O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Energetická vlna 11-11-11

14.11.2011 21:36

Energetická vlna a aktivace 11–11–11

od Archanděla Metatrona, Lorda Merlina a Paní Portia – I.část

přijala Natálie Glasson, 7.11.2011

 

Bohatství a hojnost energie přitéká do vašeho bytí teď, když se my, duše na vnitřních pláních shromažďujeme, abychom se s vámi spojily a podpořily vás v průběhu aktivace 11-11-11. Jsme spojené energie Archanděla Metatrona, Lorda Merlina a Paní Portia. Archanděl Metratron, je v této době vedoucím světlem, Lord Merlin je mocnou duší zvyklou na změny, pomáhající v tomto zvláštním čase ve všech ohledech magii, zatímco Paní Portia působí jako představitel světelné transformace a růstu Bohyně. V současné době ukotvují své světlo takové bytostí, jako jsou Mistr Ježíš, Matka Marie, Saint Germain, Lord Melchizedek, Paní Nada, Mistr Kuthumi, Mistr Serapis Bej a mnozí další. Ti všichni vám chtějí vyjádřit svou lásku, a seč mohou vás podpořit.

 

Vstupujeme a již jsme i vstoupili do velmi zvláštní doby, do období, kdy lidstvo bude probuzeno a o stupeň blíže pravdě, kterou nosíte ve svém nitru, a která si začíná uvědomovat milující sílu a moudrost vyzařující z vaší duše a celého vědomí, když jí to dovolíte. Tato energetická vlna zvýší a rozvine vaše spojení a uvědomělost vaší duše, která vám umožní v pohodě rozkvést. Mnoho lidí věří, že nový začátek se zvýšeným uvědoměním nastane v roce 2012, ale projevuje se už nyní a je podporováno energetickou vlnou a aktivací data 11 –11–11. Je důležité, abyste si uvědomili, že data 11–11–11 a 2012 byla vetkány do vaší energie jako klíče k aktivaci nových aspektů a porozumění sobě samým jako Stvořiteli. Dovolte sami sobě otevřít se nové energetické vlně, která se zakotvuje do vašeho bytí, dovolte všem strachům, aby se rozpustily a přijměte svou sílu a vězte, že nyní nastal čas, abyste se odevzdali energetické vlně 11–11–11, protože to umožní, aby energie uvnitř vašeho bytí dosáhly kompletní aktivace.

 

            Chceme vás podpořit ve vašem každodenním propojování s novou energetickou vlnou na cestě k 11–11–11. Bude to znamenat to, že jak energie dosáhnou tohoto dne svého vrcholu, budete mít již zakotveny některé světelné vibrace ve svém bytí, a ty ve vás způsobí aktivaci moudrosti a vědomí. Vaše spojení s touto novou energetickou vlnou 11–11–11 vám potom dovolí přijmout vyšší světelné vibrace, které vytvářejí pokročilejší aktivaci uvnitř vašeho bytí, větší znalosti a vědomosti. Je důležité, abyste požádali o propojení energetické vlny s vaší srdeční čakrou, protože se tím zajistí čistota spojení. Možná si také budete chtít udělat v nadcházejících dnech čas a prosit Paní Kuan Jin, Matku Marii a Paní Nadu, aby pracovaly s vaší srdeční čakrou, aby ji očistily od všech nechtěných, stagnujících, bolestivých nebo negativních energií, tak aby čistota vašeho srdce umožnila hlubší a čistší spojení s energetickou vlnou.

 

Chceme vám podrobněji vysvětlit kvality energetické vlny, abychom napomohli hlubšímu spojení a začlenění energie jako vlastností nebo jako celku. Je důležité, abychom měli vždy na paměti, že jde o proces ukotvování nebo akceptování světla, které bude způsobovat aktivaci ve vašem bytí, toto světlo je toliko nástrojem probuzení vašeho bytí.

 

Láska z pravdy

 

Láska je esencí Stvořitele a lidstvo si začíná uvědomovat, že láska může opravdu hýbat horami, léčit, projevovat a přinášet dokonalost Stvořitele. Toto je láska z duše vašeho bytí, láska, kterou dáváte ostatním, aniž očekáváte, že od nich něco dostanete na oplátku, láska, která přirozeně pulsuje z vašeho bytí. Po tom, co tak dlouho mluvíme o síle lásky a existenci v energii lásky, o vyjadřování lásky v každém okamžiku, teď začínáme vidět její projevy na Zemi i v srdcích mnohých lidí. V průběhu stadií růstu je lidstvo povzbuzováno, aby objevovalo hloubku Stvořitelovy lásky, zažívalo bezpodmínečnou lásku, její sílu, a nyní i pravdu lásky. Jedná se o nesmírně mocné ztělesnění k dosažení a ukotvení lekcí do vaší reality, které vám umožní skutečně porozumět podstatě Stvořitelovy lásky.

 

V přítomnosti energetické vlny 11–11–11 objevíte, že už déle nedokážete skrývat své světlo, že nedokážete být falešní, překrucovat věci a skrývat své pravé smýšlení. Láska začíná napravovat všechno falešné, nepatřičné nebo zrozené ze strachu. Láska vyhledává pravdu, čerpá ji z vašeho bytí a ujišťuje, že toto je přítomnost vaší reality a konání. Láska 11–11–11 vás také nabádá milovat z hlediska pravdy, ptát se, odkud milujete, ptát se, zda je vaše láska důvěryhodná a čestná nebo zda se zrodila z náklonnosti nebo ze strachu. Je to velmi mocné, protože to vnáší do vaší reality a perspektivy energii jednoduchosti. Zároveň zjistíte, že se vaše láska stává velmi moudrou, mnoho moudrosti a osvícení se sdílí skrze vaše jednoduché projevy lásky z nitra vašeho bytí. Uvědomíte si, že podstatou lásky ve vašem nitru je mocný a rozhodný vůdčí vliv, který se šíří z vaší duše a nabádá vás, abyste kráčeli duchovní stezkou, která je pro vás tou nejvhodnější. Ujasníte si, že všechny problémy a výzvy se dají řešit a dá se jim v přítomnosti lásky z pravdy předcházet. Nejprve je však potřeba objevit a spojit se s pravdou vašeho bytí, to znamená s vaší duší, vaší duševní skupinou a energií, ze které jste vznikli; Ve vašem bytí to funguje jako kapsle, sloužící k tomu, abyste se mohli snadno probudit a expandovat. Když vezmete na vědomí podstatu této pravdy, můžete probudit velmi mocnou lásku. Můžete shledat, že tato láska je mocnější, soucitnější a více bezpodmínečná, než jste kdy zažili, naplňuje vaši srdeční čakru do takové míry, že se zdá být příliš malou na to, aby vaši lásku obsáhla.

 

Láska zrozená z pravdy je nejen nesmírně čistá, ale také vynáší na světlo pravdu, moudrost a osvícenost Stvořitele. Láska zrozená z pravdy všechno povzbuzuje k pravdivé existenci v rámci své reality, k čestnosti vůči sebe sama, ke své energii, schopnostem, k lidem kolem sebe a ke Stvořiteli. To bude projevem existence, ve které je každý schopen rozeznat pravdu od falešného vyjádření nebo záměrů, spatřovat pravdu v sobě navzájem a být duchovně otevření vůči vzájemným energiím.

 

            Dopřejte si tuto invokaci, která vám umožní přijmout lásku z pravdy.

(V klidu seďte a jednoduše nahlas proneste)

 

V přítomnosti Stvořitele, mých průvodců a duše, nyní oceňuji pravdu svého bytí. Podpořte mě při připojení mé srdeční čakry k energetické vlně 11–11–11, která umožňuje mé pozornosti proudit do hlubin mé duše a podstaty, aby se aktivovalo a vyneslo na povrch projevení mé pravdy. Uvědomuji si, že své pravdě nepotřebuji nutně rozumět, ale prosím, je-li to vhodné, aby mi byla dána schopnost být si vědom hodnotných vhledů. Nyní se spojuji se svou pravdou a vynáším ji na povrch. Tato pravda umožňuje vibracím, aby se spojily s mou srdeční čakrou, čakrovým sloupem, tělem a aurickým polem. Přeji si sedět a prožívat vibrace své pravdy a dovoluji čisté lásce, aby se aktivovala z těchto vibrací. Nyní beru kompletně a absolutně na vědomí svou pravdu a lásku, která proudí z této pravdy, a prosím, aby mne božští prostřednicí vedení Stvořitelovou vůlí od tohoto okamžiku provázeli  mou realitou.

Seďte a koncentrujte se na své srdce a dovolte sami sobě nadechovat se do pravdy svého bytí, cítění, prociťování a prožívání, nebo prostě jen tak vezměte na vědomí svou rezonanci skutečnosti)

 

Otevřenost

 

Kvalita otevřenosti je v prvé řadě spojena se srdeční čakrou a podporuje větší rozpínavost v rámci vaší srdeční čakry. Se vstupem do éry Lásky vyvstává potřeba, abyste kvůli prožitku větší lásky otevřeli svou srdeční čakru, Láska může být všude kolem vás, ale jestliže je vaše srdeční čakra zamčena, potom nezažijete ve svém bytí její slast ani její posvátný vliv. Je důležité, abyste si uvědomili, že o éře Lásky se mluví již hodně dlouho jako o čase, kdy lidstvo vytvoří realitu lásky z její projekce do svého bytí. Jestliže je vaše srdeční čakra zavřena nebo nedostatečně otevřená, potom sice můžete v sobě nést všechnu lásku, ale může být pro vás velmi obtížné ji promítnout a projevit ve vaší realitě, abyste ji mohli zažít. Je důležité, abyste se koncentrovali na rozšíření své srdeční čakry. Jak jsme už řekli, můžete zavolat Paní Kuna Jin, Pannu Marii a Paní Nadu, aby očistily a rozšířily vaši srdeční čakru. Proste o to každý den a procvičování představivosti, pociťování a udržování záměru promítat lásku skrze vaši srdeční čakru, způsobí, že se vaše srdeční čakra postupně a bez jakýchkoliv omezení otevře.

 

Kvalita otevřenosti se integruje a rozvíjí také z kvality lásky z pravdy. S přítomností pravdy v rámci lidských realit bude každá osoba podporována v tom, aby se více otevřela svým energiím, emocím a touhám. Těm, kteří svou mysl a emoce nezvládají, to může způsobit chaos, protože někteří lidé se mohou cítit dotčeni otevřeností druhých. Proto kvalita otevřenosti v sobě nese i zodpovědnost, ale umožní větší svornost mezi lidstvem. Když jsou zvládnuty mysl a emoce, potom bude výsledkem větší otevřenosti podpora silnějšího proudění energie a tím se umožní vaší realitě snadnější rozvinutí. Symbolizuje to přijetí sebe a současně již necítíte potřebu déle skrývat své světlo. Otevřenost může také poukazovat na vaše vlastní čakry, duši, schopnosti, dovednosti být více otevření, expanzivní, uvolnění a v přítomnosti.

 

Abyste dosáhli kvality otevřenosti, můžete požádat novou energetickou vlnu, aby se ukotvila do vašeho bytí s intenzívní vibrací kvality otevřenosti. Dovolte sami sobě vdechnout tuto kvalitu do svého srdce, těla a aury, a zvláště do své mysli. Potom poproste, abyste si byli vědomi aspektů svého života, svých činů, reakcí, zkušeností, schopností a názorů, kde byste mohli získat větší otevřenost, plynulost nebo expanzivní energii. Dovolte vhledu plynout do vašeho vědomí. Možná zjistíte, že to přichází, když procházíte svou denní rutinou. Ptejte se také sami sebe, kdy byste mohli být více otevření, abyste umožnili svému světlu a lásce proudit z vašeho bytí.

 

Jednota

 

Kvalita jednoty je mocnou esencí Stvořitele, je to energie, která bez přerušení proudí od Stvořitele jako způsob zůstávání ve spojení se všemi aspekty Stvořitelova bytí. Jednota je zabudována do vašich vibrací; je to něco, co nepřetržitě hledáte, ať už se jedná o jednotu rodiny, jednotu přátelství, jednotu s průvodci nebo se Stvořitelem. Jednota je harmonie, soulad a splynutí. Jedno z našich největších poselství jako duše je pokračovat ve slučování naší energie s aspekty Stvořitele, protože duše ví, že toto je stezka, která nás vede k úplné jednotě se Stvořitelovou duší. Kvalita jednoty 11-11-11 se zaměřuje na jednotu se Stvořitelem, ale převládajícím středem pozornosti pro lidstvo je dosáhnout společně větší jednoty. Každá osoba na Zemi je zvláštní duší, která se šíří ze stejného zdroje světla, a přesto středem zájmu mnohých je zkušenost oddělenosti. Oddělenost je pouze iluzí, která vyvolává nerovnováhu a disharmonii. Stvořitelovým přáním pro duše na Zemi je, aby poznaly sebe sama ve všech ostatních a spojily své energie v jednu jedinou. To neznamená, že každý musí souhlasit a žít stejným způsobem. Na Zemi mohou být různé civilizace, ale zároveň propojené svazkem lásky. Opět vidíme, že je potřeba, aby láska proudila z pravdy a ke každému, aby každá osoba přijala otevřenost, protože to umožní proudění lásky od jednoho člověka k druhému, při kterém se vytvoří síť, která podporuje a zvyšuje vibrace všech lidí. Všechny kvality energetické vlny 11-11-11 se spojí v jedinou; každá kvalita je darem za účelem pomoci lepší existence pro lidstvo.

 

Pouhým přijetím nové energetické vlny a prosbou o větší intenzitu kvality jednoty pro zakotvení, můžete pomoci k soustředění v jednotě svých vlastních energií, a tím projevit rovnováhu s mocným smyslem pro mír a spokojenost. Tak sami sobě dáte svolení projevit svou lásku každé duši na Zemi, je k tomu třeba jen záměr. Můžete požádat o novou aktivaci energie jednoty, která je uvnitř každého člověka a podporuje lidstvo, aby společně a mírumilovně pracovalo a aby pomohlo duchovnímu vzestupu na Zemi.

 

S láskou a hojným požehnáním

My jsme Archanděl Metatron, Lord Merlin a Paní Portia

 

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Diskusní téma: Energetická vlna 11-11-11

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.