O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Elenin, Nibiru, vzestup a jak to všechno souvisí ...

11.09.2011 11:59

Nevím jak pro koho jiného, ale pro mne byl obrovský objev to, že kometa Elenin je objekt dvojího druhu. Je to vlastně hnědý trpaslík, který se pohybuje po extrémně prodloužené elipse a pravidelně nás navštěvuje cca každých 3600 let, stejně jako planeta Nibiru. Planeta Nibiru patří do oblasti naší  Sluneční soustavy, ale hnědý trpaslík patří do úplně jiného systému v Mléčné dráze a jeho dráha zasahuje do naší sluneční soustavy ... To co je/bylo vidět na všech videích na internetu jako výrazný světelný objekt a chová se jako kometa, je trpaslíkem vždy nabraný nějaký kus hmoty z pásma metanických (metan+voda) ledových asteroidů v oblasti Mléčné dráhy.

 

"Hnědí trpaslíci jsou často nazýváni „neúspěšnými hvězdami“, protože jsou příliš málo hmotní na to, aby zářily jako opravdové hvězdy. Díky vlastní gravitaci se sice smrští a zahřejí, takže svítí tmavě červeným světlem. Nedosáhnou ovšem dostatečné centrální teploty, aby došlo k zážehu termonukleární reakce. Jak stárnou, „jenom“ postupně chladnou a slábnou. A z tohoto důvodu je velmi obtížné je pozorovat. Jejich existence byla potvrzena až v roce 1995."

 

Nibiruánci toto vždy umně využívali ke svému prospěchu, protože hnědý trpaslík má velkou hmotnost při relativně malých rozměrech, takže pokud prolétá po své dráze Sluneční soustavou, dělá svým součtovým vlivem s ostatními tělesy sluneční soustavy doslova paseku se Zemí a nejen s ní. Proto (v dávné historii Země) ta velká zemětřesení, probuzení sopečné činnosti, tsunami, přepólování atd., v době kdy trpaslík byl ještě za hranicí Sluneční soustavy.

Vše se gradovalo až do příletu do nejbližších dvou bodů, a to na příletu a pak na odletu. Ideální pro planetu Nibiru, která může být "zaparkovaná", jako je nyní za Sluncem ve 3.- 4.D a která pak může "přeparkovat" na viditelné místo někde na dráhové vzdálenosti našeho Měsíce, takže díky její velikosti (cca 3,4x větší jak Země) bude se zdát jako obr vedle malé planety Země. Je potřeba ještě někomu něco "vysvětlovat" či někoho "přemlouvat" ke spolupráci a podřízenosti? No a když k tomu přidáte tetrahedronové galaktické lodě (viz obr. níže), jejíž jen jedna hrana tohoto tvaru je o velikosti cca 300.000 mil, které se pak vyjeví přímo na oběžné dráze Země, no není to silný argument pro tzv. "JEDNÁNÍ" na nejvyšší úrovni s vládami zde na Zemi...?!


Za Sluncem se již nějaký čas pohybují (cca 6 měsíců) dvě galaktické lodě typu "Hedron"(podle tvaru) jejichž jména jsou : "NIBIRU" a "PELEGAI".
Nu a co se stalo 23.8.2011? Jedna z těchto galaktických lodí (podle všeho to byla "PELEGAI") vyslala
(pro své nadcházející cíle) mohutnou světelnou vlnu směrem k dráze komety Elenin s cílem odhalit skutečnou tvář hnědého trpaslíka. Ale ejhle co se nestalo?! Ledová a prachová část jádra zdánlivé komety byla stržena (zničena), ale někdo = něco na základě této vyslané vlny odklonil z požadované dráhy hnědého trpaslíka  někam  zpět.... (podle mých informací bude naveden na časově shodnou dráhu jako by absolvoval průchodem skrze naší sluneční soustavu pro návrat). No nebudu vás napínat, za trpaslíkem byly schovány další dvě galaktické lodě ze souhvězdí Labutě, které sem letí na zajištění již probíhajících operací směřujících k VZESTUPU  Země a nejen jí....!! Tyto dvě lodě jsou "LIARA s velitelem jménem KROTOS" a "VOTAS s velitelkou jménem GARBA". Již touto demonstrací možností odklonit a manévrovat s tak velkým a magneticky silným objektem jako je hnědý trpaslík, došlo k zastavení činnosti Nibiruánců.


Dalších 6 lodí galaktického charakteru letí po dvou z každého kvadrantu a za nimi dalších 12 lodí po třech z každého kvadrantu. Skuteční OTCOVÉ se vrací a budou bdít nad VZESTUPEM  nejen ZEMĚ....

 

... Pro někoho to vše může vypadat jako čirá Sci-fi, tyto informace ale nikomu nevnucujeme, jen s Vámi sdílíme informace a poznání, které již  brzy mohou být velmi realistické …


Luděk

 

 

 

Diskusní téma: Elenin, Nibiru, vzestup a jak to všechno souvisí ...

Datum: 12.09.2011

Vložil: Radim M

Titulek: Jiný úhel pohledu na věc+rozloučení

Původně jsem na to nechtěl nijak reagovat, ale intuice hlásí, že bych měl, takže zde naposled přihodím něco málo k dobru.

Paradoxně zde nebudu kvitovat sdělené. Možná Vás to Luďku překvapí, ale intuice, rozum ani kritické pozorování současných dějů mi už delší dobu nekoreluje s Vašimi novinkami. Snad Vás tento můj výrok "neshodí ze židle". Přecejen jste mne nejednou označili za kolegu a logicky vzato bych měl s vámi "držet lajnu". Inu, jako vždy si jdu svou vlastní cestou...
Opravte mě, jestli se pletu, ale jakýkoliv děj proběhlý na vyšší úrovni, musí mít nějakou odezvu na úrovni hrubohmotné(o tom je ostatně i jedno staré hermetické heslo). Mělo by to platit i naopak. Píšu zde o tom proto, protože mimo vlastní představy všemožných zvěstovatelů, je skutečně velice těžké nějaké hodnověrné odezvy ve hmotě nalézt. A pokud jsou k mání, nabízí se k jejich vysvětlení mnohem méně kostrbaté hypotézy, okultní i vědecké.
Pokud kdokoliv dává vlastním vizím lesk za pomoci převzatých polopravd, byť v dobré víře, celé věci tím rozhodně nepřidá a nabízí se otázka, zda i on sám případně tak trochu neklame sám sebe.
Před půlrokem bych to asi takto nenapsal, ale po troše kritického hodnocení a po snaze nalézt prvotní zdroje všech možných senzačních tvrzení z oblasti esoterna, nic jiného napsat nelze.
Když to vezmu od počátku - na obsah mnohdy špatně přeložených nejstarších zdrojů se nabalilo neskutečné množství polopravd. Případné syntézy dělali v lepším případě lidé s intuicí a v tom horším lidé s fantazií. Pokud chyběl rozum, který by myšlenky zostřil, výsledek nikdy za moc nestál. Jistě všichni víte, že dobrý dům může vyrůst jedině na kvalitních základech. O přístavcích ani nemluvě. Nikomu neberu jeho vize, ale ať si každý sám zhodnotí, nakolik je ovlivněn a tvářen "zaručenými" vizemi jiných a nakolik čisté jsou ty jeho vlastní. Argumenty typu, je nás víc co to takto vnímá, také nelze brát jako zaručenou záruku pravdivosti. V rámci "morfogenetického pole" (kolektivního vědomí) jsme spojeni navzájem a právě proto platí známé: "vrána k vráně sedá". Zákon analogie funguje spolehlivě...Shodné načasování proklamovaných zpráv na úplňky, nóvy a geomagnetické bouře je také zajímavé. Příčina, nebo důsledek?

Další kapitolou samou pro sebe jsou pociťované "příznaky" dnešních dnů. V poslední době jsem měl vícero možností sledovat, jak málo stačí určitému druhu jedinců podráždit mysl a fantazii, aby "pocítili"...

Teď k samotnému Eleninu. Vy už svou pravdu máte, tak snad neuškodí, když dostane případný váhavý čtenář pro srovnání k dispozici i oficiální pohled vědy:

https://www.overstream.net/view.php?oid=mim6lvnvrzmh

Nesdílím názor onoho pána na nemožnost ovlivnění zemětřesení nebeskými tělesy a na zaručenou neexistenci čehokoliv co by mohlo připomínat Nibiru, ale jinak se pod jeho tvrzení s klidným svědomím podepíšu.

Zmíním zde jedno zajímavé tvrzení Rudolfa Steinera. Je tradičně založeno na hodně abstraktních úvahách a širých souvislostech v analogii s pochody v člověku, ale myslím, že ho zde bude zahodno uvést. Komety jsou dle jeho slov to, co dává člověku z vesmíru svobodu:

..."Vidíte, ctihodná paní Luna a vznešený pán Slunce sedí na svých trůnech a chtějí mít všechno odměřené, protože pro svobodu v univerzu, ve vesmíru, nemají žádný smysl. I to je samozřejmě třeba. Ale komety, to jsou ti hrdinové svobody v univerzu; proto také v sobě mají onu látku, která v člověku také souvisí s činností, se svobodnou činností, s libovůlí, s volní činností. A tak můžeme říci: Jestliže pohlédneme ke Slunci, pak v něm máme to, co v našem nitru hraje vždy rovnoměrné rytmické hry, srdce a dýchání. Jestliže pohlédneme ke kometě, tak bychom vlastně měli pokaždé, když se nějaká kometa objeví, složit báseň o svobodě, protože to souvisí s naší svobodou!"...
------------------------------------------------------------------

Nezbývá než se rozloučit a popřát hodně skutečného zdaru na cestě. Svou trochu do mlýna jsem přihodil a nyní se naše cesty rozcházejí. I kdyby se všechna Vaše tvrzení ukázala jako lživá, jsem rád, že nás osud svého času svedl dohromady. Díky Vám jsem se dostal k zajímavým zdrojům, které bych jinak nejspíše minul. A co vidím jako nejdůležitější, nabídli jste ve zdejším duchovním rybníčku o dost jiný a v mnohém řekl bych "zdravější", úhel pohledu na duchovno. Svých pár článků, kterými jsem na Rahuntě přispěl, jsem dával dohromady v dobré víře, že to někomu pomůže, anebo jej alespoň inspiruje k vlastnímu bádání, které je vždy tím nejcenějším. Rozhodně tak nelituji "promarněného" času.
Z provokací všeho druhu, které se v reakci na články tohoto webu za celou dobu vyskytly, si nedělejte těžkou hlavu. Viděno z širší perspektivy - všechno zlé je k něčemu dobré a pokud to otočíme, také nebudeme daleko od pravdy. Osobně se ztotožňuji s tvrzením, že každé zlo je jen vyvíjející se dobro...

RM

Datum: 12.09.2011

Vložil: LK pro Radima

Titulek: Re: Jiný úhel pohledu na věc+rozloučení

Nejprve zdravím, už jsem myslel že jste se "utopil" v záplavě učení (úsměv) a hned na začátku musím říci, že jste mne Radime překvapil svou představou, že byste musel držet tzv. "lajnu" v tom co si myslet či nemyslet!!! Je vidět, že jsme spolu málo hovořili na dané téma, formách a metodách kritiky a analýzy. Víte snad, že beru každého do diskuse, kdo má co říci a říká formou skutečné argumentace. Vždy se podívám na danou věc z pohledu: "co mi to má říci?" Takže ač pro vás zcela z opodstatněného důvodu se naše cesty rozchází (nikdy nešli pospolu :-) ), přeji vám vše co se dá přát mladému fyzicky, duchovně zralému příteli, za kterého jsem vás považoval a pokud dovolíte považovat budu....

Víme oba, že vás jako každého hledajícího přepadla skepse a osobní pesimismus v duchovních disciplínách nejen k nim, ale především k jejím rádoby autoritám. Rozumím tomu, protože jsme jen lidé a stejně tak jako naše děti, příjde čas, kdy přestanou vzhlížet k otci nebo matce, jako absolutní autoritě a začnou hledat jiné vzory...
Víte sám, že některé info nesmíte pustit do éteru, ani kdyby vás rožnili k vašemu dobru a k vašemu dalšímu vývoji. Uvedu příklad, který vy pochopíte. Řekl jsem vám kdo asi jste...!!! Vím to naprosto přesně, ale řekl jsem že asi. Neřekl jsem že s mnohým v RK jsem nejen nesouhlasil, ale moje info je zcela zásadně odlišné od toho co jste napsal kdysi. Moje informace coby vzpomínky zakladatele tohoto učení jsou zcela odlišné od toho co se o něm psalo, ale je to podstatné???!!! V každém případě to co jste kdysi napsal Vy a já v tomto životě četl, mi pomohlo vidět více barevněji, reliéfněji, plastičtěji než co mi dávala formulová magie a mystika skoro po dle šablony "starých" mistrů". Každý správný hledající si vytáhne pro sebe to podstatné a jde dál. Já si vytáhnul svůj zlatý nuget a šel dál. Někdo jiný komu to doporučuji, řekne co my to dává za paskvil. Buď tam nehledal ten svůj nuget a nebo tam pro něj ještě nebyl....

Zopakujme si co je hlavním mottem Rahunty a co vlastně Rahunta je. Motto si najdete v úvodu nebudu již opakovat, ale na začatku to bylo vyvracení evidentních bludů do doby než bylo dostatek vlastního materiálu ke studiu v celé hloubce práce s Vědomím. Pak přišlo období nastiňování možnosti použití jak kvantity, tak kvality v ruku v ruce pro Mikrokosmos i pro Makrokosmos (podle vás jak dole, tak nahoře). Pokud byste Radime absolvoval poctivě práci na svých úrovních Vědomí, měl byste žádné pochybnosti o metodě, ale i formách prace :-). To že byste pochyboval o mne jako o autoritě, je ok.... ale pokud byste dosáhl spojení s Kosmickým Vědomím a dosáhl stavu (NKS), tak byste měl jasno ve všem. Můj cíl byl u vás a nejen u vás ukázat cestu a ne jí zametat a předkládat hotové věci k převzetí, ale to jsme si mnohokrát řekli....!!!
Takže hledejte a naleznete, jen nezůstávejte uprostřed cesty stát a nezacyklujte se v pochybnostech a relativizaci jak v pojmech , tak v praxi osobní i té převzaté. Pokud někdo tvrdil, že něco dosáhl svým způsobem práce, taK JSEM NESKONČIL DO DOBY NEŽ JSEM TOHO NEDOSÁHL STEJNĚ!!! Pak jsem však zkoumal, co jsem vlastně dosáhl, zda to co jsem dosáhl není zcela něco jiného než autor si myslel(to je skutečná esoterní vědecká práce ... dosažitelnost, opakovatelnost, posloupnost, dodržení Zákonů Stvoření, vývoj, atd).

Pochybné zdroje .... a jejich přebírání.... víte že jsme měl a stále je mám u dotyčné paní, mám jí rád, ale vidím tam mnoho proti, přes mnohé pro.Selekoval jsem co zveřejnit a co ne, co opatřit vysvětlujícím textem, tam kde to obzvlášť křičel a vyčuhovalo, pomíjel jsem změnu a podle mne odklon od duchovní zakladatelky, protože i sama duchovní zakladatelka se v pozdějších dobách míjela s realitou(podle mne a mých informacích) Přesto jsem na ně nezanevřel a nezanevřu....a vím proč!!! Pokud pracujete s obrazy a duchovními diktáty, víte jak je to složité převést mentální vjemy do běžné řeči, protože zde jde především o asociační transfér, který je odvislý především od intelektuálního rozsahu daného jednotlivce. Takže když čtu zase jiný zdroj, který u nás občas jsme uvedli, překvapilo mne jak dobře tyto informace byly opracovány po stránce termínus technikus...!!! Jistě také tam nacházím vysvětlení , které spíše pochopí žena od plotny a se skutečností nemá nic společného,ale kolik je lidí, kterým tohle vysvětlení stačí a zapadá jim to do jejich pojetí světa? Pokud to není doslova pitomost na n-tou držím jazyk za zuby....!!! Jsem kvůli tomu manipulátor a nebo pokrytec?Záleží na kostře sděleného, to ostatní jejen omáčka, nad kterou se nakonec nejvíce diskutuje...!!!

Nyní si trochu rýpnu, ale znáte mne že to myslím dobře :-) :
Slunce je především životní energie a ta je projevem božského principu.... Už jste dosáhl Slunce, abyste mohl diskutovat o Božském .... (úsměv)

Dále Radime najděte si prosím u nás článek jak pracuje v IST ve zpracovávání myšlenek (příjem, distribuce, redistribuce), podle mne v tom trochu plavete ... jinak by bylo jasno podle jakého mechanizmu celý proces probíhá ž do 3D (to je přesně to zavádějící schéma s projektrorem v RK) je to o hodně složitější a hlavně je potřeba pochopit blokové zapojení Mysli v jednotlivých tělech (viz schéma fungování Mysli podle Pánů Mysli ---- jedny kritizované stránky kopírující činnost Tvůrců Křídel). Pokud nemám něco zvládnuto, neměl bych kritizovat a opouštět započaté, protože bude jen otevírat nové a nové zdroje info a nikdy nic nenaleznete trvale pro sebe. Na konci života budete jak vyprahlá poušť, kde nespadla žádná životodárná tekutina v podobě byť jen několika kapkách....

Radime mám vás rád a víte že vaše úspěchy považuji za osobní radost, vaše zapálenost a pracovitost se mi opravud líbí, proto vám budu držet palce, ať se naleznete ve všem co děláte nebo chtít budete. Přeji mnoho štěstí a někdy zase .....
LK

Datum: 12.09.2011

Vložil: LK pro Radima

Titulek: Re: Jiný úhel pohledu na věc+rozloučení

Podíval jsem se na vaše uvedené video s vědcem NASA a jsem schopen ho usvědčit z vědomé lži!!! Argumentuje jednostranně a se zaměřením na méně znalé. Každá vysoká škola v USA ma vojenskou nebo zpravodajskou sekci, která je financovaná z oficiálních grantů, ale i neoficiálních fin. zdrojů (nadace, které jsou zástěrkou pro uvedené org.) a řídí se pravidly ochrany utajovaných skutečností. I u nás nebo na Slovensku je několik VŠ či Univerzit, které pracují pro tyto složky oficiálně i neoficiálně.Proto i své poznatky například z průzkumu vesmíru musí předložit nejprve svým chlebodárcům a pak teprve schválené zveřejnit (z důvodů národní bezpečnosti, pod které se schová tolik normálních věcí, jako například možná panika).

S kolegou Pavlem jsme schopni předvést právě ty oficiální, ale i amatérské videa z pozorování, kde tyto objekty jednoznačně jsou a lze se ptát dotyčného i kohokoliv jiného co je to za objekt a objekty, co vyvolalo obrovskou vlnu, která zničila jádro komety Elenin ( maska skutečného objektu )? Jak to, že po viditelném rozpadu malé komety, se objeví ve stejném místě jiný již přímo ozářený objekt podstatně většího charakteru, který se na videu odklání od původní dráhy a je nakonec vrácena do protisměru velkým obloukem? Jak to že tímto objektem se objeví další dva objekty lineárního charakteru, které letí paralelně dále směrem do Sluneční soustavy. atd., takže váhavý čtenář dostal do ruky video, které ho má správně naštvat a ne zklidnit lživou argumentací a pokud Radime jste na to skočil, jaká je vaše míra kritičnosti???!!!

Skepse a pesimismus obrušují ostrost Intelektu a podporují rozumářství a pokřivenost naší Mysli!!! Intelekt nabrušuje skutečná touha po poznání, víra jdoucí až k manifestaci, intuice, inspirace a přímé vedení Boží Prozřetelností, kterého dosáhneme opravdovým Světlem poznání a Láskou!!!
No nic asi to ještě zveřejníme (videa, fotky z videí)

Datum: 11.09.2011

Vložil: Vlasta Honeggerova

Titulek: návštevníci

no je to na zamyslenie nech maju všetci s nami dobry umysel! Inak som sa potesila tým pekným článkom dnes a hlavne že ste tu!

Datum: 11.09.2011

Vložil: Pavel N.

Titulek: Re: návštevníci

Krásný slunečný den paní Vlasto,
však jsme avizovali, že k důležitým událostem se ještě vyjádříme :-)
A tyto děje v těchto dnech a hodinách jsou opravdu zásadního charakteru ...
... "Všetci" asi neměli s lidstvem tak dobré úmysly ..., ale s ohledem na sílu, která se jim nyní (pro ně velmi nečekaně) zjevila/demonstrovala, budou muset "odpadlíci" své původní plány asi silně pozměnit ... :-)