké najdou čas od času řešení pro

složitý věděcký problém a toto řešení vyjeví vědcům.V psychologii se podobné okamžiky

získání dlouhodobě očekávaného řešení nazývají osvícení neboli insight.Egregor,který má

záštitu nad vědcem,mu v ten okamžik zajistí "napojení" na odpovídající oblast poznatků a

obrovského informačního pole a odtud umožní potřebnou a dlouho hledanou informaci.

V podnikání zase egregory pomáhají ochraňovat jim oddané osoby-výsledkem toho jsou

úspěšní byznysmani,pro něž podnikat je hračkou,a zároveň jim to přináší nemalé zisky.A to

všechno v době,kdy další podnikatelé nemají zdaleka takový úspěch(z hlediska našeho pojetí

nemají svého egregora-ochránce),a přitom vynakládají obrovské a často marné úsilí k získání

svého blahobytu.Mohou být např. pod ochranou egregoru profesního nebo pracovního,ale

nejsou napojeni na egregor peněžní.Proto budou spokojeni s výsledky své práce,ale budou jim

stále chybět finanční prostředky.

Regiliózní egregor někdy vybaví své nejoddanější ohromnou energií,díky níž tito lidé dostávají

schopnost léčit těžce nemocné nebo již umírající lidi.Dnes se nám zdá,že nejsilnější jsou

egregory muslimů a křesťanů,o něco slabší buddhistů,židů a dalších méně významných

náboženských směrů.V současné době jsou velice oslabené egregory pohanské,které byly

značně silné do období nástupu křesťanství.Také jsou dnes značně silné egregory nízké,živící

se energiemi krutosti a násilí.V poslední době zachvátily celou naší planetu ideje materiálního

rozkvětu.Tím došlo ke stejně mocném vyživování nepříliš vysokých egregorů,které mají za

úkol ochraňovat soukromé podnikání a vést tak k materiálnímu blahobytu,osobnímu

obohacování a dalším podobným idejím a emocím.

              

Převzato z :https://berunkavvv.webgarden.cz

 

Diskusní téma: Egregory

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.