O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Energetické kanály v těle (Ida, Pingala, Sušumna - nádí)

01.12.2010 09:08

Autonomní nervový systém, subtilní energetické kanály

Lidský nervový systém se dělí na centrální a autonomní. Úlohou autonomní části nervové soustavy (neboli vegetativní soustavy) je udržovat optimální vnitřní podmínky organismu. Autonomní nervová soustava udržuje srdeční a dýchací frekvenci, vykonává proces trávení, pocení, močení, tvoří sliny, ovládá průměr zornice a má důležitou úlohu v pohlavním vzrušení. Tato činnost je vykonávána bez vědomé činnosti jedince.

Síť tohoto systému koresponduje se subtilními energetickými kanály, které se v sanskrtu nazývají nádí. Tato nádí spojují navzájem energetická centra (čakry) a umožňují jejich vzájemnou součinnost. Nádí vedou životní energii. Čakry i tyto kanály je potřeba udržovat čisté a vyvážené, aby všechny součásti lidské bytosti mohly správně fungovat.

 

Autonomní nervový systém:

autonomní nervový systém

 

Levý kanál

Levý kanál (v sanskrtu ida nádí) se také nazývá měsíční kanál. Začíná v múládhára čakře, stoupá vzhůru a v adžna čakře přechází do superega na pravé straně mozku. Poskytuje vedení pro energii našeho přání. Naše přání jsou podstatná pro naše činy, bez jejich impulsů by se nemohlo nic dít. Tento kanál se stará o náš citový život a naši minulost.

Problémy levé strany směřují k pasivitě nebo k citovým extrémům (poruchám). S emocionální nerovnováhou se sebedisciplína stává obtížnou a špatné zvyky je těžké napravovat. V nejhorším případě se můžete stát letargickými nebo vznikají mentální poruchy, epilepsie a senilita.


Pravý kanál

Pravý kanál (pingala nádí) se také nazývá sluneční kanál. Začíná ve svádhišthána čakře, stoupá pravou stranou, v ádžňá čakře přechází na levou stranu a končí v egu. Je jím vedena aktivní energie, podněcující naše dynamické a tělesné činnosti. Je-li požadavek na této straně příliš velký, levá strana ochabuje a přání zažít radost Átma mizí. Když pravá strana dominuje, člověk se stává velice suchým a agresivním. Vytváří se tak nadměrný tlak na levý spánek a ego. Celý systém je vyveden z rovnováhy a člověk, zaslepen egem, ztrácí citlivost k emocím. Jeho rozhodování a činy omezují životy jiných a člověk je příjímá a uskutečňuje s pevným přesvědčením, že jsou nezbytné a logické. Extrémy pravostranného chování vedou například k srdečním onemocněním ( infarkt,…).

Městský způsob života se všemi svými doprovodnými znaky vede u lidí k pravostrannosti. Je obtížné udržet rovnováhu mezi emocemi a činy, když je práce, škola a okolní prostředí agresivní a stresující. Klidné prostředí domova pomáhá uchovat klid, ve kterém je možné se očistit a napravit nerovnováhu.


Střední kanál

Střední kanál (sušumna nádí) začíná v místě, kde sídlí Kundaliní (v křížové kosti neboli v tzv. múládháru nad múládhára čakrou), a stoupá přímo vzhůru páteří do nejvyšší čakry.

Jako vedení pro parasympatický nervový systém koordinuje činnost našeho na vůli nezávislého systému. Patří sem všechny činnosti, které vědomě neřídíme. Naše srdce bije, plíce dýchají, náš krevní systém produkuje plazmu, náš mozek koordinuje komunikaci, naše mysl se stará o vnější dění...

Všechny tyto a další neuvěřitelné funkce jsou vykonávány mnohem efektivněji, než by dokázaly milióny počítačů. Tyto operace jsou uskutečňovány bez ohledu na to, kam je zaměřena naše pozornost. Zdá se, že nepotřebují naše vědomé řízení a kontrolu. Naše tělesné funkce pracují nezávisle na naší vůli podle organizovaného pracovního plánu s komplexním propojením. Mnohé z nich objevila až špičková lékařská věda zkoumající kyselinu DNA. A přece stále zjišťujeme, že jsme objevili jen špičku ledovce. Činnosti, které se uskutečňují prostřednictvím parasympatického systému, jsou spontánním děním. Uskutečňují se přirozeně bez toho, že bychom my něco dělali. Proto byl pro označení této jógy vybrán název "sahadža", protože sahadža znamená spontánní, vrozený.

Stoupání Kundaliní a její práce jsou spontánní procesy, kterými nelze vědomě manipulovat a které můžeme pouze podpořit vyvážeností levého a pravého kanálu subtilního systému, technikami sahadža jógy, respektem ke všepronikající Božské energii ve všech jejích projevech a introspekcí.

Jakmile byla naše Kundaliní probuzena, vystoupila tímto středním kanálem nad vrchol hlavy. Postupně si začínáme uvědomovat ohromné vnitřní galaxie našeho subtilního systému. Toto počáteční osvícení neboli seberealizace je pouhým počátkem našich dalších dobrodružství, kdy se seberealizace bude upevňovat.

 

Převzato z: https://zivotni-energie.cz/autonomni-nervovy-system-subtilni-energeticke-kanaly.html

 

Diskusní téma: Energetické kanály v těle (Ida, Pingala,Sušumna - nádí)

Datum: 27.05.2017

Vložil: joe5294

Titulek: Hmmm...

Díky za informace..

Datum: 02.12.2010

Vložil: jm

Titulek: No

Podle mne je z 90% obsah podobný, resp. stejný. Nemluvil jsem o ataku, ale o inspiraci... pusťte ten neustálý boj konečně z hlavy, Luďku. :) Anebo jak chcete..

Datum: 02.12.2010

Vložil: Pavel N.

Titulek: Re: No

Pak bys měl také upozornit, že jsme se "inspirovali" také článkem Vlasty Marka "Alikvótní vesmír" ! Ale to by sis mohl naběhnout, že ? :-) Mám se přeptat VM jak se mu líbí, že jeho články, které jsou zdarma na jeho blogu (https://blog.baraka.cz/), nabízíš v členské sekci za peníze ? Dostává VM za tento Tvůj postup nějaký desátek z členských poplatků ???

Datum: 01.12.2010

Vložil: jm

Titulek: Vida,

článek na Rahuntě se objevuje den poté, co se stejné téma objevuje na OSUDu.cz... :) To jsou ale náááhody. Je vidět, že vám inspirace nechybí! :))

https://www.osud.cz/pingalaida-nadi-energeticke-kanaly

Datum: 02.12.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Vida,

Vážený i nevážený pane Mašku, tenhle ten článek jsem tam dal opravdu najust, protože obsahově se mi zdá podstatně kvalitnější od pana Václava Gerla viz odkaz. Tím jsem chtěl především říci, že máme i doma kvalitní učitele a mistry. Ten článek co jste umístíl na svém webu je docela dobrý, ale v kontextu s dalšími články je jenom šplouchnutím do vody ze strany zahraničního zdroje a ještě k tomu od Wingmakers :-)) Takže opravdu z mé strany trochu přátelské popíchnutí směrem k Osudu.cz a k našim čtenářům nasměrování na stránky https://zivotni-energie.cz.... zde je takových opravdových článků k poučení a jsou hlavně napsány již trochu déle a česky :-). Jinak inspirací máme opravdu hodně a nemusíme inspiračně "vyzobávat" www.osud.cz. Když něco takového zde uvidíte, tak jen jako odezva na obsah, ale bez ataku....